Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:partijprogramma:burgerrechten

3. Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving

Burgerrechten zijn er om te garanderen dat een individu niet door zijn omgeving ‘opgeofferd’ wordt. Doordat de burgerrechten in grote delen van de wereld veel minder goed geregeld zijn dan in Nederland, ontstaat er in onze wereldwijde informatiesamenleving een spanning tussen specifieke doelen, burgerrechten en burgerplichten.

De steeds verdergaande verdeling van de macht tussen staten in de Europese Unie en wereldwijde verdragen raakt aan de kern van de staat. Burgerrechten die vroeger eenvoudig lokaal konden worden gehanteerd, raken versnipperd. Enerzijds komt dit doordat de burger zich via internet en fysieke reizen steeds vaker en sneller beweegt tussen landen en werelddelen. Anderzijds speelt ook het feit dat staten steeds meer macht delegeren of afstaan aan andere organisaties met specifieke doelstellingen een grote rol in deze versnippering.

Burgerrechten vormen het fundament van een rechtvaardige democratie. Tegelijkertijd overlappen ze door internationale ontwikkelingen steeds vaker met andere rechten en wetten. Om deze reden moet de Nederlandse overheid, juist ook in internationaal verband, de hoogste standaard van burgerrechten verdedigen. Het beperken van onze en andermans burgerrechten door nationale of internationale ontwikkelingen of verdragen, is uit den boze. Dat betekent niet dat in Nederland aan burgerrechten geen burgerplichten gekoppeld zijn.

 • Het recht op leven in een rechtstaat als fundament van democratie.
 • Het recht op privacy.
 • Het recht onschuldig te zijn tot dat schuld door een onafhankelijke rechter is bewezen.
 • Het recht om in morele en fysieke integriteit te leven.
 • Het recht op toegang tot internet en vrije communicatie.
 • Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting.
 • Het recht niet gediscrimineerd te worden.
 • Het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau.

3.1 Huwelijk is een door de Staat erkende verbintenis tussen mensen en mag niet discrimineren.

Het is voor de Piratenpartij vanzelfsprekend dat het huwelijk valt onder de bescherming van het recht niet gediscrimineerd te worden (met name op sexe, in deze).

3.2 Zelfbeschikking is een recht, en mag niet zonder goede reden ontnomen worden.

Als samenleving moeten we staan voor het zelfbeschikkingsrecht, door ons te realiseren, en uit te dragen dat: “Mijn lichaam is geen staatseigendom”. Alle beperkingen van dit recht moeten daarom aantoonbaar redelijk zijn en vooral dienen ter ondersteuning van de burger zelf. Toerekeningsvatbaarheid is in deze wel een vereiste. Een aantal voorbeelden die wij steunen en/of willen realiseren:

 • De keuze van de moeder om al dan niet een abortus te ondergaan
 • Legalisering van drugsgebruik
 • Het recht om voor euthanasie te kiezen

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2012/partijprogramma/burgerrechten.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:19 door Azonata