Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:partijprogramma:efficiente_overheid

14. Efficiënte overheid

De overheid functioneert inefficiënt. Centrale overheden vinden in elk land het wiel opnieuw uit. Bij decentrale overheden is de situatie zo mogelijk nog slechter. Door bij de invoering van wetten al rekening te houden met de uitvoering en implementatie kan veel dubbel werk bespaard worden. Door slimme combinaties te maken tussen open source wetgeving, open source software en open standaarden kan de overheid veel efficiënter werken. Ook internationaal kunnen overheden op deze manier gemakkelijk samenwerken.

14.1 Investeren in open source en open standaarden voor software zodat op termijn tijd en geld bespaard kan worden.

Open source en open standaarden zijn een termijninvestering, die slechts éénmaal hoeft te worden gedaan. Dit in tegenstelling tot diensten of software die bij bedrijven moeten worden ingekocht en waarvoor jaarlijks licentiekosten moeten worden betaald. (Brooks-Young 2006) (Linux, Linux Everywhere 2002)

14.2 De overheid biedt bij wetgeving en richtlijnen ook een voorbeeld voor uitwerking, die lagere gemeenten kunnen overnemen of aanpassen. Indien voor deze wetgeving ook software nodig is, wordt deze door de overheid meteen open source en met open standaarden ontwikkeld.

Door de regelgevende overheidsinstantie direct verantwoordelijk te maken voor (een eerste versie van) de uitwerking en de bijbehorende software, kunnen problemen worden voorkomen en wordt dubbel werk op een lager niveau voorkomen.

14.3 Een bug-trackingsysteem voor bureaucratie en wetgeving faciliteert terugkoppeling van uitvoerenden omtrent wet- en regelgeving.

Er komt een systeem dat automatisch terugkoppelt wat er fout gaat op uitvoerend niveau, zodat snel aanpassingen op een hoger niveau kunnen worden gedaan. Een dergelijk systeem is vergelijkbaar met het bug-trackingsysteem dat op het internet gebruikt wordt.

14.4 Investeren in en faciliteren van open source en open standaarden voor materialen zodat op termijn veel tijd en geld bespaard kan worden.

De overheid moet de ontwikkeling van open source en open standaarden in de private sector faciliteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij stopcontacten. Er zijn veel meer voorbeelden van zaken waarbij een grotere marktefficiëntie kan optreden wanneer onderdelen open source en met een open standaard ontwikkeld worden. Ook ontwerpen van door de overheid gebruikte materialen, zoals bijvoorbeeld verkeersborden en lantaarnpalen, kunnen open source worden ontwikkeld. (Open source savings 2010)

14.5 Ambtenaren in een uitvoerende rol dienen neutraal te zijn en hun functie zonder persoonlijke 'rugzak' uit te voeren.

Iedereen heeft het recht om gelijk behandeld te worden. Daarom is het belangijk dat mensen die namens de overheid werken neutraal kunnen zijn en dat kunnen aantonen, onder andere door kleding of accessoires die een ideaal of mening vertonen niet zichtbaar te dragen. Dit geldt alleen voor ambtenaren waar redelijkerwijs neutraliteit van verwacht mag worden.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2012/partijprogramma/efficiente_overheid.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:19 door Azonata