Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:partijprogramma:internationaal

10. Internationaal

De Piratenpartij is bij uitstek een internationaal georiënteerde partij. De Piratenpartij is actief in meer dan 68 landen. De informatiesamenleving is dan ook een globale samenleving die ook op globaal niveau beschermd moet worden.

Internationale overeenkomsten hebben vaak een hoog ondemocratisch gehalte. Allerhande lobbygroepen hebben bijvoorbeeld vaak veel macht. Dit geldt voor de Europese Unie, maar ook voor internationale verdragen zoals die van de Wereld Handels Organisatie en de Verenigde Naties. Bovendien is het aanpassen van internationale handelsverdragen vaak een omslachtig en overmatig complexe aangelegenheid. De Piratenpartij zou graag zien dat er ook internationaal gestreefd wordt naar meer democratische besluitvormingsstructuren waarover burgers actief geïnformeerd worden en waarbij ze consequent betrokken worden.

Omdat niet al onze partijpunten op nationaal niveau gerealiseerd kunnen worden, hebben we een internationaal verbond met andere Piratenpartijen. Zo kunnen wij op mondiaal niveau met 1 programma als 1 partij campagne voeren. Dit betekent dat we ook op Europees niveau een gericht programma hebben dat namens alle meewerkende Piratenpartijen uitgevoerd zal worden.

10.1 Nederland pleit voor een nieuw verdrag voor vrije informatiesamenleving.

Nederland moet, zowel in Europa als wereldwijd, pleiten voor een verdrag dat het stimuleren van innovatie en het delen van informatie in een vrije informatiesamenleving regelt.

10.2 Internet is een internationaal, open en neutraal netwerk.

Een vrij internet mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan nationale of militaire overwegingen. Om nationalisering van het internet te voorkomen moet Nederland zich internationaal hard maken voor een uitbreiding en decentralisering van de internet-infrastructuur. Zo wordt het moeilijker voor één instantie om volledige controle over het internet te krijgen. –– Fondsen die zijn toegewezen aan overheidsdiensten in het kader van “cyber-security” worden defensief ingezet, niet offensief. –– Internationale “cyber security” verdragen zoals die met de Verenigde Staten worden opgezegd omdat deze een gevaar voor fundamentele rechten en het internet vormen. –– RIPE te Amsterdam krijgt een beschermde status in de wet zodat het internet beter beschermd kan worden tegen politieke invloeden.

10.3 Verdragen waarin auteurs- en patentrecht geregeld zijn, zullen opnieuw worden geëvalueerd.

Nederland moet er op internationaal niveau voor pleiten dat alle verdragen waarin patentrecht zijn geregeld opnieuw geëvalueerd worden in het licht van de vrije informatiesamenleving.

10.4 Verdragen zoals het ACTA-verdrag zijn schadelijk voor de burger- en consumentenrechten en ondemocratisch.

Ze mogen om die reden in geen enkele vorm aangenomen worden. Het ACTA-verdrag heeft als doel om auteursrecht, patentrecht en merkenrecht in de huidige vorm te handhaven en de handhaving strenger te maken. Landen die hier aan deelnemen worden daardoor beperkt in het vormgeven van een eigen beleid. Onderhandeling over het ACTA-verdrag heeft grotendeels achter gesloten deuren plaatsgevonden waardoor er nauwelijks democratische invloed mogelijk was. (Uerpmann- Wittzack 2011) Het ACTA-verdrag druist lijnrecht in tegen de burgerrechten, overheidstransparantie, innovatie en creativiteit. Er moet om die reden voor gewaakt worden dat het verdrag, in deze of een licht aangepaste vorm, aangenomen wordt. (Geist 2010)

10.5 Op Europees en wereldwijd niveau zal worden samengewerkt met andere Piratenpartijen.

Pirate Parties International is een organisatie in Brussel die als doel heeft internationale samenwerking met Piratenpartijen over de gehele wereld te bevorderen. Piratenpartij Nederland onderschrijft de 'Common Grounds', een aantal gezamenlijke uitgangspunten van de PPI. Verdragen op Europees en internationaal niveau worden samen met de PPI en nationale Piratenpartijen aangepast of afgeschaft waar nodig.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2012/partijprogramma/internationaal.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:20 door Azonata