Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:partijprogramma:ondernemerschap

15. Ondernemerschap

Ondernemers moeten kunnen ondernemen. De Piratenpartij komt op voor ondernemende burgers. Die burgers moet zo min mogelijk in de weg gelegd worden. De overheid moet kleine ondernemers beschermen tegen machtsconcentraties van overheden en grote ondernemingen. Daar waar de overheid van MKB-ondernemers informatie vraagt, moet ze de daarvoor benodigde software open source en gratis aanbieden.

15.1 Midden- en kleinbedrijfondernemers (MKB) kunnen innoveren en verkopen binnen Nederland zonder last van patenten.

Innovatie vindt voor een belangrijk gedeelte plaats bij kleinere bedrijven die een sterke focus hebben op ontwikkeling. Deze bedrijven moeten gestimuleerd worden in wat ze doen, patenten mogen geen belemmering vormen. (Barrow 2007) MKB-ondernemers moeten zich kunnen concentreren op innovatie, zonder dat ze zich zorgen hoeven maken over de de juridische kant van patenten. (Patent Troubles Pending 2002)

15.2 Ontwikkeling van gratis open source software voor door de overheid gevraagde gegevens.

Organisaties, bedrijven en burgers kunnen efficiënter werken wanneer ze bijvoorbeeld open source boekhoudsoftware inclusief belastingregels gratis kunnen downloaden en gebruiken. Dit zal op termijn ook schelen in de verwerkingskosten voor de overheid zelf.

15.3 Geen afdracht voor muziek luisteren of televisie kijken op het werk of in horeca.

Op het werk of in de horeca wordt muziek en televisie doorgaans niet als kern van het verdienmodel ten gehore gebracht. (Gompel 2008) Het verplicht afdragen van gelden om muziek of video te vertonen op het werk of in de horeca moet worden afgeschaft. (Eechoud 2007)

15.4 Parallelle import buiten distributiekanalen van de rechtenhouder om wordt toegestaan.

Het merkenrecht moet niet inhouden dat de rechtenhouder op elke markt een andere prijs mag bepalen. Een open markt door parallelle import komt een eerlijke marktwerking ten goede. (EU parallel import rules causing concern 2006)

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2012/partijprogramma/ondernemerschap.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:20 door Azonata