Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:partijprogramma:ontwikkelingssamenwerking

13. Ontwikkelingssamenwerking

De Piratenpartij wil alle mensen op de wereld gelijke kansen bieden om zich te ontplooien. Daarom moet informatie, kennis en expertise voor zover mogelijk met mensen in ontwikkelingslanden gedeeld worden.

Niet de overheden in ontwikkelingslanden moeten centraal staan bij het bieden van ontwikkelingshulp, maar de mensen. Juist wanneer mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen, zal een land zich ontwikkelen. Door de wereld van de ontwrichtende werking van patenten en auteursrechten te ontdoen, kan iedereen zich ontwikkelen. Mensen uit ontwikkelingslanden kunnen dan op gelijke voet met mensen uit ontwikkelde landen nieuwe ideeën delen en uitvoeren.

13.1 Onderdeel van beleid wordt het wereldwijd bevorderen van overdracht van technologische kennis.

Verspreiding van technologische kennis door middel van open source geeft individuen de mogelijkheid om zélf met techniek bezig te zijn. Landen en mensen kunnen zich ontwikkelen door kennis over te nemen van landen die hier al veel verder mee zijn. (Subramanyam en Xia 2009)

13.2 Onderdeel van beleid wordt het open en vrij delen van gegevens, informatie en kennis met ontwikkelingslanden.

Ontwikkelingssamenwerking kan worden gestimuleerd door kennisdeling. De inzichten die door de tijd zijn opgedaan, worden gedeeld met landen en mensen die hier belangstelling voor hebben. (James 2004)

13.3 Soepele regels voor gebruik gepatenteerde technologie.

In ontwikkelingslanden moeten gepatenteerde technologieën voor de ontwikkeling van het land en de bevolking zonder restricties gebruikt kunnen worden. (Odagiri 2012)

13.4 Bio- en farmaceutische patenten mogen -totdat ze zijn afgeschaft- geen onredelijke restricties opleggen aan ontwikkelingslanden.

Patenten drijven de prijs van medische middelen, zoals medicijnen, onnodig op. Burgers in ontwikkelingslanden kunnen hierdoor geen adequate toegang krijgen tot medische zorg.

13.5 Nederland biedt hulp voor vrije internettoegang aan burgers in landen waar vrije internettoegang niet gewaarborgd is.

Een vrij internet is in het belang van de burger, het faciliteert een vrije vergaring van informatie en vrije vergadering van mensen. Daarom is het belangrijk dat Nederland een pro-actieve houding aanneemt in de bescherming van een vrij internet, ook buiten het eigen grondgebied. Het internet is uitgegroeid tot de primaire vorm van internationale informatie-uitwisseling en dat moet zo blijven. Alle restricties die hier mogelijk zijn dienen door Nederland zo veel mogelijk omzeild te worden.

Nederland dient eerst de hand in eigen boezem te steken met betrekking tot verstoren van delen van het internet, alvorens kritiek te uiten op het censuur-beleid van landen als Iran, China en Noord-Korea. Door enerzijds kritiek te leveren op het censuurbeleid van andere landen, maar anderzijds zelf een censuurbeleid te voeren dat deels gedicteerd wordt door het bedrijfsleven, straalt Nederland hypocrisie uit in de internationale gemeenschap.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2012/partijprogramma/ontwikkelingssamenwerking.txt · Laatst gewijzigd: 2020/08/15 22:43 door waBrandsma