Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:partijprogramma:veiligheid

9. Veiligheid

Veiligheid is een recht. Wie zich niet veilig voelt, kan zich niet vrij gedragen. In de informatiesamenleving zijn we afhankelijk geworden van het internet. Daar waar veiligheid nu via het internet wordt aangeboden, moet ze ook daar beschermd worden. De overheid én de burger zijn verantwoordelijk voor veiligheid. Tegelijkertijd is veiligheid een relatief begrip. Wie te veel veiligheid via de overheid wil waarborgen, verliest daardoor ook veiligheid als burger tegenover de overheid.

9.1 Effectiviteit moet centraal staan bij het bevorderen van veiligheid en het bestrijden van criminaliteit (en dus ook terrorisme).

Excessieve maatregelen om bepaalde minimale veiligheidsrisico's in te perken worden heroverwogen. Bestaande procedures om veiligheidsmaatregelen te nemen, moeten worden bekeken vanuit rationele overwegingen en inschattingen. (Woude 2010) Angst mag geen drijfveer zijn om risico te analyseren, dit moet door middel van gecalculeerde analyses. (Amersfoort 2006)

9.2 Speciale terrorismewetgeving wordt afgeschaft. Misdaad is misdaad.

Het woord terrorisme is afgeleid van het Latijnse 'terror', wat 'paniek' betekent. Terrorisme kan dus letterlijk vertaald worden als 'paniekisme'. Wetgeving moet worden aangenomen op basis van ratio en niet op basis van onkritische angstgevoelens. (Donohue 2008) Huidige strafrechtelijke wetgeving is afdoende om 'terroristen' aan te pakken.

9.3 Internetstoringen mogen de samenleving en de economie niet ontwrichten.

De samenleving mag niet buitenspel worden gezet op het moment dat het internet (gedeeltelijk) niet meer functioneert. Internet is inherent ontworpen met het doel te kunnen blijven functioneren bij een gedeeltelijke uitval. Overheidsorganen moeten zorgen voor redundantie in verbindingen en apparatuur. Het blijft mogelijk dat het internet (vrijwel) geheel uitvalt door bijvoorbeeld (natuur)rampen of sabotage met elektromagnetische bommen. Er moet een strategisch plan komen dat de Nederlandse samenleving in staat stelt naar behoren te functioneren op het moment dat het internet uitvalt. Binnen overheid, zorg, financiële instellingen en andere essentiële organisaties moet regelmatig geoefend worden met scenario's waarin stroom- en netwerkvoorzieningen langdurig buiten gebruik zijn.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2012/partijprogramma/veiligheid.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:21 door Azonata