Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:partijprogramma:vrijheid_van_informatie

8. Vrijheid van informatie

Informatie, ontwerpen en ideeën moeten vrij toegankelijk zijn. Daardoor kan deze informatie optimaal door mensen benut worden. Alle beperkingen in die vrije stroom van informatie moeten worden verwijderd. Gedegen onderwijs stelt burgers in staat onderscheid te maken tussen waardevolle en niet-waardevolle informatie.

8.1 Vrije en ongecensureerde internettoegang is een burgerrecht.

Internet is diep geworteld in de maatschappij: sociale netwerken, actualiteiten, culturele uitwisselingen en thuiswerkende mensen kunnen niet meer zonder. Burgers de toegang ontzeggen tot het internet is vergelijkbaar met burgers uitsluiten van de maatschappij. Eenieder heeft recht op vergadering en informatievergaring. Vrije en ongecensureerde internettoegang moet daarom een recht zijn van iedere burger. (Liberating cyberspace 1999) Geen enkele burger mag een internetverbinding worden ontzegd of worden geweigerd. Ook hebben burgers het recht onderling- zonder tussenkomst van anderen- internetverbindingen tot stand te brengen.

8.2 Internet mag niet onderworpen worden aan censuur.

Filters die verplicht worden toegepast op internetverbindingen worden verboden. (Warf 2011) Filters die expliciet zijn aangevraagd door consumenten, bijvoorbeeld om minderjarigen te beschermen voor bepaalde inhoud, blijven mogelijk. Hierbij blijft de keuze omtrent het al dan niet filteren van inhoud expliciet liggen bij de burger, niet bij de overheid. (Deibert 2008)

8.3 Netwerkneutraliteit wordt verplicht gesteld.

De nieuwe telecommunicatiewet is een stap in de goede richting. (Choi en Kim 2006) Handhaving van deze wet dient een van de prioriteiten te zijn van het Agentschap Telecom. Alle verkeersgegevens wordt onder gelijke omstandigheden door internetproviders gelijk behandeld. Het blokkeren of juist voorrang geven aan bepaalde aanbieders van diensten op het internet discrimineert diensten op het internet en is om die reden verboden. (Grunsven 2011) Voorrang voor bepaalde typen verkeer waarvoor dat technisch noodzakelijk is (QoS) blijft mogelijk onder strikte voorwaarden. De Nederlandse overheid maakt zich sterk om dit ook in Europees verband wettelijk te regelen.

8.4 Het ecosysteem van het internet moet beschermd worden.

Het internet heeft in de jaren '90 een grote sprong gemaakt en heeft sindsdien een ongelimiteerd karakter gekregen. Diensten zullen op termijn steeds minder in verbruikt dataverkeer worden afgerekend. Een decentraal en ongelimiteerd karakter stimuleert de groei van het internet het beste en moet daarom beschermd worden.

8.5 Draadloos en bedraad internet moet voor iedereen overal beschikbaar zijn.

Op Nederlands grondgebied moet een zo groot mogelijke dekking zijn voor het internet. (Breedband als basisrecht 2010) Daar waar dekking niet aanwezig is op plaatsen waar dit duidelijk wel gewenst is, faciliteert de overheid het aanleggen van bedraad of draadloos internet.

archief/tk2012/partijprogramma/vrijheid_van_informatie.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:21 door Azonata