Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:verkiezingsposters:gemeenteregels:friesland

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
archief:tk2012:verkiezingsposters:gemeenteregels:friesland [2014/05/30 16:47]
127.0.0.1 Externe bewerking
archief:tk2012:verkiezingsposters:gemeenteregels:friesland [2021/02/19 14:31]
waBrandsma
Regel 1: Regel 1:
 ====== Regelgeving per gemeentes Friesland ====== ====== Regelgeving per gemeentes Friesland ======
  
-^ Gemeente ^ Plakperiode ^ Zelf plakken? ^ Formaat ^ Locaties ^ Meer informatie ​^ +^Gemeente^Plakperiode^Zelf plakken?​^Formaat^Locaties^Meer informatie| 
-^ Achtkarspelen | n.v.t. | Ja | Geen beperking | n.v.t. | Naar eigen inzicht, maar in alle gevallen toestemming van grondeigenaren vragen. \\ Voor gemeente is dit de heer Peterson (telefoon 14-0511). | +^Achtkarspelen|n.v.t.|Ja|Geen beperking|n.v.t.|Naar eigen inzicht, maar in alle gevallen toestemming van grondeigenaren vragen. \\ Voor gemeente is dit de heer Peterson (telefoon 14-0511).| 
-^ Ameland |    \\  +^Ameland| ​  ​  ​  ​| |   ​
-^ Het Bildt | Onbekend | Ja | 55 x 40 cm | St. Annaparochie,​ voor het gemeentehuis;​ van Harenstraat 47;\\  Nij Altoenae, Hoek Schuringaweg/​Oudebildtdijk;​\\ ​ St. Jacobiparochie,​ op plein midden in dorp bij kerk;​\\ ​ WestHoek, bij Oudebildtdijk 1145 WestHoek;​\\ ​ Vrouwenparochie,​ op plein bij kerk/​café;​\\ ​ Oudebildtzijl,​ hoek Keuningsstreek 9078 WC Oudebildtzijl;​\\ ​ Minnertsga, bij parkeerhaven grote kerk. centrum Minnertsga\\  +^Het Bildt|Onbekend|Ja|55 x 40 cm|St. Annaparochie,​ voor het gemeentehuis;​ van Harenstraat 47; \\ Nij Altoenae, Hoek Schuringaweg/​Oudebildtdijk;​ \\ St. Jacobiparochie,​ op plein midden in dorp bij kerk; \\ WestHoek, bij Oudebildtdijk 1145 WestHoek; \\ Vrouwenparochie,​ op plein bij kerk/café; \\ Oudebildtzijl,​ hoek Keuningsstreek 9078 WC Oudebildtzijl;​ \\ Minnertsga, bij parkeerhaven grote kerk. centrum Minnertsga| ​  ​
-^ Boarnsterhim | Vanaf week 28 | Ja, niet overplakken. | A2 | **Akkrum: **Ljouwerterdyk (nabij VVV)**\\  ​Aldeboarn: **Jancko Douwamastrjitte \\ **Dearsum: **bij de parkeerplaatsen\\ **Eagum:** tegenover de kerk\\ **Friens: **naast de speeltuin\\ **Grou: **hoek Stationsweg/​Oostergoostraat (bij politiebureau)\\ **Idaerd: **Buorren (bij dorpshuis It Lokoal)\\ **Jirnsum: **Kerkebuurt (bij Troefmarkt)\\ **Nes: **Boarnsterdyk (bij begraafplaats)\\ **Poppenwier:​ **De Pôlle\\ **Raerd: **Buorren (nabij de kerk)\\ **Reduzum: **Haedstrjitte/​A.J. Smeedingstrjitte (bij Rabo-bank)\\ **Sibrandabuorren:​ **Tinkelenbergstrjitte\\ **Terherne: **hoek Koailân/​Grintdyk\\ **Tersoal: **Buorren\\ **Warstiens:​ **Warstienserdyk\\ **Warten: **hoek Haedstrjitte/​Rounwei\\ **Wergea: **Nieuwe Leeuwarderweg (bij beeldje Afkes Tiental) |  +^Boarnsterhim|Vanaf week 28|Ja, niet overplakken.|A2|**Akkrum:​ **Ljouwerterdyk (nabij VVV) \\ **Aldeboarn:​ **Jancko Douwamastrjitte \\ **Dearsum: **bij de parkeerplaatsen \\ **Eagum:** tegenover de kerk \\ **Friens: **naast de speeltuin \\ **Grou: **hoek Stationsweg/​Oostergoostraat (bij politiebureau) \\ **Idaerd: **Buorren (bij dorpshuis It Lokoal) \\ **Jirnsum: **Kerkebuurt (bij Troefmarkt) \\ **Nes: **Boarnsterdyk (bij begraafplaats) \\ **Poppenwier:​ **De Pôlle \\ **Raerd: **Buorren (nabij de kerk) \\ **Reduzum: **Haedstrjitte/​A.J. Smeedingstrjitte (bij Rabo-bank) \\ **Sibrandabuorren:​ **Tinkelenbergstrjitte \\ **Terherne: **hoek Koailân/​Grintdyk \\ **Tersoal: **Buorren \\ **Warstiens:​ **Warstienserdyk \\ **Warten: **hoek Haedstrjitte/​Rounwei \\ **Wergea: **Nieuwe Leeuwarderweg (bij beeldje Afkes Tiental)| ​  ​
-^ Dantumadiel | Onbekend | Ja | 80 x 40 cm | **Driezum:​** Foarwei - Ophuystrawei\\ **Damwâld:​**\\ ​ Hoofdwei - Foarwei\\ ​ Doniawei - Trekwei\\ ​ Hearewei - Singel\\ **Rinsumageast:​** Skoallestrjitte - Van Aylvawei\\ **Readtsjerk:​** Boskwei - Tsjerkewei - Koaiwei\\ **Broeksterwâld:​** Kavelwei - Master Woudstrawei\\ **Feanwâlden:​\\ **Oastein - De Bjirken\\ ​ Stinswei - Juliusstrjitte\\ **De Westereen:​**\\ ​ Parkeerterrein Noarder Stationsstrjitte\\ ​ Mûnewei - Egbert Baarsmastrjitte\\  +^Dantumadiel|Onbekend|Ja|80 x 40 cm|**Driezum:​** Foarwei - Ophuystrawei \\ **Damwâld:​** \\ Hoofdwei - Foarwei \\ Doniawei - Trekwei \\ Hearewei - Singel \\ **Rinsumageast:​** Skoallestrjitte - Van Aylvawei \\ **Readtsjerk:​** Boskwei - Tsjerkewei - Koaiwei \\ **Broeksterwâld:​** Kavelwei - Master Woudstrawei \\ **Feanwâlden:​** ​\\ Oastein - De Bjirken \\ Stinswei - Juliusstrjitte \\ **De Westereen:​** \\ Parkeerterrein Noarder Stationsstrjitte \\ Mûnewei - Egbert Baarsmastrjitte| ​  ​
-^ Dongeradeel |      +^Dongeradeel| ​  ​  ​  ​  ​  ​
-^ Ferwerderadiel | Onbekend | Ja | A2 | **Burdaard:​** Hoek Hoofdweg / Steenendamsterweg\\ **Blije:** Begin Stationsweg (vanaf Voorstraat rechts)\\ **Ferwert:​** Elingawei tegenover de Rabobank\\ **Hallum:** Mounebourren tegenover Agras (Mounebuorren 14a)\\ **Marrum:** Hoek Stasjonswei / Hearrewei\\ **Wanswert:​** Hoek Skoallestrjitte / de Buorren (aan de Marrumer kant v.h. dorp)\\ **Reitsum:​** Flieterpsterdyk (in het dorp)\\  +^Ferwerderadiel|Onbekend|Ja|A2|**Burdaard:​** Hoek Hoofdweg / Steenendamsterweg \\ **Blije:** Begin Stationsweg (vanaf Voorstraat rechts) \\ **Ferwert:​** Elingawei tegenover de Rabobank \\ **Hallum:** Mounebourren tegenover Agras (Mounebuorren 14a) \\ **Marrum:** Hoek Stasjonswei / Hearrewei \\ **Wanswert:​** Hoek Skoallestrjitte / de Buorren (aan de Marrumer kant v.h. dorp) \\ **Reitsum:​** Flieterpsterdyk (in het dorp)| ​  ​
-^ Franekeradeel |      +^Franekeradeel| ​  ​  ​  ​  ​  ​
-^ Gaasterlan-Sleat | n.v.t. | Nee | n.v.t. | Geen borden beschikbaar. |  +^Gaasterlan-Sleat|n.v.t.|Nee|n.v.t.|Geen borden beschikbaar.| ​  ​
-^ Harlingen |      +^Harlingen| ​  ​  ​  ​  ​  ​
-^ Heerenveen | Onbekend | Ja | Geen beperking | **Heerenveen:​\\ ​**Kleffenslaan (kruispunt JP Troelstralaan t.o. BP station).\\ ​ De Kingweg (kruisweg Oudeveenscheiding) Hoek, Wilg / Els.\\ ​ Burg. Falkenaweg (kruispunt Oranjenasaulaan / Rembrandlaan) nabij Saskiaflat.\\ ​ Haskeruitgangen (kruispunt Jousterweg).\\ **Oudeschoot:​** Marktweg (kruispunt Marktweg / Archimedesweg) t.o. snackbar\\ **Jubbega: **Schoterlandseweg (voor de oude J.B. Kansschool) |  +^Heerenveen|Onbekend|Ja|Geen beperking|**Heerenveen:​** \\ Kleffenslaan (kruispunt JP Troelstralaan t.o. BP station). \\ De Kingweg (kruisweg Oudeveenscheiding) Hoek, Wilg / Els. \\ Burg. Falkenaweg (kruispunt Oranjenasaulaan / Rembrandlaan) nabij Saskiaflat. \\ Haskeruitgangen (kruispunt Jousterweg). \\ **Oudeschoot:​** Marktweg (kruispunt Marktweg / Archimedesweg) t.o. snackbar \\ **Jubbega: **Schoterlandseweg (voor de oude J.B. Kansschool)| ​  ​
-^ Kollumerland |      +^Kollumerland| ​  ​  ​  ​  ​  ​
-^ Leeuwarden | Vanaf week 30 | Nee | A2 | **Wytgaard:​** aan de noordzijde van het dorp uit de richting Leeuwarden\\ **Wirdum:** aan de westzijde van het dorp vanaf de A32, (niet vanwege aanleg Haak om Leeuwarden\\ **Goutum:** aan de westzijde van het dorp vanaf de Mac Donalds\\ **Zuiderburen:​** aan de westzijde van de wijk vanaf de Drachtsterweg,​\\ **Drachtsterplein:​** Leeuwarden in vanuit de richting \\ **Drachten:​** (niet vanwege aanleg Haak om Leeuwarden)\\ **Oostergooplein:​** Leeuwarden in vanuit de richting\\ **Heerenveen:​ **Europaplein:​ Leeuwarden in vanuit de richting\\ **Harlingen:​\\ **Valeriusplein:​ in het gazon links\\ ​ Lekkum: aan de noord/​oostzijde vanuit de richting\\ **Leeuwarden:​\\ ​**Vrijheidsplein:​ Groningerstraatweg op vanaf de Gerbrandyweg\\ ​ Camminghaburen:​ nabij het winkelcentrum vanaf de Anne Vondelingweg\\ ​ Groene weg/​spanjaardslaan nabij de wissesdwinger \\  Zuiderplein:​ nabij de overweg\\ ​ Sophialaan: op de schapenweide\\ ​ Groene Weide: nabij de Vrouwenpoortsbrug\\ ​ Wytgaard aan de zuidzijde: is zichtbaar voor verkeer vanuit de richting Reduzem\\ ​ Wirdum aan de oostzijde: is zichtbaar voor verkeer vanuit de richting Goutum/ Wergea\\ ​ Goutum vanuit de oostzijde: is zichtbaar voor verkeer vanuit de richting zuiderburen/​ Drachtsterbrug | Voor 5 september minimaal 18 posters afleveren bij de Griffie of op de Kelvinstraat 7. \\ Freek Wijning (058-2338756) en Sietze Klijnstra (058-2332832).\\ +^Leeuwarden|Vanaf week 30|Nee|A2|**Wytgaard:​** aan de noordzijde van het dorp uit de richting Leeuwarden \\ **Wirdum:** aan de westzijde van het dorp vanaf de A32, (niet vanwege aanleg Haak om Leeuwarden \\ **Goutum:** aan de westzijde van het dorp vanaf de Mac Donalds \\ **Zuiderburen:​** aan de westzijde van de wijk vanaf de Drachtsterweg,​ \\ **Drachtsterplein:​** Leeuwarden in vanuit de richting \\ **Drachten:​** (niet vanwege aanleg Haak om Leeuwarden) \\ **Oostergooplein:​** Leeuwarden in vanuit de richting \\ **Heerenveen:​ **Europaplein:​ Leeuwarden in vanuit de richting \\ **Harlingen:​** ​\\ Valeriusplein:​ in het gazon links \\ Lekkum: aan de noord/​oostzijde vanuit de richting \\ **Leeuwarden:​** \\ Vrijheidsplein:​ Groningerstraatweg op vanaf de Gerbrandyweg \\ Camminghaburen:​ nabij het winkelcentrum vanaf de Anne Vondelingweg \\ Groene weg/​spanjaardslaan nabij de wissesdwinger \\ Zuiderplein:​ nabij de overweg \\ Sophialaan: op de schapenweide \\ Groene Weide: nabij de Vrouwenpoortsbrug \\ Wytgaard aan de zuidzijde: is zichtbaar voor verkeer vanuit de richting Reduzem \\ Wirdum aan de oostzijde: is zichtbaar voor verkeer vanuit de richting Goutum/ Wergea \\ Goutum vanuit de oostzijde: is zichtbaar voor verkeer vanuit de richting zuiderburen/​ Drachtsterbrug|Voor 5 september minimaal 18 posters afleveren bij de Griffie of op de Kelvinstraat 7. \\ Freek Wijning (058-2338756) en Sietze Klijnstra (058-2332832).| 
-^ Leeuwarderadeel | Onbekend | Ja | Geen beperking | **Stiens:​\\ ​**Griene Leane (bij de hoge brug)\\ ​ Lege Hearewei (afslag it Heechôf)\\ ​ Juckemaleane\\ ​ Voortuin bij het gemeentehuis\\ **Britsum: **Stedpead (voor de kerk)\\ **Hijum: **Lege Hearewei (voor nr 42)\\ **Feinsum: **Holdingawei (bij de haven)\\ **Jelsum: **Op ‘e Terp\\ **Koarnjum: **Martenawei (voor de Bining)\\ **Alde Leie: **De Streek\\  +^Leeuwarderadeel|Onbekend|Ja|Geen beperking|**Stiens:​** \\ Griene Leane (bij de hoge brug) \\ Lege Hearewei (afslag it Heechôf) \\ Juckemaleane \\ Voortuin bij het gemeentehuis \\ **Britsum: **Stedpead (voor de kerk) \\ **Hijum: **Lege Hearewei (voor nr 42) \\ **Feinsum: **Holdingawei (bij de haven) \\ **Jelsum: **Op ‘e Terp \\ **Koarnjum: **Martenawei (voor de Bining) \\ **Alde Leie: **De Streek| ​  ​
-^ Lemsterland | Vanaf week 33 | Ja | Geen beperking | **Lemmer:​\\ ​**Hoek Parkstraat – Straatweg\\ ​ nabij sporthal "de Hege Fonnen"​ aan de Betelgeuze\\ ​ Hoek Spaanderbank/​Middelgronden;​\\ ​ Lemstervaart,​ begin Schouw\\ **Oosterzee:​** Herenweg t.o. nr. 32\\ **Bantega:​** Middenweg bij Sociaal Cult.Centrum "De Pomp"​\\ **Echten:** Hoofdweg t/o gymnastieklokaal \\ **Echtenerbrug/​Delfstrahuizen:​** Hoek Duimstraat/​Hoofdweg. |  +^Lemsterland|Vanaf week 33|Ja|Geen beperking|**Lemmer:​** \\ Hoek Parkstraat – Straatweg \\ nabij sporthal "de Hege Fonnen"​ aan de Betelgeuze \\ Hoek Spaanderbank/​Middelgronden;​ \\ Lemstervaart,​ begin Schouw \\ **Oosterzee:​** Herenweg t.o. nr. 32 \\ **Bantega:​** Middenweg bij Sociaal Cult.Centrum "De Pomp" \\ **Echten:** Hoofdweg t/o gymnastieklokaal \\ **Echtenerbrug/​Delfstrahuizen:​** Hoek Duimstraat/​Hoofdweg.| ​  ​
-^ Littenseradiel |      +^Littenseradiel| ​  ​  ​  ​  ​  ​
-^ Menaldumadeel | Vanaf week 29 |  | A3 | **Menaam:** Orxmasingel 2 - Hoek Rypsterdyk \\ **Dronryp:​** Brêgebuorren 2 in plantsoen \\ **Deinum:** tegenover St. Janswei 82 \\ **Blessum:​** It Súd bij parkeerplaats \\ **Boksum:** Heechpaed – Buorren bij bankje \\ **Ritsumasyl:​** bij brug naar fietspad - op parkeerplaats\\ **Marsum:** Bitgumerdyk naast bushalte - 1 stuks\\ **Ingelum:​** Buorren - parkeerplaats bushalte \\ **Bitgummole:​** Terhornestrjitte 1 bij de glasbol \\ **Bitgum:** Bij vijver tegenover Buorren 6haaksbergen2 \\ **Berltsum: **Bij hondje Bitgumerdyk 10 \\ **Wier:** Bij aanplakbord bij Hegedyk 22 \\ **Slappeterp:​** Naast aanplakbord bij Menamerdyk 5 \\ **Skingen:​** bij aanplakbord Buorren 14 \\ | Marian Dijkstra (0518-452902) | +^Menaldumadeel|Vanaf week 29|   ​|A3|**Menaam:​** Orxmasingel 2 - Hoek Rypsterdyk \\ **Dronryp:​** Brêgebuorren 2 in plantsoen \\ **Deinum:** tegenover St. Janswei 82 \\ **Blessum:​** It Súd bij parkeerplaats \\ **Boksum:** Heechpaed – Buorren bij bankje \\ **Ritsumasyl:​** bij brug naar fietspad - op parkeerplaats \\ **Marsum:** Bitgumerdyk naast bushalte - 1 stuks \\ **Ingelum:​** Buorren - parkeerplaats bushalte \\ **Bitgummole:​** Terhornestrjitte 1 bij de glasbol \\ **Bitgum:** Bij vijver tegenover Buorren 6haaksbergen2 \\ **Berltsum: **Bij hondje Bitgumerdyk 10 \\ **Wier:** Bij aanplakbord bij Hegedyk 22 \\ **Slappeterp:​** Naast aanplakbord bij Menamerdyk 5 \\ **Skingen:​** bij aanplakbord Buorren 14|Marian Dijkstra (0518-452902)| 
-^ Ooststellingwerf | Onbekend | Ja | Geen beperking | **Appelscha:​** V. Emstweg t.h.v. Voormalig v.Emstplein\\ **Ravenswoud:​** Mr. Lokstraat bij de klok.\\ **Fochteloo:​** hoek Westeinde / Zuideinde\\ **Oosterwolde:​** hoek Stationsstraat / Bareltsburglaan\\ **Elsloo:** Hoofdweg voor de school\\ **Nijeberkoop:​** Bovenweg naast het rest.\\ **Oldeberkoop:​** hoek Wolvegasterweg / Heerenveenseweg\\ **Makkinga:​** Brink\\ **Langedijke:​** hoek Stokdijk / de Weide dijk\\ **Donkerbroek:​ **Herenweg parkeerplaats kerk\\ **Waskemeer:​** hoek Bakkeveensterweg / Compagnonsweg\\ **Haulerwijk:​** Leeksterweg voor de Enter\\ **Haule:** hoek Dorpstraat / Mandestraat\\  +^Ooststellingwerf|Onbekend|Ja|Geen beperking|**Appelscha:​** V. Emstweg t.h.v. Voormalig v.Emstplein \\ **Ravenswoud:​** Mr. Lokstraat bij de klok. \\ **Fochteloo:​** hoek Westeinde / Zuideinde \\ **Oosterwolde:​** hoek Stationsstraat / Bareltsburglaan \\ **Elsloo:** Hoofdweg voor de school \\ **Nijeberkoop:​** Bovenweg naast het rest. \\ **Oldeberkoop:​** hoek Wolvegasterweg / Heerenveenseweg \\ **Makkinga:​** Brink \\ **Langedijke:​** hoek Stokdijk / de Weide dijk \\ **Donkerbroek:​ **Herenweg parkeerplaats kerk \\ **Waskemeer:​** hoek Bakkeveensterweg / Compagnonsweg \\ **Haulerwijk:​** Leeksterweg voor de Enter \\ **Haule:** hoek Dorpstraat / Mandestraat| ​  ​
-^ Opsterland | Onbekend | Ja | Geen beperking | **Bakkeveen:​** Hoek Mjumsterwei / Nijebuorren (school De Oanrin)\\ **Beetsterzwaag:​** Hoek Hoofdstraat / Commissieweg (tegenover Lyndenstein)\\ **Frieschepalen:​** Hoek Tolheksleane (paralelweg) / De Rusken\\ **Gorredijk:​** Trimbeets, op het grasveld bij de school\\ **Hemrik:** Hoek Binnenwei / De Manege\\ **Jonkerslân:​** Bij De Leijen 89\\ **Langezwaag:​** Hoek 't Hou / Lang'​Ein\\ **Lippenhuizen:​** Hoek De Buorren / Bûkenhage (kerk)\\ **Luxwoude:​** Bij viaduct A7\\ **Nij Beets:** Van den Bruggenstrjitte,​ bij school de Jasker\\ **Olterterp:​** Aldhôf, bij voormalige zuivelfabriek\\ **Siegerswoude:​** Hoek Foarwurk / Bremerwei\\ **Terwispel:​** De Streek, op het grasveld bij de school\\ **Tijnje:** Breewei, bij het parkeerterrein van de sportvelden\\ **Ureterp:​** Hoek Weibuorren / De Gilden\\ **Wijnjewoude:​** Hoek Merkebuorren / te Nijenhuiswei\\  +^Opsterland|Onbekend|Ja|Geen beperking|**Bakkeveen:​** Hoek Mjumsterwei / Nijebuorren (school De Oanrin) \\ **Beetsterzwaag:​** Hoek Hoofdstraat / Commissieweg (tegenover Lyndenstein) \\ **Frieschepalen:​** Hoek Tolheksleane (paralelweg) / De Rusken \\ **Gorredijk:​** Trimbeets, op het grasveld bij de school \\ **Hemrik:** Hoek Binnenwei / De Manege \\ **Jonkerslân:​** Bij De Leijen 89 \\ **Langezwaag:​** Hoek 't Hou / Lang'​Ein \\ **Lippenhuizen:​** Hoek De Buorren / Bûkenhage (kerk) \\ **Luxwoude:​** Bij viaduct A7 \\ **Nij Beets:** Van den Bruggenstrjitte,​ bij school de Jasker \\ **Olterterp:​** Aldhôf, bij voormalige zuivelfabriek \\ **Siegerswoude:​** Hoek Foarwurk / Bremerwei \\ **Terwispel:​** De Streek, op het grasveld bij de school \\ **Tijnje:** Breewei, bij het parkeerterrein van de sportvelden \\ **Ureterp:​** Hoek Weibuorren / De Gilden \\ **Wijnjewoude:​** Hoek Merkebuorren / te Nijenhuiswei| ​  ​
-^ Schiermonnikoog | n.v.t. | Nee | n.v.t. | Geen borden beschikbaar. |  +^Schiermonnikoog|n.v.t.|Nee|n.v.t.|Geen borden beschikbaar.| ​  ​
-^ Skarsterlan | Onbekend | Ja, niet overplakken | A2 | **Broek:** Tegenover It Noard 21 (kerkgebouw)\\ **Goingarijp:​** Kleasterwei bij kruising school\\ **Haskerdijken:​** Leeuwarderstraatweg (tegenover bootverhuurbedrijf)\\ **Haskerhorne:​** Jousterweg (nabij huisnummer 6)\\ **Idskenhuizen:​** Bramerstraat (bij bushalte)\\ **Joure:​**\\ ​ Douwe Egberts Plein (naast Sari Wereldmodewinkel)\\ ​ De Merk\\ ​ Joure Hoek Haskerveldweg-Steiger tegenover de rotonde\\ **Langweer:​** Brédyk tegenover de straat De Molier\\ **Oudehaske:​** Driesprong Jousterweg-Hasker Utgongen\\ **Rotsterhaule:​** Hoek Streek/​Kampweg\\ **Rottum:** Hoek Badweg-Binnendyk\\ **Scharsterbrug:​** Hollandiastraat (tegenover de Schoolstraat)\\ **Sint:​** ​Nicolaasga ​Rotonde Lemmerweg/​Tsjûkemarwei/​Westend\\ **Terkaple:​** Hoek Fjildwei-Buorren\\ **Tjerkgaast:​** Ter hoogte van Gaestdyk 37 (naast bushalte tegenover kerkgebouw)\\ **Vegelinsoord:​** Ter hoogte van Zwarte Weg 57\\  +^Skarsterlan|Onbekend|Ja,​ niet overplakken|A2|**Broek:​** Tegenover It Noard 21 (kerkgebouw) \\ **Goingarijp:​** Kleasterwei bij kruising school \\ **Haskerdijken:​** Leeuwarderstraatweg (tegenover bootverhuurbedrijf) \\ **Haskerhorne:​** Jousterweg (nabij huisnummer 6) \\ **Idskenhuizen:​** Bramerstraat (bij bushalte) \\ **Joure:** \\ Douwe Egberts Plein (naast Sari Wereldmodewinkel) \\ De Merk \\ Joure Hoek Haskerveldweg-Steiger tegenover de rotonde \\ **Langweer:​** Brédyk tegenover de straat De Molier \\ **Oudehaske:​** Driesprong Jousterweg-Hasker Utgongen \\ **Rotsterhaule:​** Hoek Streek/​Kampweg \\ **Rottum:** Hoek Badweg-Binnendyk \\ **Scharsterbrug:​** Hollandiastraat (tegenover de Schoolstraat) \\ **Sint ​Nicolaasga:** Rotonde Lemmerweg/​Tsjûkemarwei/​Westend \\ **Terkaple:​** Hoek Fjildwei-Buorren \\ **Tjerkgaast:​** Ter hoogte van Gaestdyk 37 (naast bushalte tegenover kerkgebouw) \\ **Vegelinsoord:​** Ter hoogte van Zwarte Weg 57|   ​
-^ Smallingerland |    | **Drachten:​**\\ ​ Kiryat Onoplein\\ ​ Stationsweg\\ ​ Martin Luther Kingsingel\\ ​ Zuiderhogeweg\\ **Oudega:** Aldegeasterdyk\\ **Opeinde:​** Kommisjewei\\ **Boornbergum:​** Westerbuorren\\ **Rottevalle:​** Ambachtsloane\\ **Drachtstercompagnie:​** Fallaetswei\\ **Houtigehage:​** Dominee Visscherwei\\  +^Smallingerland| ​  ​  ​  ​|**Drachten:​** \\ Kiryat Onoplein \\ Stationsweg \\ Martin Luther Kingsingel \\ Zuiderhogeweg \\ **Oudega:** Aldegeasterdyk \\ **Opeinde:​** Kommisjewei \\ **Boornbergum:​** Westerbuorren \\ **Rottevalle:​** Ambachtsloane \\ **Drachtstercompagnie:​** Fallaetswei \\ **Houtigehage:​** Dominee Visscherwei| ​  ​
-^ Súdwest-Fryslân | Onbekend | Ja | Geen beperking | Geen verkiezingsborden,​ wel vrijstelling voor sandwich- of driehoeksborden((Wij willen bij de komende verkiezingen partijen graag de vrijheid geven naar eigen inzicht en behoefte verkiezingsborden te plaatsen in de openbare ruimte door het plaatsen van sandwich- of driehoeksborden. Wij zullen zelf geen verkiezingsborden meer plaatsen. Het overplakken van eikaars posters en ruimtegebrek op de borden behoort daarmee tot het verleden. In het belang van de veiligheid op de weg verzoeken wij u bij het plaatsen van sandwich- of driehoeksborden wel rekening te houden met de volgende punten:  +^Súdwest-Fryslân|Onbekend|Ja|Geen beperking|Geen verkiezingsborden,​ wel vrijstelling voor sandwich- of driehoeksborden((Wij willen bij de komende verkiezingen partijen graag de vrijheid geven naar eigen inzicht en behoefte verkiezingsborden te plaatsen in de openbare ruimte door het plaatsen van sandwich- of driehoeksborden. Wij zullen zelf geen verkiezingsborden meer plaatsen. Het overplakken van eikaars posters en ruimtegebrek op de borden behoort daarmee tot het verleden. In het belang van de veiligheid op de weg verzoeken wij u bij het plaatsen van sandwich- of driehoeksborden wel rekening te houden met de volgende punten: 
-  ​- ​Het plaatsen van borden is toegestaan vanaf donderdag 16 augustus 2012.  + Het plaatsen van borden is toegestaan vanaf donderdag 16 augustus 2012. U bent verplicht bij verontreiniging van de openbare weg die ontstaat ten gevolge van het plaatsen van de borden, deze verontreiniging terstond ongedaan te maken. Wij attenderen u er op dat borden zodanig gesitueerd dienen te worden dat zij het zicht op verkeersborden voor het verkeer niet belemmeren. Borden mogen geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of zaken. De ongehinderde doorstroming van het verkeer op de rijbaan, fiets- en voetpaden dient gewaarborgd te zijn. Het is niet toegestaan materiaal in of op bushokjes, elektriciteitshokjes en dergelijke te plakken. Deze informatie geldt niet voor het plaatsen van borden en dergelijke op provinciale- (N354) en landelijke (A7/E22) wegen, ook al vallen deze wegen gedeeltelijk binnen onze gemeentegrens. Binnen drie dagen na de dag van de verkiezingen,​ dienen de borden c.q. posters of enig ander materiaal dat gebruikt wordt, verwijderd te worden. Na het gebruik dient de zaak waarop het bord/de poster was aangebracht,​ onbeschadigd en schoon te worden achtergelaten. Ingeval van nalatigheid zal een en ander door de gemeente op kosten van u worden hersteld en/of schoongemaakt. Alle voorschriften,​ aanwijzingen en bevelen van daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente, de brandweer en de politie, die in verband met het plaatsen van de borden worden gegeven of in het belang van de openbare orde, de veiligheid of het verkeer, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd. Het is dus niet nodig vooraf toestemming te vragen borden te plaatsen in de gemeente. Wij vertrouwen er op dat partijen de vrijheid dit te doen op verantwoorde wijze in zullen vullen.)) .|   ​
-  - U bent verplicht bij verontreiniging van de openbare weg die ontstaat ten gevolge van het plaatsen van de borden, deze verontreiniging terstond ongedaan te maken. ​ +^Terschelling| ​  ​  ​  ​  ​  ​
-  - Wij attenderen u er op dat borden zodanig gesitueerd dienen te worden dat zij het zicht op verkeersborden voor het verkeer niet belemmeren. ​ +^Tytsjerksteradiel|Vanaf 12 augustus| ​  ​  ​|__Aanplakzuilen__:​ \\ **Hurdegaryp:​** in het winkelcentrum ​\\ **Gytsjerk:​** in het winkelcentrum ​\\ **Eastermar:​** bij kruising Grote Hornstweg/​E.M. Beimastrjitte \\ __Aanplakborden__:​ \\ **Garyp:** kruising Eendrachtswei/​Gravinneloane ​\\ **Burgum: **kruising Hillemaweg/​HWK Ridder Huyssen van Kattendijkweg ​\\ **Gytsjerk: **kruising Trynwaldsterdyk/​Nieuwe Straatweg ​\\ **Noardburgum:​ **kruising Rijksstraatweg/​nabij rotonde ​\\ **Hurdegaryp:​ **kruising Stationsweg/​Rijksstraatweg thv NS station ​\\ **Oentsjerk:​ **kruising van Haersmasingel/​Rengersweg|Gerda van der Let-Veenstra 0511 - 460 784 / [[gvanderlet@t-diel.nl|]]| 
-  - Borden mogen geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of zaken. De ongehinderde doorstroming van het verkeer op de rijbaan, fiets- en voetpaden dient gewaarborgd te zijn.  +^Vlieland| ​  ​  ​  ​  ​  ​
-  - Het is niet toegestaan materiaal in of op bushokjes, elektriciteitshokjes en dergelijke te plakken. ​ +^Weststellingwerf|Onbekend|Ja,​ niet overplakken.|Geen beperking|**Wolvega:​** ​\\ Hoek Heerenveenseweg/​Om de Noort \\ Nabij rotonde Stellingenweg (ter hoogte van benzinestation) \\ **Noordwolde:​** \\ Dr. Mulderstraat|dhr. A. Mulder| 
-  - Deze informatie geldt niet voor het plaatsen van borden en dergelijke op provinciale- (N354) en landelijke (A7/E22) wegen, ook al vallen deze wegen gedeeltelijk binnen onze gemeentegrens. ​ + 
-  - Binnen drie dagen na de dag van de verkiezingen,​ dienen de borden c.q. posters of enig ander materiaal dat gebruikt wordt, verwijderd te worden. ​ +  - 
-  - Na het gebruik dient de zaak waarop het bord/de poster was aangebracht,​ onbeschadigd en schoon te worden achtergelaten. Ingeval van nalatigheid zal een en ander door de gemeente op kosten van u worden hersteld en/of schoongemaakt. ​ +  - 
-  - Alle voorschriften,​ aanwijzingen en bevelen van daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente, de brandweer en de politie, die in verband met het plaatsen van de borden worden gegeven of in het belang van de openbare orde, de veiligheid of het verkeer, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd. ​ Het is dus niet nodig vooraf toestemming te vragen borden te plaatsen in de gemeente. Wij vertrouwen er op dat partijen de vrijheid dit te doen op verantwoorde wijze in zullen vullen. ​ +  - 
-)). |  +  - 
-^ Terschelling |      +  - 
-^ Tytsjerksteradiel | Vanaf 12 augustus |   | __Aanplakzuilen__:​__\\ __**Hurdegaryp:​** in het winkelcentrum**\\  ​Gytsjerk:** in het winkelcentrum**\\  ​Eastermar:​** bij kruising Grote Hornstweg/​E.M. Beimastrjitte**\\ **__Aanplakborden__:​__\\ __**Garyp:** kruising Eendrachtswei/​Gravinneloane**\\  ​Burgum: **kruising Hillemaweg/​HWK Ridder Huyssen van Kattendijkweg**\\  ​Gytsjerk: **kruising Trynwaldsterdyk/​Nieuwe Straatweg**\\  ​Noardburgum:​ **kruising Rijksstraatweg/​nabij rotonde**\\  ​Hurdegaryp: **kruising Stationsweg/​Rijksstraatweg thv NS station**\\  ​Oentsjerk: **kruising van Haersmasingel/​Rengersweg**\\ ** | Gerda van der Let-Veenstra 0511 - 460 784 / [[gvanderlet@t-diel.nl]] | +  - 
-^ Vlieland| ​     +  - 
-^ Weststellingwerf | Onbekend | Ja, niet overplakken. | Geen beperking | **Wolvega:\\ **Hoek Heerenveenseweg/​Om de Noort\\ ​ Nabij rotonde Stellingenweg (ter hoogte van benzinestation)\\ **Noordwolde:​\\ ​**Dr. Mulderstraat\\ | dhr. A. Mulder |+  - 
 +  - 
 + 
 +\\ 
 + 
archief/tk2012/verkiezingsposters/gemeenteregels/friesland.txt · Laatst gewijzigd: 2021/02/19 14:31 door waBrandsma