Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2017:partijprogramma

Verkiezingsprogramma Piratenpartij Nederland 2017

1. Introductie

In 2006 werd de eerste Piratenpartij opgericht in Zweden. Daarmee bestaan we als internationale beweging nu 10 jaar en niet zonder succes. We zijn inmiddels vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. In IJsland zijn we de grootste partij, en we hebben inmiddels verkozen volksvertegenwoordigers in zowel Amsterdam West als het Europarlement.

Ondanks de opvallende naam is onze relatief jonge partij bepaald niet opgericht als grap. Deze werd geboren uit een dringende noodzaak om burgerrechten óók digitaal politiek vertegenwoordigd te zien. In IJsland is dat kwartje na de kredietcrisis van 2008 luid en duidelijk gevallen. Het moét over een andere boeg.

Wij staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De digitalisering van de maatschappij brengt prachtige mogelijkheden met zich mee voor meer gemak, vrijheid, verbinding, innovatie en democratie. We mogen de kansen die het internet biedt niet laten liggen. De eerste generatie die geen wereld kent zónder internet is opgestaan. We zijn nooit meer níet online. Digitalisering raakt elk aspect van ons leven. Dat maakt ons geen one-issue partij, maar een all-issue partij. Hoe zorgen we ervoor dat de komende generatie evenveel vrijheid geniet als wij?

De afgelopen jaren is Nederland in een maatschappelijke stroomversnelling terecht gekomen, waarbij de Piratenpartij kernpunten steeds dringender worden: Burgerinspraak, democratie, keuzevrijheid, zelfbeschikking en privacy. Maar ook gerelateerde zaken als persvrijheid, beroepsgeheim en een transparante overheid, worden door de huidige politiek niet voldoende verdedigd. Onze waarden en het fundament van de democratische rechtstaat, waar ons land zo bekend om staat, brokkelen af.

Vrijheden die altijd vanzelfsprekend leken, staan steeds meer onder druk. Sinds de Snowden onthullingen kunnen we er niet meer omheen: zelfs onze eigen overheid neemt het niet zo nauw met onze verworven burgerrechten. Dit onder het mom van “veiligheid” en gemak. Dit zet de machtsbalans tussen burger en machthebbers op scherp. Burgerrechten zijn er immers juíst voor onze veiligheid.

We mogen niet in een samenleving terecht komen waar onze levens worden gereduceerd tot databases en statistiek, gecentraliseerd door overheden en grote bedrijven. Waarbij we geprogrammeerde algoritmes de koers van ons leven laten bepalen.

Wij willen een overheid die controleerbaar en dienstbaar is. Het is tijd voor volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer voor wie burgerrechten prioriteit zijn. Ook in een digitale maatschappij.

Laten we zorgen dat het recht om je eigen keuzes te maken niet meer te negeren valt in Den Haag. Laten we ervoor zorgen dat de overheid weer voor ons werkt. Laten we Nederland weer democratiseren.

Mijn naam is Ancilla, ik heb voor mijzelf de keuze gemaakt dat de strijd voor burgerrechten en een vrije maatschappij belangrijker is dan al het andere.

Uiteindelijk is welke richting wij samen opgaan, jouw keuze.

Laat je stem horen, zodat deze niet te negeren valt.

Stem Piraat!

Ancilla van de Leest,

Lijsttrekker Piratenpartij Nederland

2. Over ons

De Piratenpartij is meer dan een politieke partij. We zijn een internationale beweging voor en door burgers. We zijn actief in meer dan zestig landen. Wij streven naar een meer pure vorm van democratie, opgebouwd door burgers om te vechten voor burgers.

Democratie zoals democratie echt bedoeld is.

Onze werkwijze is zeer open. Iedereen kan voorstellen, plannen, initiatieven en alternatieven aandragen. We delen alles met al onze leden. Zij kiezen vervolgens op democratische wijze het beste alternatief. Democratie moet een inclusief proces zijn waar zoveel mogelijk mensen bij betrokken worden. Net als het internet.

Online kunnen we allemaal onze mening en zorgen kwijt. Iedere stem kan gehoord worden. Online kunnen we delen en samenwerken. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet willen we meer mensen bereiken en betrekken bij de democratie.

Dat is wat de Piratenpartij zo bijzonder maakt: iedereen kan op elk willekeurig moment net zo veel of weinig invloed uitoefenen binnen de partij als hij of zij wenselijk vindt. Als er iets mist in het programma van de partij of als je vragen, zorgen of plannen hebt, kun je ons heel gemakkelijk bereiken en een discussie aangaan. Je kunt veel meer doen dan één keer per vier jaar een kruisje zetten in een stemlokaal. Als je wilt dat iets goed gedaan wordt, moet je het zelf doen. Dit geldt dubbel en dwars voor onze democratie.

Waar komen we vandaan?

De Piratenpartij is ontstaan uit onvrede en een sterke drang naar verandering en verbetering. De huidige politiek laat veel te wensen over. Wij vinden dat de politiek transparantie en inspraak mist. Tegelijkertijd zien we mogelijkheden in moderne informatietechnologieën om dit sterk te verbeteren.

Tegenwoordig kan iedereen vrij en gemakkelijk met elkaar communiceren. Burgers zijn beter geïnformeerd en hebben meer te zeggen. De media bestaan niet meer uit louter grote bedrijven. Iedereen kan zich informeren en informatie delen en verspreiden. Mondige burgers kunnen zichzelf beter organiseren, en hun boodschap naar buiten brengen zonder enige hulp van de media.

De Piratenpartij vindt dat de mogelijkheden van het internet moeten worden benut om de democratie en de rechten van burgers te versterken.

De eerste Piratenpartij werd in 2006 opgericht in Zweden. Het was een reactie op de ongezonde en onwenselijke invloed van de Amerikaanse industrie op het functioneren van de Zweedse overheid. Deze Zweedse Piraten wilden meer invloed van burgers, meer openheid van de overheid, meer privacy voor burgers en een hervorming van de zogenaamde intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht en patentrecht.

De Zweden staan ondertussen niet meer alleen. Inmiddels zijn er meer dan zestig Piratenpartijen, verspreid over alle continenten.

We werken ook internationaal samen via Pirate Parties International 1) en de European Pirate Party 2) .

Initiatief en selectie

De Piratenpartij wordt niet gesteund door de leden; de Piratenpartij ís haar leden. Wij vinden, dat een grotere en meer betrokken participatie van burgers de enige manier is om onze democratie te versterken. Het is dan ook een van onze hoofddoelen om burgers een relevant en toegankelijk platform te bieden om invloed uit te oefenen en hun mening te laten gelden over het beleid van de overheid. De Piratenpartij is een bottom-up partij. We bouwen op de kennis, kwaliteiten en inzet van onze leden. Zo creëren we een partij die echt alle leden vertegenwoordigt. Wij geloven, dat echte verandering alleen kan plaatsvinden door mensen zelf. De Piratenpartij geeft haar leden dus zo veel mogelijk vrijheid om over alles mee te denken en om mee te helpen. De leden hebben de meeste invloed, niet het bestuur of de partij-elite. We maken gebruik van diverse technische hulpmiddelen om een constante input van leden mogelijk te maken. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek.

Ons programma

Dit programma bestaat uit twee delen. Allereerst de kernpunten van de Piratenpartij. Die maken ons wat we zijn. Vanuit deze kernpunten verklaren en motiveren we al ons doen en laten. Het thema-deel bestaat uit onze plannen en ideeën over beleidsterreinen die binnen de partij op grond van deze kernpunten ontwikkeld zijn.

Onze standpunten ontstaan bottom-up, via e-democracy vanuit onze leden. Ons programma is daarom nooit “af”. Het is altijd in ontwikkeling. Standpunten kunnen altijd via e-democracy-systemen toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden. De laatste versie van ons programma kun je altijd vinden op onze website, waar we het publiceren en zullen blijven uitwerken. Dit programma moet je dan ook zien als een momentopname. Dit is de inzet in onze aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

3. Kernpunten

4. Thema's

5. Colofon

De tekst van dit verkiezingsprogramma is opgesteld door een programmacommissie bestaande uit Steven Russchenberg, Henk Heslinga en Jonathan van Dijken.

Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen op basis van een open schrijfproces met medewerking van velen, zoals Matthias van Alphen, Rico Brouwer, Paul Buitink, Jelle de Graaf, Thijs Houtenbos, Ancilla van de Leest, Richard van der Linde, Raymond van Loon, Robert van der Peijl, Matthijs Pontier, Dirk Poot, Thijs Roes, Jos, Mira en vele anderen die bijvoorbeeld via Loomio of andere manieren hebben bijgedragen aan het programma.

Als basis van dit programma zijn onder meer eerdere verkiezingsprogramma's van de Piratenpartij Nederland gebruikt en is door middel van crowdsourcing aangevuld.

Deze tekst is vrij te kopiëren. De Piratenpartij nodigt iedereen, maar in het bijzonder overige politieke partijen, uit om de standpunten van de Piratenpartij te kopiëren, over te nemen, of anderszins te verspreiden.

archief/tk2017/partijprogramma.txt · Laatst gewijzigd: 2016/10/17 23:33 door Azonata