Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:werkgroep:communicatie:huisstijl_piratenpartij

Huisstijl Piratenpartij

Inleiding

De huisstijl is een centraal element van de identiteit van de Piratenpartij Nederland (PPNL). Het positioneert de PPNL ten opzichte van de overige Piratenpartijen, door terugkerende, vaststaande en niet uitwisselbare elementen. Deze Corporate Identity Manual (CIM) is leidend voor het vervaardigen van uitingen ten behoeve van de Piratenpartij Nederland. Deze CIM is voor alle uitingen ten behoeve van de PPNL te gebruiken.

Gebruiksaanwijziging

Deze CIM is een leidraad voor beeld en woord. Iedereen die op communicatiegebied werkzaam is voor de Piratenpartij dient op de hoogte te zijn van de richtlijnen. Lees deze aandachtig door, dat voorkomt teleurstelling achteraf. Alle Piratenpartij logo’s en stijlelementen kunnen per set gedownload worden. Elke set bevat 10 versies zodat voor elk medium een geschikt logo aanwezig is. Gebruik altijd het originele logo in plaats van zelf een logo samen te stellen. In de sectie logo’s staan downloadlinks. De fonts die moeten worden gebruikt staan in de sectie fonts met een downloadlink.

In zeldzame gevallen kan voor een ander font of een andere kleurset gekozen worden, dit dient echter voor aanvang van een uiting kortgesloten zijn met hoofd communicatie. Werkende links in de tekst zijn te herkennen aan de Indigo kleur met onderstreping. Onderdelen die gedownload kunnen worden staan in separate blokken in betreffende sectie.

Tot slot Wij staan altijd open voor suggesties en deze manual zal zo lang de Piratenpartij actief is, aan verandering onderhevig zijn!

Wie moeten wij bereiken?

Internationaal is de doelgroep van de Piratenpartij al vastgelegd in de Uppsala verklaring die ook wij ondersteunen. Hierin staat dat met de beperkte middelen van een net opgerichte politieke partij, die beperkte middelen goed moeten worden gefocust op een duidelijk geïdentificeerde bowlingkegel.

Onderzoek wijst uit dat in de afgelopen 15 jaar de politieke participatie van de zogenaamde first-time voters alleen maar afgenomen is. Om deze reden is de belangrijkste doelgroep van Europese Piratenpartijen studenten, met name die op universitair en HBO niveau. Vooral op technische universiteiten zijn de Piratenpartijen erg sterk. Universiteiten en hogescholen bieden een geconcentreerde wervingsomgeving met mensen die over het algemeen veel passie hebben voor waar zij in deelnemen. Daarnaast hebben studenten relatief veel tijd om zich actief in te zetten voor een politieke partij, wat ook bij het voeren van de campagne belangrijk is.

Studenten zullen dus de voorste kegel zijn. Door middel van die voorste kegels kunnen we ook andere kegels omver krijgen. Dat wil zeggen dat studenten niet onze énige doelgroep vormen, maar wél onze primaire doelgroep. Op de achterste kegels moeten we minder participatie verwachten, maar wel kunnen we op hun stemmen rekenen.

De eerste kegels achter de voorste kegel zijn de zogenaamde netwerkgeneratie, zoals gedefinieerd door PowNed. Dit zijn vaak jonge mensen (onder de 35) die minstens evenveel achter hun computer als voor de TV zitten. Ze communiceren veel met elkaar via internet en telefoon, en dan met name via social networks, instant messaging en per SMS. Eigenschappen: kritisch, hoge (en directe) informatiebehoefte, is niet alleen ontvanger maar ook zender. De sleutel is om politieke passie te inspireren in deze overlappende doelgroepen, zodat de voormalige “nietstemmers” onze ambassadeurs worden.

Kernwaarden van onze identiteit

Het is belangrijk dat we onze boodschap uitdragen als zijnde serieus, maar dat dit toch op een ludieke en luchtige manier gebeurt. Belangrijk is ook dat het uitnodigt tot participatie & steun, omdat we op die manier weer andere mensen kunnen bereiken, dus ook mensen van buiten de primaire doelgroep.

We zijn vernieuwend en brengen iets “van deze tijd” wat nog ontbreekt in het politieke landschap in Nederland. Zoals aangegeven in de grondbeginselen van de partij: Het informatietijdperk vraagt om een informatiepartij. Om deze reden zullen we af en toe ook een licht brutale houding aannemen, vooral omdat dit activistische participatie op grassroots niveau motiveert onder de doelgroep (netwerkgeneratie). Dus: We presenteren onze serieuze en vernieuwende boodschap op een ludieke en luchtige manier. We kunnen ons uiterst professioneel en beleefd opstellen, maar we zijn speels en soms uit die speelsheid zich in een licht brutale houding.

De communicatie wordt dus zo veel mogelijk afgestemd op de doelgroep, wat betekent dat we taalgebruik hanteren dat de doelgroep aanspreekt. Hetzelfde geldt voor de voorbeelden die we gebruiken en de toekomst die we schetsen. Dit betekent dat we ons in onze uitingen distantiëren van de ideeën en retoriek van de gevestigde partijen, dit is namelijk een turn off voor de generatie die zich hier juist tegen afzet. De bedoeling is om de doelgroep te inspireren en te activeren. Het is aan ons om ons te onderscheiden van de rest!

De campagne presenteren we als een positieve opstand van de burgers die de informatiemaatschappij al begrijpen en voor zich zien, en die gaan ‘vechten’ (op een democratische manier) voor wat in die nieuwe maatschappij nodig is (internet, privacy, digitale burgerrechten).

Onze wapens zijn:

 • Bullshit benoemen: informatie zoeken en gebruiken.
 • Humor: a spoonful of sugar makes the medicine go down.
 • Gezond verstand: hoe meer abstractie hoe sneller het op bullshit gaat lijken en waarschijnlijk ook is.

Richtlijnen en protocollen

 • Als iemand zich niet aan de communicatiestrategie houdt, wijs ze hier dan op vriendelijke wijze op. Leg uit waarom dit het geval is.
 • Als we binnen een bepaald medium niet op onze manier kunnen communiceren, dan communiceren we via een ander medium. Als we willen reageren op een artikel in bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad, dan kunnen we dat beter doen op een plek waar we ten eerste onze doelgroep beter bereiken en waar we ten tweede vrij zijn om ónze toon te gebruiken.
 • Met betrekking tot opiniestukken kunnen we iets uiteenlopender zijn, net zoals de verschillende persoonlijkheden van de verschillende kandidaten voor de kieslijst. Wat dan wel belangrijk is, is dat de stukken op persoonlijke titel naar voren worden geschoven, waarbij de partij en plek op de kieslijst wel genoemd mogen worden, maar het is dus níet namens de partij. Aan de kern moet wel worden vastgehouden; het mag iets beleefder of iets brutaler, maar het moet niet saai of onbeschoft worden: inspireer de doelgroep!
 • Controleer heel goed op spelling! – We presenteren onze serieuze en vernieuwende boodschap op een ludieke en luchtige manier. We kunnen ons uiterst professioneel en beleefd opstellen, maar we zijn speels en soms uit die speelsheid zich in een licht brutale houding.
 • Als je gedrukte media in kleur maakt, bedenk ook hoe ’t er uit ziet in zwart/wit.
 • Kleur uit de huisstijl zeker gebruiken, maar vooral voor accenten. Primair: zwart/wit.
 • Verwerk in elke poster de datum van de verkiezingen: 9 juni. Dit omdat we veel mensen willen aanspreken die voor het eerst stemmen, of normaal nooit stemmen.
 • Onderaan elke A4 poster, font size 8:
info@piratenpartij.nl | KvK : 27374138 | Bank#: 1083.78.969 te Zwolle

Basis

 • PPLogo-st-pantone.pdf
 • PPLogo-st-cmyk.pdf
 • PPLogo-st-black.pdf
 • PPLogo-st-rgb.svg
 • PPLogo-st-web.png • PPLogo-po-pantone.pdf
 • PPLogo-po-cmyk.pdf
 • PPLogo-po-black.pdf
 • PPLogo-po-rgb.svg
 • PPLogo-po-web.png


 • PPLogo-st-diap.png
 • PPLogo-po-diap.pdfPlaatsing


Kleurselectie

Foto achtergrondenPrimaire kleuren
Het verloop wordt alleen gebruikt in cmyk-opgemaakte uitingen en moet diagonaal lopen!

 • Linksboven cmyk: 85, 100, 0, 0
 • Rechtsonder cmyk: 64,100,0,14
Secundaire kleurenAl naar gelang het aantal elementen in de grafiek of cellen in de tabel, worden er tinten van zowel pantone 2597c als zwart gebruikt.


Secundaire kleuren voor presentaties

Toepassing: tabellen en grafieken


BeeldmerkOverige merktekens


 • De QR-codes kunnen op elk medium gebruikt worden.
 • De QR-codes dienen 100% zwart te zijn.
 • De QR-codes kunnen maximaal 30% verkleind worden.Grafieken & tabellenLettertypes

Printmedia


Digitale media

Websites


Digitale presentaties


Correspondentie


Schrijfwijze

Wij zijn een partij met voornamelijk jongere leden, waardoor er een frisse aanpak van ons wordt verwacht. Daarom wordt er in zowel interne als de meeste externe communicatie getutoyeerd. Een uitzondering zijn de PR-activiteiten, waar we de beleefdheidsvorm gebruiken.

Welkom bij de Piratenpartij Nederland,

Voor het geval je het nog niet gedaan hebt, schrijf je nu in op de mailinglist om op de hoogte te blijven van de stand van zaken. Deze week ontvang je per post de stukken die je lidmaatschap officieel maken.

Met vriendelijke groet,

Sam Privacy


Ahoi Piraten,

Zoals je weet loopt het verkiesbaar stellen flink in de papieren. Het lidmaatschapsgeld alleen is niet voldoende om de kosten te dekken. Als jij nog dukaten over hebt of mensen kent die een bijdrage willen leveren dan zijn we daar heel blij mee! Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om Piraten-wear te kopen in de shop, hiermee ondersteun je jouw partij ook.

Met vriendelijke groet,

Sam Privacy

Briefmaterialen

VisitekaartjesBriefpapier

Het is verder ook belangrijk dat de Piratenpartij naar buiten toe een uniforme communicatie in de vorm van brieven, enveloppen, facturen en dergelijke presenteert.Enveloppen


HTML documenten

Het is eigenlijk gek dat je niet eerder html software hebt gebruikt om teksten mee te typen. Want html is een veel betere standaard dan .doc, .docx, .pdf, .odt, .txt, etc. In het voorgaande rijtje heb ik zelf html nooit echt zien staan. Ik wist wel dat html een documentformaat is, maar als vervanging voor traditionele formaten heb ik het nooit overwogen. En daar zijn goede redenen voor. Door als monopolist de toenmalige html-standaard stelselmatig niet volgens de specificatie te implementeren, heeft Microsoft er persoonlijk voor gezorgd dat html, bedoeld als een standaard, juist géén standaard werd. Een html document zag er zo heel anders uit in Internet Explorer, dan in een andere browser, bijvoorbeeld Netscape Navigator (voorloper van Firefox). Sinds een aantal jaren is dit probleem langzaam aan het oplossen; enerzijds door browsers die standaarden wél aanhouden, anderzijds door ontwikkeling van de html standaard zelf en brede acceptatie daarvan. html5, de huidige facto standaard, is inmiddels volwassen. Het ziet er overal nagenoeg hetzelfde uit en heeft nuttige nieuwe functies zoals de video-tag (voeg een filmpje toe in een html document), offline support, powerpoint-achtige functies (SMIL), flash-achtige beeldeffecten, kolommen (waar je nu naar zit te staren), en nog veel meer. Het beste van alles van HTML5 is dat je het op elke computer kan lezen, welke computer heeft nu géén browser?

Dan rest anog de vraag waarom HTML5 superieur is aan alle traditionele formten voor documentopslag. .pdf, .odt, .doc zijn allen formaten die ontworpen zijn voor papier. Als je een nieuw document maakt, is het éérste wat je doet een papierformaat kiezen. Papier is niet meer het primaire publicatievorm, dat is het internet. Beter gezegd: internet is equivalent aan HTML en HTML is equivalent aan het internet. En dan had ik nog niet genoemd dat doc, docx en pdf formaten zijn die beheerd worden door een private bedrijven die tegenstrijdige belangen hebben met HTML. odt is aardig als vervanging, maar ook weer op papier gebaseerd, en dus geen optie.

Wat is html?

Html staat voor hypertext markup language, een standaard voor het beschrijven van de inhoud van een webpagina. Tegenwoordig kan “html5” twee betekenissen hebben: de opmaaktaal zélf, of de combinatie van de opmaaktaal met css (layout beschrijving) en javascript (interactie). In dit artikel refereer ik met html5 naar de combinatie van html, jcss en javascript. De term “dhtml” wordt ook gebruikt om deze combinatie aan te geven. Omdat er veel te weinig ruimte is van de redacteur om hier alles uit leggen, heb ik een piratenpartij wiki pagina aangemaakt: hier.

Het goede nieuws is dat HTML5 veel en veel krachtiger is dan enig voorgaand alternatief. Heb je ooit een interactieve landkaart in je document gehad? Of een interactieve grafiek? Of een videoclip? In HTML kan je dit alles, en nog veel meer, gewoon in je .html bestand proppen. En dan publiceren als webpagina, of gewoon als nieuwsbrief.

Maar wat heeft dit alles nu met de Piratenpartij te maken?

De nieuwe politiek die de Piratenpartij brengt is gebaseerd op argumenten gestaafd met data. Je kan je geen beter platform bedenken dan html voor interactieve visualisatie; interactieve data is een lachertje in de traditionele documenten, want: papier. Html is the very embodiment van de transitie van een drukpers naar een scherm. Terwijl wij aan de toekomst werken, laten we het communiceren van stukken papier over een kabeltje lekker over aan de gevestigde orde.

archief/werkgroep/communicatie/huisstijl_piratenpartij.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:28 door Azonata