Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:werkgroep:communicatie:notulen_template
====== Notulen werkgroep communicatie [DAG MAAND JAAR] ======

===== 1. Aanwezigen =====

 * **Aanwezig:** .....
 * **Afgemeld:** .....
 * **Locatie:** IRC #ppnl-communicatie
 * **Voorzitter:** .....
 * **Notulist:** .....

===== 2. Opening =====

 * Vergadering wordt geopend om ..:..

===== 3. Mededelingen =====

 * 

===== 4. Ingekomen stukken =====

 * 

===== 5. Vaststellen agenda =====

 * 

===== 6. Notulen vorig overleg =====

 * Notulen van vorige vergadering staan [[/notulen:communicatie:overlegYYYY-MM-DD|hier]]
   * 

===== 7. Naar aanleiding van de vorige notulen =====

==== 7.1 .... ====
 *

==== 7.2 .... ====
 * 

===== 8. Geplaatste blogs =====

 * 

===== 9. Nieuwsbrief =====

 * 

===== 10. Rondvraag =====

 * 

===== 11. Sluiting =====

 * Einde vergadering om ..:..

====== Gemaakte afspraken ======

 * 
archief/werkgroep/communicatie/notulen_template.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:28 door Azonata