Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:werkgroep:communicatie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
archief:werkgroep:communicatie [2018/01/02 18:28]
Azonata ↷ Pagina verplaatst van werkgroep:communicatie naar archief:werkgroep:communicatie
archief:werkgroep:communicatie [2018/01/04 12:24] (huidige)
Azonata ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 3: Regel 3:
 De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor alle externe communicatie vanuit de partij. Dit betekent dat de huidige groepen pers, webcontent, creatief en de social media-teams in deze werkgroep opgaan en dus onder één eindverantwoordelijke terechtkomen. Ook zal het plaatsen van content op de website, een taak die nu nog vaak door o.a. de |werkgroep ICT wordt uitgevoerd, alleen nog door dit team gebeuren. De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor alle externe communicatie vanuit de partij. Dit betekent dat de huidige groepen pers, webcontent, creatief en de social media-teams in deze werkgroep opgaan en dus onder één eindverantwoordelijke terechtkomen. Ook zal het plaatsen van content op de website, een taak die nu nog vaak door o.a. de |werkgroep ICT wordt uitgevoerd, alleen nog door dit team gebeuren.
  
-Er wordt door de eindredacteur(s) een communicatieplan opgesteld met richtlijnen voor Twitter, Facebook, persberichten en blogartikelen. Alle [[:​werkgroep:​communicatie:​persberichten|persberichten]] en blogartikelen worden nagekeken door de eindredactie voor deze kunnen worden geplaatst. De coördinator van de werkgroep communicatie is onderdeel van de eindredactie.+Er wordt door de eindredacteur(s) een communicatieplan opgesteld met richtlijnen voor Twitter, Facebook, persberichten en blogartikelen. Alle [[archief:​werkgroep:​communicatie:​persberichten|persberichten]] en blogartikelen worden nagekeken door de eindredactie voor deze kunnen worden geplaatst. De coördinator van de werkgroep communicatie is onderdeel van de eindredactie.
  
 Daarnaast gaan we op zoek naar redacteuren die op bepaalde gebieden expertise hebben, bijvoorbeeld over onderwijs, privacy, burgerrechten enzovoort. Deze redacteuren leiden dan hun eigen werkgroep die zich vooral richt op betreffende onderwerpen. Dit scheelt mensen tijd en ze kunnen gerichter op zoek naar interessante onderwerpen voor ons. Daar omheen hebben we schrijvers nodig. Daarnaast gaan we op zoek naar redacteuren die op bepaalde gebieden expertise hebben, bijvoorbeeld over onderwijs, privacy, burgerrechten enzovoort. Deze redacteuren leiden dan hun eigen werkgroep die zich vooral richt op betreffende onderwerpen. Dit scheelt mensen tijd en ze kunnen gerichter op zoek naar interessante onderwerpen voor ons. Daar omheen hebben we schrijvers nodig.
Regel 27: Regel 27:
 ==== Wat hopen we te bereiken? ==== ==== Wat hopen we te bereiken? ====
  
-Dit is de vraag van strategische doelen: wanneer zeggen we '​mission accomplished'?​ Voor een gedeelte moet deze vraag ingevuld worden in het kader van een campagne waarbij er concrete doelstellingen te behalen zijn. Bijvoorbeeld bij een anti-ACTA campagne is er het doel om ACTA te dwarsbomen, hiervan krijg je vervolgens afgeleiden aan de hand van de te volgen strategie (de publieke opinie aan je kant krijgen, een bepaalde achterban mobiliseren,​ etc.). Op de langere termijn hebben we echter ook doelen die verweven worden met dergelijke campagnes, zoals bijvoorbeeld een publiek besef te kweken dat de exclusiviteit die het auteursrecht garandeert aan de auteur of de afgeleide daarvan, niet in overeenstemming is te brengen met de infrastructuur van het internet, en de daaruit voortvloeiende vrijheid van informatie. Anders gezegd: een campagne heeft concrete korte termijn doelen, maar wij als politieke entiteit hebben langere termijn doelen, en lijnen van inzicht en gedachte waarlangs we de situatie beschouwen, die we willen over brengen, en die niet zo snel veranderen. Deze laatste categorie kunnen we dan ook van te voren vaststellen en als ijkpunt gebruiken voor overige overwegingen. Deze doelen zullen veelal voortvloeien uit het [[:​archief:​tk2012:​partijprogramma|partijprogramma]],​ dat als de [[werkgroep:​democratie|werkgroep Democratie]] gaat lopen ook in constante ontwikkeling zou moeten zijn. Te zijner tijd zal er hier het één en ander qua uitwisseling gerealiseerd moeten worden.+Dit is de vraag van strategische doelen: wanneer zeggen we '​mission accomplished'?​ Voor een gedeelte moet deze vraag ingevuld worden in het kader van een campagne waarbij er concrete doelstellingen te behalen zijn. Bijvoorbeeld bij een anti-ACTA campagne is er het doel om ACTA te dwarsbomen, hiervan krijg je vervolgens afgeleiden aan de hand van de te volgen strategie (de publieke opinie aan je kant krijgen, een bepaalde achterban mobiliseren,​ etc.). Op de langere termijn hebben we echter ook doelen die verweven worden met dergelijke campagnes, zoals bijvoorbeeld een publiek besef te kweken dat de exclusiviteit die het auteursrecht garandeert aan de auteur of de afgeleide daarvan, niet in overeenstemming is te brengen met de infrastructuur van het internet, en de daaruit voortvloeiende vrijheid van informatie. Anders gezegd: een campagne heeft concrete korte termijn doelen, maar wij als politieke entiteit hebben langere termijn doelen, en lijnen van inzicht en gedachte waarlangs we de situatie beschouwen, die we willen over brengen, en die niet zo snel veranderen. Deze laatste categorie kunnen we dan ook van te voren vaststellen en als ijkpunt gebruiken voor overige overwegingen. Deze doelen zullen veelal voortvloeien uit het [[:​archief:​tk2012:​partijprogramma|partijprogramma]],​ dat als de [[archief:werkgroep:​democratie|werkgroep Democratie]] gaat lopen ook in constante ontwikkeling zou moeten zijn. Te zijner tijd zal er hier het één en ander qua uitwisseling gerealiseerd moeten worden.
  
 ==== Hoe hopen we dat te bereiken? ==== ==== Hoe hopen we dat te bereiken? ====
Regel 91: Regel 91:
 === TAAK 3: Publieke Optredens === === TAAK 3: Publieke Optredens ===
  
-Wat is de bedoeling? De belangrijkste piraten, die op de kieslijst, moeten veel optreden. Dit kan op verschillende podia, waaronder debatten, interviews en lezingen. Ook andere optredens zijn bespreekbaar. Zie deze lijst met [[:​werkgroep:​communicatie:​contacten_pers|contactgegevens van alle Nederlandse media]]. Specifieke suggesties kun je indienen via de IRC en via [[http://​piratepad.ca/​persteam-agenda|de agenda pad]]. Hoe je een plan kunt indienen staat ook beschreven op de genoemde pad.+Wat is de bedoeling? De belangrijkste piraten, die op de kieslijst, moeten veel optreden. Dit kan op verschillende podia, waaronder debatten, interviews en lezingen. Ook andere optredens zijn bespreekbaar. Zie deze lijst met [[archief:​werkgroep:​communicatie:​contacten_pers|contactgegevens van alle Nederlandse media]]. Specifieke suggesties kun je indienen via de IRC en via [[http://​piratepad.ca/​persteam-agenda|de agenda pad]]. Hoe je een plan kunt indienen staat ook beschreven op de genoemde pad.
  
 === TAAK 4: Persoonlijk contact met journalisten === === TAAK 4: Persoonlijk contact met journalisten ===
Regel 101: Regel 101:
 == Twitter == == Twitter ==
  
-  * [[:​werkgroep:​communicatie:​twitter_handleiding_richtlijnen|Twitter handleiding]]+  * [[archief:​werkgroep:​communicatie:​twitter_handleiding_richtlijnen|Twitter handleiding]]
  
 == Facebook == == Facebook ==
  
-  * [[:​werkgroep:​communicatie:​facebook_handleiding_richtlijnen|Facebook handleiding]]+  * [[archief:​werkgroep:​communicatie:​facebook_handleiding_richtlijnen|Facebook handleiding]]
  
 ===== Projecten ===== ===== Projecten =====
Regel 113: Regel 113:
 ===== Documentatie ===== ===== Documentatie =====
  
-  * [[:​werkgroep:​communicatie:​publicatie_rechten|Overzicht van publicatie rechten]] +  * [[archief:​werkgroep:​communicatie:​publicatie_rechten|Overzicht van publicatie rechten]] 
-  * [[:​werkgroep:​communicatie:​huisstijl_piratenpartij|Corporate Identity Manual]]+  * [[archief:​werkgroep:​communicatie:​huisstijl_piratenpartij|Corporate Identity Manual]]
   * [[http://​piratepad.ca/​masterpad-persteam|Masterpad Persteam]]   * [[http://​piratepad.ca/​masterpad-persteam|Masterpad Persteam]]
   * [[http://​piratepad.ca/​persteam|Algemene Pad Persteam]]|   * [[http://​piratepad.ca/​persteam|Algemene Pad Persteam]]|
-  * [[:​werkgroep:​communicatie:​media:​posters|Posters van de Piratenpartij.]] +  * [[archief:​werkgroep:​communicatie:​media:​posters|Posters van de Piratenpartij.]] 
-  * [[:​werkgroep:​communicatie:​media:​flyers|Flyers van de Piratenpartij.]] +  * [[archief:​werkgroep:​communicatie:​media:​flyers|Flyers van de Piratenpartij.]] 
-  * [[:​werkgroep:​communicatie:​nieuwsbrief|Werkwijze nieuwsbrief]] +  * [[archief:​werkgroep:​communicatie:​nieuwsbrief|Werkwijze nieuwsbrief]] 
-  * [[:​werkgroep:​communicatie:​website_template|Website template]]+  * [[archief:​werkgroep:​communicatie:​website_template|Website template]]
  
 ===== Notulen ===== ===== Notulen =====
Regel 137: Regel 137:
 |  [[:​notulen:​cm:​september_2016|September 2016]] ​  | |  [[:​notulen:​cm:​september_2016|September 2016]] ​  |
  
-[[:​werkgroep:​communicatie:​notulen_template|Notulen template ]]+[[archief:​werkgroep:​communicatie:​notulen_template|Notulen template ]]
  
 ===== Index ===== ===== Index =====
archief/werkgroep/communicatie.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/04 12:24 door Azonata