Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:werkgroep:democratie:projecten:liquid_feedback

Liquid Feedback

Liquid Feedback is een softwarepakket dat het mogelijk maakt om binnen een partij of organisatie te discussiëren en te stemmen over voorstellen. Het begeleidt het besluitvormingsproces vanaf de introductie van een eerste voorstel tot de definitieve beslissing. Door een open discussie over te nemen beslissingen ontstaat een afweging van voor- en nadelen, kansen en risico's, en hebben mensen de mogelijkheid om alternatieven voor te stellen. Liquid Feedback combineert concepten van ongecontroleerde en zelfstandige discussies en een vloeiende democratie. In navolging van een interactieve democratie introduceert Liquid Feedback een nieuw communicatiekanaal tussen stemgerechtigden en politieke vertegenwoordigers. Het levert een representatieve weergave van wat partijleden willen die vervolgens kan worden ingezet voor informatie, suggesties of besluitvorming afhankelijk van de behoeftes van de partij. Het systeem stelt partijleden in staat om te participeren, niet alleen door te stemmen maar ook door ideeën te ontwikkelen. Op deze manier ondersteunt men bestuursleden om te begrijpen wat de meerderheid werkelijk wil en om de juiste en verantwoorde keuzes te maken gebaseerd op de “populaire stem”.

Account

Om toegang te hebben tot het Liquid Feedback systeem, heb je een account nodig. Deze kun je aanmaken door middel van een invitation-code. Een LiquidFeeback-account kun je enkel krijgen na één maand lidmaatschap. Je accountnaam is hoofdlettergevoelig.

Thema's

Er zijn verschillende thema's binnen het Liquid Feedback systeem. Deze thema's zijn in feite categorieën om de voorstellen overzichtelijk onder te kunnen indelen. Je kunt lid worden van thema's door naar het thema te gaan (vanuit de thema-index), en klik dan bovenin de pagina op 'Lid worden'. In grote lijnen komen de thema's overeen met de onderwerpen uit het partijprogramma. liquid_feedback.jpg

 • Mobiele telefoon en internet
 • Energie
 • Media
 • Piratenpartij
 • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Verkeer en waterstaat
 • Geld en banken
 • Sociale netwerken
 • Liquid Feedback systeem
 • Veiligheid
 • Internationaal
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Overheid
 • Ondernemerschap
 • Voedsel
 • Volksgezondheid
 • Overig

Voorstellen

Je kunt voor elk thema een voorstel maken.

 1. Maak eerst een voorstel aan op de Piratenpartij pagina. Vul hier ook de communicatie platforms in die je gebruikt. Dit om, nadat je het voorstel in Liquid Feedback hebt aangemaakt, over je voorstel te communiceren, feedback te vergaren, en draagkracht van het plan te peilen.
 2. Maak een voorstel aan in Liquid Feedback.
 3. Update je pagina die je bij stap 1 hebt gemaakt, met de url van het Liquid Feedback voorstel (Voorbeeld).
 4. Communiceer op de communicatieplatforms, en breng iedereen via je profiel op de hoogte van je voorstel. Het voorstel staat ook op de voorstel-overzichtspagina.

Stemmen delegeren

large:n35-HsVavfg

Wat is delegeren

Je kunt je stem delegeren. Dit wil zeggen dat je iemand anders het recht geeft om namens jou te stemmen. Je delegeert dan je stem. Je hebt (zie hoofdpagina) 'inkomende delegaties', dat wil zegggen dat leden jou het recht geven om voor hun te stemmen. En je hebt 'uitgaande delegaties', dat wil zeggen dat je andere leden het recht geeft om voor jou te stemmen. Dit delegeren kan per voorstel, thema of algeheel. Voordat je iemand namens jou kunt laten stemmen, moet je deze persoon in je 'Contacten' hebben. Ga naar 'Leden', klik op het desbetreffende lid, en selecteer bovenin 'Aan mijn contacten toevoegen'.

Algeheel delegeren

Ga naar de home-page van Liquid Feedback, en selecteer bovenin 'Globale Delegatie vastleggen Instellingen'.

Per thema delegeren

Je kunt per thema iemand rechten geven om namens jou te stemmen. Dit doe je door naar het desbetreffende thema te gaan (vanuit de thema's index), en kies dan bovenin 'Delegatie voor thema vastleggen'.

Delegeren voor voorstel

Je kunt ook delegeren per voorstel. Ga naar het voorstel, en klik bovenin op 'Delegatie voor voorstel vastleggen'

Overzicht delegaties

Op de startpagina van Liquid Feedback, kun je overzichtelijk zien wie zijn stem aan jou heeft gedelegeerd, of wie jij hebt gedelegeerd om voor jou te stemmen. Onder 'Inkomende delegatie' zie je voor wie jij stemt. Onder 'Uitgaande delegatie' zie je wie voor jou stemt.

Procedures

Er zijn verschillende reglementen opgesteld. Welk reglement gekozen wordt, is afhankelijk van een ontwerp wat iemand indient. Bij een reglement zijn de volgende parameters gesteld:

Terminologie

Terminologie Betekenis
Nieuw: ≤ [tijd] Nieuw wil zeggen dat het voorstel nieuw is, en dat er eerst draagvlak moet zijn.
Discussie: [tijd] In discussie-tijd kan er gepraat worden over het initiatief en kunnen alternatieven, suggesties, etc. worden toegevoegd.
Bevroren: [tijd] Na de discussietijd krijgt een initiatief een 'bedenktijd'. Hierin kan er niets meer gewijzigd worden, maar ook nog niet worden gestemd.
Stemmen: [tijd] Er kan nu gestemd worden of dit initiatief (of de wenselijkheid van de alternatieven) aangenomen moet worden of niet.
Voorstelquorum: ≥ X/Y Er moeten minimaal X personen dit voorstel steunen. Bij Y personen gaat het voorstel direct door. Wanneer een voorstel veel interesse heeft getoond, is deze sneller niet nieuw meer. Bij onvoldoende interesse wordt het voorstel afgebroken.
Quorum initiatief: ≥ X/Y Idem als voorstelquorum, maar dan over het initiatief.
Meerderheid: ≥ X/Y Het percentage dat minimaal met het voorstel moet instemmen voordat dit aangenomen wordt. (Bijvoorbeeld 1/2 duidt op een vereiste instemming van 50%).

Overzicht procedures

Tijdspan Functie Nieuw Discussie Bevroren Stemmen Voorstelquorum Quorum Initiatief Meerderheid
3 dagen Beslissingen die heel snel genomen moeten worden. 1 dag 2 dagen Niet 1 dag 1/100 1/100 1/2
Bijna 1 week Gebruik deze voor beslissingen die voor een volgende wekelijkse vergadering besloten moeten worden. 7 dagen 5 dagen Niet 1,5 dag 5/100 1/100 1/2
3 weken Urgente zaken waar iedereen over mee moet kunnen discussiëren. 7 dagen 17 dagen 1 dag 7 dagen 10/100 10/100 1/2
1 maand Gebruik dit voor niet urgente zaken, bijvoorbeeld partijstandpunten. 14 dagen 23 dagen 1 dag 7 dagen 10/100 10/100 1/2
3 maanden Langzaam, om amendementen op het partijprogramma te voeren. 1 minuut 23 dagen 3 dag 14 dagen 20/100 10/100 1/2
6 maanden Heel langzaam grote meerderheid nodig. Voor ingrijpende aanpassingen in het programma of statuten van de partij. 3 minuten 7 dagen 3 dag 21 dagen 33/100 20/100 2/3

Praktijk

Partijprogramma Tweede Kamer Verkiezingen 2012

Met behulp van Liquid Feedback wordt het Partijprogramma voor de Tweede Kamer Verkiezingen van 2012 voorgelegd aan de partijleden om zo feedback vergaren. Het is het ultieme middel om democratisch een partijprogramma tot stand te laten komen. Als het goed is hebben alle partijleden een invite-code gekregen. Voor Liquid Feedback moet je wel lid zijn. Leden zijn natuurlijk vrij om suggesties van niet-leden over te nemen in Liquid Feedback. Van elke hoofdstuk van het programma is een thema aangemaakt in Liquid Feedback. Binnen dit thema heb je de voorstellen staan. Hierop kun je stemmen of je het goed vindt. Ook kun je suggesties aanleveren. Je kunt op elkaars suggesties stemmen, zodat we weten waar het meeste behoefte aan is. Hier is een overzicht van de 'voorstellen' (met vragen over het programma). Het wordt nu toegepast op een erg simpele basis, maar het geeft direct feeling met het platform Liquid Feedback. Voor de daadwerkelijke discussie rondom het partijprogramma en de standpunten kan het Piratenpartij forum gebruikt worden. Ook voor vragen over Liquid Feedback en het hele stemproces kun je het forum gebruiken. Om deel te nemen aan dit proces moet je een aantal stappen doorlopen:

 1. Wordt lid van de programmathema's (prefix Prog12). Wil je een nieuw voorstel doen, dan moet je 10% draagkracht vinden. Deze 10% komt van de mensen die lid zijn van een bepaald thema.
 2. Hou de voorstellen in de gaten, en de suggesties.
 3. Maak suggesties aan en stem!

Onderzoek en historie directe en gedelegeerde democratie

Liquid Feedback software is wellicht de meest recente vorm van gedelegeerde democratie, het is echter niet nieuw; reeds in 1884 deed Lewis Carroll een eerste voorstel tot een vorm van gedelegeerde democratie.

Gedelegeerd stemmen heet ook wel 'transitive proxy', 'delegable proxy', 'asset voting', 'delegate cascade', of Liquid Democracy en Augmented Democracy1)

Bronnen

archief/werkgroep/democratie/projecten/liquid_feedback.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:25 door Azonata