Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:werkgroep:organisatie:templates:vergaderen

Vergader template (simpel)

 • Datum:
 • Vergaderleider:
 • Notulist:
 • Maakt taken aan:
 • Aanwezigen:
 • Afwezig:

Vergadering

 • Eventuele mededelingen
  • Bijv. naar aanleiding van inkomende post
 • Introductie-rondje
 • Rondvraag
  • Vraag of iemand nog nieuwe agendapunten heeft.
  • Of iedereen akkoord is met de agenda (eventuele prioriteiten stellen).
 • Vergaderpunten
  • Punten vorige agenda
  • Nieuwe punten aangemeld via inkomende post of leden.
  • Nieuwe punten n.a.v. rondvraag.
 • Laatste Rondvraag
  • Iemand nog mededelingen/opmerkingen?
 • Afsluiting
  • Wanneer volgende vergadering
  • Wie notulist, vergaderleider.

Todo lange termijn

 • Lijst met punten voor op de lange termijn, die niet van het netvlies mogen verdwijnen, dus bijgehouden moeten worden.

Vergader template (uitgebreid)

Opening

 • Datum:
 • Vergaderleider:
  • Wie wordt vergaderleider?
 • Notulist:
  • Wie wordt notulist?
  • Zijn er opmerkingen over vorige notulen?
 • Maakt taken aan:
 • Aanwezigen:
 • Afwezig:
 • Afgemeld:

Vergadering

 • Praktische informatie nagaan voor notulen [datum/aanwezigheid]
 • Opening vergadering (Vergaderleider en Notulist regelen als dit niet al duidelijk is.)
 • Mededelingen
 • Agenda kort doorlopen
 • Korte vragenronde (Zijn er onduidelijkheden? Vooral m.b.t. verloop van vergadering/de agenda.)

Vergaderpunten (De agenda)

 • Onderwerp X
 • Verantwoordelijke: (Degene die eindverantwoording aflegt voor dit onderdeel, voor aanvang vergadering ingevuld.)
 • Aanvrager: (niet verplicht, voor aanvang vergadering ingevuld)
 • Reden v. agendapunt: (niet verplicht, voor aanvang vergadering ingevuld)
 • Notities: (waar bekend van tevoren ingevuld, aangevuld tijdens gesprek waar nodig)
 • Opmerkingen die voortkomen uit de vergadering.
 • Besluit: (Wat is de conclusie? En wat gaat wie daar mee doen?)

Afsluiting agenda

 • Is alles behandeld?
 • Is het duidelijk welke verantwoordelijkheden er bij wie zijn?

Vragenronde (m.b.t. deze agenda)

 • Afsluiting Vergadering
 • Datum volgende vergadering
 • Controle van de notulen [Is hij voldoende duidelijk en ingevuld?]
 • Vragen, op- en aanmerkingen.
 • Digitale group hug.
 • (Praktische informatie is dit vooral, handig om erop te hebben maar beter onderop, zodat de vergaderinformatie zelf meer in zicht blijft.)

Contactgegevens

 • Mailinglijst:
 • Websites/documentatie (Die relevant is aan deze vergadering):
 • Contact:
 • Link naar huidige ProgCIE ledenlijst
 • Kopie van contact info van ProgCIE lijst (en evt. van andere mensen die inzitten).
archief/werkgroep/organisatie/templates/vergaderen.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:25 door Azonata