Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:werkgroep:organisatie:werkwijzen:projectaanpak

Introductie

Binnen de Piratenpartij Nederland werken we enkel met vrijwilligers. Omdat mensen het in hun eigen tijd doen, en we afhankelijk zijn van elkaar, is het noodzakelijk dat we a) weten van elkaar wat we mogen verwachten, b) inzicht in de vorderingen c) communiceren en documenteren op een vaste manier.

Lees hier meer over documenteren Lees hier meer over de faciliteiten, en handleidingen

Project aanpak

Aanvang

Definitie project

Het volgende kun je het makkelijkste gezamenlijk doen via een pad. Werk het volgende kort en bondig uit.

 1. Wat is het gewenste resultaat
 2. Wat is de doelgroep
 3. Wat is het eind product
 4. Wat is het kader c.q. wat zijn de rand voorwaarden
 5. Kies je content. Welke communicatiemiddelen heb je nodig. De website, wiki, blog, enquete, nieuwsbrief, e-magazine, handleiding, instructie? Stem dit uiteindelijk af met de werkgroep 'Communicatie'.

Stel een team samen

Valt dit project onder één werkgroep, stem dan met gegadigden en de werkgroep coördinator af wie er met dit project gaan meewerken. Valt dit project niet onder één werkgroep, stem dit dan af met de werkgroep 'Organisatie'. Uiteraard kun je zelf project leden zoeken, en anders kan de werkgroep 'Organisatie' je ook helpen met leden/vrijwilligers.

Harvisting

 1. Inventariseer wat er reeds is aan kennis. Neem contact [link contactpagina] op met de desbetreffende werkgroepen waarvan je denk dat ze al in het verleden hier informatie of ervaring hebben verzameld. De afdeling organisatie kan je eventueel verder helpen met contacten. Verzamel zo ook alle reeds aanwezige documentatie.

Draaiboek

Maak een draaiboek van de acties, op volgorde. Dit kan prima in de pad die je reeds hebt aangemaakt. Vraag eventueel nog feedback van de afhankelijke afdelingen. Zorg dat je uiteindelijk tot een draaiboek komt. Eventueel kan het overzichtelijker worden, door het project op te delen in subprojecten. Doe dit enkel als daar noodzaak voor is, ga niet over differentiëren.

Actie

 • De werkgroep coördinator, en anders de werkgroep 'Organisatie' kan projecten aanmaken in Redmine. Let het volgende weten in een verzoek;
 • Naam project
 • Leden project en hun rol (coördinator of lid)
 • Publiekelijk toegankelijk of besloten.
 • Wanneer je je redmine inlog gegevens hebt, verwerk je pad in Redmine. De documentatie kan in de wiki, en de taken (draaiboek) kun je als issues verwerken in Redmine.
 • Beleg de taken. Doe dit uiteraard in overleg.
 • Werk en voer de taken uit vanuit Redmine.
 • Documenteer je werkzaamheden in de wiki van Redmine. Verwerk eventueel oude documentatie in je documentatie, en verwijder/archiveer het oude.
 • Communiceer het als je deadlines/toezeggingen niet gaat halen.

* Communiceer regelmatig een summiere status naar afhankelijke afdelingen.

Na evaluatie

* Na evaluatie. Pas eventueel nog je documentatie aan, en som leermomenten in de redmine-wiki voor de volgende keer. Koppel dit eventueel terug met relevantie werkgroepen.

archief/werkgroep/organisatie/werkwijzen/projectaanpak.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:25 door Azonata