Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


orgaan:presidium

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
orgaan:presidium [2016/04/23 14:16]
Rico
orgaan:presidium [2020/10/11 14:21] (huidige)
shured [Bezetting]
Regel 1: Regel 1:
 ====== Orgaan Presidium ====== ====== Orgaan Presidium ======
-Het Presidium zit de ledenraadsvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering voor, en zij zijn ook verantwoordelijk voor de plaats, locatie en organisatie hiervan. Leden van het Presidium zijn geen lid van het [[orgaan:​bestuur|Bestuur]] of de [[orgaan:​ledenraad|Ledenraad]]. Wel kan het Bestuur of de Ledenraad een taak of taken van het Presidium tijdelijk overnemen wanneer het Presidium deze taak of taken verzaakt. De werkzaamheden van het Presidium worden bij huishoudelijk reglement geregeld.+ 
 +Het Presidium zit de ledenraadsvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering voor, en zij zijn ook verantwoordelijk voor de plaats, locatie en organisatie hiervan. Leden van het Presidium zijn geen lid van het [[:archief:orgaan:​bestuur|Bestuur]] of de [[:orgaan:​ledenraad|Ledenraad]]. Wel kan het Bestuur of de Ledenraad een taak of taken van het Presidium tijdelijk overnemen wanneer het Presidium deze taak of taken verzaakt. De werkzaamheden van het Presidium worden bij huishoudelijk reglement geregeld.
  
 Het Presidium is een besloten orgaan en wordt aangesteld door de Algemene Ledenvergadering,​ en telt geen vast aantal leden. De aanstelling geldt voor een kalenderjaar. Het Presidium is een besloten orgaan en wordt aangesteld door de Algemene Ledenvergadering,​ en telt geen vast aantal leden. De aanstelling geldt voor een kalenderjaar.
  
-===== Bezetting ​====== +===== Bezetting ===== 
-^ Naam              ^ Functie ​ ^ Bereikbaar ​                       ^ + 
-|  ​Ancilla Tilia  | Lid      |   |+^Naam  ^Functie ​ ^Bereikbaar ​ | 
 +|  ​Edy Bouma  ​|Lid ​ ​|edy.bouma@piratenpartij.nl ​ | 
 +|     |   ​| ​  | 
 + 
 +\\
  
  
 ===== Communicatie ===== ===== Communicatie =====
-|Publieke e-mail|[[presidium@piratenpartij.nl]]| + 
-|Maillijst|[[presidium@lists.piratenpartij.nl]] (Besloten)| +|Publieke e-mail|[[presidium@piratenpartij.nl|]]| 
-|Wiki|[[https://​wiki.piratenpartij.nl/​orgaan:​presidium]]| +|Maillijst|[[presidium@lists.piratenpartij.nl|]] (Besloten)| 
-|IRC|[[https://webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-presidium|#​ppnl-presidium]]| +|Wiki|[[https://​wiki.piratenpartij.nl/​orgaan:​presidium|https://​wiki.piratenpartij.nl/orgaan:​presidium]]|
-|IRC (Besloten)|[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-presidium|#​ppnl-presidium.intern]]|+
  
 ===== Taken ===== ===== Taken =====
-  ​* Voorzitten [[:orgaan:Ledenraad|Ledenraadsvergadering]] (iedere dinsdagavond op Mumble)+ 
 +  ​* Voorzitten [[:orgaan:ledenraad|Ledenraadsvergadering]] (iedere dinsdagavond op Mumble)
   * Organiseren en voorzitten Algemene Ledenraadsvergadering (ALV)   * Organiseren en voorzitten Algemene Ledenraadsvergadering (ALV)
 +  * Voorzien in notulen van de ALV [[https://​wiki.piratenpartij.nl/​notulen|link (inloggen verplicht)]]
 +
 ===== Projecten ===== ===== Projecten =====
 +
 {{indexmenu>​orgaan:​presidium:​projecten|js}} {{indexmenu>​orgaan:​presidium:​projecten|js}}
  
 ===== Documentatie ===== ===== Documentatie =====
 +
 {{indexmenu>​orgaan:​presidium|js}} {{indexmenu>​orgaan:​presidium|js}}
 +
 +\\
 +
  
orgaan/presidium.1461413792.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/04/23 14:16 door Rico