Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


start

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
start [2018/01/21 21:11]
KapiteinG [Partijprogramma Landelijke Verkiezingen 2017]
start [2021/04/29 13:25] (huidige)
waBrandsma [Organisatie]
Regel 12: Regel 12:
  
 ===== Laatste Nieuws ===== ===== Laatste Nieuws =====
- 
- 
-==== Vrijwilligers voor de wiki ==== 
- 
-Een wiki is feitelijk nooit klaar. Er is altijd wel iets te doen, en hiervoor is alle hulp welkom. Lijkt het jouw wel iets om te helpen? Mail dan naar [[wiki@lists.piratenpartij.nl|wiki@lists.piratenpartij.nl]]. Ervaring is geen vereiste. 
  
 ==== Toegankelijkheid ==== ==== Toegankelijkheid ====
  
-Vanzelfsprekend hoopt deze wiki zoveel mogelijk te functioneren als een bakermat van transparantie. Desondanks kan het soms toch nodig zijn om bepaalde delen af te schermen van het algemene publiek (en de Google Crawler), enerzijds omdat hier privacy-gevoelige informatie in staat, of anderzijds omdat de besproken materie (nog) niet kan worden gepubliceerd. Om hier desondanks toch toegang tot te krijgen kan heel simpel hier **[[https://​pwm.piratenpartij.nl|een account worden aangemaakt]]**. Deze account is dan inzetbaar voor vrijwel alle online diensten van de Piratenpartij.+Vanzelfsprekend hoopt deze wiki zoveel mogelijk te functioneren als een bakermat van transparantie. Desondanks kan het soms toch nodig zijn om bepaalde delen af te schermen van het algemene publiek (en de Google Crawler), enerzijds omdat hier privacy-gevoelige informatie in staat, of anderzijds omdat de besproken materie (nog) niet kan worden gepubliceerd. Om hier desondanks toch toegang tot te krijgen kan heel simpel hier **[[https://​pwm.piratenpartij.nl|een account worden aangemaakt]]** . Deze account is dan inzetbaar voor vrijwel alle online diensten van de Piratenpartij.
  
 ===== Wiki Structuur ===== ===== Wiki Structuur =====
Regel 29: Regel 24:
  
   * [[:​geschiedenis_piratenpartij|Geschiedenis]]   * [[:​geschiedenis_piratenpartij|Geschiedenis]]
-  * [[foundation:​standpunten|Standpunten]]+  * [[:foundation:​standpunten|Standpunten]]
   * [[:​foundation|Ideologische beginselen]]   * [[:​foundation|Ideologische beginselen]]
-  * [[:archief:​verkiezingsuitslagen|Verkiezingsuitslagen Piratenpartij]] +  * [[:​archief:​werkgroep:​communicatie:​huisstijl_piratenpartij|Huisstijl Piratenpartij]]
-  * [[:​piratenpartij_internationaal|Internationaal]] +
-  * [[archief:​werkgroep:​communicatie:​huisstijl_piratenpartij|Huisstijl Piratenpartij]]+
   * [[:​reglementen:​vergaderreglement|Vergaderreglement]]   * [[:​reglementen:​vergaderreglement|Vergaderreglement]]
   * [[:​reglementen:​stemreglement|Stemreglement]]   * [[:​reglementen:​stemreglement|Stemreglement]]
Regel 40: Regel 33:
   * [[:​reglementen:​huishoudelijk_reglement|Huishoudelijk Reglement Leden]]   * [[:​reglementen:​huishoudelijk_reglement|Huishoudelijk Reglement Leden]]
   * [[:​reglementen:​huishoudelijk_reglement_ledenraad|Huishoudelijk Reglement Ledenraad]]   * [[:​reglementen:​huishoudelijk_reglement_ledenraad|Huishoudelijk Reglement Ledenraad]]
-  * [[:​frequently_asked_questions|Frequently Asked Questions]] 
   * [[:​begroting:​jaarcijfers|Jaarcijfers]]   * [[:​begroting:​jaarcijfers|Jaarcijfers]]
-  * [[archief:​contact|Contactpagina]] 
   * [[:​foundation:​inschrijving_kvk|Inschrijving Kamer van Koophandel]]   * [[:​foundation:​inschrijving_kvk|Inschrijving Kamer van Koophandel]]
 +
  
 ==== Leden & vrijwilligers ==== ==== Leden & vrijwilligers ====
  
   * [[https://​lidworden.piratenpartij.nl|Lid worden]]   * [[https://​lidworden.piratenpartij.nl|Lid worden]]
-  * [[archief:​werkgroep:​organisatie:​vrijwilligers|Vrijwilliger worden]] 
   * [[https://​lists.piratenpartij.nl/​|De mailinglists van de Piratenpartij.]]   * [[https://​lists.piratenpartij.nl/​|De mailinglists van de Piratenpartij.]]
-  * [[:​communicatie|Communicatiemiddelen en faciliteiten]] 
  
 ==== Publicaties en Nieuws ==== ==== Publicaties en Nieuws ====
  
   * [[:​notulen|Piratenpartij vergaderingsnotulen (Inloggen vereist!)]]   * [[:​notulen|Piratenpartij vergaderingsnotulen (Inloggen vereist!)]]
-  * [[:​archief:​internetconsultatie|Reacties op internet consultatie]] 
  
 ==== Activiteiten ==== ==== Activiteiten ====
Regel 61: Regel 50:
   * [[https://​piratenpartij.nl/​kalender/​|Agenda Piratenpartij]]   * [[https://​piratenpartij.nl/​kalender/​|Agenda Piratenpartij]]
  
-==== Landelijke Verkiezingen TK2017 ​==== +====   ​====
- +
-  * [[https://​tk2017.piratenpartij.nl/​|Campagne website]] +
-  * [[https://​tk2017.piratenpartij.nl/​kieslijst/​|Kandidatenlijst ]] +
-  * [[https://​programma.piratenpartij.nl/​|Verkiezingsprogramma TK2017]] +
-  * [[:​tk2017:​verkortprogramma|Verkiezingsprogramma in het kort]] +
-  * [[:​tk2017:​englishprogram|A summary of the 2017 Election Program in English]] +
-  * [[:​tk2017|Campagne + evaluatie TK2017]] +
-  * [[:​tk2017:​inschrijving|Kieskringen]] +
-  * [[:​tk2017:​posters:​gemeente_regels|Tips en regels voor het plakken van posters]] +
-  * [[:​tk2017:​uitslagen|Uitslagen]] +
- +
-==== Europese Verkiezingen 2014 ==== +
- +
-  * [[:​archief:​eu2014:​verkiezingen:​programma#​verkiezingsprogramma_europese_verkiezingen_2014|Europees verkiezingsprogramma]] +
-  * [[:​archief:​kandidatenlijst|Kandidatenlijst Piratenpartij]] +
-  * [[:​archief:​tk2012:​verkiezingsposters:​gemeenteregels|Tips en regels voor het plakken van posters]] +
-  * {{:​torrent:​eu2014_campagnefilms.zip|Campagnefilmpjes als torrents}} +
-   * [[:​archief:​eu2014:​piratenboot|Piraten on Tour Planning]]+
  
 <​newcolumn>​ <​newcolumn>​
Regel 86: Regel 57:
  
   * **Organen**   * **Organen**
-      * [[archief:​orgaan:​bestuur|Bestuur]]+      * [[:​orgaan:​bestuur|Bestuur]]
       * [[:​orgaan:​ledenraad|Ledenraad]]       * [[:​orgaan:​ledenraad|Ledenraad]]
       * [[:​orgaan:​presidium|Presidium]]       * [[:​orgaan:​presidium|Presidium]]
-      * [[archief:​orgaan:​internationaal|Internationaal]] 
   * **Afdelingen**   * **Afdelingen**
-      * [[:archief:afdeling:50plus|50 Plus]] +      * [[https://​amsterdam.piratenpartij.nl|Amsterdam]] 
-      * [[:archief:​afdeling:​jongeren|Jongeren]] +      * [[:afdeling:arnhem|Arnhem]] 
-      * [[archief:afdeling:regionaal|Regionaal, Provinciaal en Stedelijk]]+      * [[https://​delft.piratenpartij.nl/​|Delft]] 
 +      * [[:​afdeling:​eindhoven|Eindhoven]]
       * [[:​afdeling:​utrecht|Utrecht]]       * [[:​afdeling:​utrecht|Utrecht]]
   * **Commissies**   * **Commissies**
Regel 99: Regel 70:
       * [[:​commissie:​kas|Kascommissie]]       * [[:​commissie:​kas|Kascommissie]]
       * [[:​commissie:​beroeps|Beroepscommissie]]       * [[:​commissie:​beroeps|Beroepscommissie]]
-  * **[[archief:​werkgroep:​algemeen|Werkgroepen]]** +  * **[[:archief:​werkgroep:​algemeen|Werkgroepen]]**
-      * [[:​werkgroep:​vormgeving|Vormgeving]]+
       * [[:​werkgroep:​ict|ICT]]       * [[:​werkgroep:​ict|ICT]]
-      * [[archief:werkgroep:financien|Financiën]] +      *  [[:​werkgroep:​permanentecampagne|Permanente Campagne]] 
-      * [[:​werkgroep:​permanentecampagne|Permanente Campagne]] +        * [[:​werkgroep:​redactie|Redactie]] 
-      * [[archief:werkgroep:pub|Piraten Uitzend Bureau (PUB)]]+        * [[:​werkgroep:​socialmedia|social media]] 
 +      * [[:​werkgroep:​praatmee|PraatMee]] Verbetering Communicatiefaciliteiten 
 +      * Wietproef 
 +  * **Verkiezingen** 
 +      * [[:​tk2021:​partijprogramma|TK2021 partijprogramma]] 
 +      * [[:​tk2017|Archief TK2017]] 
 +      * [[:​gr2018_wiv|GR2018]] (en Wiv/​​Sleepwet 2018)
  
  
 ==== Handleidingen ==== ==== Handleidingen ====
  
-  * [[archief:​werkgroep:​organisatie:​handleiding:​lokale_afdeling_welkomstpakket|Handleiding lokale afdeling opzetten]]+  * [[:archief:​werkgroep:​organisatie:​handleiding:​lokale_afdeling_welkomstpakket|Handleiding lokale afdeling opzetten]]
   * [[:​werkgroep:​ict:​handleidingen:​share|Handleiding share (ownCloud, FTP, WebDAV)]]   * [[:​werkgroep:​ict:​handleidingen:​share|Handleiding share (ownCloud, FTP, WebDAV)]]
  
 === Technische handleidingen === === Technische handleidingen ===
  
-  *  [[archief:werkgroep:communicatie:strategie|Communicatiestrategie]] +  * [[:​werkgroep:​permanentecampagne:communicatiestrategie|Communicatiestrategie]] 
-      ​* ​ [[archief:​werkgroep:​communicatie:​social_media|Social Media Strategie]] +  * [[:​archief:​werkgroep:​communicatie:​huisstijl_piratenpartij|Corporate Identity Manual]] 
-        ​* [[archief:werkgroep:​communicatie:​facebook_handleiding_richtlijnen|Handleiding Facebook]] +  * [[:archief:​werkgroep:​crypto|]] 
-        * [[archief:​werkgroep:​communicatie:​twitter_handleiding_richtlijnen|Handleiding Twitter]] +  * [[:archief:​werkgroep:​organisatie:​handleiding:​mumble|Mumble]] 
-      * [[:​communicatie:​blogmoderatie|Handleiding Blogposts]] +  * [[:archief:​werkgroep:​organisatie:​handleiding:​redmine|Redmine]] 
-  * [[archief:​werkgroep:​communicatie:​huisstijl_piratenpartij|Corporate Identity Manual]] +  * [[:archief:​werkgroep:​organisatie:​handleiding:​wiki|Wiki]]
-  * [[archief:​werkgroep:​crypto?​s[]=manual#​algemeen_overzicht|Encryptie]] +
-  * [[archief:​werkgroep:​organisatie:​handleiding:​mumble|Mumble]] +
-  * [[archief:​werkgroep:​organisatie:​handleiding:​redmine|Redmine]] +
-  * [[archief:​werkgroep:​organisatie:​handleiding:​wiki|Wiki]]+
  
 </​columns>​ </​columns>​
  
  
start.1516565480.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2018/01/21 21:11 door KapiteinG