Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:permanentecampagne:besluitenlijst

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
werkgroep:permanentecampagne:besluitenlijst [2017/12/12 21:58]
KapiteinG
werkgroep:permanentecampagne:besluitenlijst [2018/01/30 20:16]
akleijweg
Regel 1: Regel 1:
 ====== Besluitenlijst Permanente Campagne ====== ====== Besluitenlijst Permanente Campagne ======
  
-^Datum ​besproken:^Onderwerp:^Besluit:^Actueel ​j/n?+^Datum^Onderwerp^Besluit^Actueel| 
-| \\ 17-06-2017| ​\\ Holarchie| ​\\ Subcirkel ​PC gebruikt Holarchie als organisatiestructuur. ​\\   \\ Voorlopige opzet doel, rollen, en verantwoordelijkheden ​pc: \\  \\ • [[https://​pad.piratenpartij.nl/​p/​pcinitielerollen|https://​pad.piratenpartij.nl/​p/​pcinitielerollen]] \\   \\  ​Voorlopige opsomming projecten pc: \\   ​\\ ​ • Vorig: ​[[https://​pad.piratenpartij.nl/​p/​pcprojecten|https://​pad.piratenpartij.nl/​p/​pcprojecten]] \\   \\  ​• Huidig: ​[[https://​trello.com/​b/​uTg6goma/​permanente-campagne|https://​trello.com/​b/​uTg6goma/​permanente-campagne]] \\   \\  Informatie aangaande roloverleg en actieoverleg holarchie: ​\\   ​\\ ​ • [[http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​ActieOverleg-PPNL.pdf|http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​ActieOverleg-PPNL.pdf]] \\   ​\\ ​ • [[http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​ActieOverlegBack-PPNL.pdf|http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​ActieOverlegBack-PPNL.pdf]] \\   ​\\ ​ • [[http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​RolOverleg-PPNL.pdf|http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​RolOverleg-PPNL.pdf]] \\   ​\\ ​ • [[http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​RolOverlegBack-PPNL.pdf|http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​RolOverlegBack-PPNL.pdf]]| \\ Ja| +^17-06-2017|Holarchie|Subcirkel ​Permanente Campagne ​gebruikt Holarchie als organisatiestructuur.|Ja| 
-| \\ 26-07-2017| ​\\ Website| ​\\ Er komt een nieuwe website ​vormgeving. Kerndoel: Het moet makkelijk zijn voor bezoekers van de website om in contact te komen met piraten.| ​\\ Ja  +| ::: |Doel, rollen, en verantwoordelijkheden|- [[https://​pad.piratenpartij.nl/​p/​pcinitielerollen|Taakverdeling]] \\  ​[[https://​pad.piratenpartij.nl/​p/​pcprojecten|Projecten]] \\  ​[[https://​trello.com/​b/​uTg6goma/​permanente-campagne|Huidige doelen]] \\  ​Informatie aangaande roloverleg en actieoverleg holarchie: [[http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​ActieOverleg-PPNL.pdf|1]][[http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​ActieOverlegBack-PPNL.pdf|2]][[http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​RolOverleg-PPNL.pdf|3]][[http://​hno.nu/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​RolOverlegBack-PPNL.pdf|4]]|Ja| 
-\\ 26-07-2017  ​\\ Professionaliteit ​ \\ Jouw kennis en kunde als additie aan de organisatie. Authenticiteit → Persoonlijk,​ jouw ‘eigen waarde’ ​\\   ​\\ ​Organisatie is opgedeeld in functies, abstractie van benodigdheden om de organisatie verder te krijgen. Het is aan jouw kennis, kunde en creativiteit hoe die functie uitgevoerd word en groeit. ​\\  \\ Jij kiest om bepaalde verantwoordelijkheden te dragen. Als je deze niet uitvoert word er gezocht naar iemand die ze wel kan en wil dragen. ​\\  \\ Een trein die door dendert, de organisatie gaat verder. Er is altijd ruimte voor commentaar vanaf de zijlijn, maar niet piepen als het niet gebeurt zoals jij wilt, dan had jij de verantwoordelijkheid moeten nemen. ​\\  \\ De organisatie gaat over de grote lijn. De invulling daarvan is aan ieder persoon op zich. Geen ruimte voor persoonlijke preferenties of details, die voeg je toe aan je rol. \\  \\ Iedereen werkt voor het zelfde doel. Je hoeft niet met iedereen door een deur, als je maar wel personen waardeert op hun aanvulling van de organisatie. Als je niet samen wilt werken met iemand ga die persoon dan iig niet tegenwerken. ​\\  \\ Ruimte voor humor en emoties. Afstemming op elkaars leefwerelden. De werkelijke verandering zit hem in begrip. Begrip voor de werkelijkheid van de anderen. Daarbij is er dus een noodzaak voor begrip en reflectie op je eigen werkelijkheid. ​\\  \\ Jouw waarde word bepaald d.m.v. jouw kennis en kunde. Hoe meer kennis je deelt hoe hoger je gewaardeerd word. \\  \\ Een organisatie is net zo goed als de mensen die haar vormen, goede mensen betekent een goede organisatie ​ \\ Ja  +^26-07-2017|Website|Er komt een nieuwe website ​en vormgeving. Kerndoel: Het moet makkelijk zijn voor bezoekers van de website om in contact te komen met piraten.|Ja| 
-| \\ 09-08-2017 ​ \\ Communicatiestrategie ​ \\ Er wordt een nieuwe communicatiestrategie opgesteld naar aanleiding van de motie op ALV april 2017  \\ Ja  +::: |Professionaliteit|Jouw kennis en kunde als additie aan de organisatie. Authenticiteit → Persoonlijk,​ jouw ‘eigen waarde’Organisatie is opgedeeld in functies, abstractie van benodigdheden om de organisatie verder te krijgen. Het is aan jouw kennis, kunde en creativiteit hoe die functie uitgevoerd word en groeit. Jij kiest om bepaalde verantwoordelijkheden te dragen. Als je deze niet uitvoert word er gezocht naar iemand die ze wel kan en wil dragen. Een trein die door dendert, de organisatie gaat verder. Er is altijd ruimte voor commentaar vanaf de zijlijn, maar niet piepen als het niet gebeurt zoals jij wilt, dan had jij de verantwoordelijkheid moeten nemen. De organisatie gaat over de grote lijn. De invulling daarvan is aan ieder persoon op zich. Geen ruimte voor persoonlijke preferenties of details, die voeg je toe aan je rol. Iedereen werkt voor het zelfde doel. Je hoeft niet met iedereen door een deur, als je maar wel personen waardeert op hun aanvulling van de organisatie. Als je niet samen wilt werken met iemand ga die persoon dan iig niet tegenwerken. Ruimte voor humor en emoties. Afstemming op elkaars leefwerelden. De werkelijke verandering zit hem in begrip. Begrip voor de werkelijkheid van de anderen. Daarbij is er dus een noodzaak voor begrip en reflectie op je eigen werkelijkheid. Jouw waarde word bepaald d.m.v. jouw kennis en kunde. Hoe meer kennis je deelt hoe hoger je gewaardeerd word. Een organisatie is net zo goed als de mensen die haar vormen, goede mensen betekent een goede organisatie|Ja| 
-| \\ 16-08-2017 ​ \\ Notulen op wiki  \\ Notulen worden voortaan op een aparte wiki geplaatst voor de werkgroep ​ \\ Ja  +^09-08-2017|Communicatiestrategie|Er wordt een nieuwe communicatiestrategie opgesteld naar aanleiding van de motie op ALV april 2017|Ja| 
-| \\ 09-09-2017 ​ \\ Redactie ​ \\ Stukken voor op landelijke website gaan voortaan via redactieproces,​ mail redactie@lists.piratenpartij.nl. ​Meer info: [[https://​wiki.piratenpartij.nl/​werkgroep:​permanentecampagne:​werkwijzestructuur|https://​wiki.piratenpartij.nl/​werkgroep:​permanentecampagne:​werkwijzestructuur]]  \\ Ja  +^16-08-2017|Notulen op wiki|Notulen worden voortaan op een aparte wiki geplaatst voor de werkgroep|Ja| 
-| \\ 25-10-2017 ​ \\ Woordvoering ​ \\ In afwachting van implementatie plannen werkgroep Politieke leiding en woordvoering stelt PC een tijdelijk woordvoerder Sleepwet / Referendum aan om zichtbaarheid in media te borgen. ​ \\ Ja  +^09-09-2017|Redactie|Stukken voor op landelijke website gaan voortaan via de [[redactie@lists.piratenpartij.nl|mail van de redactie]]([[:​werkgroep:​permanentecampagne:​werkwijzestructuur|Meer informatie]])|Ja| 
-| \\ 08-11-2017 ​ \\ Interviews ​ \\ Interviewverzoeken aan PC door scholieren / studenten worden aangeboden in de PC Signal groep voor wie wil, om te zorgen dat we die wel oppakken maar daar woordvoering niet onnodig mee belasten. Wie eerst reageert pakt het op, meerdere reacties: Onderling overleg. ​ \\ Ja  +^25-10-2017|Woordvoering|In afwachting van implementatie plannen werkgroep Politieke leiding en woordvoering stelt de Permanente Campagne ​een tijdelijk woordvoerder Sleepwet / Referendum aan om zichtbaarheid in media te borgen.|Ja| 
-\\ 08-11-2017  ​\\ Nieuwsbrief ​ \\ Leo van Oudheusden neemt de rol van Nieuwsbrief ​Coordinator ​op zich.  \\ Ja  +^08-11-2017|Interviews|Interviewverzoeken aan de Permanente Campagne ​door scholieren / studenten worden aangeboden in de PC Signal groep voor wie wil, om te zorgen dat we die wel oppakken maar daar woordvoering niet onnodig mee belasten. Wie eerst reageert pakt het op, meerdere reacties: Onderling overleg.|Ja| 
-| \\ 29-11-2017 ​ \\ Secretaris ​ \\ Er komt een positie vrij voor een secretaris (notuleren, agenda opstellen, besluitenlijst,​ acties in Trello zetten) ​ \\ Ja  +::: |Nieuwsbrief|Leo van Oudheusden neemt de rol van Nieuwsbrief ​Coördinator ​op zich.|Ja| 
-\\ 29-11-2017  ​\\ Lokaal ​ \\ Om het contact te verbeteren stuurt ​PC daags na het overleg een korte update naar de lokale afdelingen over besproken zaken binnen ​PC \\ Ja  +^29-11-2017|Secretaris|Er komt een positie vrij voor een secretaris (notuleren, agenda opstellen, besluitenlijst,​ acties in Trello zetten)|Ja| 
-|12-12-2017|Sleepwet| ​ ​\\ ​Afspraken die structuur en effectiviteit cirkel borgen: ​\\  \\   ​\\  ​\\ - Deelname overleg: Alleen voor actieve leden (rol + verantwoordelijkheden opnemen) \\  ​\\ ​Mensen die deelnemen moeten dingen oppakken, of de groep verlaten. ​\\  ​\\ - Lead link / voorzitter bepaalt de onderwerpen en stuurt discussie zodat inhoud centraal blijft ​\\  ​\\ - Zaken die besproken worden moeten binnen het kader van de organisatie Sleepwetcampagne vallen, focus op nu en verder ​\\  ​\\ - Acties bijhouden in Trello ​\\  ​\\ - Bij afwezigheid afmelden bij leadlink ​\\  ​\\ - speel de bal eerst naar de spits \\ | | +::: |Lokaal|Om het contact te verbeteren stuurt ​de Permanente Campagne ​daags na het overleg een korte update naar de lokale afdelingen over besproken zaken binnen ​de Permanente Campagne.|Ja| 
-| | | +^12-12-2017|Sleepwet|Afspraken die structuur en effectiviteit cirkel borgen: \\ - Deelname overleg: Alleen voor actieve leden (rol + verantwoordelijkheden opnemen) \\ Mensen die deelnemen moeten dingen oppakken, of de groep verlaten. \\ - Lead link / voorzitter bepaalt de onderwerpen en stuurt discussie zodat inhoud centraal blijft\\ - Zaken die besproken worden moeten binnen het kader van de organisatie Sleepwetcampagne vallen. Focus op nu en verder\\ - Acties bijhouden in Trello\\ - Bij afwezigheid afmelden bij leadlink\\ - Speel de bal eerst naar de spits.|Ja
-| | | +^03-01-2018|Secretaris|Abram Kleijweg geeft voorlopig invulling aan de rol van Secretaris binnen Permanente Campagne.|Ja
-| | | | | +^17-01-2018|Omgangsvormen|Er wordt een verwijzing naar de nieuwe omgangsvormen voor de Permanente Campagne cirkel opgenomen in de communicatiestrategie.|Ja
-| | | | | +^24-01-2018|Voorzitter|Frank Wijnans zit de vergaderingen van de Permanente Campagne voorlopig voor, totdat er een nieuwe lead link is aangesteld door het bestuur.|Ja
-| | | | | +::: |Ondersteuning manifest|Ondersteuning manifest "Geen racisten in de raad" dient van '​Piraten partij'​ aangepast te worden naar '​Piratenpartij Amsterdam',​ zoals de bedoeling was.  ​|Ja|
-| | | | | +
-| | | | | +
-| | | | | +
-| | | | | +
-| | | | +
-| | | | |+
  
 \\ \\
  
  
werkgroep/permanentecampagne/besluitenlijst.txt · Laatst gewijzigd: 2018/02/26 19:26 door akleijweg