Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:acs_law

ACS: Law

ACS:Law is een Britse advocatenkantoor dat zich zegt te hebben gespecialiseerd in de wetgeving omtrent het auteursrecht.1) De organisatie is echter vooral berucht geworden met diens acties tegen individuen die volgens hen verdacht werden van online filesharing op P2P netwerken.

Bedrijf

Het advocatenkantoor kent maar één geregistreerde advocaat,2) Andrew Crossley. Deze Crossley is zeker tweemaal veroordeeld voor onbehoorlijk gedrag door de Britse Solicitors Regulation Authority, eerst in 2002 en vervolgens in 2006.3) In augustus 2010 heeft deze Solicitors Regulation Authority Crossley opgeroepen voor een derde disciplinair verhoor naar aanleiding van diens acties tegen vermeende filesharers.

Acties tegen online filesharing

De werkwijze van ACS: Law

ACS:Law ving met zijn dubieuze gerechtspraktijken aan in mei 2009.4) 5) In November 2009 kwam ACS: Law met plannen om aanklachten uit te sturen naar ruim 25.000 individuen.6), gevolgd door ruim 10.000 aanmaningen in de eerste twee weken van januari 2010. Doordat veel van de aangevallen individuen niet over de tijd of het geld beschikken om de aanmaning tegen te spreken is een meerderheid hiervan genoodzaakt de aanmaning buiten het gerecht om te schikken met ACS: Law.7) uiteindelijk wordt zo’n 15 to 40% van de mensen die een brief ontvangen gedwongen om te betalen.8)

Eén van de klanten van ACS: Law is het in Frankfurt gevestigde bedrijf DigiProtect, die het motto draagt “verander piraterij in profijt”.9)

Solicitors Regulation Authority onderzoek en tribunaal

In september 2009 kwamen de eerste klachten binnen bij de Britse Solicitors Regulation Authority over de misdragingen van ACS: Law. Dit advocatenkantoor was verantwoordelijk voor ruim 16% van het totale aantal klachten.10) In juli 2010 waren er in totaal 418 officiële klachten tegen het bedrijf ingediend.

In augustus 2010 besliste de Solicitors Regulation Authority dat ACS: Law zich moest verantwoorden voor diens misdragingen en vormde hiervoor een Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT). Dit is het derde disciplinaire tribunaal dat Andrew Crossley op het matje roept. De uitspraak volgt aan het einde van 2011. Het is te hopen dat deze uitspraak de praktijken van ACS: Law, ook wel geduid als “legale afpersing” aan banden legt.

Data lek en het onderzoek van de Information Commissioner

De aankondiging van Operation Payback.

Op 21 september 2010 werd de website van ACS: Law offline gehaald door een DDoS aanval die vermoedelijk afkomsting was van de online groep Anonymous als onderdeel van de Operation Payback.11)

Toen de site weer online kwam toonde deze een bestand van ongeveer 350 MB grootte, waar alle bezoekers een tijd lang toegang tot hadden. Deze backup bevatte kopieën van de e-mails die het bedrijf verstuurd had, en welke vervolgens via BitTorrent werden verspreid.12) 13) In sommige e-mails zaten onbeveiligde Excel-bestanden bijgesloten die de naam en adresgegevens van de mensen bevatten die ACS: Law had aangeklaagd. Zo waren er 5.300 Sky Broadband klanten die waren beschuldigd van het delen van pornografie.14) 15), terwijl ruim 8000 andere internetgebruikers warden aangeklaagd voor het delen van muziek vie P2P diensten.16) Deze lekkage vormt een belangrijk onderdeel van een onderzoek van de Information Commissioner's Office naar overtreding van de Data Protection Act door ACS: Law.17)

Kritiek en controverse

Onderzoek door regulerende entiteiten

Naast dat de Solicitors Regulation Authority een onderzoek heeft lopen zijn er ook klachten gekomen vanuit The Law Society18) en de Consumer Action Group.19)

Bewijskwaliteit van de uitgestuurde aanklachten

ACS: Law enige methode om individuen te achter halen is middels het IP adres van de internetverbinding. Deze werkwijze leidt tot veel foutieve registraties zoals naar voren kwam uit een onderzoek van “Which?”. Zij stellen vast dat “onschuldigen worden aangeklaagd”.20) 21) Na de 10.000 aanmaningen die in januari 2010 werden uitgeschreven namen ruim 150 mensen contact op met Which? om aan te geven dat de aanmaning foutief was. In een interview met “The Guardian” kwam dan ook naar voren dat “ACS: Law zich op deze manier handel als aanklager, rechter en jury zonder de gevolgen van hun handelingen te overzien.22)

Onderzoek vanuit Washington DC heeft aangetoond dat de gehanteerde werkwijze veelvuldig tot foutieve resultaten leidt.23). Onbeveiligde wi-fi netwerken kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk zonder toestemming gebruikt worden, met als gevolg dat onschuldige mensen vervolgd worden voor de activiteiten van anderen.24) Daarnaast is deze werkwijze juridisch onverantwoord omdat niet wordt uitgegaan van de onschuld van het individu en het traditionele juridische process in veel gevallen ontbreekt. Dit alles heeft tot gevolg dat veel onschuldige mensen valselijk worden beschuldigd.

Enkele relevante opinies.

Gebrek aan rechtszaken

De enige rechtszaak die tot een overwinning voor ACS: Law heeft geleid kwam voort omdat de aangeklaagde partij weigerde om bij het proces aanwezig te zijn. Het geschil ging hierdoor automatisch naar ACS: Law.25) 26) De organisatie heeft toegegeven dat ze tot op heden nog geen enkele aanklacht succesvol hebben verdedigd.27) ACS: Law bevestigd dat zij “nooit de intentie hebben om naar de rechter te stappen, maar het wel als dreigement willen hanteren.”

Kritiek van de muziekindustrie

Zelfs de klanten van ACS: Law, de muziekindustrie is kritisch over diens acties. De British Phonographic Industry (BPI) is van mening “dat juridische acties gereserveerd moeten worden voor de commerciële en grootschalige overtreders – niet als wijdverspreide eerste respons. Geen enkele organisatie heeft aangegeven de werkwijze van ACS: Law te willen overnemen.28)

Kritiek in het House of Lords

Op 26 januari 2010 sprak Lord Lucas, prominent lid van de Britse House of Lords (Eerste Kamer) zich uit tegen het wangedrag van bedrijven zoals ACS: Law. Hij betitelde het als afpersing en was van mening dat “er iets gedaan moet worden aan de financiële schade die middels deze werkwijze wordt aangericht; de kosten voor de aangeklaagde kunnen immers oplopen tot £10.000,-”.29)

Poging om Slyck.com te censureren

Toen de kritiek tegen ACS: Law groter werd besloot deze organisatie zich hier hardhandig tegen verzetten. Men richtte zijn aanvalzich vooral op de website Slyck.com.30) Hier liepen een aantal grote discussies over de praktijken van ACS: Law en waar mogelijk werd ook juridisch advies en georganiseerde acties tegen ACS: Law opgezet. Trouw aan hun onzuivere praktijken stuurde ACS: Law hierop een aanklacht voor laster gevolgd door het dreigement van een rechtszaak.31) Slyck.com wilde hier vanzelfsprekend niets van weten en ACS: Law is dan ook nooit verder dan deze dubieuze aanklacht gekomen.

Voorbeeldbrieven

Een eerste dreigbrief van ACS: Law.
Een tweede dreigbrief.
Een verweerschrift.
Een memo waarin een aanmaning wordt stopgezet.
archief/acs_law.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:53 door KapiteinG