Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:bits_of_freedom:nieuwsbrief:bof_13_09

Bits of Freedom Nieuwsbrief - 13 september 2010

1. Anti-namaakverdrag blijft gevaar voor gemiddelde internetter

Het omstreden anti-namaakverdrag ACTA is onder hevige druk inmiddels aangepast, maar nog lang niet acceptabel. Ook de gemiddelde internetter blijft nog niet buiten schot. De suggestie van demissionair minister van Economische Zaken Van der Hoeven dat er niets voor de internettende consument verandert, is dan ook onjuist.

In de meest recente gelekte tekst is namelijk een bepaling opgenomen die lidstaten verplicht om te stimuleren dat de copyright-industrie en internetproviders samen maatregelen nemen tegen auteursrechtschending (zie onder de betreffende bepaling).

Waar moet je dan aan denken? Denk bijvoorbeeld aan de Ierse provider Eircom en de copyright-industrie in Ierland, die op semi-vrijwillige basis zijn overeengekomen dat gebruikers van internet worden afgesloten bij gestelde herhaaldelijke auteursrechtinbreuk. Of denk aan internetprovider Virgin in het Verenigd Koninkrijk die, zonder dat ze daartoe verplicht was, met rechthebbenden afgesproken heeft dat zij bij wijze van experiment alle internetverkeer van haar gebruikers zal monitoren door middel van controversiële technieken zoals deep packet inspection (de Europese Commissie neemt klachten hierover serieus en houdt Virgin scherp in de gaten).

Van der Hoeven moet dit soort afspraken verbieden, en deze bepaling in het ACTA-verdrag verwerpen, zodat de gewone internetgebruiker buiten schot blijft. De suggestie dit geen gevolgen heeft voor de gemiddelde internetconsument is in ieder geval onjuist.

Artikel 2.18 lid 3 van de gelekte tekst luidt:

“Each Party shall endeavor to promote cooperative efforts within the business community to effectively address (US: copyright and related rights)(EU/J: intellectual property rights) infringement while preserving legitimate competition and consistent with each Party” law, preserving principles relating to freedom of expression, fair process, and privacy, (EU: among other (US: fundamental) principles).“

2. Zwarte lijst met websites groeit nu al

Het Ministerie van Justitie werkt samen met Nederlandse providers aan een zwarte lijst van verboden websites. Daar zouden in eerste instantie alleen websites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op worden geplaatst. Al voor implementatie wordt echter geadviseerd om die lijst uit te breiden met pokersites.

Dit staat in een recent uitgekomen rapport van de Adviescommissie kansspelen via internet. In het rapport wordt in een korte analyse van twee pagina's geadviseerd om pokerwebsites te blokkeren, zelfs als die vanuit Nederland worden aangeboden (p. 58):

“De derde component is het scheppen van de mogelijkheid om het verkeer tussen een aanbieder van illegale internetkansspelen en het Nederlandse publiek te blokkeren. Deze methode kan gebruikt worden tegen alle illegale aanbieders, maar zal in de praktijk vooral relevant zijn in de strijd tegen de in het buitenland gevestigde aanbieders. Het ondervangt namelijk het probleem dat een in het buitenland gevestigde illegale aanbieder zo moeilijk aan te pakken is.”

De verboden sites zouden worden toegevoegd aan een zwarte lijst. Die zwarte lijst zou worden bijgehouden door bijvoorbeeld een kansspelautoriteit.

“In incidentele gevallen zou blokkering plaats kunnen vinden via een last onder dwangsom. In andere gevallen zal het echter nodig zijn meer structurele maatregelen te nemen. Een voorbeeld hiervan is het Italiaanse stelsel van internetblokkering. Het is Italiaanse ISPs verboden om data door te geven van de internetsites op een 'zwarte lijst'. Deze 'zwarte lijst' van illegale kansspelaanbieders wordt voortdurend geactualiseerd door de Italiaanse kansspelautoriteit.”

De Commissie merkt terecht op dat filteren “geen gemakkelijke weg is in verband met het maatschappelijk draagvlak”. Het onbereikbaar maken van websites is een vergaande inperking van de vrijheid van meningsuiting. Een analyse van twee pagina's, waarin wordt voorgesteld om zelfs vanuit Nederland aangeboden websites te blokkeren, kan een dergelijke vergaande maatregel niet rechtvaardigen.

3. Kom naar de boekpresentatie van Cory Doctorow & Right To Know Day

Cory Doctorow komt naar Nederland om zijn nieuwste boek te presenteren: Makers. Speciaal voor de fans van Bits of Freedom zal hij vrijdagavond 24 september met hen in gesprek gaan. Reserveer nu je plaats!

Doctorow (vroeger activist bij de Electronic Frontier Foundation en oprichter van de UK Open Rights Group, nu redacteur van Boing Boing en sciencefiction auteur) zal ons de 24e natuurlijk vertellen over zijn nieuwst boek: Makers. Maar met zijn komst wil hij ook Bits of Freedom helpen om donaties te werven. Omdat wij, net als hijzelf, opkomen voor vrijheid en privacy op internet. Hiervoor zijn we hem natuurlijk zeer dankbaar.

Waar en wanneer

Op vrijdag 24 september staan vanaf 19.30 uur de deuren voor ons open in The Hub Amsterdam, aan de Westerstraat 187 in Amsterdam. Om 20.00 uur begint de presentatie. Tussen 19.30 en 20.00 zijn de drankjes gratis, met dank aan de opleiding Interactieve Media van de HvA.

Hoe reserveer ik een plek?

Omdat we de avond voor al zijn fans toegankelijk willen houden, hebben we besloten om de hoogte van jouw donatie aan jou over te laten. Wil je verzekerd zijn van een plaats, doe dan alvast een donatie via de speciale module. We hebben al redelijk veel aanmeldingen, de kans is dus klein dat er op de avond zelf nog plaats is. Mocht dat toch het geval zijn, dan worden die plaatsen vergeven aan de eerste bezoekers. Zij kunnen ter plekke een donatie doen.

Vertel je vrienden

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen. Als je vrienden hebt die ook graag zouden willen komen, stuur ze dan snel deze link.

Cory's boek kopen?

Mocht je de boeken van Cory Doctorow nog niet allemaal hebben, dan kan je daar op de 24e verandering in brengen. De American Book Center is namelijk ook aanwezig om zijn boeken te verkopen.

Vragen

Heb je nog vragen over deze boekpresentatie van Cory Doctorow? Stuur dan een e-mail naar Jildou Gerritsma.

Right To Know Day, wees erbij

Op 28 september 2010 is de internationale Right to Know dag. Deze dag draait helemaal om het recht op informatie en openbaarheid van bestuur. Bits of Freedom steunt dit initiatief van harte en is erbij. Jij ook?

Tijdens de Right To Know Day staat onder andere de verkiezing van de “Meest Transparante Ambtenaar 2010″ op het programma. Ook komt er dit jaar een nieuwe Award bij, de “Obstructor 2010” voor het (semi)bestuursorgaan dat het beste in staat blijkt obstructie te plegen bij het openbaar krijgen van informatie. Maar verwacht hiernaast ook compacte, to-the-point lezingen, de presentatie van een handig hulpmiddel (de Woberator), gesprekken met politici, discussie en een documentaire over de Wet openbaarheid van bestuur.

Sprekers zijn o.a. Hans Bos (Microsoft), Hero Brinkman (PVV), Thomas Bruning (NVJ), Stefan de Konink (OpenOV, OpenKVK, Q-koortskaart), Mariko Peters (GroenLinks), Ronald van Raak (SP), Marietje Schaake (D66, ALDE-fractie Europees Parlement), Roger Vleugels (Wob-expert) en Brenno de Winter (BigWobber, Stichting Dat Zou Jij Wel Willen Weten).

Het programma vindt plaats in Cafe Gember in Den Haag en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

De Nederlandse Right To Know Day wordt georganiseerd door BigWobber en Stichting Dat Zou Jij Wel Willen Weten. Naast Bits of Freedom steunen ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, Internet Society en Vrijschrift hen bij dit initiatief.

4. Kamervragen over rommelige implementatie bewaarplicht

Vorige week werd duidelijk dat de technische implementatie van de bewaarplicht rommelig verloopt. Mariko Peters (GroenLinks) heeft daarom Kamervragen ingediend, waarin ze de Ministers van Economische Zaken en Justitie uitgebreid aan de tand voelt.

Schriftelijke vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de minister van Justitie en de minister van Economische Zaken over de nulmeting Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens.

  1. Kent u het bericht dat de toezichthouder van het Agentschap Telecom constateert dat de technische implementatie van de bewaarplicht van telecommunicatiegegevens rommelig verloopt?
  2. Klopt het dat internetbedrijven die wettelijk verplicht zijn om telecommunicatiegegevens te bewaren niet aan de wettelijke bepalingen voldoen over vernietiging en beveiliging van de opgeslagen persoonlijke informatie? Zo ja, kan dit tot gevolg hebben dat persoonsgevoelige gegevens in verkeerde handen hunnen vallen en dat de wettelijke uiterste bewaartermijn van dergelijke gegevens overschreden wordt?
  3. Wat vindt u van de stelling dat deze problemen veroorzaakt zijn door de overheid, die pas bij de inwerkingtreding van de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens technische specificaties formuleerde, waardoor internetbedrijven die uitvoering moeten geven aan de bewaarplicht te laat hun systemen op orde kunnen krijgen?
  4. Klopt het dat van de betrokken internetbedrijven een hoog beveiligingsniveau wordt vereist, terwijl sommige overheidsfunctionarissen dat niveau niet halen door privacyregels te negeren? Kunt u een precies overzicht geven van de incidenten waarbij overheidsdiensten de geldende privacyregels hebben geschonden?
  5. Bent u met mij van mening dat uitvoering van de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens moet worden opgeschort indien de privacy van onverdachte burgers niet volledig gegarandeerd kan worden? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke maatregelen treft u om de geconstateerde tekortkomingen zo snel mogelijk te verhelpen?

Den Haag, 31 augustus 2010.

5. Yo, where my bits at?

Ladies and gents, met trots presenteren we het nieuwste Bits of Freedom t-shirt. Frank Hartman van Bureau MDM ontwierp “Yo, where my bits at”. Deze instant klassieker is vandaag vandaag te koop bij Tjunk.com. Het shirt kost 20 Euro en alle opbrengsten van dit shirt gaan naar Bits of Freedom. Waarvoor we Frank en Tjunk heel erg willen bedanken!

6. Ook op de website verschenen

archief/bits_of_freedom/nieuwsbrief/bof_13_09.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:07 door KapiteinG