Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.14drugs

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:4.14drugs [2016/09/14 13:00]
javandijken aangemaakt
archief:concepten:tkprogramma:4.14drugs [2017/09/11 21:22] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:4.14drugs naar archief:concepten:tkprogramma:4.14drugs
Regel 1: Regel 1:
-==== drugs ====+==== Niet meer editten, wijzigingen worden niet opgeslagen! ​====
  
-De Piratenpartij constateert ​dat de 'war on drugs' meer kwaad dan goed doet. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik, maar er slechts voor gezorgd dat dit gepaard gaat met meer criminaliteit,​ corruptie, gezondheidsproblematiek en milieuschade. De invoering van het ingezetene criterium (buitenlanderverbod) in coffeeshops in de zuidelijke steden is hiervoor exemplarisch. Het heeft enkel gezorgd voor meer straathandel,​ criminaliteit en overlast van drugstoeristen. ​Het justitioneel systeem is nu meer dan de helft van hun capaciteit kwijt aan het handhaven van drugsverboden.+==== Een ander drugsbeleid ==== 
 + 
 +Inmiddels is duidelijk ​dat de 'war on drugs' meer kwaad dan goed doet. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik, maar er slechts voor gezorgd dat dit gepaard gaat met meer criminaliteit,​ corruptie, gezondheidsproblematiek en milieuschade. De invoering van het ingezetene criterium (buitenlanderverbod) in coffeeshops in de zuidelijke steden is hiervoor exemplarisch. Het heeft enkel gezorgd voor meer straathandel,​ criminaliteit en overlast van drugstoeristen. ​77% van de opsporingscapaciteit wordt nu besteed ​aan het handhaven van drugsverboden. De politie kan beter achter moordenaars,​ dieven en verkrachters aan, dan achter slachtofferloze '​drugscriminaliteit'​.
  
 Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid volledig is ingehaald door de realiteit: sommige van de meest schadelijke stoffen zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebasseerd op misinformatie en perverse belangen, en niet op wetenschap en feiten. Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid volledig is ingehaald door de realiteit: sommige van de meest schadelijke stoffen zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebasseerd op misinformatie en perverse belangen, en niet op wetenschap en feiten.
  
-De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald ​en gelegaliseerdWanneer er sprake is van problematisch gebruik, is dit een probleem voor de gezondheidszorg en niet voor justitie; net zoals bij alcohol of tabak het geval is. +=== Drugsgebruik- ​en bezit wordt gedecriminaliseerd===
- +
-De Piratenpartij wil productie van en handel in drugs waar mogelijk reguleren. Dit zorgt ervoor dat er broodnodige capaciteit van het justitioneel apparaat zal worden vrijgegeven dat kan worden geinvesteerd om de pakkans van criminaliteit te vergroten. Door een criminele markt waar mogelijk te transformeren in een wettelijk gereguleerde markt, kunnen we de voorwaarden controleren waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden. Dit creert legale banen en draagt zo bij aan de economie. Door gestandaardiseerde producten, kwaliteitscontroles en voorwaarden aan verkoop (wat betreft leeftijd, reclame en gespecialiseerde verkooppunten zonder winstoogmerk) kunnen incidenten worden voorkomen. Belastingopbrengsten kunnen ingezet worden voor preventie van gezondheidsproblemen (harm reduction). +
- +
-Onderzoek naar nieuw beleid is nog jong, dus oplossingen zullen zich aandienen in een traject dat jaren zal duren. Maar op korte termijn wil de Piratenpartij de volgende grote stappen maken: +
- +
-- Regulering en controle vervangen het huidige prohibitiesysteem +
- +
-- De achterdeur van coffeeshops reguleren; Cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk maken\\ +
-- Thuisteelt van cannabis toestaan +
- +
-- Medische en industriele toepassing van hennep toestaan+
  
-- Drugsgebruikers worden niet langer als criminelen behandeld; problematische gebruikers krijgen zorg, geen straf- Verkoop van psychedelica toestaan in smartshops, ​onder strikte voorwaardenHet personeel ​moet een speciale opleiding krijgen ​en er komt een wachttijd voordat ​het mag worden afgehaald om te voorkomen dat mensen overhaast beginnen aan een ongecontroleerd avontuur+De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen ​onder het zelfbeschikkingsrecht valtDrugsbezit ​moet daarom uit het strafrecht worden gehaald ​en gedecriminaliseerd. Cannabis moet worden gelegaliseerd. Wanneer ​er sprake is van problematisch gebruik, is dit een probleem voor de gezondheidszorg en niet voor justitie; net zoals bij alcohol of tabak het geval is.
  
-- Wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica als medicijn ​wordt niet langer onnodig moeilijk gemaakt+=== Productie van drugs wordt gereguleerd ===
  
-- Reclame voor drugs (inclusief alcohol ​en tabakverbieden+De Piratenpartij wil productie van en handel in drugs waar mogelijk reguleren. Dit zorgt ervoor dat er broodnodige capaciteit van het justitioneel apparaat zal worden vrijgegeven dat kan worden geinvesteerd om de pakkans van criminaliteit te vergroten. Door een criminele markt waar mogelijk te transformeren in een wettelijk gereguleerde markt, kunnen we de voorwaarden controleren waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden. Dit creert legale banen en draagt zo bij aan de economie. Belastingopbrengsten kunnen ingezet worden voor preventie van gezondheidsproblemen ​(harm reduction). Door gestandaardiseerde producten, kwaliteitscontroles ​en voorwaarden aan verkoop (wat betreft leeftijd, reclame en gespecialiseerde verkooppunten zonder winstoogmerkkunnen incidenten verder worden voorkomen. Mensen worden niet meer hun huis uitgezet omdat ze plantjes kweken. Drugsafval hoeft niet meer in de natuur te worden gedumpt, maar wordt verwerkt net als afval uit de farmaceutische industrie. Onderzoeken naar drugs als medicijn is veelbelovend en dienen te worden gestimuleerd in plaats van gedwardsboomd.
  
-- Prioriteit aan opsporing van productie van en handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan+Onderzoek naar nieuw beleid is nog jong, dus de beste oplossingen voor wettelijke regulering zullen zich de komende jaren. We kunnen nu echter al diverse stappen nemen. Hiervoor komen de volgende maatregelen:​
  
-Nederland wordt weer een progressieve voorloper op het gebied van drugsbeleid en spant zich in voor aanpassing van internationale verdragen+  * Het huidige prohibitiesysteem vervangen door wettelijke regulering. 
 +  * De achterdeur van coffeeshops vrijgeven door middel van gereguleerde cannabisteelt. 
 +  * Cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk maken. 
 +  * Veilige thuisteelt van cannabis toestaan. 
 +  * Drempels voor medische en industriele toepassing van hennep opheffen. 
 +  * Drempels voor wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica als medicijn opheffen 
 +  * Prioriteit aan opsporing van productie van en handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan. 
 +  * Nederland wordt weer een progressieve voorloper op het gebied van drugsbeleid en spant zich in voor aanpassing van internationale verdragen
 +  * Drugsgebruikers niet langer als criminelen behandelen; problematische gebruikers krijgen zorg, geen straf. 
 +  * Verkoop van psychedelica aan meerderjarigen toestaan in smartshops, door goed opgeleid personeel. 
 +  * Een interdisciplinaire leergang over psychotrope stoffen, om mensen op te leiden voor de nieuwe gecreerde banen.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/4.14drugs.1473850806.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/14 13:00 door javandijken