Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


foundation:common_grounds

Common Grounds

De Piratenpartij werkt internationaal samen met 42 andere Piratenpartijen in Pirate Parties International. Ondanks dat deze partijen onafhankelijk van elkaar opereren en hun eigen standpunten verdedigen delen zij de onderstaande uitgangpunten:

 • Het verdedigen van de rechtstaat en de wet, als het fundament van democratie, door het verdedigen van de vijf basisrechten van de mens:
  1. Vrijheid van meningsuiting.
  2. Privacy.
  3. Aanname van onschuld, en het recht op rechtspraak.
  4. Gelijkheid voor de wet.
  5. Het recht om in morele en fysieke integriteit te leven.
 • Om context te bieden voor het begrip van de laatste twee punten: iedereen heeft het recht om in morele en fysieke integriteit te leven, en in geen geval mag iemand lijden onder marteling, onmenselijke of vernederende bestraffing of behandeling; niemand mag gediscrimineerd worden op basis van geboorte, ras, sekse, religie, mening of enige andere persoonlijke of sociale conditie of omstandigheid. Geen politiek argument of positie heeft enige waarde als het niet geuit wordt door middel van beargumenteerde, redelijke gedachten en argumenten. Geweld van welke vorm ook is geen manier om in een democratie een doel te bereiken.
 • Bestaande en toekomstige criminele wetgeving, inclusief antiterrorismewetten, zullen geherevalueerd moeten worden voor comptabiliteit met mensenrechten en vrijheden. We zullen deze wetten hervormen waar ze in conflict zijn.

Patenten

 • Het huidige patentsysteem is niet duurzaam: biopatenten, dat wil zeggen: patenten op zaden, soorten, levende wezens of delen daarvan (inclusief mutaties daarvan), en softwarepatenten zijn twee terreinen waarin het duidelijk is geworden dat verandering in het patentsysteem noodzakelijk is.
 • Afschaffing van softwarepatenten.
 • Reductie van patentduur.
 • Afschaffing van biopatenten.
 • De doelstelling om monopolies aan de hand van patenten te elimineren.
 • Farmaceutische patenten zouden niet het effect mogen hebben dat farmaceutische middelen niet beschikbaar zijn voor landen of sociale groepen; dit is het duidelijkst in geval van pandemieën en natuurlijke rampen.
 • Patenten verhinderen overdracht van technologie aan ontwikkelingslanden, met onder andere als gevolg dat deze niet aan klimaatverdragen kunnen voldoen en onterecht worden beboet.

Merkenrecht

 • Een aparte behandeling voor auteurswet|auteursrechten, patenten en merken.
 • Het niet langer toe staan een merk te registreren onder auteursrecht.

Auteursrechten

 • Een kortere termijn voor commerciële uitbating van het auteursrecht.
 • Verwerping van DRM (dit is nog lang niet overal illegaal)
 • Stoppen met gebruik van de term intellectueel eigendom (iedereen is het erover eens dat het een misleidende en schadelijke term is.)
 • Een balans vinden tussen de rechten van de auteur en de rechten van de burgers op cultuur.
 • Het vrijstellen van niet-commercieel delen van cultuur.
 • P2P: Laat p2p met rust, promoot het niet, verbied het niet.
 • Promotie van cultuur.
 • Gezien onze visie dat een toename van het delen van cultuur een positieve ontwikkeling is, kunnen we geen gronden vinden om hier belasting over te innen, dit zou slechts plaats moeten vinden over commerciële deling van cultuur.

Informatiesamenleving

 • Universele verspreiding van bedraad en draadloos internet, zodat er geen digitale kloof ontstaat.
 • Netneutraliteit behouden.
 • Technologische neutraliteit in publieke instellingen door verplicht gebruik van open standaarden.

Overheidsverantwoordelijkheid en -transparantie

 • Posities bij de overheid en de volksvertegenwoordiging zouden behalve politiek ook legaal verantwoordelijk moeten zijn voor hun acties, dit vereist een transparante overheid.
foundation/common_grounds.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1