Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.3ministerievandigitaleinfrastructuur

Niet meer editten, wijzigingen worden niet opgeslagen!

Ministerie van digitale infrastructuur

Digitale infrastructuur wordt steeds belangrijker. ICT en de overheid is op dit moment echter geen gelukkige combinatie. Projecten worden vaak voor te veel geld uitbesteed, mislukken of vallen stukken duurder uit dan vooraf gepland. Hierbij is het kernprobleem dat beleidsmakers wilde ideeën hebben, maar de inhoudelijke kennis over wat daadwerkelijk mogelijk is ontbreekt. De overheid heeft ook geen road map beschikbaar voor de digitale transitie.

Om het land bestuurbaar te houden en privacy en burgerrechten te waarborgen, moet de overheid een grote inhaalslag maken. Een Ministerie van Digitale infrastructuur is noodzakelijk om expertise op te bouwen en om een proces in te zetten naar een afgeslankte, efficientere en meer democratische overheid.

Er komt een staatssecretaris van gegevensbescherming

Dit ministerie krijgt een staatssecretaris van gegevensbescherming die over alle ministeries heen coördinerend optreedt voor een consistente en zorgvuldige omgang met gegevens in de wetgeving. De staatssecretaris kan met zijn/haar specifieke deskundigheid de wetgeving op andere ministeries ondersteunen.

Kerntaak van dit ministerie.

De kerntaak van het Ministerie van Digitale Infrastructuur is het beheren van de digitale infrastructuur van Nederland en binnen de overheid. Daartoe:

 • waarborgt het netneutraliteit en encryptie,
 • bewaakt het de digitale infrastructuur met een oog voor veiligheid, stabiliteit en privacy,
 • ontwikkelt het regelgeving omtrent de omgang met data van en tussen de burger, overheid, semi-overheden, en bedrijfsleven,
 • volgt technologische ontwikkelingen nauwlettend, formuleert het beleid, en doet de noodzakelijke investeringen.

Dataminimalisatie

Het Ministerie van Digitale Infrastructuur richt zich op dataminimalisatie en zorgvuldig beheer van gegevens over burgers. Het Ministerie investeert in een duurzame relatie met de burger en het bedrijfsleven door het verschaffen van transparantie en inspraak. Daartoe:

 • beheert het alleen strikt noodzakelijke data over burgers
 • staat het geen gegevens over burgers af aan derde partijen zonder expliciete toestemming
 • Maakt inzichtelijk welke gegevens er over de burger verzameld worden
 • geeft het elke burger eigenaarschap tot de data die over hem verzameld is
 • Zorgt voor een open, inzichtelijke, en transparante overheid en bevordert het inspraak daarover
 • controleert en toetst het de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van regelgeving.

Beheer van automatisering.

Het Ministerie van Digitale Infrastructuur wordt verantwoordelijk voor een groot deel van de automatisering van de kerntaken van de overheid. Daartoe:

 • toetst implementatie van projecten bij de overheid
 • publiceert het standaarden en broncode van componenten
 • bevordert het gebruik van open standaarden en open source software, white papers
 • beheert het data van de overheid op een zorgvuldige en bekwame manier

Versimpelen van ICT structuren

Het Ministerie van Digitale Infrastructuur krijgt opdracht ICT-structuren binnen de overheid te versimpelen. Daartoe:

 • voert het de centrale regie over de automatisering van de overheid
 • Digitaliseert het loketdiensten
 • begeleidt het lokale bestuurslagen in het uitfaseren van verouderde systemen (legacy producten)

Belonen van ethisch hacken

Er komt een beloningssysteem voor het melden van kwetsbaarheden rondom persoonlijke gegevens bij de overheid door ethische hackers. Hiervoor doet de overheid mee aan iniatieven zoals hacketons en bug bounty platformen.

archief/concepten/tkprogramma/4.3ministerievandigitaleinfrastructuur.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:21 door KapiteinG