Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


orgaan:bestuur:beleidsplan2017-2021

Meerjarig Beleidsplan PPNL 2017 – 2021 | Concept versie 30-6-2017

Inleiding

In dit beleidsplan opgesteld in juni 2017 geeft het Bestuur van de Piratenpartij Nederland weer welke doelstellingen, resultaten en acties zij vanaf 2017 tot aan 2021 wil realiseren. De termijn van vier jaar is gekozen omdat dit samenhangt met de termijn waarop in ieder geval weer landelijke verkiezingen zullen zijn.

Doorlopende Aandachtspunten

 • Strakke en duidelijke landelijke organisatie waarbij de verantwoordelijkheden goed vastliggen en rekening wordt gehouden met de uitgangspunten van de partij.
 • Een duidelijke structuur hoe we omgaan, communiceren en samenwerken met provinciale en lokale afdelingen.
 • Een goede ledenadministratie bijhouden.
 • Verbeteren van informatievoorziening aan leden
 • Communicatie verbeteren, zowel intern als extern
 • de website updaten tot een volledig informatie en communicatiecentrum voor intern en extern gebruik
 • maatregelen treffen om de overbelasting van de ICT afdeling te vermijden
 • De partij aantrekkelijker/toegankelijker maken voor vrouwen aangezien we nu vooral een mannenclub zijn.

Doelstellingen 2017

Veel van de doelstellingen die voor 2017 op de agenda staan zijn overgenomen uit de verschillende evaluaties die zijn ingestuurd door leden n.a.v. de afgelopen verkiezingscampagne. Daarnaast zijn er ook een aantal dingen die overgebleven zijn uit het beleidsplan van 2016.

 • In het kader van organisatiestructuur wordt Holarchie verkend als mogelijkheid.
 • Verzelfstandiging van de webwinkel
 • De realisatie van een schaduwfractie dan wel permanent campagneteam ten einde de standpunten en ideeën van de PPNL voortdurend uit te dragen
 • Het opzetten van een orgaan dat zich bezig gaat houden met het ontwikkelen en onderbouwen van de PPNL-standpunten
 • Het komen tot een rolomschrijving en verkiezingsprocedure voor een lijstrekker/politiek leider buiten campagnetijd.
 • Vastleggen mandaat politiek leider/lijsttrekker in verkiezingstijd.
 • Nieuwe online tool(s) voor gezamenlijk werken, overleggen en archiveren die minder gefragmenteerd zijn dan de huidige opzet.
 • Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement afronden en van kracht laten gaan.

Doelstellingen middellange termijn

De doelstellingen die voor 2017 gepland staan, hebben prioriteit. De Piratenpartij Nederland bestaat volledig uit vrijwilligers en zodoende is er beperkte mankracht. Wanneer de situatie verandertof er nieuwe prioriteiten gesteld worden zal dit beleidsplan aangepast worden.

 • Meer leden aantrekken, en specifiek meer vrouwen
 • Gericht werven van leden, vrijwilligers, ambassadeurs en experts
 • Actief inzetten op het activeren van vrijwilligers
 • Opzetten van een wetenschappelijk bureau
 • Opzetten van een jeugdafdeling
 • Opzetten van een seniorenafdeling
 • Samenwerking zoeken met andere maatschappelijke organisaties op overeenkomende thema’s
 • Reservefonds creëren t.b.v. campagne(s) landelijke verkiezingen.
 • Contact en samenwerking met Internationale Piratenpartijen verbeteren

Organisatie

Overzicht organen en personen https://wiki.piratenpartij.nl/#organisatie

Overzicht regionale en lokale afdelingen https://piratenpartij.nl/regionaal/

Contact met leden en afdelingen

 • Het organiseren van lokale (kroeg)meetings zal door het bestuur worden gestimuleerd en ondersteund.
 • Het oprichten van een lokale afdeling wordt ondersteund.
 • De landelijke organisatie ondersteunt lokale afdelingen bij het opzetten en organiseren van activiteiten.

Financieel

Concept Begroting 2017 (datum 30-04-2017)

Ten tijde van de ALV van 30 april 2017 was er onvoldoende zicht op de financiële situatie en toekomstige ontwikkelingen. Daarom is met het aantreden van het op diezelfde ALV verkozen bestuur een nieuwe begroting en balans gemaakt lopende vanaf juni 2017 t/m dec 2017.

Op de conceptbegroting van 2017 zoals die is goedgekeurd door de ALV staan de volgende kerngegevens:

<font inherit/inherit;;black;;inherit>Inkomsten</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 41.000,00 </font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Contributie & webshop</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 20.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Donaties</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 6.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Overig (rente bijschrijving etc.)</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 15.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Uitgaven</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 41.000,00 </font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Huur HQ</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 3.800,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Bestuurskosten</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 3.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>ALV</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 1.200,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Overige</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 30.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Webshop</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 3.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Herziene Balans 01-01-2017</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Courant</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 4.006,07</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Spaarrekening</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 18.831,53</font>
Banksaldo Lokaal <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 30,03</font>
Campagne (wordt webshop) Rek. 29,32
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Multisafepay*</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 3.042,54</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Paypal*</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 384,19</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Totaal Euro</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 26.323,68</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Bitcoin (blockchain.info) (koers 945,51 euro/BTC)</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>15,000</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 14.182,65</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>NLG gulden (koers 0.028733/NLG)</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>213.453,04</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 6.133,15</font>

*Crypto-valuta hebben nooit op de balans van PPNL gestaan. Vanaf de balans van 2017 is dit wel het geval.

*Saldo aanwezig op de rekening van Paypal en Multisafepay waren vanwege toegangsproblemen niet opgenomen in de balans van 01-01-2017 en zijn toegevoegd aan de balans van 01-06-2017.

*Bedragen die zijn opgenomen in de periode jan-mei 2017 van deze rekeningen worden vermeld als “opname reserve” of “overige inkomsten”

Werkelijke inkomsten/uitgaven jan-mei 2017

<font inherit/inherit;;black;;inherit>In</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>Uit</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Totalen</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 46.982,48</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 50.028,25 *</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Webshop</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 1.631,07</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Contributie</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 18.777,50</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Donaties</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 15.230,32</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Overig*</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 11.343,59</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 11.250,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 38.778,25</font>

*Het overgrote deel van deze uitgaven heeft betrekking op de TK2017 campagne.

*Opname bitcoins t.b.v. borg kiesraad.

Balans 01-06-2017

<font inherit/inherit;;black;;inherit>Hoofdrekening PPNL</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 3.405,90</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Tweede rekening (webshop)</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 37,22</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>PP Amsterdam</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 21,88</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Spaarrekening</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 11.359,14</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Paypal*</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 852,48</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Multisafepay</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 7.541,94</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Totaal Liquide middelen in Euro</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 23.218,56</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Bitcoin (blockchain.info)</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>0,740</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>NLG gulden*</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>213.453,04</font>
Activa
Piratenbus <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 3.000,00</font>

*In juni 2017 is een deel van de Guldens verkocht. Hierdoor is er een groter (euro) budget beschikbaar voor de rest van 2017.

Begroting juni – dec 2017

<font inherit/inherit;;black;;inherit>Totaal Liquide Euro</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 30.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Totaal Crypto schatting</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 6.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Totaal Liquide middelen</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 36.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Algemene reserve</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ -5.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Reservebudget begin 2018</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ -2.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Spaarpot TK20xx / EU20xx</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ -5.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Totaal besteedbaar</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 24.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Algemeen vast (ICT)</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 4.500,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Bijdrage Huur HQ AMS</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 1.500,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>ALV</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 1.250,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Webshop voorraad</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 2.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Verzendkosten Promotie</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 1.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Drukwerk</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 2.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Vlaggen</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 1.750,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>GR2018 lokale partijen</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 5.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Overig/onverwacht</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 5.000,00</font>
<font inherit/inherit;;black;;inherit>Totaal begroot</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>€ 24.000,00 </font>


orgaan/bestuur/beleidsplan2017-2021.txt · Laatst gewijzigd: 2017/07/17 21:40 door frodo