Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:internetconsultatie

Reacties van Piraten op internetconsultatie

NIeuwe wetteksten worden soms ter consultatie aangeboden op deze wetsite.

“Op deze website krijgt u informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. U kunt reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen.”

30 mei 2017 - Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

“Met het concept-besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk wordt uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel computercriminaliteit III. Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe opsporingsbevoegdheid: het heimelijk en op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk en hierin al dan niet met een technisch hulpmiddel onderzoek doen met het oog op bepaalde onderzoeksdoelen (artikelen 126nba, 126uba en 126zpa van het Wetboek van Strafvordering).”

  • link naar internet consultatie
  • link naar inbreng

19 augustus 2014 - Wet voorkomen misbruik Wob

“De consultatie betreft een wetsvoorstel dat een halt toeroept aan het indienen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die niet gericht zijn op informatie maar op het innen van dwangsommen of het ontvangen van een (forfaitaire) proceskostenvergoeding.”

  • link naar internet consultatie
  • link naar inbreng
archief/internetconsultatie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:47 door KapiteinG