Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:orgaan:bestuur

Orgaan: Bestuur

Beschrijving

Het bestuur overziet de dagelijkse beleid- en besluitvoering van de Piratenpartij en is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Piratenpartij. Het bestuur heeft bevoegdheid om besluiten te nemen die de partij aangaan, rapporteert aan en wordt gecontroleerd en geëvalueerd door de Ledenraad.

Het bestuur is een besloten orgaan en wordt aangesteld door de Ledenraad, en telt minimaal 3 en maximaal 9 leden. De aanstelling geldt voor een kalenderjaar, tenzij de Ledenraad in bijzondere gevallen hier anders toe besluit. Het bestuur bevat minimaal een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester - dit zijn statutaire titels, en tevens de enige wettelijke titels. Wel kan het bestuur intern diverse verantwoordelijkheden en taken toewijzen aan een bestuurslid.

Taken

  • Zorgen dat alle posten bezet worden & nieuwe toevoegen indien nodig.
  • Het aan- en bijsturen van groepen
  • Bemiddeling bij conflicten.

Uitgangspunten

Communicatiekanalen

Publieke e-mailbestuur@piratenpartij.nl (Gedeeld door de Voorzitter en Secretaris)
Maillijstbestuur@lists.piratenpartij.nl (Besloten)
Wikihttps://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:bestuur
IRC#ppnl-bestuur
IRC (Besloten)#ppnl-bestuurintern

Leden

Functie Naam Alias E-mailadres Werkgroep Public Key
interim Voorzitter / Secretaris Gertjan Kleinpaste secretaris@piratenpartij.nl
Penningmeester Frodo Dooijewaard penningmeester@piratenpartij.nl
bestuurslid tot eerstkomende ALV Vincent van der Velde vincent.van.der.velde@piratenpartij.nl


Aanspreekpunten

Projecten

Vergaderingen

Bestuursvergaderingen staan op de agenda en worden normaliter gehouden op Mumble. Deze vergaderingen zijn openbaar. Het bestuur kan besluiten voor één of meerdere agendapunten gebruik te maken van de besloten sectie. De Ledenraad ziet toe dat zaken niet onnodig intern zijn en dat de interne punten correct behandeld worden.

Notulen

2015
Maand Vergaderingen op datum
Januari 14 25
Februari 11 25
Maart 01 25
April 08 26
Mei 20 31
Juni 17
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
2014
Maand Vergaderingen op datum
Januari 01 15
Februari 09 12 23 26
Maart 26 30
April 09 23 27
Mei 07 18
Juni 04 18 29
Juli 02 16 30
Augustus 03 20 27
September 10 24 28
Oktober 22
November 9 19
December 3 7 17 28
2013
Maand Vergaderingen op datum
Augustus 28
September 04 18 25
Oktober 02 09 23
November 06 20
December 04 18

Documentatie


archief/orgaan/bestuur.txt · Laatst gewijzigd: 2022/02/18 22:42 door waBrandsma