Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:april_2011

Persberichten Piratenpartij april 2011

Teeven gaat voor volledige controle internetverkeer - (11-04-2011)

Onder het mom van het aanpakken van downloads, kiest Fred Teeven definitief voor een gecensureerd Nederlands internet. Hoewel de officiële toelichting pas vanmiddag verwacht wordt, is wel duidelijk dat de VVD inzet op het filteren van het internetverkeer.

Door deze technologie worden de Nederlandse providers straks gedwongen ons internetverkeer te controleren én te censureren. Het feit dat Teeven zich beklaagt over juridische problemen bij het ‘op zwart zetten’ van sites als the PirateBay, doet vermoeden dat Teeven inzet op een variatie op de Internet Kill-Switch die Hirsch-Ballin afgelopen zomer voorstelde. Dat voorstel zou het mogelijk gemaakt hebben dat een officier van justitie zonder tussenkomst van een rechter sites op een verboden lijst kan laten plaatsen.

De enige manier waarop de censuurwet van Teeven kan worden gehandhaafd is wanneer de providers het volledige internetverkeer van alle Nederlanders continu in de gaten gaan houden. Op basis van een zwarte lijst, die Teeven blijkbaar zonder rechterlijke toetsing aan wil gaan leggen, zouden sites onbereikbaar moeten worden gemaakt voor Nederlandse internetters. Dat betekent dat bij iedere pagina die straks opgevraagd wordt, de provider toestemming moet hebben van het Ministerie van Veiligheid voor deze doorgegeven mag worden.

Het wrange van deze situatie is dat het kabinet aan de andere kant de export van dit soort filtertechnologie naar China en het Midden-Oosten wil gaan verbieden, juist vanwege het feit dat deze programma’s uitsluitend gebruikt worden om het internet te censureren. Zeer recent sprak Verhagen zich expliciet uit tégen de export van internetfiltertechnologie, juist onder verwijzing naar het belang van het internet voor de vrijheid van meningsuiting.

De vraag die overblijft is wat Teeven heeft bewogen met dit gevaarlijke voorstel te komen. Kiest Teeven hier nadrukkelijk en kritiekloos voor het onbeperkte lobbygeld van de auteursrechten industrie, of zien we hier een staatssecretaris van Veiligheid de macht grijpen over de informatievoorziening in Nederland?

Aankondiging Demonstratie en TweetUp “Bradley Manning Vrij!” - (19-04-2011)

Aankondiging Demonstratie en TweetUp “Bradley Manning Vrij!”
Datum: Zaterdag 28 mei, 13:00 uur
Locatie: Museumplein, locatie Leemveld

Bradley Manning zit al ruim een jaar zonder enige vorm van proces opgesloten in een Amerikaanse cel. Zijn overheid houdt hem verantwoordelijk voor het lekken van gevoelige informatie via Wikileaks. De omstandigheden waaronder Bradley vastzit worden door de mensenrechtencommissie van het Duitse parlement een schending van de mensenrechten genoemd; Amnesty International spreekt van “mensonwaardig”. Er is na twaalf maanden eenzame opsluiting zelfs nog geen officiële aanklacht tegen hem geformuleerd.

Indien Manning daadwerkelijk verantwoordelijk voor het lekken van het zogeheten Collateral Damage-materiaal is, heeft hij oorlogsmisdaden aan het licht gebracht. De Piratenpartij vindt klokkenluiderbescherming een randvoorwaarde voor het functioneren van een rechtstaat. “Klokkenluiders zouden bij uitstek beschermd moeten worden tegen foltering en onrechtmatige vrijheidsberoving,” aldus Dirk Poot.

De Piratenpartij eist de vrijlating van Bradley Manning en roept op tot een demonstratie op 28 mei 2011. Deze zal plaatsvinden voor het Rijksmuseum op het Museumplein. De actie bestaat uit een TweetUp waarin belangstellenden worden uitgenodigd om zichzelf te informeren én anderen voor te lichten. De demonstratie wordt afgesloten met enkele toespraken.

De eisen

  1. Wij roepen de VS onmiddelijk te stoppen met mensonterende behandeling van gevangenen en verdachten.
  2. Bradley Manning dient onmiddelijk vrijgelaten te worden. Zelfs als het lekken bewezen wordt, verdient Manning volledige bescherming als klokkenluider.
  3. In de wet vastgelegde daadwerkelijke bescherming van klokkenluiders, in binnen- en buitenland.
  4. Wij roepen het Nederlandse Parlement op om het voorbeeld van de Duitse Bundestag te volgen en ook haar zorgen uit te spreken in een aan president Obama gerichte brief.
  5. Wij eisen dat onze minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal zich terdege gaat informeren van de situatie waarin Bradley Manning verkeert, zodat hij nooit meer aan het parlement hoeft te melden niet op de hoogte te zijn. Wij eisen dat zowel de minister van BZ als zijn collega van Justitie deze omstandigheden zwaar laten meewegen bij eventuele uitleveringsverzoeken die Nederland in de Wikileaks-zaak zou kunnen gaan ontvangen.
  6. Gezien de ernstig verslechterde mensenrechtensituatie in de VS, eisen wij voorts dat uitleveringsverzoeken van de VS voorlopig aangehouden worden to na parlementaire herziening van het verdrag met de VS.

Onlangs verklaarde Rosenthal in het parlement niet bekend te zijn met de detentieomstandigheden van de heer Manning. Dirk Poot: “Minister Rosenthal heeft de laatste weken sterk de publiciteit gezocht als de beschermer van de dissidenten en activisten op het internet. Het is bijzonder teleurstellend dat Rosenthal en premier Rutte zo beschamend niet thuis geven wanneer het op daden aankomt.”

Bradley Manning zit drieëntwintig uur per dag in een isoleercel; één uur per dag kan hij in een iets ruimere cel proberen wat beweging te krijgen. Iedere nacht moet hij zijn kleding afstaan aan de bewakers. Deze krijgt hij ‘s ochtends pas ná het ochtendappèl terug. Manning moet verplicht om de vijf minuten bevestigen dat hij ‘okay’ is. Hij mag slechts op bepaalde tijden slapen en moet ook dan ten alle tijde zichtbaar zijn voor zijn bewakers.

De reden die de gevangenisdirectie voor dit regime aandraagt is het vermeende risico op zelfmoord; zijn behandelend psychiater heeft echter meerdere malen aangegeven dat Manning niet suïcidaal is. De behandeling van Bradley Manning staat lijnrecht tegenover verkiezingsbeloften van president Obama, terwijl meer dan 300 Amerikaanse rechtsgeleerden daarnaast stellen dat ook de Amerikaanse grondwet wordt geschonden. Op 19 april is Bradley Manning overgeplaatst naar Fort Leavenworth in Kansas. Of met de overplaatsing ook de behandeling zal verbeteren is nog ongewis; in elk geval is Manning nu nog verder verwijderd van familie, vrienden en advocaten.

Bradley Manning wordt door de Amerikaanse overheid o.a. verantwoordelijk gehouden voor het verschijnen van de Wikileaks-reportage ‘Collateral Damage’. Door deze beelden werd onder meer duidelijk dat een Amerikaanse gevechtshelicopter verantwoordelijk was voor de dood van twee Reuters journalisten. In verband met deze reportage voert de Amerikaanse justitie ook onderzoek naar een bekende Nederlandse klokkenluider.

Eerder deze week werd al een demonstratie voor Bradley Manning op 28 mei in Berlijn aangekondigd.

Meer informatie

archief/persberichten/april_2011.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:04 door KapiteinG