Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:communicatie

Werkgroep: Communicatie

De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor alle externe communicatie vanuit de partij. Dit betekent dat de huidige groepen pers, webcontent, creatief en de social media-teams in deze werkgroep opgaan en dus onder één eindverantwoordelijke terechtkomen. Ook zal het plaatsen van content op de website, een taak die nu nog vaak door o.a. de |werkgroep ICT wordt uitgevoerd, alleen nog door dit team gebeuren.

Het is de bedoeling om vaste schrijvers te hebben in deze werkgroep, dit hoeft niet per onderwerp te gelden, iemand kan over meerdere zaken schrijven natuurlijk. Maar een vaste groep schrijvers komt de consistentie in de kwaliteit van persuitingen ten goede. Op dit moment is er vaak niemand beschikbaar en wordt het uit gebrek aan beter opgepakt door iemand die niet in de werkgroep zit en niet over een vlotte pen beschikt.

Coördinatie Communicatie

De coördinator is de bindende factor van de werkgroepen die binnen communicatie opereren. De cöordinator houdt het overzicht over wat er gaande is binnen de verschillende communicatie en signaleert waar er bijgestuurd moet worden of zelfs ingegrepen bij niet goed functioneren. Dit overzicht is ook nodig om de opdrachten die aan communicatie gericht worden goed te kunnen delegeren. De coördinator Communicatie houdt contact met de coördinatoren van de verschillende werkgroepen binnen de werkgroep Communicatie. De coördinator Communicatie houdt de voortgang in de gaten en stuurt bij waar nodig en treed in overleg met de bestuursverantwoordelijke voor communicatie mocht dat nodig zijn. De coördinator communicatie is in eerste instantie het aanspreekpunt voor het bestuur op het gebied van communicatie.

De werkgroep voor de vormgeving wordt op den duur ook uitgesplitst naar onderwerpen: grafisch design, posters, filmpjes, et cetera. De bedoeling is om een hoofdredactie te vormen met deze mensen die wordt aangevuld met de coördinator van organisatie en andere mensen die een rol spelen in campagnes van de Piratenpartij. Door een hoofdredactie te vormen en daarmee wekelijks, twee wekelijks of maandelijks te overleggen, afhankelijk van de situatie, weet iedereen wat er gaande is binnen de werkgroep Communicatie en waar wat nodig is en kan er worden overlegd over ideeën en meteen worden gekeken of deze haalbaar zijn. Het is de bedoeling dat we efficiënter kunnen gaan opereren op deze manier. Op deze wijze kunnen we een campagne team opzetten dat ervaring op doet en zich kan ontwikkelen in het voeren van campagnes. In anderhalf jaar tijd moeten er weer twee campagnes worden gevoerd waar dit team mee aan de slag kan. De ervaringen van die campagnes kunnen door dit team weer worden over gedragen op anderen voor de verkiezingen van 2016 en misschien wel eerder.

Vrijwilligers

Het is voor de coördinatoren van belang een goed beeld te hebben van wat er nodig is aan mankracht en op welke gebieden er vrijwilligers nodig zijn. Dit is ook een taak van de coördinator Communicatie. Deze moet duidelijk hebben welke vrijwilligers er zijn en waar ze heen kunnen of nodig zijn binnen de communicatie groep. De coördinator Communicatie is de eerste die mensen weg wijs maakt waarna de coördinator van de werkgroep waar de vrijwilliger zich voor wil inzetten deze persoon verder helpt om zijn weg te vinden in de werkgroep.

Lopende projecten

FAQ

Wat hopen we te bereiken?

Dit is de vraag van strategische doelen: wanneer zeggen we 'mission accomplished'? Voor een gedeelte moet deze vraag ingevuld worden in het kader van een campagne waarbij er concrete doelstellingen te behalen zijn. Bijvoorbeeld bij een anti-ACTA campagne is er het doel om ACTA te dwarsbomen, hiervan krijg je vervolgens afgeleiden aan de hand van de te volgen strategie (de publieke opinie aan je kant krijgen, een bepaalde achterban mobiliseren, etc.). Op de langere termijn hebben we echter ook doelen die verweven worden met dergelijke campagnes, zoals bijvoorbeeld een publiek besef te kweken dat de exclusiviteit die het auteursrecht garandeert aan de auteur of de afgeleide daarvan, niet in overeenstemming is te brengen met de infrastructuur van het internet, en de daaruit voortvloeiende vrijheid van informatie. Anders gezegd: een campagne heeft concrete korte termijn doelen, maar wij als politieke entiteit hebben langere termijn doelen, en lijnen van inzicht en gedachte waarlangs we de situatie beschouwen, die we willen over brengen, en die niet zo snel veranderen. Deze laatste categorie kunnen we dan ook van te voren vaststellen en als ijkpunt gebruiken voor overige overwegingen. Deze doelen zullen veelal voortvloeien uit het partijprogramma, dat als de werkgroep Democratie gaat lopen ook in constante ontwikkeling zou moeten zijn. Te zijner tijd zal er hier het één en ander qua uitwisseling gerealiseerd moeten worden.

Hoe hopen we dat te bereiken?

Na de vraag van strategie, statische doelen en dynamische doelen behandeld te hebben, moeten we verder met de vraag hoe we ze hopen te bereiken; de vraag van tactiek. Wat weten we van hoe de dingen lopen in de media, en hoe kunnen we daar op inspringen? Welke kanalen kunnen waarmee bespeeld worden? We moeten hier waarschijnlijk een lijstje how-to's maken, langs de lijnen van 'Hoe krijg ik een opiniestuk op de opiniepagina?' of 'Wat kan ik doen om de (lokale) media op bezoek te krijgen?' Er is een berg aan know-how die we hier ontberen - en die zo snel en grondig mogelijk aangevuld moeten worden. Daarnaast een lijstje do's en don'ts voor als je bezig bent één van deze kanalen te manipuleren, eerdere ervaringen met entiteiten, en een minimum aan rapportage over eerdere contacten met het medium en hoe we bij ze te boek staan. In het kort: weten hoe we het spelletje moeten spelen. Concreet maken we voor iedere strategie een stappenplan, en kiezen bij ieder onderwerp welke strategie het best bij het onderwerp past, om dan dat stappenplan te gebruiken. Bijvoorbeeld een opiniestuk in een krant krijgen is een tactiek die voor een hoop strategieën nuttig zou kunnen zijn - maar het hoe staat redelijk los van de inhoud van dat stuk.

Wie gaat het doen?

Enkele zaken kunnen prima gecrowdsourced worden. Andere zaken niet. Hoe dan ook krijgen we mensen met contacten en ervaring uit het ondernemen van de eerder genoemde tactieken, en deze behouden we om wederom in te zetten, zodat er een kernteam ontstaat wat de boel lopende zal houden. Een dergelijke elitevorming is nou eenmaal onvermijdelijk, en bepaald geen kwade zaak met het oog op expertise. Het moet hier vermeld worden dat er mensen in deze groep unieke contacten gaan opdoen in de media (mits ze iets uitvoeren), en daarom moeten we uiterst zorgvuldig zijn wie we selecteren voor dat soort rollen, want dat netwerk is waarschijnlijk één van de meer waardevolle elementen die je uit de Piratenpartij zou kunnen halen, en dat kan nog wel eens een heikel puntje worden als we er zonder afspraken aan beginnen.

Welke ondersteuning hebben zij daarbij nodig?

Welke infrastructuur kunnen we vanuit de partij bieden? Denk aan databases, takenlijsten, etc. In het bijzonder denk ik dat we met een database aan bronmateriaal, kernredenaties c.q. standaardteksten en relevante nieuwssites een eind komen. Een zeker alarmeringssysteem voor snelle mobilisatie zou wenselijk zijn. Een centrale agenda voor evenementen, publieke contacten, aangeboden vervoer, etc. zou ook mooi zijn. Er is hier vast nog een hoop wat we kunnen verzinnen om onze mensen zo goed mogelijk voorzien op oorlog actie te sturen. Trainingen voor de meer centrale pionnen zou ook geen slecht idee zijn.

Hoe gaan ze samenwerken?

Als we eenmaal alles op een rij hebben van wat de mogelijkheden, noodzaken, en etc zijn, moeten we gaan kijken hoe we alle noodzakelijke elementen afdekken, en de rest naar prioriteit schikken. Hieruit zouden min of meer de te volgen routines moeten volgen.

Waar beginnen we mee?

Laten we ons een concreet doel stellen om hiermee aan de slag te gaan: op de korte termijn hebben we de BREIN-rechtszaak waarvoor, voor zover mij bekend, nog altijd niks in paraatheid staat. Draaiboeken, min of meer welke argumenten we van BREIN verwachten, hoe we erop reageren, welke punten we willen overbrengen in de media, ongeacht uitkomst, er zijn veel voorbereidende activiteiten te ondernemen hier. Parallel daaraan stel ik een klein mediaoffensief voor om de gedachtesplinter dat 'de exclusiviteit die het auteursrecht garandeert fundamenteel onverenigbaar is met de vrijheid van informatie die het internet garandeert' er bij het grote publiek in hamert. Deze splinter kunnen we vervolgens gebruiken om vrij moeiteloos het gros van de argumenten tegen onze stellingname eruit te wippen. En mocht dit enig debat aanzwengelen alvorens de rechtszaak met BREIN, so much the better. Naast die twee operaties moeten onze afspraken omtrent het bovenstaande en de uitwerking daarvan ook vastgelegd worden en makkelijk toegankelijk gemaakt worden en de overeengekomen infrastructuur voorzien en bemand worden.

Bezetting

[ Nog updaten]

Naam Functie Bereikbaar
Coördinator communicatie@piratenpartij.nl
??? Bestuursverantwoordelijke

Communicatie

Taken

  • Redactie
  • Webdesign
  • Webcontent
  • Video editing
  • Social media
  • Nieuwsbrief
  • Creatief
  • Moderatie (hosts)

TAAK 1: Persberichten Schrijven

Indien er iets gebeurt waar de partij op moet reageren, moet zo snel mogelijk een degelijk persbericht geschreven zijn. Dit bericht kan zowel als algemeen persbericht gepubliceerd worden, als naar specifieke pers gestuurd worden. Zie je nieuws voorbij komen wat een response van het persteam behoeft? Schrijf een korte samenvatting van de punten die volgens jou in dit bericht moeten op een pad en gooi de suggestie vervolgens in de groep op de IRC via #ppnl-communicatie.

TAAK 2: Blogposts Schrijven

Het is belangrijk voor de partij om zo nu en dan onze mening te verkondigen. Dit gebeurt door middel van berichten op de Piratenpartij blog. Blogberichten zijn over het algemeen opiniestukken over actualiteiten. Iedere drie dagen wordt een blog gepubliceerd. Heb je een plan? Schrijf een korte samenvatting van wat je wilt vertellen op een pad, en gooi de suggestie vervolgens in de groep op de IRC via #ppnl-communicatie of #piratenpartij.

TAAK 3: Publieke Optredens

Wat is de bedoeling? De belangrijkste piraten, die op de kieslijst, moeten veel optreden. Dit kan op verschillende podia, waaronder debatten, interviews en lezingen. Ook andere optredens zijn bespreekbaar. Zie deze lijst met contactgegevens van alle Nederlandse media. Specifieke suggesties kun je indienen via de IRC en via de agenda pad. Hoe je een plan kunt indienen staat ook beschreven op de genoemde pad.

TAAK 4: Persoonlijk contact met journalisten

Hiervoor kunnen telefoons beschikbaar gesteld worden.

TAAK 5: Social Media

Twitter
Facebook

Projecten

Documentatie

Notulen

Index


werkgroep/communicatie.txt · Laatst gewijzigd: 2022/12/23 14:16 door bob