Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:augustus_2010

Persberichten Piratenpartij augustus 2010

Zaak Brussen toont gevaar van internet onder controle van het Openbaar Ministerie (06-08-2010)

Het Openbaar Ministerie blijkt erg makkelijk om de verwijdering van informatie van het internet te vragen. Bert Brussen vestigde in maart via zijn blog de aandacht op een dreigend Twitter-bericht aan het adres van Geert Wilders en wordt nu, als boodschapper, zelf verdacht van bedreiging. De Piratenpartij ziet dit als een treffende illustratie van de gevaren die schuilen in het recente wetsvoorstel 'Bestrijding Computercriminaliteit' en de ongekende verruiming van de bevoegdheden van het OM daarin.

Bert Brussen moet zich 11 augustus op het politiebureau melden om als verdachte van bedreiging gehoord te worden. Dit omdat Brussen geweigerd heeft zijn berichtgeving over de bewuste tweet van zijn weblog te verwijderen. In de uitnodiging voor het verhoor, lijkt het OM te stellen dat het melden van bedreiging gelijk staat aan bedreiging zelf. Daarnaast is het opmerkelijk dat hij zich bij dit verhoor expliciet niet mag laten bijstaan door een raadsman.

Het OM schuwt blijkbaar machtsmiddelen niet en aarzelt niet een journalist als verdachte aan te merken wanneer deze gewoon zijn werk doet. Dit toont volgens de Piratenpartij aan dat het OM de verantwoordelijkheid absoluut niet aankan om zonder tussenkomst van een rechter het internet te gaan censureren, zoals Hirsch Ballin op 28 juli j.l. heeft voorgesteld. “Het kan niet genoeg benadrukt worden dat demissionair minister van Justitie Hirsch Ballin hier feitelijk voorstelt de scheiding der machten op te heffen en zo het fundament van de rechtstaat tracht te ondermijnen,” aldus Dirk Poot, interim-secretaris van de Piratenpartij.

Onder het voorgestelde regime zou niet alleen het blog van Bert Brussen al direct geblokkeerd zijn geweest, ook HP de Tijd en Webwereld, die nu verwijzen naar de tweet, zouden direct gecensureerd kunnen worden. “Zelfs de berichten in de Google cache zouden illegaal zijn, en we moeten er maar op vertrouwen dat justitie enkel de echte criminelen vervolgt. Het feit dat de heer Brussen hier als crimineel aangemerkt wordt, doet ons vrezen dat dit vertrouwen onterecht is. Daarnaast lijken deze acties te passen in een trend van corrosie van de persvrijheid in Europa die door de OCSE gesignaleerd is,” 1) aldus Samir Allioui, lijsttrekker van de Piratenpartij tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.

Nu de Tweede Kamer het reces toch heeft onderbroken, roept de Piratenpartij de Kamerleden op om op korte termijn een spoeddebat aan te vragen met de demissionair Minister van Justitie, om hun afkeuring uit te spreken over zowel het handelen van het OM van vandaag, als het ondemocratische wetsvoorstel van 28 juli 2010.

archief/persberichten/augustus_2010.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:04 door KapiteinG