Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


orgaan:bestuur:penningmeester

Penningmeester

De Penningmeester (ook wel Schatbewaker) is verantwoordelijk voor de financiën. Hij of zij is een oudgediende die de sleutels tot de schatkist heeft.

Communicatie

Taken

 • Overzicht op de financiën houden.
 • In overleg met het Bestuur financiële reserves inzetten.
 • Onze financiële reserves vergroten.
 • Jaarrekening opstellen.
 • Communicatie met betrekking tot financiën verzorgen.
 • Webshop beheren. Dit gebeurt momenteel door handmatige terugkoppeling (Steven Russchenberg) richting het webshop verzendadres (Sander Plas).

Werkwijze

Declaraties

 • Wil je wat laten declareren of facturen laten betalen? Mail dan naar penningmeester@piratenpartij.nl, met akkoord van de budgethouder.
 • Facturen worden binnen 7 dagen betaald.

Bestellingen

 • Voorzie de bestellingen van ALLE benodigde gegevens, formaten, het design, aflever adres, omschrijving, exacte link naar het product op de website, prijzen, etc.
 • De Piratenpartij mag GEEN BTW aftrekken/verrekenen.

Budgettering

Donaties

 • Donaties worden ontvangen in een afgesloten container. De opbrengst wordt met minimaal 2 Piraten geteld, en afgestort op de bankrekening NL41RABO0108378969 ten name van “Piratenpartij” te Amsterdam onder vermelding van: “Donatie”.
 • De kosten (zie volgende punt) kunnen hier vanaf worden getrokken. Zet dit dan ook in de omschrijving (donaties x bedrag - kosten x bedrag).
 • Er wordt vooraf een schatting gemaakt van de totale kosten en opbrengsten. De Piratenpartij weet dan voor welk bedrijf zij garant staat. Dit is ook tevens het maximum (uitzonderingen daargelaten).
 • Alle facturen worden digitaal gemaild naar penningmeester@piratenpartij.nl met als omschrijving de evenementstitel. Dit gaat gepaard met een berekening van de verrekening met de donaties.
 • Alle kosten zijn voorzien van een bon/factuur of iets dergelijks, anders kunnen deze niet in de boekhouding worden opgenomen.
 • De originele facturen mogen worden opgestuurd naar Penningmeester Piratenpartij. t.n.v. Steven Russchenberg, Hogehilweg 7h, 1101 CA, Amsterdam Zuid-oost.
 • De verzoeker van de financiële middelen is verantwoordelijk voor de financiële afronding (m.a.w., je zorgt ervoor dat de penningmeester uiteindelijk alle bonnetjes en verrekening ontvangt binnen één maand na afronding van het evenement.
 • Elke transactie (bonnetjes, offertes, facturen, e-mail, bank) is voorzien van een omschrijving betreffende het evenement (evenementstitel).
orgaan/bestuur/penningmeester.txt · Laatst gewijzigd: 2021/06/01 19:07 door MelchiorPHilips