Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:januari_2012

Persberichten Piratenpartij januari 2012

Stuur ze terug naar waar ze vandaan komen? - (10-01-2012)

Opinieartikel geschreven door Mira, lid van de Piratenpartij Nederland.

Dit roepen zowel populistische politici als verongelijkte burgers. Alsof kinderen van immigranten behandeld kunnen worden als producten — niet goed, geld terug. Een probleempje: ze hebben de garantie niet goed gelezen. Wanneer met het product gemorreld is, vervalt de garantie.

Deze jongeren zijn in NL geboren of hier als kinderen gekomen. Het probleem is hier omstaan. In Marokko is geen probleem van “Marokkaanse jeugdbendes”. Ontspoorde jongeren zullen daar ook wel zijn, die zijn overal. Maar Marokko heeft er zeker niet meer last van dan iedere andere natie. Het is niet een genetische eigenschap.

Niet iedere ontspoorde jongere is Marokkaan, en niet iedere Marokkaanse jongere is ontspoord. Dat neemt niet weg dat er inderdaad in bepaalde wijken groepen jongeren de boel onveilig maken. Hoe is dit ontstaan?

Mensen zijn uiteraard individuen. Bij de een kunnen andere factoren een rol spelen dan bij de ander. Spanningen tussen de volwassenen in het gezin, te kleine woningen waardoor de kinderen het huis ontvluchten, armoede met de gevoelens van achtergesteld zijn en jaloezie die het mee brengt, gepest worden, aangeboren beperkingen en nog veel meer kunnen bij ontsporing een rol spelen. Maar er is één factor die vrij algemeen is. Het komt niet alleen voor bij allochtonen, maar het weegt bij hen wel het zwaarst. Die factor is de invloed van school.

Kinderen naar school sturen is verplicht. De school is mede-opvoeder van ieder kind. Leerkrachten zien het als hun taak allochtone kinderen zo snel en zo grondig mogelijk te vernederlandsen. Sterker nog, ook de overheid wijst hen die taak toe. Tot dat doel worden Marokkaanse (en andere) kinderen gebombardeerd met de niet al te subtiele boodschap dat zoals hun ouders zijn, is niet goed. Daar moeten ze niet aan mee doen. Ze dienen zich ervan te distantiëren. Niet de taal van hun ouders spreken, zelfs thuis niet, niet dezelfde kleding dragen, niet in hun “achterlijke” religie geloven, dus niet vasten met de Ramadan want dan mis je al die lekkere traktaties op school, niet thuis blijven voor het Suikerfeest want school is meer belangrijk, enz. De cultuur van de ouders is inferieur en dient zo snel mogelijk afgeleerd te worden ten gunsten van klompen, tulpen, boerenkool en Sinterklaas met zijn entourage van domme donkere Pieten.

Kinderen zijn voor deze boodschap zeer gevoelig. Welke tiener schaamt zich niet voor zijn ouders? Temeer wanneer hij zijn hele jeugd op school is ingestampt dat hij zich daarvoor moet schamen. De score is school 1, ouders 0. Maar zonder het respect van je kinderen kun je ze niet opvoeden. Toch wordt de vinger naar de ouders verwezen. Die moeten boeten door hun kinderbijslag afgenomen te worden of verplicht op opvoedingscursus te gaan, alsof die docent opvoeding het probleem weet te identificeren en op te lossen.

De school heeft een kloof geslagen tussen de generaties, en nu springen de jongeren (sommigen, niet allen) uit de band. Hun ouders hebben geen grip op ze, want ze zijn door de school buitenspel gezet als gezaghebbenden in het gezin. Maar ook de school heeft geen grip op ze, omdat ze in dat milieu zich vernederd en uitgesloten voelen. De enige plek waar de jongeren zich veilig en thuis voelen, is tussen hun lot-/leeftijdsgenoten. Sommigen verschansen zich achter extremisme in een religie waar ze eigenlijk weinig van weten of identificeren zich met een politieke beweging waar ze evenmin van weten. Anderen trachten hun vertrapte eigenwaarde te versterken met pesterijtjes en haat voor geselecteerde bevolkingsgroepen. Met gezellig blowen versterken ze het onderlinge groepsgevoel en verzwakken hun zenuwstelsels. Of de schoolarts heeft dat al gedaan met een nepdiagnose en recept voor amfetamine via de apotheek. Ze ontwikkelen kwetsbaarheid waar juist mensen met slechte intenties misbruik van maken. Hoe stoppen we deze boze geest terug in de fles?

Dat kan niet. Het kwaad is al geschied. Enkele ontspoorde jongeren zullen weten zich uit de situatie te ontfutselen, de een door een toevalstreffer, de ander met ijzeren doorzettingsvermogen, maar de meesten van deze jongeren ontwikkelen een levenslange carrière in de marges van de maatschappij. Nogmaals, het zijn ze zeker niet allemaal. Met de meeste allochtone jongeren gaat het goed. Maar de groep waarmee het niet goed gaat is te groot om te negeren.

Dit verschijnsel is trouwens niet uniek aan Nederland. Het komt in ieder Europees land voor, inclusief landen die door Europeanen zijn bevolkt zoals de VS en Australië. Bij ons zijn het Marokkanen, in Groot Brittannië zijn het Pakistanen, in Frankrijk, Spanje en Italië zijn het immigranten uit weer andere landen, maar het probleem is hetzelfde.

De uit Duitsland naar de Verenigde Staten gemigreerde psychiater Fredric Wertheim schreef in 1955 het boek “Circle of Guilt.” Hierin omschreef hij de problematiek van ontspoorde jongeren onder Puerto Ricaanse immigranten in New York. Vervang New York met Nederland, Puerto Ricaans met Marokkaans, en 1955 met 2011, en het boek is hier van toepassing. Het is Wertheim die voor het eerst de oorzaak van deze ontsporing toeschreef aan systematische vernedering in het onderwijs, op straat, op de arbeidsmarkt, bij justitie en vooral in de media.

Om het probleem bij de wortel aanpakken is een cultuuromslag nodig, niet bij Marokkanen, maar bij ons. We moeten afleren op immigranten neer te kijken, het gezag van ouders te ondermijnen en hun kinderen te beschouwen als inferieur. PABO-studenten dienen getraind te worden hoe ze juist de band tussen kinderen en hun ouders kunnen aanmoedigen en versterken.

Daarmee zullen zeker niet alle allochtone jongeren op het juiste pad gehouden worden, trouwens ook niet autochtonen. Individuele problemen zullen er altijd zijn. Maar zolang we ontkennen dat de school mede-opvoeder is van het kind en dus medeverantwoordelijk voor de resultaten, zullen de jongeren van iedere nieuwe golf van immigranten weer meerdere generaties moeten vechten voor hun waardigheid.

RIP Internet in Nederland, welkom Filternet - (12-01-2012)

Vandaag is een droeve dag voor de liefhebbers van internetvrijheid. Per 25 Januari worden internetproviders gedwongen om het surfgedrag van hun klanten in de gaten te houden en in te grijpen als er naar bepaalde “illegale” websites gesurft wordt.

De uitspraak van vandaag is beperkt tot een enkele website, en er is nog een kans dat de uitspraak in hoger beroep aan de kant geschoven wordt, maar dat kan lang duren en het is niet zeker dat de rechter in afwachting van een hoger beroep zal toelaten dat internetproviders de filter nog niet aanzetten. Zie ook de eerder berichte de Piratenpartij al over deze rechtzaak.

Onverwacht

De uitspraak van de rechter vandaag kwam onverwacht. De verwachting was dat de uitspraak van het kort geding stand zou houden. Het kort geding dat vorig jaar diende viel nog in het voordeel van de providers uit. Vorig jaar is met veel publieke aandacht een netneutraliteitswet aangenomen, mede om het monitoren door providers tegen te gaan. Artikel 4.45 van de uitspraak refereert aan deze wet.

“…valt een bevel tot blokkering van een IP-adres of domeinnaam/(sub)domein onder de in artikel 7.4a lid 1 sub d genoemde uitzondering dat een internet service provider een dienst op het internet mag belemmeren ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel.”

Filternet

De Piratenpartij is van mening dat het gebruik van internetfilters meer past bij landen zoals China, Iran of Noord-Korea. Ervaring leert dat eenmaal ingevoerd internetfilters eerder uitgebreid dan afgeschaft worden. Nederland heeft recht op Internet, niet slechts op Filternet.

Downloaden verboden?

De suggestie dat downloaden in Nederland verboden zou zijn zingt momenteel weer rond in de Nederlandse media. Dat is het niet, enkel het verspreiden van media (openbaren van werken) is aan de auteurswet onderhevig. In dit geval gaat het om torrent bestanden waarbij de website niet zelf de media heeft, maar deze weer door andere downloaders terug gedeeld wordt.[6] Dat het dus niet het downloaden is waar het in dit besluit omgaat, maar iets wat met het downloaden gepaard gaat is vaak niet duidelijk.

5.4. beveelt Ziggo en XS4ALL, voor het geval dat (de website van) The Pirate Bay via andere/aanvullende IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen dan die onder 5.3) genoemd zou gaan opereren, de toegang van hun klanten tot deze andere/aanvullende IP adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen te blokkeren en geblokkeerd te houden, binnen tien werkdagen na aanlevering door Brein, zowel per fax als per aangetekende brief, aan Ziggo en XS4ALL van de juiste IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen;

Een tweede bepaling in de uitspraak van de rechter artikel 5.4 is misschien wel een nog grotere reden tot zorgen. Brein mag in het geval dat de site op een andere manier bereikbaar wordt, die plaats ook laten blokkeren. Hele IP-adressen en hele domeinnamen moeten zonder tussenkomst van een rechter worden geblokkeerd. Omdat er vaak meerdere websites op 1 IP-adres gehost worden, wat overigens niet het geval is bij de 3 adressen die nu geblokkeerd moeten worden, zouden die andere websites op hetzelfde IP-adres ook door diezelfde blokkade getroffen worden.

Het is zeer waarschijnlijk dat BREIN of anderen met dit vonnis in de hand naar de rechter stappen om andere websites geblokkeerd te krijgen. En daarom is deze uitspraak zo zorgelijk. Andere rechters kijken in dit soort gevallen vooral naar besluiten van andere rechters in soortgelijke gevallen. Dit schept dus een ongewenst precedent.

Anti Censuur netwerken

In de Arabische lente sloot het regime in Egypte het internet af voor de bevolking. Hacktivisten vanuit de hele wereld zorgden er voor dat Egyptenaren weer op internet konden. Maar ook in andere landen waar het internet gecensureerd wordt zorgen zij er met speciale netwerken voor dat mensen om internetblokkades heen kunnen. Deze netwerken dreigen overbelast te gaan raken en uitspraken als deze doen vrezen dat er gerechtelijke uitspraken tegen zulke netwerken kunnen komen.

Kleine providers

Toen in Belgie de BAF een soortgelijk vonnis om de Pirate Bay te blokkeren tegen de twee grootste providers had bemachtigd, ging ze alle andere providers langs om daar hetzelfde te bedingen. Nu zou dat op dit moment nog niet voor heel grote problemen zorgen, maar als het aantal IP-blokkades toe gaat nemen wordt dit een dagelijkse taak, waardoor kleine providers onevenredig zwaar belast zullen worden.

Laatste berichten

Op haar blog heeft XS4ALL al aangekondigd dat ze in hoger beroep gaat en intussen is het officieel. Tim Kuik heeft op twitter gereageerd met “Er is geen recht op toegang tot illegale sites.” The Pirate Bay heeft gereageerd met een oproep op hun site voor Nederlandse bezoekers.

PB: SOPA & PIPA: Internet gaat in staking, Piraten doen mee - (17-01-2012)

Op 18 januari gaan veel websites vrijwillig op zwart om te demonstreren tegen de dreiging van de SOPA (Stop Online Piracy Act) en PIPA (PROTECT-IP Act) wetsontwerpen. Dit zijn voorgestelde Amerikaanse wetten die de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen, een negatieve invloed hebben op verschillende economieën en een aantal veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Deelnemers aan deze staking zijn onder andere Wikipedia, Reddit, Mozilla, en Free Software Foundation. Veel organisaties, waaronder Google, Facebook en Twitter, hebben hun ernstige bezorgdheid geuit over deze wetsontwerpen.

De officiële motivatie voor deze wetgeving is om online inbreuk op auteursrechten te stoppen. De auteursrechtmonopolisten en hun lobbyisten, zoals de Motion Picture Association of America (MPAA), zijn erop gebrand deze wetgeving snel door te drukken, zodat zij geen winst ‘verliezen’ aan mensen die bestanden delen op het internet.

Ongeacht of het doel legitiem is en of het zal werken, is deze wetgeving niet verenigbaar met de democratische waarden. Het introduceert censuur doordat het de Amerikaanse regering en bedrijven de mogelijkheid geeft om toegang te blokkeren tot – en uit de lucht halen van – websites die zij als inbreukmakend beschouwen op het auteursrechtmonopolie, zoals zoekmachines of blogs die verwijzen naar inbreukmakende sites. Dit zou moeten gebeuren door Internet Service Providers de opdracht te geven het internet te censureren en door in fondsen van de inbreukmakende websites te snijden door de adverteerders te dwingen geen zaken meer te doen met de betreffende websites.

Deze wetten zouden het bestaan effectief onmogelijk maken voor sociale netwerken, zoekmachines, en andere websites die ruimte voor discussie en informatie uitwisseling bieden, zonder massale bewaking van alle gebruikers en de censuur van alles wat ze publiceren. Een gebruiker die een link plaatst in een reactie op een artikel in een internettijdschrift zou ertoe kunnen leiden dat het blad failliet gaat en dat de eigenaren worden veroordeeld. Niet alleen zou dit verlammend werken op nieuwe starters en de economie, het is ook een grove schending van onze mensenrechten. Het vereist niet veel verbeelding om te zien hoe een dergelijk systeem zou kunnen worden misbruikt. De MPAA beargumenteert onder meer dat deze filter-aanpak zal werken, omdat het ook werkt in landen als China, Iran en Syrië, naties bekend om hun onderdrukking van de vrije meningsuiting en staatscensuur.

Piratenpartijen treden toe tot het protest en verzetten zich tegen de wetsvoorstellen op grond van het feit dat ze ernstig inbreuk maken op de rechten van elke internetgebruiker ter wereld. Piratenpartijen hebben in het algemeen bezwaar tegen alle wetgeving die intellectueel eigendomsrecht versterkt, maar deze wetsartikelen gaan verder dan file-sharing – ze hebben direct invloed op de mogelijkheid tot online participatie en interactie, zowel in persoonlijke als commerciële zin.

Piratenpartijen roepen ook alle andere websites op om de 18e tot staking over te gaan.

Piratenpartij Nederland zal samen met de volgende Piratenpartijen van over de hele wereld haar site de 18e op zwart zetten: Australië, België, Brazilië, Catalonië, Tjechië, Canada, Frankrijk, Duitsland en Jonge Piraten Duitsland, Griekenland, Italië, Kazachstan, Luxemburg, Massachusetts en Georgia, Oekraïne, Rusland, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden

De Piratenpartijen uit Zwitzerland, Croatie en Oostenrijk zijn op het moment van schrijven nog in overleg maar zullen naar alle waarschijnlijkheid meedoen aan de blackout.

PB: Megaupload Farce - (20-01-2012)

Piratenpartij Nederland uit gealarmeerd te zijn als gevolg van de aanhoudende pogingen tot het buitensporig handhaven van Amerikaanse wetgeving buiten Amerikaans rechtsgebied.

De Amerikaanse openbaar aanklager heeft één van de grootste internetwebsites ter wereld, Megaupload.com, geliquideerd en haar oprichter en 6 medewerkers gearresteerd. Ze zijn in staat van beschuldiging gesteld omwille van het vormen van een “internationale criminele organisatie”. Vier van de verdachten, waaronder een Nederlander met een dubbele nationaliteit, zijn nu in Amerikaanse bewaring gesteld, nadat ze in Nieuw-Zeeland zijn gearresteerd.

Geen van de gearresteerde mensen is Amerikaans staatsburger. Allen zullen naar verwachting minimaal 5 jaar celstraf krijgen, dat is 1 jaar méér dan de arts van Michael Jackson kan verwachten. Als de verdachten worden veroordeeld op basis van alle aanklachten kan het zelfs oplopen tot 60 jaar per persoon.

Megaupload is een in Hong Kong gevestigd bedrijf dat zich sinds 2005 bezig houdt met innovatieve bestandsopslag-diensten. Gedurende haar 7-jarig bestaan heeft Megaupload altijd gehoor gegeven aan zogenaamde “takedown notices” van rechthebbenden, zonder dat de klachten van de rechthebbenden als zijnde geldig waren aangetoond.

De aanklacht bevat de absurde claim dat rechthebbenden circa 500 miljoen dollar aan schade zouden hebben opgelopen als gevolg van zogenaamd ‘gemiste verkopen’ wegens Megaupload haar bedrijvigheid. Zoals inmiddels gebruikelijk als het om auteursrecht gerelateerde zaken gaat ontbreekt ook in deze zaak iedere vorm van bewijs. Ondertussen boeken de grote mediabedrijven, volgens hun eigen cijfers, ieder jaar hogere winsten.

Deze provocatieve daad komt een dag nadat wereldwijd vele grote en kleine websites op zwart ging uit protest tegen draconische wetgeving op het gebied van internetcensuur, bedoelt om digitale piraterij uit te bannen. De wetgeving staat bekend onder de acroniemen SOPA, PIPA en OPEN. De autoriteiten in Amerika ontkennen echter enig verband. Vorige week deed een rechter in Nederland de uitspraak dat internet providers XS4ALL en Ziggo The Pirate Bay moeten censureren, en ook in Finland werd de populaire site geblokkeerd.

Piratenpartij Nederland roept de 5 grote mediabedrijven op hun rent-seeking praktijken te staken omdat hun beste klanten waarde hechten aan een vrij internet en ons allen burgerrechten.

Nederland in gevaar door slecht SCADA beheer - (20-01-2012)

Vandaag een stukje sensatie met een serieuze ondertoon.

SCADA is een systeem wat erg beroemd is geworden nadat de Stuxnet-internetworm, de door SCADA aangestuurde Uranium centrifuges in Iran heeft geïnfecteerd. Als gevolg hiervan zijn er veel conspiracy verhaaltjes de wereld in geschopt die stellen dat een inmiddels overleden Israëlische Generaal dit samen met de Verenigde Staten heeft ontwikkeld.

Aan dergelijke verhalen willen wij vandaag onze vingers niet branden. Wel willen wij duidelijk maken dat de gebruikers van SCADA systemen heel veel tijd en aandacht aan de veiligheid hebben kunnen besteden, maar zelfs basale “best practices” niet in de praktijk hebben gebracht. Omdat er in Nederland ook veel gebruik word gemaakt van SCADA, en de Nederlandse Staatsveiligheid in het geding is geraakt, willen wij het graag wat extra aandacht geven.

De Piratenpartij heeft de aangeleverde bron en informatie als betrouwbaar bestempeld. Het zou verstandig zijn als tenminste één van onze concurrenten in de Tweede Kamer hier Kamervragen over wil stellen. Mocht de staat en het bedrijfsleven zijn lakse en onverantwoordelijke houding niet wijzigen, dan staan wij achter wat meer rigoureuze methodes om deze problematiek aan te kaarten. Denk bijvoorbeeld aan het volspuiten van de Tweede Kamer middels controle over het rioleringsstelsel. Veel rioleringspompen worden immers ook door SCADA systemen aangestuurd.

Contact met bron

“Ik heb aan het @NCSC_NL gemeld wat ik wel heel erg gevaarlijk vond. Het gaat dus niet alleen om de zoekopdracht alleen. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat veel #SCADA infrastructuur die wordt gebruikt in processen niet zijn gemaakt om aan het web te hangen, en veel #exploits, #backdoors en #0days bevatten. De invloed van deze systemen variëren van het sturen van processen in een koekjesfabriek, tot het groen sein geven en wissels omzetten van de NS, dan wel al het gas van Slochteren naar het Binnenhof pompen.

Deze systemen blijken zo lek als een mandje. En ik beweer dat ik daar in kan als het moet!

Maar dat maakt mij in Nederland een terrorist ook al ben ik alleen een klokkenluider.

Deze systemen horen niet #webfaced danwel aan het openbare internet gekoppeld te zijn! TERUG MET DIE OUDE VERTROUWDE #AIRGAP = dus losgekoppeld van het internet.

Ik heb dingen gemeld aan het @NCSC_NL over ondermeer:

  • #GASUNIE → Krijg te horen dat dit geen gevaarlijk systeem was (BEWIJS = GEEN).
  • #SCHIPHOL → Niets op terug gehoord.
  • #Minesterie van Verkeer & Waterstaat → Niets op terug gehoord.
  • #Riolerings Webscada systeem van de riolering in #DOETINCHEM → Niets op terug gehoord.
  • #Balast nedam → Niets op terug gehoord.
  • #Gaspompstation/Gaswinning CANADA → Niets op terug gehoord.

Ik ben nu dus begonnen met het openbaar maken van legale #SCADA problemen in Nederland alleen maar om aan te geven wat voor een werkelijk gevaar wij lopen.

De systemen die ik heb laten zien daar loop je legaal binnen en kun je slagbomen openen en dichtdoen. Verlichting aan en uit, Kachel op stand 10 zetten en alarmsystemen in of uitschakelen.

Niets ernstig nog.

Moet het dan eerst misgaan voordat dit wordt opgepikt dan wel openbaar eens goed wordt onderzocht?

Met vriendelijke groet, Contact via twitter @ntisec

Update: Webwereld heeft een artikel met meer achtergrond informatie gepubliceerd.

Nederlandse Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid bereidt aanslag op het internet voor. - (22-01-2012)

Wat is Clean IT? Een projectje geleid door de nationaal coördinator terrorismebestrijding. Het doel van dit project is om ‘illegaal’ gebruik van het internet tegen te gaan. Natuurlijk, wordt er met geen woord gerept over wat er illegaal zou zijn, maar als we het terrorisme & extremisme noemen kan geen mens het er mee oneens zijn, [[https://www.bof.nl/2012/01/06/clean-it-mag-nog-steeds-naar-de-prullenbak/|toch?

Het lijstje onder terrorisme laat dan ook veel ruimte open voor interpretatie. Dierenrechten, left wing, right wing, separatisme worden genoemd, en met wat creatief interpreteren houden we binnenkort een internet over dat alleen nog een CDA website heeft. Oh nee, religieus wordt ook genoemd.[4] Het moge duidelijk zijn dat iedereen terrorist en extremist is. Daarom mag u ook niet klagen dat dit project uw basale recht op toegang tot informatie aan zijn zwartleren laars lapt.

Een internet dat alleen sites laat zien die wij goedvinden

Journalist en activist Cory Doctorow legt in zijn laatste lezing het verschil uit tussen “vragen om wielen die niet voor bankovervallen gebruikt kunnen worden” en “auto’s zonder autogordel verbieden”. Het is onmogelijk om wielen te fabriceren die niet gebruikt kunnen worden voor criminele (illegale) activiteiten, maar die wel nog steeds bruikbaar zijn voor legale doeleindes. Als je een auto zonder wielen bouwt, of anders gezegd, auto’s verbiedt die gebruikt kunnen worden voor bankovervallen, dan is dat een aanval op auto’s zelf. Het is namelijk onmogelijk om een nuttig gebruiksmiddel te maken wat plots onbruikbaar wordt in de handen van een crimineel. Het is daarentegen geen aanval op auto’s of vervoer in het algemeen om auto’s te verbieden die geen autogordel hebben. Het probleem is dat wetgevers in het geval van internet keer op keer “wielen” blijven bestempelen als “autogordels”, en denken dat ze bepaalde aspecten van internet kunnen verbieden zonder dat dat een aanval op internet in het algemeen is.

Alle wereld problemen opgelost met een filter?

Auteursrechten, kinderporno- en terrorismebestrijding, het zijn zoveel mooie woorden en ideeën die aangewend worden om alsjeblieft maar het internet te kunnen beheersen. De vrije informatiestroom draagt dan wel deze dingen met zich mee, maar deze dingen zijn er ook in de offline wereld. En net zoals in de offline wereld, treft de bestrijding eerder de goeden dan de kwaden, wanneer er diepgravende maatregelen genomen worden. De proportionaliteit die in de fysieke wereld als groot goed erkent wordt, is in de online wereld ver te zoeken.

Iets wat in de transitie van de fysieke wereld naar de online wereld echter wel op een gespreid bedje kan rekenen, is het idee van nationale grenzen binnen het internet, gepatrouilleerd door equivalente militaire cybereenheden. Misschien is het wat gemeen om onze nationaal coördinator hier op te voeren als grote boeman, hij is immers ook slechts schoothondje van de NAVO en de VS in deze. En aangezien meneer zo nodig nationalisatie en militarisatie wil, kan hij er dan ook op aangekeken worden dat hij Neerland’s glorie weer eens te grabbel gooit.

Voor de vrijheid

Wij stellen dan ook voor de terreur die dit voorstel op het internet wil loslaten ook als terreur erkent wordt. En daarnaast dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het plannen van deze aanslag op het internet voor het gerecht worden gesleept onder de terrorisme provisies die de wet toestaan. Misschien denken ze dan wel twee keer na voordat ze schaven aan de fundamenten van de rechtstaat.

Waar is corruptiejager Teeven gebleven? - (25-01-2012)

Toen Fred Teeven afgelopen juni de rode loper uitrolde voor MPAA-voorman en oud-senator Chris Dodd was de vraag hoe het nu kon dat deze lobbyist voor Disney, Universal en de rest van de entertainment industrie zo warm onthaald wordt, terwijl de consumentenbond en stichting BoF geen voet tussen de deur van de staatssecretaris krijgen. Wat ziet een liberaal als Teeven nu in een monopolist als Dodd? In oktober was de vraag waarom Teeven zijn wetgeving zo nadrukkelijk aanpast aan de wensen van één private partij, stichting BREIN. Tweakers quote: “De wijzigingen die ik wil doorvoeren zullen meer mogelijkheden opleveren om het auteursrecht te handhaven. Daarvan zal Stichting Brein gebruik kunnen maken.“

Afgelopen week kwam daar naar aanleiding van de MegaUpload-operatie weer een vraag bij.

Waarom moedigt Teeven Nederlanders aan om zelf maar achter inbrekers aan te gaan, maar kunnen de Nederlandse politie en het O.M. wél zomaar worden ingezet om met strenge hand de Amerikaanse copyrightwetten waar ook ter wereld te handhaven?

Deze week bleek dat de MPAA, die het afgelopen jaar ruim $2.000.000 doneerde aan de 32 SOPA-voorstanders, erg strenge voorwaarden aan deze donaties stelt. Chris Dodd zei namelijk in een zeldzame bui van eerlijkheid op Fox News: “Those who count on quote ‘Hollywood’ for support need to understand that this industry is watching very carefully who’s going to stand up for them when their job is at stake. Don’t ask me to write a check for you when you think your job is at risk and then don’t pay any attention to me when my job is at stake.”

Meer dan 25.000 mensen ondertekenden intussen de petitie voor een strafrechtelijk onderzoek naar de MPAA en Chris Dodd. Het zou Teeven, die ooit naam maakte als corruptiejager, te denken moeten geven dat hij de indruk geeft zijn oren te laten hangen naar een lobbyclub die toegeeft op grote schaal politici om te kopen.

Het wachten is op een afdoende verklaring van Teeven over zijn banden met Chris Dodd, de MPAA en de invloed die de MPAA op het beleid en handelen van de Nederlandse regering en de politiediensten heeft. Tot die verklaring er is, wekt de staatssecretaris de indruk dat hij ofwel zijn connecties niet afdoende screent, of dat Teeven op het toppunt van zijn carrière zelf is gezwicht voor de macht van het onbeperkte geld.

Het enige wat je écht moet weten over ACTA - (29-01-2012)

Plotseling is ACTA een onderwerp van verhitte discussies geworden. Het verdrag is echter zo’n ontzettend lang en ingewikkeld document, dat het bijna onmogelijk is om voor jezelf vast te stellen of het nu een goed of een slecht verdrag is. Het blijkt dat er een simpele manier is om dat te toetsen.

De eenvoudigste manier om de kern van het ACTA-verdrag te doorgronden ligt niet in het document zelf, maar in het handelen van de voorstanders. Iedereen die zich inzet om dit verdrag er zo snel en geruisloos mogelijk door te duwen, houdt bij hoog en laag vol dat ACTA niets zal veranderen en dat er, op enkele kleine aanpassingen na, geen wetten veranderd zullen worden. Al met al wordt de indruk gewekt dat ACTA eigenlijk helemaal niets bijzonders is.

Terwijl de voorstanders volhouden dat er niets zal veranderen, ontketenen ze tegelijkertijd een ongekend offensief om dit verdrag erdoor te drukken. Het verschil tussen wat de ACTA voorstanders zeggen en wat ze doen leidt tot de pijnlijkste vraag in dit debat:

Als ACTA écht niets zal veranderen, waarom dan dit ongekende offensief om het erdoor te duwen?

Deze tegenstelling tussen woorden en daden is uiteindelijk voldoende om ACTA te ontmaskeren en het echte karakter bloot te leggen. ACTA is het resultaat van strikt geheimgehouden onderhandelingen, waarbij alleen monopolisten uit de copyrightbranche vertegenwoordigd waren.

Zelfs op dit moment, terwijl de Europarlementariërs zich voorbereiden op een stemming over het verdrag, mogen ze niet weten wat het verdrag precies inhoudt! ACTA introduceert namelijk een hele reeks nieuwe termen en definities. Deze begrippen worden pas duidelijk wanneer je ook de bijbehorende onderhandelingsverslagen krijgt, maar die zijn dus geheim.

Er is dus een verdrag waar de copyright industrie haar volle gewicht achter gegooid heeft, terwijl ondertussen stug volgehouden wordt dat het verdrag ‘helemaal niets zal veranderen’. Bovendien houdt men de termen waarmee de politici uiteindelijk zullen gaan instemmen geheim voor diezelfde politici.

Wat denk je zelf dat er uiteindelijk in dat verdrag blijkt te staan?

Dit is de bedrijfstak die denkt dat het normaal is dat wetgevers hen de macht geeft om, zonder tussenkomst van een rechter en met één druk op een knop, de buitenlandse concurrentie uit te schakelen, door hun websites, advertenties in inkomsten te laten blokkeren.

Dit is dus de bedrijfstak die het niet meer dan redelijk vindt dat zoekmachines wettelijk verplicht worden om hen bovenaan te zetten en de gratis concurrentie onderaan te plaatsen.

Dit is de branche -let wel: geen overheidsorgaan – die wetgeving eist waarmee ze de complete bevolking mag gaan afluisteren, controleren en zo nodig naar eigen inzicht ook censureren.

Dit is de bedrijfstak die bepleit dat zij burgers, die grondrechten als de vrijheid van meningsuiting willen uitoefenen, actief moet kunnen tegenhouden, wanneer die meningen mogelijk negatieve invloed kunnen hebben op de winsten van diezelfde bedrijfstak.

Dit is de bedrijfstak die het redelijk vindt om een kleine bouwer van karaoke machines aan te klagen voor 1.2 miljard dollar. Oh, en een student voor meer dan 4 miljoen. Oh ja, en die ook nog postuum een omaatje voor de rechtbank daagde.

Dit is de industrie die, schaamteloos nog meer misbruik makend van het leed van misbruikte kinderen, kinderporno inzet als breekijzer om censuur acceptabel te maken en zo haar eigen commerciële doelen probeert door te drukken. Wrang genoeg lijkt het erop dat censuur de situatie juist zal verergeren..

Dit is de bedrijfstak die rootkits op muziek-cd’s zette, en daarmee de algehele controle van miljoenen computers overnam, om zo via de webcamera’s, microfoons, bestanden op de harde schijf, etc. gebruikers te bespioneren. Een complete bedrijfstak pleegde dus massaal computervredebreuk en verschafte zichzelf zo direct toegang tot het privéleven van hun klanten.

Dit is de bedrijfstak die, net wanneer je denkt dat het niet mogelijk is om ethisch nog dieper te zakken, blijft verbazen met creatieve manieren om het tegendeel te bewijzen.

Indien deze branche dit wettelijk bindend internationale verdrag zo ontzettend graag wil dat zij haar ziel en zaligheid inzet om dat doel te bereiken, en onderweg doen alsof het allemaal een kleinigheid is, maar politici niet vertellen waar ze ja tegen moeten zeggen, dan zou bij iedereen alle alarmbellen moeten gaan rinkelen!

Ga er vanuit dat de voorbeelden hierboven nog maar het begin zijn van wat er echt achter de geheime afspraken schuilgaat. Reken erop dat ACTA veel, veel erger zal zijn dan SOPA.

NB: Dit is een vertaling van The only thing you need to know about ACTA, door Rick Falkvinge (@Falkvinge), oprichter van de Piratenpartij Zweden.

archief/persberichten/januari_2012.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:05 door KapiteinG