Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:juli_2010

Persberichten Piratenpartij juli 2010

PB: Bestuurswissel Piratenpartij (26-07-2010)

Op 25 juli heeft de ledenraad van de Piratenpartij besloten het bestuur te verzoeken haar functies neer te leggen. Het bestuur is daarop ontbonden en de ledenraad heeft een interimbestuur benoemd. Het inmiddels oud-bestuur had al eerder aangegeven ermee te willen stoppen.

Het bestuur had tijdens de vorige vergadering zelf al aangegeven van plan te zijn haar functies ter beschikking te stellen, maar daarmee te willen wachten tot zij een voorstel voor nieuwe statuten zou presenteren op 18 juli 2010. De datum voor die presentatie werd vervolgens verschoven naar 25 juli 2010.

Op 25 juli werd deze presentatie eerst verplaatst naar een later tijdstip en vervolgens afgelast. Omdat er daarnaast nog geen concreet voorstel tot wijziging van de statuten was, zag de ledenraad zich genoodzaakt om het bestuur te verzoeken niet langer te wachten met aftreden. De partij kon zich niet veroorloven om weer enkele weken zonder functionerend bestuur te blijven. Na overleg hebben de voorzitter, Thijs Markus, en de vice-voorzitter, Samir Allioui, daarop besloten op te stappen. De overige bestuursleden zijn bij afwezigheid door de ledenraad uit hun functie ontheven. De oud-bestuursleden blijven nog wel lid van de Piratenpartij.

De ledenraad heeft vervolgens een interimbestuur benoemd bestaande uit Wesley Schwengle (voorzitter), Arjen Halma (penningmeester) en Dirk Poot (secretaris). Het interimbestuur zal zich richten op het opzetten van de organisatie en het uitschrijven van een Algemene Ledenvergadering waar een nieuw bestuur gekozen zal worden.

Massaontslag Organon toont falen patentsysteem (30-07-2010)

De Piratenpartij zal komende zaterdag in de binnenstad van Oss aanwezig zijn om, aan de hand van flyers, duidelijk te maken dat het huidige patentsysteem toe is aan broodnodige hervormingen. De plannen van MSD laten zien waar de problemen zitten in het patentsysteem. De Piratenpartij roept de politiek op het falen van het huidige systeem onder ogen te zien en de Nederlandse positie, bij onder andere ACTA onderhandelingen, te heroverwegen. Daarnaast moet deze kans aangegrepen worden om experimenten te starten met nieuwe vormen van kennisbescherming en kennisdeling, bij voorkeur in internationaal verband.

Het besluit van MSD om de Research- en Developmentafdeling van de vestiging in Oss te sluiten, legt ernstige zwakheden in het huidige patentsysteem bloot. De gebeurtenissen bij het voormalige Organon maken pijnlijk duidelijk dat het huidige patentsysteem niet gericht is op kennisontwikkeling, maar slechts winstmaximalisatie tot doel heeft. De hoogwaardige kennis die de afgelopen jaren in Oss is geproduceerd, verdwijnt spoorloos naar het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Deze kennis wordt door MSD op de markt gebracht en de bedenkers worden op straat gezet. De kosten voor Nederland, de baten voor de aandeelhouders.

De Piratenpartij hoopt dat de procedure die de ondernemingsraad heeft gestart succesvol zal zijn in het behouden van de werkgelegenheid. De recente gebeurtenissen tonen echter aan dat de echt waardevolle onderdelen van het bedrijf, de 'intellectuele eigendommen', al lang en breed in de Verenigde Staten liggen en niet meer terugkomen. Dit kapitaal is namelijk in 2007, bij de verkoop van Organon aan Schering-Plough, uit het bedrijf gehaald.

In het huidige, door de VS gedomineerde systeem van octrooirechten, zal Nederland op het gebied van geneesmiddelen nooit een zelfstandige en sterke kenniseconomie op kunnen bouwen. Het hoogst haalbare is een 'lab-assistenteneconomie', waarbij onze knappe koppen hun kennis slechts tegen uurloon kunnen verkopen aan buitenlandse investeerders die daar de echte vruchten van gaan plukken. De Piratenpartij zet zich in om op lokaal niveau én in internationaal verband het systeem aan te passen aan de eisen van de 21e eeuw.

archief/persberichten/juli_2010.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:06 door KapiteinG