Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:juli_2012

Persberichten Piratenpartij juli 2012

Piratenpartij presenteert kandidatenlijst en verkiezingsprogramma - (12-07-2012)

Op donderdag 12 juli 2012 zal de Piratenpartij haar kandidatenlijst en verkiezingsprogramma bekend maken. De persconferentie wordt gehouden in café Leopold, Plein 17, 2511 CS te 's-Gravenhage. Aanvang 11:15 uur, zaal open om 11:00.

Het is tijd om met gepaste trots de kandidatenlijst van de Piratenpartij voor de Tweede Kamer te presenteren. Iedereen op deze lijst is ruimschoots in staat is om onze visie tot uiting te brengen en het debat aan te gaan. De kandidatenlijst zal gepresenteerd worden in café Leopold en enkele kandidaten zullen hierbij aanwezig zijn om de pers te woord te staan.

De Piratenpartij werkt in het nieuwe verkiezingsprogramma haar visie uit op steeds meer aspecten van de samenleving. Het partijprogramma is in constante ontwikkeling; de huidige versie zal verder verfijnd worden aan de hand van de feedback en suggesties in het Liquid Feedback systeem, dat we gebruiken om tot politieke meningsvorming en besluitvorming te komen. Dit leidt tot veel meer betrokkenheid van leden en tot directe democratie binnen de partij. Dat proces gaat ook na de verkiezingen door: Liquid Feedback zal mede gebruikt worden om tot politieke meningsvorming en besluitvorming te komen. Democratie betekent bij de Piratenpartij veel meer dan één keer per vier jaar een hokje rood kleuren!

Informatie

De persconferentie zal gehouden worden in café Leopold, Plein 17, 2511 CS te 's-Gravenhage. Aanvang 11:15 uur, zaal open om 11:00.

Regering slaat weer de plank mis bij beschermingpersoonsgegevens - (13-07-2012)

De Piratenpartij is verheugd te vernemen dat er werk wordt gemaakt van de meldplicht voor datalekken. Tegelijkertijd is de partij uiterst ontstemd over het voorstel de maximale strafmaat van €200.000 naar €450.000 te verhogen.

Zoals vermeld in het gisteren gepresenteerde partijprogramma streeft de partij naar een proportionele strafmaat. “Het lijkt een forse verhoging, maar uiteindelijk is het nu gewoon een aansprakelijkheidsbeperking. Het mag niet zo zijn dat een bedrijf een miljoen winst maakt, en dit verrekent met een boete van slechts 450.000 Euro”, aldus lijsttrekker Dirk Poot.

Daarmee is voor de Piratenpartij de kous nog niet af, ook wil zij de schending van privacy onderbrengen in het strafrecht wanneer het lek het gevolg is van nalatigheid of opzet. Dirk Poot voegt toe dat de bedrijfsaansprakelijkheid ook beter in de wet verankerd moet worden. “Het mag niet zo zijn dat slechts de CEO, die uit angst zijn baan te verliezen een misdrijf begaat, wordt veroordeeld terwijl de aandeelhouders de winst opstrijken”.

Persbericht: CVZ bevestigt waarschuwing Piratenpartij over stijgende zorgkosten - (30-07-2012)

Geneesmiddelenkosten rijzen de pan uit

Dirk Poot, de lijsttrekker van de Piratenpartij, heeft twee jaar geleden al een verhaal gepubliceerd over de stijging van de medicijnkosten. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) constateert nu dat deze kosten onhoudbaar geworden zijn. De CVZ schrijft over Myozymec, het medicijn tegen de ziekte van Pompe: “De cijfers suggereren dat de investeringskosten inmiddels (bijna) zijn terugverdiend. Daarom rijst de vraag of er geen ruimte is voor de overheid om een andere financieringsovereenkomst met de fabrikant te sluiten.”

Het voornaamste probleem met de geneesmiddelen die onder een octrooi vallen is dat de geneesmiddelenindustrie daarmee een monopolie heeft gekregen op die medicijnen en dus de prijzen kan dicteren. Deze monopolies worden verdedigd met het argument dat deze noodzakelijk zijn om de ontwikkelingskosten van nieuwe geneesmiddelen te kunnen betalen.

Slechts 15% omzet naar onderzoek

Uit onderzoek van de Piratenpartij blijkt echter dat van het geld dat aan gepatenteerde medicijnen wordt uitgegeven, gemiddeld slechts 15% naar onderzoek en ontwikkeling gaat. Het dubbele daarvan gaat op aan marketing. Deze enorme reclamekosten zijn noodzakelijk, omdat de farmaceuten voornamelijk concurreren op een beperkt aantal winstgevende geneesmiddelen tegen welvaartsziekten. Daarnaast wordt gemiddeld ruim 20% van de omzet uitgekeerd aan investeerders.

Als gevolg van een octrooi kan voor een geneesmiddel ruim het honderdvoudige worden gevraagd van de productiekosten. Zo was de prijs van de cholesterolverlager Zocor nog €1,20 toen deze in 2003 door een octrooi werd beschermd. Inmiddels kost dezelfde pil 1,4 eurocent, en daarop wordt nog steeds winst gemaakt. Dit jaar werd in Nederland ruim 1,1 miljard euro uitgegeven aan dergelijke dure geneesmiddelen, een bedrag dat met 10% per jaar stijgt. Over vier jaar is dit bedrag opgelopen naar 1,6 miljard. De Piratenpartij heeft daarom een herziening van het octrooisysteem als één van haar belangrijkste punten opgenomen in haar partijprogramma.

Kwaliteit van leven

De medicijnen genoemd door het College zijn voor relatief kleine patiëntengroepen en daardoor ook extra duur. De ontwikkelingskosten moeten immers op erg weinig patiënten verhaald worden. De productiekosten zijn voor de genoemde medicijnen waarschijnlijk juist erg laag.

Een mogelijk alternatief voor het bekostigen van medicijnontwikkeling is het Health Impact Fund, een initiatief van The Whitney and Betty MacMillan Center for International and Area Studies van de Universiteit van Yale. Geneesmiddelenfabrikanten zouden daaruit gedurende tien jaar een vergoeding ontvangen gebaseerd op de toename in 'Quality of Life Years' die met hun geneesmiddelen wordt bereikt. Voorwaarde is dat die medicijnen wereldwijd tegen kostprijs worden aangeboden én dat na afloop van die tien jaar de kennis in het publieke domein komt, zodat generieke varianten zonder licentiekosten geproduceerd kunnen worden.

Door middel van zo'n systeem zouden geneesmiddelen zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden weer betaalbaar kunnen worden gemaakt én gehouden, terwijl daarnaast een veel breder aanbod aan geneesmiddelen ontwikkeld zou kunnen worden. Ook zouden meer geneesmiddelen voor relatief kleine patiëntengroepen ontwikkeld kunnen worden, omdat de kosten niet door de patiënten maar door het fonds worden betaald.

Piratenpartij stelt verkiezingsdeelname zeker - (31-07-2012)

Met het inleveren van ten minste 30 steunbetuigingen in 19 kieskringen op het Nederlandse vasteland is de Piratenpartij verzekerd van haar deelname aan de aanstaande parlementsverkiezingen op 12 september. De afgelopen week hebben honderden mensen door heel het land hun steun betuigd door in hun gemeentehuis een ondersteuningsverklaring te tekenen en deze in te leveren bij de diverse coördinatoren. De Piratenpartij is al deze mensen hiervoor ontzettend dankbaar.

“Het is fantastisch dat we het zo ruim gehaald hebben, in de meeste kieskringen hebben we bijna het dubbele aantal handtekeningen dan wat nodig was binnengehaald. Het geeft vertrouwen om te zien hoeveel steun er is voor de Piratenpartij dit jaar,” zegt lijsttrekker Dirk Poot. De doelstelling van de Piratenpartij was om in alle kieskringen minstens 40 handtekeningen te halen. Dit was geen overbodige luxe, want bij het inleveren van de ondersteuningsverklaringen bleek er tenminste één ongeldig verklaard te zijn. Vanwege de ruime marge heeft dit verder geen problemen opgeleverd. Enkele gemeenten bleken de procedures rond het tekenen van de ondersteuningsverklaringen niet helemaal goed te begrijpen. De kiesraad heeft hier moeten ingrijpen om de procedure goed te laten verlopen.

'Pirates of the Carribean' nog niet zeker

In de nieuwe kieskring 20, bestaande uit de overzeese gebieden Saba, Bonaire en Sint Eustatius, is de Piratenpartij nog niet zeker van deelname. Er wordt gebruik gemaakt van de verzuimperiode van drie dagen om in deze kieskring alsnog op de stembiljetten te komen. Aangezien alle aandacht nu verlegd kan worden naar deze regio, gaan de piraten ervan uit dat ook de laatste kieskring binnengehaald kan worden. De Piratenpartij wordt al enige tijd door onder andere het peilingsbureau van Maurice de Hond gepeild op tenminste een zetel. Nu verkiezingsdeelname zeker is wordt koers gezet op de aanstaande campagne.

archief/persberichten/juli_2012.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:06 door KapiteinG