Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:maart_2011

Persberichten Piratenpartij maart 2011

Europees Hof van Justitie: EU octrooi rechtbank gaat niet samen met EU wetgeving - (08-03-2011)

Het Europees hof van justitie stelt vandaag dat het ontwerpakkoord aangaande het Europese en gemeenschapsoctrooigerecht niet verenigbaar is met het huidige verdrag voor de Europese Unie, en Europese wetgeving c.q richtlijnen.

Dit gerecht zou geschillen beslechten voor speciale octrooien die over de gehele Europese Unie gelden. Het gemeenschapsoctrooi, niet te verwarren met een Europees octrooi, opent mogelijk de deur naar het patenteren van wetenschappelijke ontdekkingen, die traditioneel niet als uitvinding gezien worden, met alle risico’s van dien.

Het hof van justitie concludeert onder andere dat het gemeenschapsoctrooigerecht als instituut buiten het juridische raamwerk voor de Europese Unie zou kunnen gaan vallen. Het hof stelt dan ook dat het gemeenschapsoctrooigerecht slechts de macht dient te behouden welke niet direct onder de jurisdictie van bestaande Europees en/of gemeenschapsoctrooigerecht valt.

“Octrooien zijn steeds vaker problematisch en slecht voor innovatie, juist daarom zou het uiterst onwenselijk zijn wanneer octrooiconflicten achter de rug van lidstaten om worden uitgevochten,” zegt Samir Allioui. In het bijzonder maakt hij zich zorgen om het MKB en jonge ondernemers die verantwoordelijk zijn voor het gros van de Europese innovatie en werkgelegenheid.

Hier voegt Samir Allioui aan toe dat het ontwerpakkoord geheel in lijn is met eerdere waarschuwingen van Europarlementarier Amelia Andersdotter wat betreft het ontstaan van meer en meer “Post Democratic Institutions”.

Bronvermelding

Piratenpartij Tsjechie en Nederland leiden PPI - (17-03-2011)

Afgelopen weekeinde vond in het Duitse Friedrichshaven de jaarlijkse conferentie van Pirate Parties International plaats. Aldaar is een nieuw bestuur van Pirate Parties International verkozen. Marcel Kolaja en Samir Allioui zijn na een politieke opera benoemd tot de nieuwe co-presidenten van Pirate Parties International.

Er waren delegaties vanuit 16 verschillenden landen aanwezig, terwijl Piratenpartijen op andere continenten middels het internet hebben kunnen participeren. Naast de bestuursverkiezingen is er ook op amendementen en resoluties gestemd en was er een zogenaamd ‘open space conference’ model, waarbij veel innovatieve ideen zijn gepresenteerd die gekscherend ‘Quantum Politics’ worden genoemd. De meest besproken onderwerpen waren Wikileaks, Weed, Anonymous en de revoluties in MENA landen, waar velen actief bij betrokken waren.

Markant was de afwezigheid van de Marokkaanse Piratenpartij. “Het is schandalig dat bezoekers van de internationale socialisten en liberalen zonder problemen Schengen-visa krijgen verleend, maar de Marokkaanse piraten niet. Zij hadden immers alle zaken in orde, zoals een retourticket, voldoende zakgeld en een formele uitnodiging voor de conferentie,” merkt Samir Allioui op. De Marokkaanse piratendelegatie bestaat uit universiteitsstudenten met goede cijfers. Rodger van Doorn, PPI coordinator van de Piratenpartij Nederland, stelt “Het vluchtgevaar-argument wat de Duitse Ambassade heeft gebruikt is klinkklare onzin. Het zou de Duitse staat niet misstaan als ze de door de Marokkanen geboekte vliegtickets zouden vergoeden.”

Tijdens de conferentie hebben de delegaties middels stemming besloten om de bankrekening van Pirate Parties International transparant te presenteren op internet. Ook zijn er nieuwe leden formeel toegetreden tot het internationale piratenconsortium, waaronder Slovenie´, Canada, Marokko en Nieuw-Zeeland. Verder is er dit jaar een internationale arbitragecommissie opgericht waarin vertegenwoordigers zijn opgenomen uit zeven verschillende landen. De overkoepelende organisatie is in 2010 in Brussel formeel opgericht, voorheen bestond Pirate Parties International sinds 2007 als een informele vereniging.

Piraten bezorgd over interventie Libië - (21-03-2011)

Libië is de laatste maand in de greep van protesten tegen het regime van Ghadaffi. Als gevolg van gewelddadige confrontaties tussen aanhangers en tegenstanders van het huidige regime heerst er grote onrust. Een international coalitie mengt zich na resolutie van de VN Veiligheidsraad met het conflict, wat door sommige landen controversieel is verklaard.

Volgens Samir Allioui is het bemoeien met een conflict in een land een gevaarlijke onderneming. We hebben in andere MENA landen gezien dat communicatie herstellen de sleutel is tot het oplossen van het conflict. “Zolang niemand weet wat er gebeurt in Libië, voelen de moordenaars zich veilig.”

Bloggers en journalisten in Libië worden al jaren gearresteerd en opgesloten. Marteling van politieke gevangenen is eerder regel dan uitzondering. “Het is jammer dat de huidige assistentie niet of nauwelijks communicatieuitrusting voor de civiele bevolking bevat. Het herstellen van communicatielijnen redt op termijn meer mensenlevens dan het droppen van traditionele hulpmiddelen als voedsel en medicijnen,” zegt Samir.

De internetverbindingen in Libië zijn al geblokkeerd door het regime sinds het begin van de protesten. Externe groepen helpen al een tijdje intensief om de gebeurtenissen in Libië wereldkundig te maken.

Communicatie herstellen zal volgens Samir Allioui het huidige politieke proces bevorderen. Het zal uiteindelijk het proces voor het tot stand komen van een stabiele democratische overheid in Libië makkelijker maken. Het is de eerste stap tot de eenwording van het land.

archief/persberichten/maart_2011.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:07 door KapiteinG