Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:mei_2011

Persberichten Piratenpartij mei 2011

Een uitkering voor gestorven artiesten? - (04-05-2011)

Zoals velen bekend heeft het voorgaande parlement getekend voor het verlengen van de Beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten. Het betreft hier een verlenging van 50 naar 70 jaar na het overlijden van de auteur. Sindsdien heeft een minderheid in de raad het voorstel tegen gehouden. Het betreft de volgende landen; Nederland, Denemarken, België, Malta, Finland, Oostenrijk, Slowakije en Roemenië.

Als gevolg van een voorstel met betrekking tot de richtlijn zoals voorgesteld door het Tsjechische presidentschap van de EU tijdens een permanente vertegenwoordigers (COREPER) vergadering op 27 maart 2009 is het onderwerp weer prominent. Dit als gevolg van een voorstel van de Europese Commissie met als doel de termijn van 50, naar maar liefst 95 jaar na het overlijden van de auteur te verlengen. N.B gesteund door juridische zaken van het Europees parlement.

Als gevolg van druk van de Britse rechtenindustrie, waaronder de British Phonographic Industry (BPI) heeft Denemarken helaas ingegeven. Om de richtlijn door de raad te loodsen is een twee derde meerderheid nodig, waarbij verschillende landen een verschillend aantal stemmen in de raad heeft. Dit houd in dat hedentendagen 258 stemmen voor de richtlijn bestaan, en respectievelijk 17 van de 27 landen wat neerkomt op schrale 63%van de stemmen. Het voorstel valt of staat dus bij het overhalen van maar slechts 1 land.

Als reactie hierop van heeft Piraten europarlementariër Christian Engstrom per direct met succes een “gameplan” tegen de verlenging ingesteld. Volgens het reglement van het Europees Parlement, artikel 59 kan het parlement verzoeken de richtlijn terug te halen naar de 1e lezing van het Europees parlement. Het hiervoor benodigde aantal stemmen heeft Christian weten te behalen met als gevolg dat de richtlijn op het aanstaande plenum kan verschijnen. Gezien het besluit van het Europees Parlement in 2006 niet bindend is voor het huidige Europees Parlement bied dit enige hoop voor onze zaak gezien er een weelde aan goed gefundeerde argumenten tegen het uitbreiden van de termijn bestaan.

Zo blijkt dat het voorgaande parlement uit 2006 diverse onafhankelijke studies welk tegen de uitbreiding adviseren heeft genegeerd. In plaats hiervan heeft men een besluit genomen op basis van slechts één studie welke is geproduceerd door een Britse firma in opdracht van het eerder genoemde British Phonographic Industry (BPI), een rechtenhandelsmaatschapij die diverse elementen uit de Britse muziek industrie vertegenwoordigd en tevens een van de weinige belanghebbende is die baat zou kunnen hebben bij een uitbreiding van de termijn.

De studie was in zijn volledigheid gebaseerd op gegevens welke door BPI zijn verstrekt, en het parlement heeft geen handelingen ondernomen teneinde de data te verifiëren op correctheid. Het BPI onderzoek concludeerde dat een uitbreiding van de termijn een stijging van 10 a 181 miljoen EUR zou reflecteren over de aankomende 50 jaar of 0.1% en 0.7% over de komende 10 jaar. ( En dus zeker niet de soms genoemde 3 Miljard Euro. ) Het is dan ook niet vreemd dat het besluit van het Parlement door vele instituten en belanghebbende is bekritiseerd, waaronder een groep professoren van de Universiteit van Cambridge, de Universiteit van Strasbourg alsmede het Max-Plack-Instituut voor intellectueel eigendom, mededinging en fiscaal recht te München.

Tevens is in 2005 door de Britse overheid een onafhankelijke beoordeling commissie ingesteld met betrekking tot Intellectueel eigendom; geleid door Andrew Gowers die tot in detail de gevolgen van een uitbreiding bestudeerd heeft. De commissie onderzocht de vele argumenten voor het verlengen van auteursrecht op geluidsopnames maar bevond geen enkele van doorslaggevend belang, waarbij opgemerkt mag worden dat inkomsten ten hoogste met 2% zou toenemen, en slechts een uiterst onevenredig kleine minderheid daar van zouden profiteren. Tegelijkertijd zou dit een toename van kosten voor de consument opleveren van maar liefst circa 260 a 530 Miljoen Euro voor enkel het Verenigd Koninkrijk. De commissie adviseerde dat de Europese Commissie de duur van de termijn van auteursrecht op geluidsopnames op 50 jaar te houden.

Meer illustratief voor de gevolgen van de termijn verlenging is het volgende filmpje van de Britse NGO Open Rights Group.

Op het moment van dit schrijven staat het onderwerp nog niet op de agenda voor het aanstaande plenum op 9 Mei. Men verwacht dat de definitieve agenda op bevrijdingsdag, 5 Mei gereed zal zijn. Op 9 mei in de namiddag hebben wij echter nog een laatste kans om de termijn verlenging op de agenda te plaatsen. Het is dan ook van groot belang dat tot die tijd iedereen zoveel mogelijk druk op Europarlementariërs tracht te beoefenen teneinde onze zaak te redden. Pirate Parties International, waaronder PiratenPartij Nederland heeft inmiddels alle relevante Nederlandse Europarlementariërs aangeschreven gebruik makend van de argumenten zoals in deze blogpost gepresenteerd en meer.

Hierbij moet ik opmerken dat al deze argumenten relatief gedateerd en ongenuanceerd zijn. Daarom raad ik aan om zo spoedig mogelijk ( Nederlandse, PPI doet de rest ) Europarlementariërs aan te schrijven gebruik makend van beargumentatie uit de volgende bronnen welke minder bekend zijn bij de raad, het parlement, en klaarblijkelijk ook de Europese Commissie.

Tot slot nog wat beeldvormende trivia uit de wandelgangen. Naar verluidt is de campagne voor de termijn verlenging gestart onder druk van BPI, waarna Denemarken als eerste is gezwicht; hierna zijn Tsjechië en Hongarije gevallen. Boze tongen stellen dat dit van doen heeft met het feit dat ze voorzitter en respectievelijk voormalig voorzitter van de raad zijn. Ieder verwerkt item op hun “naam” levert politieke prestige op en zou het voornaamste motief voor hun positie zijn. Hierbij word onder andere gerefereerd naar CIBR cables gerelateerd aan de Verenigde Staten ( Lees: Hollywood; keyword: “cultural colonization” ) en Hongarije, ook zijn er betrouwbare Tsjechische bronnen binnen het parlement.

Kort samengevat zou men kunnen stellen dat de titel van deze blogpost beter “Over het lijk van alle burgers en in het bijzonder de auteurs” genoemd had kunnen worden, gezien dat het effect is van de “rentseeking praktijken” zoals beoefend door de rechtenindustrie lobby.

Verslag symposium “Niets te Verbergen” 27-4-2011 - (10-05-2011)

Enkele Piraten zijn naar het privacy symposium ‚”Niets te Verbergen”‚ in Utrecht geweest. Al met al was het een erg geslaagde middag en voor de liefhebber volgt hier een reportage.

Tina van der Linden

De eerste spreker was Tina van der Linden, docent aan de Universiteit Utrecht en juriste. Ze zei dat het een goed idee kan zijn om verschillende rollen (gamer, professional, periode dat je als callgirl werkte) gescheiden te houden. Je identiteit binnen sommige rollen kan namelijk voor een vertekend beeld zorgen bij andere rollen, bijv. een toekomstige werkgever die op je naam googled. Bewust of onbewust bepaalt datgene wat online over je gevonden kan worden het beeld dat mensen van je hebben. Je hebt misschien ‚”niets te verbergen”, maar dat betekent niet dat iedereen alles over je hoeft te weten. Kijk dus uit met wat je online zet en kijk uit wat vrienden over jou online zetten.

In theorie zijn er juridisch mogelijkheden om informatie van een site te laten verwijderen, in eerste instantie door een notice&take down, maar in de praktijk loopt dat meestal nergens op uit en zorgt het juist voor meer commotie (het zogenaamde Streisand-effect) wanneer bekend wordt dat je een dergelijke brief hebt gestuurd.

Mocht er iets van jezelf online staan wat je liever niet ziet, is de beste optie om te zorgen dat er veel positiefs over jezelf online verschijnt, zodat het negatieve item naar de 2e of 3e pagina op Google zakt. Daar kijken mensen toch nauwelijks. Verder raadde mevrouw Van der Linden aan om regelmatig je eigen naam in te typen op http://wieowie.nl. Op die website is snel te vinden wat er online over je bekend is en kun je wanneer nodig actie ondernemen.

Raymond Janssen

De tweede spreker was social media expert Raymond Janssen. Zijn presentatie nam een compleet andere wending, want zijn focus lag meer op de meer positieve effecten van social media. Hij vertelde dat hij social media gebruikt om zichzelf als een ”merk” neer te zetten en dat netwerken hierbij erg belangrijk is. Niet alleen professioneel, maar ook met vrienden, mensen die hobbies delen, etc. Volgens hem is het dus beter om online wel zoveel mogelijk onder dezelfde naam te doen om zo een zo breed mogelijk netwerk te krijgen, ook omdat je soms nuttige mensen op onverwachte plaatsen tegenkomt.

Hij zei ook dat op sites zoals Facebook tegenwoordig goede privacy-instellingen zijn en je dus grotendeels zelf kunt bepalen wat online komt. Verder vond hij het prima als websites je profiel gebruiken om gerichte advertenties te sturen, dit is in elk geval beter dan advertenties waar je niks aan hebt. Een privacy-technisch kritiekpuntje dat hierbij valt te plaatsen is dat je moeilijk kan controleren wat organisaties zoals Facebook zelf verder met jouw gegevens doen, iets dat Raymond zelf ook beaamde.

In elk geval, zoals o.a. hier te zien is was Raymond enthousiast over de partij. Hij vroeg om een Piratenpartij T-shirt en heeft er een ontvangen in ruil voor een van de boeken die Raymond geschreven heeft, ‚De kleine LinkedIn voor Dummies.

Na de presentatie van Raymond was het tijd voor koffie, en die tijd hebben we gebruikt om met een aantal mensen in gesprek te gaan en te flyeren. Veel aanwezigen kenden de partij nog niet maar waren in principe wel geïnteresseerd, mooi om te zien.

Stephan Okhuijsen

Na de koffie was de laatste spreker aan de beurt, Stephan Okhuijsen van Bits of Freedom. Voor lezers die dat nog niet weten, Bits of Freedom is een Nederlandse organisatie die opkomt voor burgerrechten online, en daarmee delen ze een aantal doelen met de Piratenpartij.

Stephan had het vooral over hoe het momenteel gesteld is met de privacy in Nederland. Na 9/11 werd ineens zogenaamde veiligheid boven privacy gesteld. Stephan ziet enig bewijs dat het politiek debat de laatste tijd langzaam een betere richting op draait (zie bijvoorbeeld vingerafdruk database die nu vernietigd wordt), maar er is ook nog veel werk voor BoF en de Piratenpartij weggelegd. Hij gaf onder andere een aantal schokkende feitjes, zoals het feit dat mobiele providers je telefoongegevens (je locatie, wanneer je met wie belt, welke websites je bezoekt) een jaar moeten vasthouden. Hij liet een animatie zien, gemaakt door Malte Spitz, een Duits politicus die ook voor openheid bij overheid/bedrijven vecht. Aangezien telecombedrijven wettelijk verplicht zijn om gegevens af te staan als hierom gevraagd wordt, heeft hij zoveel mogelijk data opgevraagd, en de locatiegegevens gebruikt om een animatie op een plattegrond te maken waardoor erg precies zichtbaar werd waar hij op een bepaald moment was en waar en wanneer hij gebeld had.

Daarnaast had Stephan een kaartje met camera’sin het centrum van Utrecht. Volgens hem staan er in de gehele stad meer dan 400 camera’s terwijl de hoeveelheid criminaliteit niet minder is geworden. Het hele project heeft dus niet het originele doel bereikt, maar ondertussen is onze privacy wel veelvuldig geschonden, en zouden de beelden als gevolg van scope creep nog voor andere redenen gebruikt kunnen worden.

Borrel

Na de presentaties was er een borrel, waar we nog uitgebreid hebben kunnen spreken met de organisatie van het symposium, de sprekers en enkele bezoekers. De organisatoren waren blij met onze inbreng en de kritische vragen die we gesteld hebben. Raymond en Stephan toonden ook interesse in de Piratenpartij. Al met al dus een interessant symposium en hebben we aardig wat mensen kunnen informeren over de partij.

Piratenpartij reageert op DPI gebruik van o.a. KPN - (17-05-2011)

KPN is wederom in opspraak gekomen. Eerder kondigde KPN al aan de zogenaamde VoIP diensten te willen blokkeren of duurder te maken. Nu blijkt ook hoe KPN dat wil gaan controleren, namelijk d.m.v. Deep Packet Inspection (DPI).

Op de aandeelhouders vergadering van 10 mei 2011 zei een KPN-topman ‘trots’ te zijn dat KPN deze techniek hanteert. Later bleek dat ook Vodafone deze handelswijze hanteert, met dezelfde beweegredenen als KPN.

KPN heeft de laatste 9 maanden met DPI al het internet verkeer van hun gebruikers (daarbij ook KPN dochterbedrijven Telfort en Hi) opgeslagen en in kaart gebracht. Hoelang Vodafone deze techniek toepast is vooralsnog onduidelijk. KPN ontkent dat ze gebruik hebben gemaakt van DPI, maar zeggen gebruik te maken van Shallow Packet Inspection (SPI).

Als de telecomgiganten DPI hebben gebruikt, overtreden ze mogelijk artikel 139c(5) van het wetboek van strafrecht. Over alle vormen van elektronische communcatie, een mail, SMS, of What’s App bericht is gewoon het briefgeheim van kracht. In deze vormen van communicatie kijken is schendig van het briefgeheim en mag nooit toegestaan worden. Het gebruiken van SPI om het netwerk te verbeteren is in principe wel toegestaan. Mits hierdoor de netwerkneutraliteit niet wordt geschonden en er geen spraken is van dataretentie.

In de praktijk blijkt geanonimiseerde data toch vaak eenvoudig te koppelen aan een specifiek individu. De packets worden bekeken en we moeten KPN en Vodafone er nu maar op vertrouwen dat ze niet verder kijken dan SPI. De verleiding om net wat verder te gaan op het moment dat de software toch al geïnstalleerd staat is groot.

Met DPI kan het internetverkeer zeer grondig worden afgeluisterd. Er kan tot in de mailtjes en de What's App-berichten aan toe inzage gekregen worden. Het ongevraagd opslaan van persoonlijke data is een slechte zaak, omdat misbruik altijd lonkt. KPN schendt hier de privacy van al zijn klanten. Het is nog onduidelijk wat er nog meer met de opgeslagen data gebeurd en hoe lang het opgeslagen blijft. Voor het functioneren van het netwerk is dit inspecteren en/of opslaan van het gebruikers verkeer overbodig.

KPN en Vodafone zeggen het te doen om mensen die “gratis” bellen via internet te kunnen detecteren. Klanten betalen echter gewoon voor hun internetverbinding bovenop hun normale abonnement, en worden op die manier dus dubbel gepakt.

De Piratenpartij is tegen deze vorm van controleren en vindt dat zowel KPN als Vodafone hiermee de netwerkneutraliteit schendt. De Piratenpartij steunt dan ook de oproep van Bits of Freedom om aangiften te doen tegen KPN en Vodafone, zodat het tot op de bodem wordt uitgezocht of er privacy regels zijn geschonden.

Servers Duitse Piratenpartij gevorderd door politie – 2 dagen voor de verkiezingen - (20-05-2011)

Vandaag, vrijdag 20 mei, heeft de Duitse politie verschillende servers van de Duitse Piratenpartij geconfisceerd voor een politieonderzoek vanuit Frankrijk.

De Duitse Piratenpartij heeft verklaard dat ze de Franse autoriteiten, binnen hun wettelijke verplichtingen, steunen in hun onderzoek. Toegang tot de technische infrastructuur is al verleend voor zover nodig voor het onderzoek. De gerichte zoektocht voor specifieke data zal hierdoor gauw gedaan moeten zijn.

Tot nu toe verwacht hun Bestuur geen strafbare feiten door de Duitse Piratenpartij: slechts één publieke service op een virtuele server zou getroffen zijn. De resultaten van het onderzoek worden “met nieuwsgierigheid verwacht” door onze Duitse tegenhangers, en volgens de fundamenten van de Piratenbeweging zullen ze alle details in alle transparantie en details [sic] zo snel mogelijk publiceren als wanneer ze bevestigde informatie hebben. Het Bestuur heeft geen informatie die duidt op noodzaak om alle Duitse piratenpartijservers offline te halen, aangezien maar één enkele publieke service op een virtuele server van de partij door het onderzoek getroffen is. Het afsnijden van alle servers is een grote belemmering binnen de communicatie-infrastructuur van de zesde politieke partij in grootte van Duitsland.

Aangezien binnen twee dagen in Bremen verkiezingen plaatsvinden heeft de buitenproportionele afsnijding voor politieonderzoeksdoeleinden al een enorme mediaschade aan de Duitse Piratenpartij opgeleverd. Onze tegenhangers hebben het sterk veroordeeld, en vervolgens excuses aangeboden voor het ongemak.

De Piratenpartij steunt de Duitse Piratenpartij en veroordeeld deze poging buiten proporties aan de vrijheid van meningsuiting en communicatie van een politieke partij op de vooravond van een verkiezing.

We zullen het onderzoeksproces met aandacht volgen, en met name controleren of het uitgegeven huiszoekingsbevel uitgegeven is in verhouding met waar de onderzoekers zich van bewust waren, en of de in beslag genomen data werkelijk met het onderzoek in verband staat.

PB: Piratenpartij maakt doorstart - (24-05-2011)

UTRECHT – De Piratenpartij heeft afgelopen zondag een woelige periode afgesloten en is op een goedbezochte Algemene Ledenvergadering begonnen aan een doorstart. De ALV besloot in Utrecht tot een herziening van de statuten en sloot zo een lang lopende interne discussie af. “Het was een beetje erop of eronder. Het afgelopen jaar werd de partij bijna lamgelegd door interne discussie. Het was belangrijk om het verleden af te sluiten en verder te gaan,” aldus Dirk Poot. Beide zienswijzen zijn nu vertegenwoordigd in een commissie die de opdracht van de ALV gaat uitvoeren.

Zowel de Ledenraad als het bestuur werd met grote meerderheid van de stemmen gekozen; dit vertrouwen geeft energie, maar schept ook een zware verantwoordelijkheid voor het nieuwe bestuur. Dit vertrouwen werd onderstreept door het grote aantal vrijwilligers dat zich deze dag meldde om te helpen met de opbouw van de partij.

De Ledenraad is versterkt met tien nieuwe leden. Het nieuwe bestuur is blij dat ook enkele oudgedienden gekozen zijn in de Ledenraad. “Na een jaar gehavend de zeeën bevaren te hebben, heeft de Piratenpartij Nederland haar vlaggenschip gerenoveerd. De piraten zijn klaar voor het ontvangen van nieuwe bemanningsleden die de strijd voor onze idealen aan willen gaan,” zegt Patriek Lesparre. De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving, waarin mensen in echte vrijheid kunnen leven, kennis en cultuur vrij gedeeld kunnen worden en de overheid weer transparanter is dan haar burgers.

Het bestuur bestaat uit: Dirk Poot (voorzitter), Rodger van Doorn (secretaris), Patriek Lesparre (penningmeester), Geert-Johan Riemer (vice-voorzitter) en David van Deijk, die als commissaris presidium de taken van het Presidium zal vervullen. De nieuwe leden van de ledenraad zijn: Jan Hopmans, Raymond van Vugt, Samir Allioui, Danny Palic, Thijs Markus, Mira de Vries, Arnoud Mulder, Jorrit Tulp, Huib Ruben van Oortmerssen en Gerbrand van den Eeckhout.

De Piratenpartij stimuleert participatie van geïnteresseerden en leden. Iedereen is dan ook welkom om op de website, mailinglist en IRC mee te praten. Een compleet vernieuwde website is in ontwikkeling.

De volgende activiteit is de Free Bradley Manning demonstratie, 28 mei op het Museumplein in Amsterdam.

Bradley Manning 1 jaar van zijn vrijheid beroofd - (26-05-2011)

“No one truly knows a nation until one has been inside its jails. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens but its lowest ones.” – Nelson Mandela

Vandaag, 26 mei is het precies 1 jaar geleden dat Bradley Manning door de Amerikaanse overheid van zijn vrijheid beroofd is. Reden om de zoveelste mensenrechtenschending van onze ‘bondgenoten’ in de oorlog van terreur aan de kaak te stellen met een welgemeend protest. WikiLeaks toonde met de beelden uit Collateral Murder aan dat in Irak oorlogsmisdaden werden gepleegd. In plaats van het aanpakken van de verantwoordelijken voor deze misdaden, reageert de Amerikaanse overheid met nog meer mensenrechtenschendingen. Maar dan tegen haar eigen burgers.

Bradley Manning is maanden lang niet voor een rechter verschenen, noch is hem iets ten laste gelegd. Desondanks werd hij bijna een jaar in een isoleercel vastgehouden. De omstandigheden waaronder Bradley vastzat waren zo slecht dat ze door de mensenrechtencommissie van het Duitse parlement een schending van de mensenrechten werden genoemd; Amnesty International sprak van “mensonwaardig”. De behandeling van Bradley Manning staat lijnrecht tegenover verkiezingsbelofte van president Obama, terwijl meer dan 300 Amerikaanse rechtsgeleerden stelden dat hiermee ook de Amerikaanse grondwet wordt geschonden. Het is de vraag of de recente verhuizing meer dan een cosmetisch effect heeft.

Pas nadat vele honderdduizenden mensen hierover petities en brieven hebben geschreven, is in deze situatie verandering in gekomen. Manning is overgeplaatst naar een normale gevangenis waar hij niet langer naakt in een isoleercel hoeft te slapen, een raam heeft, een matras, en wat persoonlijke bezittingen. Hoewel dit een vooruitgang is, doet dit niet af aan de onrechtmatigheid van zijn behandeling. Het laat wel zien dat de wereldwijde protesten in elk geval gehoord worden; des te meer reden om door te gaan.

Zolang klokkenluiders niet beschermd worden, is er van democratie geen sprake. Een overheid die niet door haar burgers verantwoordelijk kan worden gehouden voor haar daden, kan ook niet door haar burgers bestuurd worden. Het politieke proces en de media zijn de afgelopen decennia meer en meer verweven geraakt, waardoor veel kritische geluiden verdwenen zijn. De politieke besluitvorming heeft zich hierdoor steeds meer aan het publieke gezichtsveld weten te onttrekken. Nieuwe media en communicatievormen geven de burgers weer de mogelijkheid hun overheden daadwerkelijk te controleren en de kennisachterstand in te halen. Deze inhaalslag blijft alleen mogelijk als we ook opkomen voor het behoud van deze technologieën in hun huidige vorm; een van de kernen van de Piratenpartij.

Oorlog of niet, als het bekend maken van de waarheid (in dit geval oorlogsmisdaden) gelijk staat aan het helpen van de vijand, is het nog maar de vraag wie ‘de goeden’ en wie ‘de kwaden’ zijn. Let wel; de publicaties van Wikileaks hebben geen relevante informatie gegeven over de militaire bewegingen, maar slechts de manier waarop de oorlog gevochten word geïllustreerd.

Daarom herhalen wij onze eisen:

  • Wij roepen de VS onmiddellijk te stoppen met mensonterende behandeling van gevangenen en verdachten.
  • Bradley Manning dient onmiddellijk vrijgelaten te worden. Zelfs als het lekken bewezen wordt, verdient Manning volledige bescherming als klokkenluider. In de wet vastgelegde daadwerkelijke bescherming van klokkenluiders, in binnen- en buitenland.
  • Wij roepen het Nederlandse Parlement op om het voorbeeld van de Duitse Bundestag te volgen en ook haar zorgen uit te spreken in een aan president Obama gerichte brief.
  • Wij eisen dat onze minister van Buitenlandse Zaken (BZ) Uri Rosenthal zich terdege gaat informeren van de situatie waarin Bradley Manning verkeert, zodat hij nooit meer aan het parlement hoeft te melden niet op de hoogte te zijn. Wij eisen dat zowel de minister van BZ als zijn collega van Justitie deze omstandigheden zwaar laten meewegen bij eventuele uitleveringsverzoeken die Nederland in de Wikileaks-zaak zou kunnen gaan ontvangen.
  • Gezien de ernstig verslechterde mensenrechtensituatie in de VS, eisen wij voorts dat uitleveringsverzoeken van de VS voorlopig aangehouden worden tot na parlementaire herziening van het verdrag met de VS.

Kom ook: Zaterdag 28 mei op het Museumplein in Amsterdam – Demonstratie en TweetUp: Bradley Manning Vrij!

archief/persberichten/mei_2011.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:07 door KapiteinG