Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:playground:playground
sfdsfssdfsd

Informatie en achtergronden bij het Raadgevend referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016

Vragen die je hier niet beantwoord ziet (en suggesties voor aanvullingen) kan je plaatsen op;
https://pad.piratenpartij.nl/p/referendum_associatie_verdrag_EU_Oekraine
tip: lees helemaal van beneden naar boven voor een historisch overzicht van asddsfdsfchtergronden

vraag: wat is een raadgevend referendum?
“Sinds 1 juli 2015 kent Nederland een nieuw democratisch instrument: het raadgevend referendum. Zijn mensen het niet eens met een aangenomen wet of verdrag? Dan kunnen zij vragen een wet of verdrag voor te leggen aan de Nederlandse bevolking in een referendum. De uitslag is raadgevend, dus niet bindend. De uitslag moet daarom gezien worden als een advies. Het verplicht de regering niet om een wet of verdrag in te trekken.”
* bron; antwoord met toelichting door de rijksoverheid; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie/inhoud/raadgevend-referendum
* bron; antwoord met de letterlijke wettekst van wetten.nl de Nederlandse wet; http://wetten.overheid.nl/BWBR0036443/geldigheidsdatum_29-01-2016
* bron; antwoord van 'referendum platform'; http://www.referendumplatform.nl/
wie is het 'referendum platform';

vraag: waar stemmen we over, op dit raadgevend referendum?
* De vraag luidt ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?’
* bron; antwoord van Nederlandse overheid; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/associatieakkoord-oekraine
* bron; http://geenpeil.nl/faq/

vraag: Wat staat er in dat associatieakkoord waarover we JA of NEE kunnen stemmen?
Dit is een te lange tekst om hier in een paar regels samen te vatten.
* bron; antwoord samengevat van Europa.nu; http://www.europa-nu.nl/id/vjeveyp2hkjv/associatie_overeenkomst_eu_oekraine
wie is 'europa.nu'; een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum - Universiteit Leiden
* bron; antwoord volledige tekst van het verdrag volgens de Nederlandse overheid; http://wetten.overheid.nl/BWBV0006389/geldigheidsdatum_29-01-2016
het associatieverdrag omvat tevens integraal een soort handelsakkoord, The Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). Dit bronbestand is opgenomen onder 'TITEL IV' van het associatieverdrag, er is een soort beter leesbare samenvatting van; http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf
Onduidelijk is of dat samenvattingsdocument feitelijke weergave is of punten mist.

vraag: wie voeren er campagne voor een JA ik wil dit associatieakkoord?
* http://stemvoornederland.nl/
wie is 'stemvoornederland'; Joshua Livestro, hoofdredacteur Jalta, Voorzitter Stichting Stem Voor Nederland, de ja-campagne voor het referendum over het samenwerkingsverdrag EU-Oekraïne, (deels) gefinancierd door George Soros. https://twitter.com/JoshuaLivestro
ik heb deze groep gevraagd hun 'ja' argumenten en bronvermeldingen toe te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd.
* De Nederlandse overheid; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/associatieakkoord-oekraine

vraag: wie voeren er campagne voor een NEE ik wil dit associatieakkoord niet?
* http://geenpeil.nl/faq/
wie is 'geen peil';
ik heb deze groep gevraagd hun 'nee' argumenten en bronvermeldingen aan me te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd.
de NEE argumenten van 'geenpeil' kritisch bekeken, bron; https://decorrespondent.nl/3440/Wat-klopt-er-van-de-argumenten-achter-het-EU-referendum-van-GeenPeil-/380256316880-afb9a792
* https://www.burgercomite-eu.nl/
wie is 'burgercomité eu';
ik heb deze groep gevraagd hun 'nee' argumenten en bronvermeldingen aan me te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd.
antwoord; ze komen binnenkort met een 20 pagina 'pamflet' waarin de verdragtekst wordt geanalyseerd. Ook wezen ze op dit boekje, dat eind feb. op de Nederlandse markt komt; http://www.deblauwetijger.com/product/rusland-begrijpen-gabriele-krone-schmalz/ quote uitgever; “van de Duitse ARD-journaliste Gabriele Krone-Schmalz: Rusland begrijpen: Het gevecht om Oekraïne en de arrogantie van het Westen. Dit boek verscheen in september jl. en gaat geheel over de Oekraïne-crisis en bevat naast de nodige historische context ook een uitgebreide analyse van het associatieverdrag en ze behandelt ook de voorlopers van dit verdrag. Dit boekje komt in 2 - 3 weken uit en is echt spot-on wat betreft het referendum. De titel Rusland Begrijpen is dan ook een beetje te eng wat betreft de volledige inhoud. Het is netzo goedeen geschiedenis van de Westerse bemoeienis met Oekraine en Rusland in deafgelopen 25 jaar, vandaar ook de ondertitel”.

vraag: wat vinden Piraten van dit referendum?
Piraten zijn voor directere democratie, zoals een referendum. Een slogan van de Piratenpartij is 'informeer jezelf'. Mensen kunnen zich heel goed een mening vormen over wel- of niet stemmen op dit referendum en een JA- of NEE stem als ze besluiten te stemmen.
https://piratenpartij.nl/nieuw-het-burgerreferendum/

vraag: waar wordt nog meer informatie over het referendum gedeeld?
http://www.ftm.nl/column/associatie-overeenkomst-met-grote-politieke-risicos/
http://www.ftm.nl/exclusive/op-zoek-naar-feiten-en-achtergronden-eu-associatieakkoord-oekraine/
wie is 'follow the money';


achtergrond: wat ging er vooraf aan dit associatie akkoord en wat gebeurde er nog meer


het best van onder naar boven te lezen
cursief gedrukte teksten zijn citaten uit- overige teksten zijn interpretaties van gerefereerde bronnen.


2016 januari - de CIA doet onderzoek naar veronderstelde financiering door Rusland van het referendum en Miljardair George Soros steunt de JA campagne van http://stemvoornederland.nl/ voor het referendum. George Soros is vooral ook bekend als de man 'who broke the bank of England' toen hij een miljard dollar verdiende door te speculeren tegen het Britse pond in 1992. China waarschuwt Soros in januari om niet ook tegen de Chinese munt te speculeren, zoals destijds tegen het Britse pond.
* bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/cia-onderzoekt-russische-rol-bij-geenpeil
* bron; http://nos.nl/artikel/2082091-amerikaanse-miljardair-sponsort-ja-campagne-oekraine-referendum.html
* bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Wednesday
* bron; http://uk.businessinsider.com/china-warned-george-soros-against-war-on-the-renminbi-2016-1


2015 december - Oekraïne gaat selectief failliet op een schuld aan Rusland van 3 miljard. Rusland accepteert een gedeeltelijk failliet niet onder internationaal recht. In 2014 had Oekraïne een inflatie van 12,1%, werkloosheid van 9,3%, begrotingstekort van -4,5% en een staatsschuld in % van het BNP (bruto nationaal product; alles wat een land in een jaar verdient) van 71,2%. Een staatsschuld hoger dan 60% wordt volgens het verdrag van Maastricht (verdrag van de EU) over het algemeen beschouwd als onhoudbaar op de langere termijn. Ter vergelijking, Nederland had in 2014 68,8%, Griekenland had toen 177,1%, Rusland had in 2014 17,9% (geen tikfout; er staat 17 komma 9 procent). De Verenigde Staten hebben in 2014 meer dan 100% schuld tov. BBP. een overzicht van de staatsschuld ontwikkeling in de andere landen binnen de EU staat op deze Wikipedia pagina; https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_staatsschuldencrisis
* bron: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-18/ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms
* bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
* bron; https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheidsschuld
* bron; http://www.tradingeconomics.com/russia/government-debt-to-gdp
* bron; http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-debt-to-gdp

2015 november - Poroshenko, de in 2014 verkozen president van Oekraïne, meldt in een persconferentie in aanwezigheid van premier Rutte, dat het associatieverdrag ongeacht de uitkomst van het referendum door zal gaan. In januari 2016 wordt deze uitspraak bevestigd, wat leidt tot kamervragen.
* bron: http://www.volkskrant.nl/buitenland/oekraine-associatieverdrag-gaat-door-ongeacht-referendum~a4195769/
* bron: http://www.volkskrant.nl/opinie/-europese-unie-heeft-lak-aan-geen-peil-referendum~a4226146/
* bron; http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z00053&did=2016D00119

2015 oktober - het Internationaal Monetair Fonds (IMF) past haar regels aan, een selectief failliet van Oekraïne op haar schuld aan Rusland lijkt hierdoor mogelijk te worden. De aangepaste regels staan het aan het IMF toe om Oekraïne selectief te helpen met herfinancieren van haar staatsschuld; “Prevents Fund lending to countries if they owe unresolved arrears to official bilateral creditors, unless the arrears are covered by a Paris Club agreement or the creditor consents to the Fund providing financing”. De 'Club van Parijs' is het mechanisme van schuldeisers dat in werking treedt wanneer een land niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoet. De aangepaste regels van het IMF staan een soort selectief failliet van Oekraïne toe zodat het IMF Oekraïne kan helpen met herfinancieren van andere schulden.
* bron; https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Monetair_Fonds
* bron; https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/101515.pdf
* bron; http://tass.ru/en/opinions/833029
* bron; http://tass.ru/en/economy/832822
* bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Club

2015 oktober - Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt de helft van het gebruikelijke budget beschikbaar voor het houden van verkiezingen, sommige gemeentes zullen minder stemlokalen open stellen voor het referendum. Kieskompas onderzocht dat dit een negatief effect op de opkomst en daarmee validiteit van referendum kan hebben. Het is een afweging die per gemeente gemaakt wordt hoeveel stemlokalen ze open stellen.
* bron: http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/644405-1601/beperkt-aantal-stembureaus-benvloedt-uitkomst-geenpeil-referendum
* bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4174587/2015/10/30/Gemeenten-te-weinig-geld-voor-referendum-GeenPeil.dhtml
* bron; http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/01/minder_hokjes_is_minder_democratie.html
* bron; http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/apeldoorn-opent-alle-stembureaus-voor-referendum-1.5663080

2015 augustus - een groep van schuldeisers komt tot overeenstemming over afschrijving/kwijtschelden van een deel van de staatsschuld van Oekraïne. Rusland wordt gevraagd daaraan mee te doen, maar weigert schulden kwijt te schelden.
* bron; http://www.volkskrant.nl/economie/schuldeisers-oekraine-schelden-ruim-3-miljard-kwijt~a4130619/

2015 juli - Nederland neemt bij wet het associatieverdrag en het bijhorende handelsakkoord aan. “De wet tot goedkeuring van het verdrag werd in Nederland aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor en SP, PVV, Partij voor de Dieren stemden tegen.” Omdat juist een week eerder de raadgevend referendumwet van kracht was geworden, werd het initiatief genomen om de 'associatie wet' aan het volk van Nederland voor te leggen. Hiervoor waren 300.000 handtekeningen vereist, er waren er uiteindelijk ruim 430.000
* bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2014-160.html
* bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Associatieovereenkomst_tussen_de_Europese_Unie_en_Oekra%C3%AFne
* bron; http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/yes_we_could.html
* bron; http://politiek.tpo.nl/2015/09/27/geenpeil-schrijft-geschiedenis-443-000-handtekeningen-voor-raadgevend-referendum/

2014 november - de Nederlandsche bank maakt bekend 122ton van de fysieke Nederlandse goudvoorraad in het geheim te hebben teruggehaald uit de Verenigde staten naar Nederland. In de overzichten van de goudhoeveelheden van de Federal Reserve bank in de VS 'mist', zo blijkt later, dan echter ongeveer 30 ton goud. Anders gezegd in 2014 werd er 30 ton meer aan goud uit de VS gehaald dan later uit de boekhouding zou blijken. In 2015 wordt dit weer rechtgetrokken. Ergens kwam 30ton goud vandaan in de periode 2014.
speculatie over het repatriëren van fysiek goud door Nederland en Duitsland in 2014 in relatie met MH17 onderzoek; http://joostniemoller.nl/2014/12/wel-heel-toevallig-nl-goud-terug-mh17-wrakstukken-hierheen/
speculatie over waar die 30 ton in 2014 vandaan zou kunnen zijn gekomen; https://twitter.com/ronanmanly/status/693197228035432448 RE https://twitter.com/ronanmanly/status/693144830940180489
* bron; https://www.bullionstar.com/blogs/koos-jansen/federal-reserve-new-york-gold-withdrawal-numbers-2014-dont-match-dutch-german-repatriation-claims/
* bron; http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/intlsumm/forassets20160131.htm
* bron; http://www.nu.nl/economie/3934298/nederlandsche-bank-haalt-deel-goudvoorraad-terug.html

2014 juli - MH17 - rondom MH17 spelen zaken die invloed kunnen hebben op de beeldvorming van alle betrokkenen mbt het raadgevend referendum. Een opsomming van beschikbare informatie (of het gebrek daaraan) zou een opsomming van speculatie zijn en wordt buiten dit overzicht gelaten.
* bron; https://nl.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines-vlucht_17

2014 oktober - parlementsverkiezingen Oekraïne
2014 mei - presidentsverkiezingen Oekraïne; gewonnen door Porosjenko. Hij ontbindt het parlement en schrijft nieuwe parlementsverkiezingen uit Vanwege de afscheiding van de Krim (confiscatie door Rusland) en het daarop volgend conflict in oost Oekraïne dat zich wellicht ook wilde afscheiden, deden die regio's niet mee in de verkiezingen. 'It was estimated by the democratic watchdog OPORA that 4.6 million Ukrainians will be unable to vote – 1.8 million in Crimea and the city of Sevastopol, 1.6 million in Donetsk Oblast and 1.2 million in Luhansk Oblast'. Oekraïne heeft ongeveer 45 miljoen inwoners; ruim 10% kon dus geen stem uitbrengen.
* bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_parliamentary_election,_2014
* bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
* bron; https://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/25/oekraiense-president-porosjenko-ontbindt-parlement
* bron; https://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/27/oekraine-twee-militairen-gedood-ovse-tevreden-over-verloop-verkiezingen

2014 Augustus - “a financing agreement on EU budget support to Ukraine’s regional policy worth EUR 55 million.” Deze financiële support loopt daarna door en loopt in de miljarden onder het 'EU financial and technical assistance for Ukraine' programma
* bron:http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/ukraine-enp-report-2015_en.pdf
* bron; http://www.eeas.europa.eu/ukraine/about/financial-technical_assistance_en.htm

2014 april - Hunter Biden (de zoon van de Amerikaanse vice president Joe Biden) treedt toe tot en wordt voorzitter van de raad van bestuur van het grootste oliebedrijf van Oekraïne
* bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Hunter_Biden

2014 maart - 33 ton fysiek goud van Oekraïne wordt volgens onbevestigde berichten in het geheim uit Oekraïne weggehaald. Dat het goud inderdaad weg is wordt in november alsnog bevestigd.
* bron (ongeverifieerd) http://21stcenturywire.com/2014/03/21/the-latest-heist-us-quietly-snatches-the-ukraines-gold-reserves/
* bron; http://www.zerohedge.com/news/2014-11-18/ukraine-admits-its-gold-gone

2014 maart - de Krimcrisis en oost Oekraïne; in reactie op de machtswisseling in Oekraïne scheidt de Krim (een schiereiland dat Russisch georiënteerd is) zich van Oekraïne af via een referendum/neemt Rusland de Krim zonder bloedvergieten in. De Krim was in de geschiedenis vaker inzet van conflicten, waarna het tot 1954 bij Rusland hoorde (in 1954 droeg Rusland het over aan Oekraïne). In het oosten van Oekraïne ontstaat een gewapend conflict tussen Oekraïne en partijen die zich ook willen afscheiden, dat met het verdrag van Minsk een jaar later tot een soort nageleefde wapenstilstand komt. Juist in die regio waarin wordt gevochten stort een paar maanden later MH17 neer.
* bron; https://nl.wikipedia.org/wiki/Krimcrisis
* bron; https://nl.wikipedia.org/wiki/Krim
* bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Minsk_II

2014 maart/juni - het Associatieverdrag met de EU wordt alsnog getekend door de eerder genoemde interim regering Jatsenjoek. “The EU-Ukraine Association Agreement (AA) replaced the EU-Ukraine Partnership and Cooperation Agreement as the legal basis and framework for EU-Ukraine relations. The AA includes provisions for a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)”
* bron; http://www.eeas.europa.eu/ukraine/about/index_en.htm

2014 februari - de oude grondwet van vóór de revolutie van 2004 wordt weer aangenomen, nadat president Janoekovytsj het land is ontvlucht. “Na rellen en wat lijkt op een staatsgreep werd de macht overgenomen door regering-Jatsenjoek. Het is een interim-regering die steunt op de zetelverdeling voortgekomen uit de parlementsverkiezingen van 2012. Opmerkelijk is onder meer dat ze geleid wordt door een niet-verkozen premier, de bankier Arseni Jatsenjoek, en dat prominente ministerposten bezet worden door het neonazistische Svoboda”
* bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Jatsenjoek
* bron: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/ukraine-enp-report-2015_en.pdf

2013 december - Staatssecretaris van de Verenigde Staten Victoria Nuland vertelt op een door Chevron gesponsord event dat ze 5 miljard dollar heeft geïnvesteerd in het bewerkstelligen van Oekraïne EU lidmaatschap en bewerkstelligen van regime wijziging in Oekraïne. Victoria Nuland die haar 'Fuck the EU' uitspraak een tijdje later maakt in gesprek met ambassadeur van de Verenigde Staten, over de installatie van een interim regering.
* bron: https://www.youtube.com/watch?v=U2fYcHLouXY (7min26)
* bron: https://www.youtube.com/watch?v=KIvRljAaNgg (3min)
* bron (ongeverifieerd); http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/03/vs-plaatsen-neo-nazis-op-sleutelposities-regering-oekraine/

2013 November beëindigde toenmalig president van Oekraïne Janoekovytsj de onderhandelingen die moesten leiden tot het tekenen van een associatieverdrag incl. handelsverdrag waaraan sinds 2007 werd onderhandeld en dat voortkwam uit de ' European Neighbourhood Policy', een verdrag dat men voornemens was in Vilnius te sluiten. “One week before the 3rd Eastern Partnership Summit in Vilnius on 28th and 29th November 2013 Ukraine suspended the preparation of an Association Agreement under negotiation since 2007. The argument put forward was that Ukraine wanted to prepare an “equal” exchange with the Union and “revive economic negotiations” with Russia. In fact Russia, which had showed its concern about this agreement since the summer of 2013, had achieved its aim: of impeding a rapprochement process with the European Union deemed incompatible with Ukraine's membership of the Customs Union.”
* bron; http://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0327-the-european-neighbourhood-policy-put-to-the-test-by-the-ukrainian-crisis

2009 juli - heden nog van kracht? - het Oostelijk partnerschap - “is een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie en zes voormalige Sovjetrepublieken in Oost-Europa en de Kaukasus, te weten Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland. Het Oostelijk Partnerschap werd op 7 mei 2009 te Praag opgericht en doelt voornamelijk op de verbetering van politieke en economische relaties met die landen. Voor Europa zou deze samenwerking ook zorgen voor meer stabiliteit en veiligheid aan de oostkant. Het Oostelijk Partnerschap is onderdeel van het Europees Nabuurschapsbeleid.”
* bron; wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostelijk_Partnerschap

2007 tot - november 2013 - “European Neighbourhood Policy - ENP is chiefly a bilateral policy between the EU and each partner country.” (Dit is een policy, geen verdrag. Ik heb geen start- of einddatum gevonden).
* bron; http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm
* bron; raport van de status van het ENP tussen de EU en Oekraine over 2015 http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/ukraine-enp-report-2015_en.pdf
* bron; http://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0327-the-european-neighbourhood-policy-put-to-the-test-by-the-ukrainian-crisis

2005 - “The European Neighbourhood Action Plan on Ukraine was launched in 2005. it is intended to set out political and economic priorities for action by the country. It provides for a benchmarked roadmap in bringing about needed reforms and fulfillment of these priorities is meant to bring Ukraine closer to the European Union”
* bron; http://fae.pl/biuletynopinieeutowardukraine.pdf

2004 - oranje revolutie en een nieuwe grondwet na verkiezingen die door Janoekovitsj werden gewonnen. “De economische situatie van het land was in de periode vanaf de jaren 90 zwaar verslechterd. De bevolking daalde van 52 naar 48 miljoen en het BNP van het land was in 1998 gedaald tot 40% van wat het was in 1990”. “De Oekraïense bevolking gaf massaal gehoor aan de oproep van Joesjtsjenko [verliezend kandidaat] zich niet bij de uitslag neer te leggen. Dit leidde tot een ernstige politieke crisis, die steeds meer het karakter kreeg van een volksopstand, waarbij ook steeds vaker werd gesproken over de mogelijkheid van een burgeroorlog of ook een splitsing van het land in twee helften, waarbij sommigen zelfs dreigden Oost-Oekraïne bij Rusland te willen voegen. Joesjtsjenko is niet erg geliefd in het oosten van het land, daar hij als een van de belangrijkste personen wordt gezien achter de IMF-hervormingen van 1994, waarbij de prijzen van openbare goederen sterk stegen (elektriciteit met 600%, openbaar vervoer met 900%), de koopkracht daalde met 75%, de import van westerse goederen sterk steeg (waartegen veel nationale particuliere en overheidsbedrijven niet konden produceren en daardoor failliet gingen) en grote delen van de niet rendabele industrie werden gesloten. Oost-Oekraïne is sterk gericht op de industrie en werd daardoor zwaar getroffen.”
* bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjerevolutie
* bron; https://www.imf.org/external/np/sec/pr/1996/pr9624.htm

1998 maart tot - 2008 “- partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oekraine - Sinds het einde van de jaren negentig heeft de Europese Unie (EU) tien vergelijkbare partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (PSO / PCA) gesloten met: Rusland en de Nieuwe Onafhankelijke Staten van Oost-Europa, de Zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië: Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan en Tadzjikistan.”
* bron; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=URISERV%3Ar17002
* bron; http://www.europa-nu.nl/id/vj45c5qt9gxe/relatie_eu_oekraine#p4

1991 - “EU-Ukraine relations were launched in 1991, just two weeks after Ukraine gained independence. Due to its contractual form of relations with the EU,Ukraine was defined as a part of the so called “third basket” of the European countries that have relations with the EU. The “third basket” is composed by the countries of the former Soviet Union which only have trade agreementshat the EU has established with all third trade partners without any right tobecome a member of the EU. “First basket” are the countries that have associated membership in the EU and have “European Agreements” with the right to join the EU, while “second basket” are the countries of “Stabilization and Association Agreement” from western Balkans, whose right to join the EU is also acknowledged.”
* bron; http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/26515/ipublicationdocument_singledocument/e8e212aa-79ee-43ca-87ee-c95f06065cd1/en/PN05.08.pdf

1991 augustus - “Oekraïne riep op 24 augustus 1991 zijn onafhankelijkheid uit, toen in de Sovjet-Unie een staatsgreep van conservatieve krachten was mislukt. De bevolking sprak zich op 1 december per referendum uit voor onafhankelijkheid. Enkele weken later hield de Sovjet-Unie op te bestaan.”
* bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne

Rond 1990 - met de val van de Berlijnse muur, vielen de 'Oostbloklanden' (waaronder ook Oekraïne) uiteen. Tot die tijd en sinds het einde van de tweede wereldoorlog (1940-1945) waren ze onderdeel van het 'Warschaupact' waar ook het huidige Rusland deel van uitmaakte. Volgens een onderzoek uit 2013 over het dan nog onverdeelde Oekraïne; '56 procent betreurde de val van Sovjet-Unie en maar 23% vond het een goede zaak'. Wikipedia haalt deze quote uit RT (Russia Today), die weer refereert aan een onderzoek van Gallup (Amerikaans onderzoeksbureau).
* bron; https://nl.wikipedia.org/wiki/Warschaupact
* bron; https://nl.wikipedia.org/wiki/Val_van_het_communisme
* bron; http://www.berlijnsemuur.info/valvandeberlijnsemuur.htm
* bron; http://www.gallup.com/poll/166538/former-soviet-countries-harm-breakup.aspx
* bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Gallup_%28company%29

1993 - “Het Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie. De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was in 2009 met het (in 2007 ondertekende) Verdrag van Lissabon.”
1958 “oprichting voorloper van de Europese Unie door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland”
* bron; https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie


archief/playground/playground.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:14 door KapiteinG