Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:playground:playground

Dit is een oude revisie van het document!


Vormgeving

De Vormgeving werkgroep en maillijst zijn in het leven geroepen om vrijwilligers op het gebied van vormgeving in staat te stellen feedback te geven op vormgeving en/of zich in te zetten als vormgever voor de Piratenpartij. Het is de bedoeling om aan deze maillijst alleen vormgevers toe te voegen die d.m.v. een redelijk goede (online) portfolio duidelijk kunnen maken dat zij van waarde voor ons kunnen zijn.

In eerste instantie zouden deze vormgevers (al dan niet samen) actief kunnen vormgeven of passief feedback kunnen leveren op voorstellen (die ook van mensen buiten deze maillijst kunnen komen). In een later stadium zouden anderen om feedback gevraagd kunnen worden. Wij hechten zeker waarde aan de input van iedereen maar willen met zo min mogelijk ruis op deze maillijst kunnen werken.

Wil je een bijdrage leveren op het gebied van vormgeving? Stuur dan een mailtje naar de maillijstbeheerder luc.boon@piratenpartij.nl zodat er contact met je opgenomen kan worden. Heb je een goed idee qua vormgeving of heb je al iets voor de Piratenpartij gemaakt waar je graag feedback op krijgt, dan kun je ook mailen naar bovenstaand adres.

archief/playground/playground.1429117783.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2015/04/15 19:09 door Luc