Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:playground:playground

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:playground:playground [2016/01/31 20:10]
Rico
archief:playground:playground [2017/09/11 22:14] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van playground:playground naar archief:playground:playground
Regel 1: Regel 1:
-Vragen die je hier niet beantwoord ziet (en suggesties voor aanvullingen) kan je plaatsen op; +|sfdsfs|sdfsd|
-\\ https://​pad.piratenpartij.nl/​p/​referendum_associatie_verdrag_EU_Oekraine+
  
-**vraag; wat is een raadgevend referendum** +Informatie en achtergronden bij het Raadgevend ​referendum ​over de associatieovereenkomst tussen ​de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016
-//\\ "Sinds 1 juli 2015 kent Nederland een nieuw democratisch instrument: ​het raadgevend ​referendum. Zijn mensen het niet eens met een aangenomen wet of verdrag? Dan kunnen zij vragen een wet of verdrag voor te leggen aan de Nederlandse bevolking in een referendum. +
-De uitslag is raadgevend, dus niet bindend. De uitslag moet daarom gezien worden als een advies. Het verplicht ​de regering niet om een wet of verdrag in te trekken."​  +
-//\\ * bron; antwoord met toelichting door de rijksoverheid;​ https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​democratie/​inhoud/​raadgevend-referendum +
-\\ * bron; antwoord met de letterlijke wettekst van wetten.nl de Nederlandse wet; http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0036443/​geldigheidsdatum_29-01-2016 +
-\\ * bron; antwoord van '​referendum platform';​ http://​www.referendumplatform.nl/​ +
-\\ wie is het '​referendum platform'; ​+
  
-**vraagwaar stemmen we over, op dit raadgevend referendum** +Vragen die je hier niet beantwoord ziet (en suggesties voor aanvullingen) kan je plaatsen op;\\ 
-//\\ * De vraag luidt ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?​’ +[[https://pad.piratenpartij.nl/p/referendum_associatie_verdrag_EU_Oekraine|https://pad.piratenpartij.nl/p/referendum_associatie_verdrag_EU_Oekraine]]\\ 
-//\\ * bron; antwoord van Nederlandse overheid; ​https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/associatieakkoord-oekraine +**tip:** lees helemaal van beneden naar boven voor een historisch overzicht van asddsfdsfchtergronden
-\\ * bron; http://geenpeil.nl/faq/+
  
-**vraag: ​ Wat staat er in dat associatieakkoord waarover we JA of NEE kunnen stemmen** +**vraag: ​wat is een raadgevend referendum?** \\ 
-\\ //Dit is een te lange tekst om hier in een paar regels samen te vatten.// +//"Sinds 1 juli 2015 kent Nederland ​een nieuw democratisch instrument: het raadgevend referendum. Zijn mensen het niet eens met een aangenomen wet of verdrag? Dan kunnen zij vragen een wet of verdrag voor te leggen aan de Nederlandse bevolking ​in een referendum. De uitslag is raadgevend, dus niet bindend. De uitslag moet daarom gezien worden als een advies. Het verplicht de regering niet om een wet of verdrag in te trekken." ​// \\ 
-\\ * bron; antwoord ​samengevat van Europa.nuhttp://www.europa-nu.nl/id/vjeveyp2hkjv/associatie_overeenkomst_eu_oekraine +* bron; antwoord ​met toelichting door de rijksoverheid[[https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie/inhoud/​raadgevend-referendum|https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​democratie/​inhoud/​raadgevend-referendum]]\\ 
-\\ wie is '​europa.nu'; een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum ​Universiteit Leiden  +* bron; antwoord ​met de letterlijke wettekst ​van wetten.nl ​de Nederlandse ​wet[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0036443/​geldigheidsdatum_29-01-2016|http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0036443/​geldigheidsdatum_29-01-2016]]\\ 
-\\ * bron; antwoord ​volledige tekst van het verdrag volgens ​de Nederlandse ​overheid; http://​wetten.overheid.nl/​BWBV0006389/​geldigheidsdatum_29-01-2016 +* bron; antwoord van 'referendum platform'; ​[[http://www.referendumplatform.nl/|http://www.referendumplatform.nl/​]]\\ 
-\\ het associatieverdrag omvat tevens integraal een soort handelsakkoord,​ The Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). ​ +wie is het '​referendum platform';​
-Dit bronbestand is opgenomen onder 'TITEL IV' ​van het associatieverdrag,​ er is een soort beter leesbare samenvatting van; http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/​april/​tradoc_150981.pdf +
-\\ Onduidelijk ​is of dat samenvattingsdocument feitelijke weergave is of punten mist.+
  
-**vraag: ​wie voeren er campagne voor een JA ik wil dit associatieakkoord:​** +**vraag: ​waar stemmen we over, op dit raadgevend referendum?** \\ 
-\\ * http://stemvoornederland.nl/​ +//* De vraag luidt ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?’ // \\ 
-\\ wie is '​stemvoornederland';​ Joshua Livestro, hoofdredacteur Jalta, Voorzitter Stichting Stem Voor Nederland, de ja-campagne ​voor het referendum over het samenwerkingsverdrag EU-Oekraïne, https://twitter.com/​JoshuaLivestro +bron; antwoord van Nederlandse overheid; ​[[https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​associatieakkoord-oekraine|https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​associatieakkoord-oekraine]]\\ 
-\\ ik heb deze groep gevraagd hun '​ja'​ argumenten en bronvermeldingen toe te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd. +* bron; [[http://​geenpeil.nl/​faq/​|http://​geenpeil.nl/​faq/​]]
-\\ De Nederlandse overheid; https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​associatieakkoord-oekraine+
  
-**vraag: ​wie voeren ​er campagne voor een NEE ik wil dit associatieakkoord ​niet:** +**vraag: ​Wat staat er in dat associatieakkoord ​waarover we JA of NEE kunnen stemmen?** \\ 
-\\ * http://geenpeil.nl/faq    +//Dit is een te lange tekst om hier in een paar regels samen te vatten.// \\ 
-\\ wie is 'geen peil'; ​ +bron; antwoord samengevat van Europa.nu; [[http://www.europa-nu.nl/id/vjeveyp2hkjv/associatie_overeenkomst_eu_oekraine|http://www.europa-nu.nl/id/​vjeveyp2hkjv/​associatie_overeenkomst_eu_oekraine]]\\ 
-\\ ik heb deze groep gevraagd hun '​nee'​ argumenten en bronvermeldingen aan me te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd. +wie is 'europa.nu'; ​een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum - Universiteit Leiden\\ 
-\\ de NEE argumenten kritisch bekeken, ​bron; https://decorrespondent.nl/3440/Wat-klopt-er-van-de-argumenten-achter-het-EU-referendum-van-GeenPeil-/380256316880-afb9a792 +* bron; antwoord ​volledige tekst van het verdrag volgens ​de Nederlandse ​overheid[[http://wetten.overheid.nl/BWBV0006389/geldigheidsdatum_29-01-2016|http://wetten.overheid.nl/​BWBV0006389/​geldigheidsdatum_29-01-2016]]\\ 
-\\ * https://www.burgercomite-eu.nl/ +het associatieverdrag ​omvat tevens integraal een soort handelsakkoord,​ The Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). Dit bronbestand ​is opgenomen onder 'TITEL IV' van het associatieverdrag,​ er is een soort beter leesbare samenvatting van; [[http://​trade.ec.europa.eu/​doclib/​docs/​2013/​april/​tradoc_150981.pdf|http://​trade.ec.europa.eu/​doclib/​docs/​2013/​april/​tradoc_150981.pdf]]\\ 
-\\ wie is 'burgercomité eu'; ​ +Onduidelijk ​is of dat samenvattingsdocument feitelijke weergave is of punten mist.
-\\ ik heb deze groep gevraagd hun '​nee'​ argumenten en bronvermeldingen aan me te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd. +
-\\ antwoord; ze komen binnenkort met een 20 pagina '​pamflet'​ waarin de verdragtekst wordt geanalyseerd. Ook wezen ze op dit boekje, dat eind feb. op de Nederlandse ​markt komt; +
-zz http://www.deblauwetijger.com/product/rusland-begrijpen-gabriele-krone-schmalz  +
-quote; "van de Duitse ARD-journaliste Gabriele Krone-Schmalz: ​ Rusland begrijpen: Het gevecht om Oekraïne en de arrogantie van het WestenDit boek verscheen in september jlen gaat geheel over de Oekraïne-crisis en bevat naast de nodige historische context ook een uitgebreide analyse van het associatieverdrag ​en ze behandelt ook de voorlopers van dit verdrag. Dit boekje komt in 2 - 3 weken uit en is echt spot-on wat betreft ​het referendum. De titel Rusland Begrijpen ​is dan ook een beetje te eng wat betreft de volledige inhoudHet is netzo goedeen geschiedenis van de Westerse bemoeienis met Oekraine en Rusland in deafgelopen 25 jaar, vandaar ook de ondertitel"​.+
  
-**vraag: ​wat vinden Piraten van dit referendum:** +**vraag: ​wie voeren er campagne voor een JA ik wil dit associatieakkoord?​** \\ 
-\\ Piraten zijn voor directere democratie, zoals een referendumEen slogan van de Piratenpartij ​is 'informeer jezelf'. Mensen kunnen zich heel goed een mening vormen over welof niet stemmen op dit referendum ​en een JAof NEE stem als ze besluiten te stemmen+* [[http://​stemvoornederland.nl/​|http://​stemvoornederland.nl/​]]\\ 
-\\ https://piratenpartij.nl/nieuw-het-burgerreferendum/+wie is 'stemvoornederland'; Joshua Livestro, hoofdredacteur Jalta, Voorzitter Stichting Stem Voor Nederland, de ja-campagne voor het referendum ​over het samenwerkingsverdrag EU-Oekraïne, (deels) gefinancierd door George Soros[[https://​twitter.com/​JoshuaLivestro|https://​twitter.com/​JoshuaLivestro]]\\ 
 +ik heb deze groep gevraagd hun '​ja'​ argumenten en bronvermeldingen toe te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd.\\ 
 +* De Nederlandse overheid; [[https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/​associatieakkoord-oekraine|https:​//​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​associatieakkoord-oekraine]]
  
-**vraag: ​waar wordt nog meer informatie over het referendum gedeeld;** +**vraag: ​wie voeren er campagne voor een NEE ik wil dit associatieakkoord niet?** \\ 
-\\ http://www.ftm.nl/column/associatie-overeenkomst-met-grote-politieke-risicos/ +* [[http://geenpeil.nl/​faq/​|http://​geenpeil.nl/faq/]]\\ 
-\\ http://www.ftm.nl/exclusive/op-zoek-naar-feiten-en-achtergronden-eu-associatieakkoord-oekraine+wie is 'geen peil';​\\ 
-\\ wie is 'follow the money'; ​+ik heb deze groep gevraagd hun '​nee'​ argumenten en bronvermeldingen aan me te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd.\\ 
 +de NEE argumenten van '​geenpeil'​ kritisch bekeken, bron; [[https://​decorrespondent.nl/​3440/​Wat-klopt-er-van-de-argumenten-achter-het-EU-referendum-van-GeenPeil-/380256316880-afb9a792|https://decorrespondent.nl/3440/Wat-klopt-er-van-de-argumenten-achter-het-EU-referendum-van-GeenPeil-/380256316880-afb9a792]]\\ 
 +* [[https://​www.burgercomite-eu.nl/​|https://​www.burgercomite-eu.nl/​]]\\ 
 +wie is 'burgercomité eu';\\ 
 +ik heb deze groep gevraagd hun '​nee'​ argumenten en bronvermeldingen aan me te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd.\\ 
 +antwoord; ze komen binnenkort met een 20 pagina '​pamflet'​ waarin de verdragtekst wordt geanalyseerd. Ook wezen ze op dit boekje, dat eind feb. op de Nederlandse markt komt; [[http://​www.deblauwetijger.com/​product/​rusland-begrijpen-gabriele-krone-schmalz/​|http://​www.deblauwetijger.com/​product/​rusland-begrijpen-gabriele-krone-schmalz/​]] quote uitgever; //"van de Duitse ARD-journaliste Gabriele Krone-Schmalz:​ Rusland begrijpen: Het gevecht om Oekraïne en de arrogantie van het Westen. Dit boek verscheen in september jl. en gaat geheel over de Oekraïne-crisis en bevat naast de nodige historische context ook een uitgebreide analyse van het associatieverdrag en ze behandelt ook de voorlopers van dit verdrag. Dit boekje komt in 2 - 3 weken uit en is echt spot-on wat betreft het referendum. De titel Rusland Begrijpen is dan ook een beetje te eng wat betreft de volledige inhoud. Het is netzo goedeen geschiedenis van de Westerse bemoeienis met Oekraine en Rusland in deafgelopen 25 jaar, vandaar ook de ondertitel"​.//​
  
-====== achtergrond: wat ging er in verdragen en financiën vooraf aan dit associatie akkoord en wat gebeurde er in Nederland ; ====== (het best van onder naar boven te lezen) +**vraag: wat vinden Piraten van dit referendum?​** ​\\ 
-\\ //cursief gedrukte teksten ​zijn letterlijke citaten// +Piraten ​zijn voor directere democratie, zoals een referendum. ​Een slogan van de Piratenpartij ​is 'informeer jezelf'​. ​Mensen kunnen zich heel goed een mening vormen over wel- of niet stemmen op dit referendum en een JA- of NEE stem als ze besluiten ​te stemmen.\\ 
-\\ **2016 januari** - de CIA doet onderzoek naar veronderstelde financiering door Rusland van het referendum en Miljardair George Soros steunt de JA campagne van http://​stemvoornederland.nl/ ​voor het referendum. ​George Soros is vooral ook bekend als de man 'who broke the bank of England' ​toen hij een miljard dollar verdiende door te speculeren tegen het Britse pond in 1992China waarschuwt Soros in januari om niet ook tegen de Chinese munt te speculeren, zoals destijds tegen het Britse pond. +[[https://piratenpartij.nl/nieuw-het-burgerreferendum/​|https://piratenpartij.nl/nieuw-het-burgerreferendum/]]
-\\ * bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/​politiek/​cia-onderzoekt-russische-rol-bij-geenpeil +
-\\ * bron; http://nos.nl/artikel/​2082091-amerikaanse-miljardair-sponsort-ja-campagne-oekraine-referendum.html +
-\\ * bron; https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Black_Wednesday +
-\\ * bron; http://​uk.businessinsider.com/​china-warned-george-soros-against-war-on-the-renminbi-2016-1+
  
-\\ **2015 december** - Oekraïne gaat selectief failliet op een schuld aan Rusland van 3 miljard. Rusland accepteert een gedeeltelijk failliet niet onder internationaal recht.  +**vraag: waar wordt nog meer informatie ​over het referendum gedeeld?** \\ 
-In 2014 had Oekraïne een inflatie van 12,1%, werkloosheid van 9,3%, begrotingstekort van -4,5% en een staatsschuld in % van het BNP (bruto nationaal product; alles wat een land in een jaar verdient) van 71,2%. Een staatsschuld hoger dan 60% wordt volgens het verdrag van Maastricht (verdrag van de EU) over het algemeen beschouwd als onhoudbaar op de langere termijn. Ter vergelijking,​ Nederland had in 2014 68,8%, Griekenland had toen 177,1%, Rusland had in 2014 17,9% (geen tikfout; er staat 17 komma 9 procent). De Verenigde Staten hebben in 2014 meer dan 100% schuld tov. BBP. +[[http://www.ftm.nl/column/associatie-overeenkomst-met-grote-politieke-risicos/​|http://www.ftm.nl/column/associatie-overeenkomst-met-grote-politieke-risicos/]]\\ 
-een overzicht van de staatsschuld ontwikkeling in de andere landen binnen de EU staat op deze Wikipedia pagina; https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_staatsschuldencrisis +[[http://www.ftm.nl/exclusive/op-zoek-naar-feiten-en-achtergronden-eu-associatieakkoord-oekraine/​|http://www.ftm.nl/exclusive/op-zoek-naar-feiten-en-achtergronden-eu-associatieakkoord-oekraine/​]]\\ 
-\\ * bron: http://www.bloomberg.com/news/articles/​2015-12-18/ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms +wie is '​follow the money';​
-\\ * bron: https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne +
-\\ * bron; https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Overheidsschuld +
-\\ * bron; http://www.tradingeconomics.com/russia/government-debt-to-gdp +
-\\ * bron; http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-debt-to-gdp+
  
-**2015 november** ​Poroshenko, de in 2014 verkozen president van Oekraïne, meldt in een persconferentie in aanwezigheid van premier Rutte, dat het associatieverdrag ongeacht de uitkomst van het referendum door zal gaan. In januari 2016 wordt deze uitspraak bevestigd, wat leidt tot kamervragen.  +----
-\\ * bron: http://​www.volkskrant.nl/​buitenland/​oekraine-associatieverdrag-gaat-door-ongeacht-referendum~a4195769/​ +
-\\ * bron: http://​www.volkskrant.nl/​opinie/​-europese-unie-heeft-lak-aan-geen-peil-referendum~a4226146/​ +
-\\ * bron; http://​www.tweedekamer.nl/​kamerstukken/​kamervragen/​detail?​id=2016Z00053&​did=2016D00119+
  
-**2015 oktober** - het Internationaal Monetair Fonds (IMF) past haar regels ​aan, een selectief failliet van Oekraïne op haar schuld aan Rusland lijkt hierdoor mogelijk te worden. De aangepaste regels staan het aan het IMF toe om Oekraïne selectief te helpen met herfinancieren van haar staatsschuld;​ //"​Prevents Fund lending to countries if they owe unresolved arrears to official bilateral creditors, unless the arrears are covered by a Paris Club agreement or the creditor consents to the Fund providing financing"​.//​ +====== achtergrond:​ wat ging er vooraf ​aan dit associatie akkoord en wat gebeurde er nog meer ======
-De 'Club van Parijs'​ is het mechanisme van schuldeisers dat in werking treedt wanneer een land niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoet. De aangepaste regels van het IMF staan een soort selectief failliet van Oekraïne toe zodat het IMF Oekraïne kan helpen met herfinancieren van andere schulden. +
-\\ * bron; https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Internationaal_Monetair_Fonds +
-\\ * bron; https://​www.imf.org/​external/​np/​pp/​eng/​2015/​101515.pdf +
-\\ * bron; http://​tass.ru/​en/​opinions/​833029 +
-\\ * bron; http://​tass.ru/​en/​economy/​832822  +
-\\ * bron; https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Paris_Club+
  
-**2015 oktober** - Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt de helft van het gebruikelijke budget beschikbaar voor het houden van verkiezingen,​ sommige gemeentes zullen minder stemlokalen open stellen voor het referendum. Kieskompas onderzocht dat dit een negatief effect op de opkomst en daarmee validiteit van referendum kan hebben. Het is een afweging die per gemeente gemaakt wordt hoeveel stemlokalen ze open stellen. +\\ 
-\\ * bron: http://​www.bnr.nl/​nieuws/​politiek/​644405-1601/​beperkt-aantal-stembureaus-benvloedt-uitkomst-geenpeil-referendum +het best van onder naar boven te lezen\\ 
-\\ * bron: http://​www.ad.nl/​ad/​nl/​1012/​Nederland/​article/​detail/​4174587/​2015/​10/​30/​Gemeenten-te-weinig-geld-voor-referendum-GeenPeil.dhtml +//cursief gedrukte teksten zijn citaten uit-// overige teksten zijn interpretaties van gerefereerde bronnen.
-\\ * bron; http://​www.geenstijl.nl/​mt/​archieven/​2016/​01/​minder_hokjes_is_minder_democratie.html +
-\\ * bron; http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/​apeldoorn-opent-alle-stembureaus-voor-referendum-1.5663080+
  
-**2015 augustus** - een groep van schuldeisers komt tot overeenstemming over afschrijving/​kwijtschelden van een deel van de staatsschuld ​van OekraïneRusland wordt gevraagd daaraan mee te doen, maar weigert schulden kwijt te schelden+\\ 
-\\ * bron; http://www.volkskrant.nl/economie/schuldeisers-oekraine-schelden-ruim-3-miljard-kwijt~a4130619/+**2016 januari** - de CIA doet onderzoek naar veronderstelde financiering door Rusland ​van het referendum en Miljardair George Soros steunt ​de JA campagne ​van [[http://​stemvoornederland.nl/​|http://​stemvoornederland.nl/​]] voor het referendum. George Soros is vooral ook bekend als de man 'who broke the bank of England'​ toen hij een miljard dollar verdiende door te speculeren tegen het Britse pond in 1992. China waarschuwt Soros in januari om niet ook tegen de Chinese munt te speculeren, zoals destijds tegen het Britse pond.\\ 
 +* bron: [[http://​www.rtlnieuws.nl/​nieuws/​politiek/​cia-onderzoekt-russische-rol-bij-geenpeil|http://​www.rtlnieuws.nl/​nieuws/​politiek/​cia-onderzoekt-russische-rol-bij-geenpeil]]\\ 
 +* bron; [[http://nos.nl/​artikel/​2082091-amerikaanse-miljardair-sponsort-ja-campagne-oekraine-referendum.html|http://​nos.nl/artikel/2082091-amerikaanse-miljardair-sponsort-ja-campagne-oekraine-referendum.html]]\\ 
 +* bron; [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Black_Wednesday|https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Black_Wednesday]]\\ 
 +* bron; [[http://​uk.businessinsider.com/​china-warned-george-soros-against-war-on-the-renminbi-2016-1|http:​//​uk.businessinsider.com/​china-warned-george-soros-against-war-on-the-renminbi-2016-1]]
  
-**2015 ​juli** - Nederland neemt bij wet het associatieverdrag en het bijhorende handelsakkoord ​aan. //"De wet tot goedkeuring ​van het verdrag werd in Nederland aangenomen door de Tweede en Eerste KamerHet CDAde ChristenUniede SGPde VVDHouwersKlein, de Groep Kuzu/​Öztürk50PLUSVan VlietD66GroenLinks en de PvdA stemden voor en SPPVVPartij voor de Dieren stemden tegen."// Omdat juist een week eerder de raadgevend referendumwet ​van kracht was geworden, werd het initiatief genomen om de '​associatie wet' aan het volk van Nederland voor te leggenHiervoor waren 300.000 handtekeningen vereist, er waren er uiteindelijk ruim 430.000   +\\ 
-\\ * bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2014-160.html +**2015 ​december** - Oekraïne gaat selectief failliet op een schuld ​aan Rusland ​van 3 miljardRusland accepteert een gedeeltelijk failliet niet onder internationaal recht. In 2014 had Oekraïne een inflatie van 12,1%werkloosheid van 9,3%begrotingstekort van -4,5% en een staatsschuld in % van het BNP (bruto nationaal product; alles wat een land in een jaar verdient) van 71,2%. Een staatsschuld hoger dan 60% wordt volgens het verdrag van Maastricht (verdrag van de EU) over het algemeen beschouwd als onhoudbaar op de langere termijn. Ter vergelijkingNederland had in 2014 68,8%Griekenland had toen 177,1%Rusland had in 2014 17,9% (geen tikfout; er staat 17 komma 9 procent). De Verenigde Staten hebben in 2014 meer dan 100% schuld tov. BBP. een overzicht ​van de staatsschuld ontwikkeling in de andere landen binnen de EU staat op deze Wikipedia pagina; [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Europese_staatsschuldencrisis|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Europese_staatsschuldencrisis]]\\ 
-\\ * bron: https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Associatieovereenkomst_tussen_de_Europese_Unie_en_Oekra%C3%AFne +* bron: [[http://www.bloomberg.com/news/​articles/​2015-12-18/​ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms|http://​www.bloomberg.com/​news/​articles/​2015-12-18/​ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms]]\\ 
-\\ * bron; http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/​yes_we_could.html +* bron: [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne]]\\ 
-\\ * bron; http://politiek.tpo.nl/2015/09/27/geenpeil-schrijft-geschiedenis-443-000-handtekeningen-voor-raadgevend-referendum/+* bron; [[https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheidsschuld|https:​//nl.wikipedia.org/​wiki/​Overheidsschuld]]\\ 
 +* bron; [[http://www.tradingeconomics.com/russia/government-debt-to-gdp|http:​//www.tradingeconomics.com/​russia/​government-debt-to-gdp]]\\ 
 +* bron; [[http://​www.tradingeconomics.com/​united-states/​government-debt-to-gdp|http://​www.tradingeconomics.com/​united-states/government-debt-to-gdp]]
  
-**2014 november** - de Nederlandsche bank maakt bekend 122ton ​van de fysieke Nederlandse goudvoorraad ​in het geheim te hebben teruggehaald uit de Verenigde staten naar Nederland. In de overzichten ​van de goudhoeveelheden van de Federal Reserve bank in de VS '​mist',​ zo blijkt later, dan echter ongeveer 30 ton goud. Anders gezegd in 2014 werd er 30 ton meer aan goud uit de VS gehaald dan later uit de boekhouding zou blijken. In 2015 wordt dit weer rechtgetrokkenErgens kwam 30ton goud vandaan in de periode 2014. +**2015 november** - Poroshenko, ​de in 2014 verkozen president ​van Oekraïne, meldt in een persconferentie in aanwezigheid van premier Rutte, dat het associatieverdrag ongeacht ​de uitkomst ​van het referendum door zal gaan. In januari 2016 wordt deze uitspraak bevestigd, wat leidt tot kamervragen.\\ 
-\\ speculatie over het repatriëren van fysiek goud door Nederland en Duitsland in 2014 in relatie met MH17 onderzoek; ​http://joostniemoller.nl/2014/12/wel-heel-toevallig-nl-goud-terug-mh17-wrakstukken-hierheen/ +* bron: [[http://www.volkskrant.nl/buitenland/oekraine-associatieverdrag-gaat-door-ongeacht-referendum~a4195769/|http://www.volkskrant.nl/buitenland/oekraine-associatieverdrag-gaat-door-ongeacht-referendum~a4195769/]]\\ 
-\\ speculatie over waar die 30 ton in 2014 vandaan zou kunnen zijn gekomen; https://twitter.com/​ronanmanly/​status/​693197228035432448 RE https://​twitter.com/ronanmanly/status/693144830940180489  +* bron: [[http://www.volkskrant.nl/opinie/-europese-unie-heeft-lak-aan-geen-peil-referendum~a4226146/​|http://​www.volkskrant.nl/​opinie/​-europese-unie-heeft-lak-aan-geen-peil-referendum~a4226146/]]\\ 
-\\ * bron; https://www.bullionstar.com/blogs/koos-jansen/​federal-reserve-new-york-gold-withdrawal-numbers-2014-dont-match-dutch-german-repatriation-claims/ +* bron; [[http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?​id=2016Z00053&​did=2016D00119|http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?​id=2016Z00053&​did=2016D00119]]
-\\ * bron; http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/intlsumm/​forassets20160131.htm +
-\\ * bron; http://www.nu.nl/economie/3934298/nederlandsche-bank-haalt-deel-goudvoorraad-terug.html+
  
-**2014 juli** - MH17 - rondom MH17 spelen zaken die invloed kunnen hebben ​op de beeldvorming ​van alle betrokkenen mbt het raadgevend referendumEen opsomming ​van beschikbare informatie (of het gebrek daaraan) zou een opsomming ​van speculatie zijn en wordt buiten dit overzicht gelaten+**2015 oktober** - het Internationaal Monetair Fonds (IMF) past haar regels aan, een selectief failliet van Oekraïne ​op haar schuld aan Rusland lijkt hierdoor mogelijk te worden. De aangepaste regels staan het aan het IMF toe om Oekraïne selectief te helpen met herfinancieren van haar staatsschuld;​ //"​Prevents Fund lending to countries if they owe unresolved arrears to official bilateral creditors, unless the arrears are covered by a Paris Club agreement or the creditor consents to the Fund providing financing"​.//​ De '​Club ​van Parijs'​ is het mechanisme van schuldeisers dat in werking treedt wanneer een land niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoetDe aangepaste regels ​van het IMF staan een soort selectief failliet ​van Oekraïne toe zodat het IMF Oekraïne kan helpen met herfinancieren van andere schulden.\\ 
-\\ * bron; https://nl.wikipedia.org/​wiki/​Malaysia_Airlines-vlucht_17+* bron; [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Internationaal_Monetair_Fonds|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Internationaal_Monetair_Fonds]]\\ 
 +* bron; [[https://​www.imf.org/​external/​np/​pp/​eng/​2015/​101515.pdf|https://​www.imf.org/​external/​np/​pp/​eng/​2015/​101515.pdf]]\\ 
 +* bron; [[http://​tass.ru/​en/​opinions/​833029|http://​tass.ru/​en/​opinions/​833029]]\\ 
 +* bron; [[http://​tass.ru/​en/​economy/​832822|http://​tass.ru/​en/​economy/​832822]]\\ 
 +* bron; [[https://en.wikipedia.org/​wiki/​Paris_Club|https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Paris_Club]]
  
-**2014 oktober** - parlementsverkiezingen Oekraïne +**2015 oktober** - Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt de helft van het gebruikelijke budget beschikbaar voor het houden van verkiezingen, ​sommige gemeentes zullen minder stemlokalen open stellen voor het referendumKieskompas onderzocht dat dit een negatief effect op de opkomst en daarmee validiteit van referendum kan hebbenHet is een afweging die per gemeente gemaakt wordt hoeveel stemlokalen ze open stellen.\\ 
-\\ 2014 mei - presidentsverkiezingen Oekraïne; gewonnen door Porosjenko. Hij ontbindt het parlement en schrijft nieuwe parlementsverkiezingen uit +* bron: [[http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/​644405-1601/​beperkt-aantal-stembureaus-benvloedt-uitkomst-geenpeil-referendum|http://​www.bnr.nl/​nieuws/​politiek/​644405-1601/​beperkt-aantal-stembureaus-benvloedt-uitkomst-geenpeil-referendum]]\\ 
-Vanwege ​de afscheiding ​van de Krim (confiscatie door Rusland) en het daarop volgend conflict in oost Oekraïne dat zich wellicht ook wilde afscheiden, deden die regio'​s niet mee in de verkiezingen. //'It was estimated by the democratic watchdog OPORA that 4.6 million Ukrainians will be unable to vote – 1.8 million in Crimea and the city of Sevastopol1.6 million in Donetsk Oblast and 1.2 million in Luhansk Oblast'​.// Oekraïne heeft ongeveer 45 miljoen inwoners; ruim 10% kon dus geen stem uitbrengen. +* bron: [[http://www.ad.nl/ad/nl/​1012/​Nederland/​article/​detail/​4174587/​2015/​10/​30/​Gemeenten-te-weinig-geld-voor-referendum-GeenPeil.dhtml|http://www.ad.nl/ad/nl/1012/​Nederland/​article/​detail/​4174587/​2015/​10/30/Gemeenten-te-weinig-geld-voor-referendum-GeenPeil.dhtml]]\\ 
-\\ * bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_parliamentary_election,​_2014 +* bron; [[http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/01/minder_hokjes_is_minder_democratie.html|http://​www.geenstijl.nl/​mt/​archieven/​2016/​01/​minder_hokjes_is_minder_democratie.html]]\\ 
-\\ * bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne +* bron; [[http://​www.destentor.nl/​regio/​apeldoorn/​apeldoorn-opent-alle-stembureaus-voor-referendum-1.5663080|http://​www.destentor.nl/​regio/​apeldoorn/​apeldoorn-opent-alle-stembureaus-voor-referendum-1.5663080]]
-\\ * bron; https://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/25/oekraiense-president-porosjenko-ontbindt-parlement +
-\\ * bron; https://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/27/oekraine-twee-militairen-gedood-ovse-tevreden-over-verloop-verkiezingen+
  
-**2014 Augustus** - //"a financing agreement on EU budget support to Ukraine’s regional policy worth EUR 55 million."// Deze financiële support loopt daarna door en loopt in de miljarden onder het 'EU financial and technical assistance for Ukraine'​ programma +**2015 augustus** - een groep van schuldeisers komt tot overeenstemming over afschrijving/kwijtschelden van een deel van de staatsschuld van Oekraïne. Rusland wordt gevraagd daaraan mee te doen, maar weigert schulden kwijt te schelden.\\ 
-\\ * bron:http://eeas.europa.eu/enp/pdf/​2015/​ukraine-enp-report-2015_en.pdf +* bron; [[http://www.volkskrant.nl/economie/schuldeisers-oekraine-schelden-ruim-3-miljard-kwijt~a4130619/​|http://www.volkskrant.nl/economie/schuldeisers-oekraine-schelden-ruim-3-miljard-kwijt~a4130619/​]]
-\\ * bron; http://www.eeas.europa.eu/ukraine/about/​financial-technical_assistance_en.htm+
  
-**2014 april** - Hunter Biden (de zoon van de Amerikaanse vice president Joe Biden) treedt toe tot en wordt voorzitter van de raad van bestuur ​van het grootste oliebedrijf ​van Oekraïne +**2015 juli** - Nederland neemt bij wet het associatieverdrag en het bijhorende handelsakkoord aan. //"De wet tot goedkeuring ​van het verdrag werd in Nederland aangenomen door de Tweede ​en Eerste Kamer. Het CDA, de ChristenUnie,​ de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/​Öztürk,​ 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor en SP, PVV, Partij voor de Dieren stemden tegen."//​ Omdat juist een week eerder ​de raadgevend referendumwet ​van kracht was geworden, werd het initiatief genomen om de '​associatie wet' aan het volk van Nederland voor te leggen. Hiervoor waren 300.000 handtekeningen vereist, er waren er uiteindelijk ruim 430.000\\ 
-\\ * bron: https://en.wikipedia.org/​wiki/​Hunter_Biden+* bron: [[https://​zoek.officielebekendmakingen.nl/​trb-2014-160.html|https://​zoek.officielebekendmakingen.nl/​trb-2014-160.html]]\\ 
 +* bron: [[https://nl.wikipedia.org/​wiki/​Associatieovereenkomst_tussen_de_Europese_Unie_en_Oekra%C3%AFne|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Associatieovereenkomst_tussen_de_Europese_Unie_en_Oekra%C3%AFne]]\\ 
 +* bron; [[http://​www.geenstijl.nl/​mt/​archieven/​2015/​09/​yes_we_could.html|http://​www.geenstijl.nl/​mt/​archieven/​2015/​09/​yes_we_could.html]]\\ 
 +* bron; [[http://​politiek.tpo.nl/​2015/​09/​27/​geenpeil-schrijft-geschiedenis-443-000-handtekeningen-voor-raadgevend-referendum/​|http://​politiek.tpo.nl/​2015/​09/​27/​geenpeil-schrijft-geschiedenis-443-000-handtekeningen-voor-raadgevend-referendum/​]]
  
-**2014 ​maart** - 33 ton fysiek goud van Oekraïne wordt volgens onbevestigde berichten ​in het geheim uit Oekraïne weggehaaldDat het goud inderdaad weg is wordt in november alsnog bevestigd+**2014 ​november** - de Nederlandsche bank maakt bekend 122ton ​van de fysieke Nederlandse goudvoorraad ​in het geheim ​te hebben teruggehaald ​uit de Verenigde staten naar NederlandIn de overzichten van de goudhoeveelheden van de Federal Reserve bank in de VS '​mist',​ zo blijkt later, dan echter ongeveer 30 ton goud. Anders gezegd in 2014 werd er 30 ton meer aan goud uit de VS gehaald dan later uit de boekhouding zou blijken. In 2015 wordt dit weer rechtgetrokken. Ergens kwam 30ton goud vandaan ​in de periode 2014.\\ 
-\\ * bron (ongeverifieerd) http://21stcenturywire.com/2014/03/21/the-latest-heist-us-quietly-snatches-the-ukraines-gold-reserves+speculatie over het repatriëren van fysiek goud door Nederland en Duitsland in 2014 in relatie met MH17 onderzoek; [[http://​joostniemoller.nl/​2014/​12/​wel-heel-toevallig-nl-goud-terug-mh17-wrakstukken-hierheen/​|http://​joostniemoller.nl/​2014/​12/​wel-heel-toevallig-nl-goud-terug-mh17-wrakstukken-hierheen/​]]\\ 
-\\ * bron; http://www.zerohedge.com/news/2014-11-18/ukraine-admits-its-gold-gone+speculatie over waar die 30 ton in 2014 vandaan zou kunnen zijn gekomen; [[https://​twitter.com/​ronanmanly/​status/​693197228035432448|https://​twitter.com/​ronanmanly/​status/​693197228035432448]] RE [[https://​twitter.com/​ronanmanly/​status/​693144830940180489|https://​twitter.com/​ronanmanly/​status/​693144830940180489]]\\ 
 +* bron; [[https://www.bullionstar.com/blogs/​koos-jansen/​federal-reserve-new-york-gold-withdrawal-numbers-2014-dont-match-dutch-german-repatriation-claims/|https://​www.bullionstar.com/blogs/koos-jansen/​federal-reserve-new-york-gold-withdrawal-numbers-2014-dont-match-dutch-german-repatriation-claims/]]\\ 
 +* bron; [[http://​www.federalreserve.gov/​econresdata/​releases/​intlsumm/​forassets20160131.htm|http://​www.federalreserve.gov/​econresdata/​releases/​intlsumm/​forassets20160131.htm]]\\ 
 +* bron; [[http://www.nu.nl/economie/3934298/​nederlandsche-bank-haalt-deel-goudvoorraad-terug.html|http:​//​www.nu.nl/​economie/​3934298/​nederlandsche-bank-haalt-deel-goudvoorraad-terug.html]]
  
-**2014 ​maart** - de Krimcrisis en oost Oekraïne; in reactie ​op de machtswisseling in Oekraïne scheidt de Krim (een schiereiland dat Russisch georiënteerd is) zich van Oekraïne af via een referendum/neemt Rusland de Krim zonder bloedvergieten inDe Krim was in de geschiedenis vaker inzet van conflicten, waarna het tot 1954 bij Rusland hoorde ​(in 1954 droeg Rusland ​het over aan Oekraïne). In het oosten ​van Oekraïne ontstaat een gewapend conflict tussen Oekraïne ​en partijen die zich ook willen afscheiden, dat met het verdrag van Minsk een jaar later tot een soort nageleefde wapenstilstand komt. Juist in die regio waarin ​wordt gevochten stort een paar maanden later MH17 neer. +**2014 ​juli** - MH17 - rondom MH17 spelen zaken die invloed kunnen hebben ​op de beeldvorming ​van alle betrokkenen mbt het raadgevend ​referendum. ​Een opsomming ​van beschikbare informatie ​(of het gebrek daaraanzou een opsomming ​van speculatie zijn en wordt buiten dit overzicht gelaten.\\ 
-\\ * bron; https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Krimcrisis  +* bron; [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Malaysia_Airlines-vlucht_17|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Malaysia_Airlines-vlucht_17]]
-\\ * bron; https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Krim +
-\\ * bron; https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Minsk_II+
  
-**2014 ​maart/juni** - het Associatieverdrag met de EU wordt alsnog getekend ​door de eerder genoemde interim regering Jatsenjoek +**2014 ​oktober** - parlementsverkiezingen Oekraïne\\ 
-//"The EU-Ukraine Association Agreement (AA) replaced ​the EU-Ukraine Partnership ​and Cooperation Agreement as the legal basis and framework for EU-Ukraine relationsThe AA includes provisions for a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)"​// +2014 mei - presidentsverkiezingen Oekraïne; gewonnen door Porosjenko. Hij ontbindt ​het parlement en schrijft nieuwe parlementsverkiezingen uit Vanwege ​de afscheiding van de Krim (confiscatie ​door Rusland) en het daarop volgend conflict in oost Oekraïne dat zich wellicht ook wilde afscheiden, deden die regio'​s niet mee in de verkiezingen. //'It was estimated by the democratic watchdog OPORA that 4.6 million Ukrainians will be unable to vote – 1.8 million in Crimea ​and the city of Sevastopol, 1.6 million in Donetsk Oblast ​and 1.2 million in Luhansk Oblast'​.// Oekraïne heeft ongeveer 45 miljoen inwoners; ruim 10% kon dus geen stem uitbrengen.\\ 
-\\ * bron; http://www.eeas.europa.eu/ukraine/about/index_en.htm+* bron: [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ukrainian_parliamentary_election,​_2014|https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ukrainian_parliamentary_election,​_2014]]\\ 
 +* bron: [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne]]\\ 
 +* bron; [[https://www.nrc.nl/​nieuws/​2014/​08/​25/​oekraiense-president-porosjenko-ontbindt-parlement|https://​www.nrc.nl/nieuws/2014/08/​25/​oekraiense-president-porosjenko-ontbindt-parlement]]\\ 
 +* bron; [[https://​www.nrc.nl/​nieuws/​2014/​10/​27/​oekraine-twee-militairen-gedood-ovse-tevreden-over-verloop-verkiezingen|https://​www.nrc.nl/​nieuws/​2014/​10/​27/​oekraine-twee-militairen-gedood-ovse-tevreden-over-verloop-verkiezingen]]
  
-**2014 ​februari** - de oude grondwet van vóór de revolutie van 2004 wordt weer aangenomen, nadat president Janoekovytsj het land is ontvlucht. ​//"Na rellen en wat lijkt op een staatsgreep werd de macht overgenomen door regering-JatsenjoekHet is een interim-regering die steunt op de zetelverdeling voortgekomen uit de parlementsverkiezingen van 2012. Opmerkelijk is onder meer dat ze geleid wordt door een niet-verkozen premier, de bankier Arseni Jatsenjoek, en dat prominente ministerposten bezet worden door het neonazistische Svoboda"// +**2014 ​Augustus** - //"a financing agreement on EU budget support to Ukraine’s regional policy worth EUR 55 million."// ​Deze financiële support loopt daarna door en loopt in de miljarden onder het 'EU financial and technical assistance for Ukraine'​ programma\\ 
-\\ * bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Jatsenjoek +* bron:[[http://eeas.europa.eu/enp/pdf/​2015/​ukraine-enp-report-2015_en.pdf|http://​eeas.europa.eu/​enp/​pdf/​2015/​ukraine-enp-report-2015_en.pdf]]\\ 
-\\ * bron: http://​eeas.europa.eu/​enp/​pdf/​2015/​ukraine-enp-report-2015_en.pdf ​  ​+* bron; [[http://​www.eeas.europa.eu/​ukraine/​about/​financial-technical_assistance_en.htm|http://​www.eeas.europa.eu/​ukraine/​about/​financial-technical_assistance_en.htm]]
  
-**2013 december** - Staatssecretaris ​van de Verenigde Staten Victoria Nuland vertelt op een door Chevron gesponsord event dat ze 5 miljard dollar heeft geïnvesteerd in het bewerkstelligen van Oekraïne EU lidmaatschap ​en bewerkstelligen van regime wijziging in Oekraïne. Victoria Nuland die haar 'Fuck the EU' uitspraak een tijdje later maakt in gesprek met ambassadeur ​van de Verenigde Staten, over de installatie ​van een interim regering. +**2014 april** - Hunter Biden (de zoon van de Amerikaanse vice president Joe Biden) treedt toe tot en wordt voorzitter ​van de raad van bestuur van het grootste oliebedrijf van Oekraïne\\ 
-\\ * bron: https://www.youtube.com/watch?​v=U2fYcHLouXY (7min26) +* bron: [[https://en.wikipedia.org/wiki/​Hunter_Biden|https://en.wikipedia.org/wiki/Hunter_Biden]]
-\\ * bron: https://www.youtube.com/watch?​v=KIvRljAaNgg (3min) +
-\\ * bron (ongeverifieerd);​ http://​www.gewoon-nieuws.nl/​2014/​03/​vs-plaatsen-neo-nazis-op-sleutelposities-regering-oekraine/+
  
-**2013 November** beëindigde toenmalig president ​van Oekraïne ​Janoekovytsj de onderhandelingen die moesten leiden tot het tekenen van een associatieverdrag incl. handelsverdrag waaraan sinds 2007 werd onderhandeld en dat voortkwam ​uit de ' European Neighbourhood Policy',​ een verdrag dat men voornemens was in Vilnius te sluiten. // +**2014 maart** - 33 ton fysiek goud van Oekraïne ​wordt volgens onbevestigde berichten in het geheim ​uit Oekraïne weggehaald. Dat het goud inderdaad weg is wordt in november alsnog bevestigd.\\ 
-"One week before the 3rd Eastern Partnership Summit in Vilnius on 28th and 29th November 2013 Ukraine suspended the preparation of an Association Agreement under negotiation since 2007The argument put forward was that Ukraine wanted to prepare an "​equal"​ exchange with the Union and "​revive economic negotiations"​ with Russia. In fact Russia, which had showed its concern about this agreement since the summer of 2013, had achieved its aimof impeding a rapprochement process with the European Union deemed incompatible with Ukraine'​s membership of the Customs Union."// +* bron (ongeverifieerd) [[http://21stcenturywire.com/​2014/​03/​21/​the-latest-heist-us-quietly-snatches-the-ukraines-gold-reserves/​|http://​21stcenturywire.com/2014/03/​21/​the-latest-heist-us-quietly-snatches-the-ukraines-gold-reserves/​]]\\ 
-\\ * bron; http://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0327-the-european-neighbourhood-policy-put-to-the-test-by-the-ukrainian-crisis+* bron; [[http://www.zerohedge.com/news/2014-11-18/ukraine-admits-its-gold-gone|http://​www.zerohedge.com/​news/​2014-11-18/ukraine-admits-its-gold-gone]]
  
-**2009 juli** - heden nog van kracht? - het Oostelijk partnerschap - //"is een samenwerkingsverband tussen ​de Europese Unie en zes voormalige Sovjetrepublieken ​in Oost-Europa en de Kaukasus, te weten Armenië, Azerbeidzjan,​ Georgië, Moldavië, ​Oekraïne ​en Wit-Rusland. ​Het Oostelijk Partnerschap werd op 7 mei 2009 te Praag opgericht en doelt voornamelijk op de verbetering ​van politieke ​en economische relaties ​met die landenVoor Europa zou deze samenwerking ook zorgen voor meer stabiliteit en veiligheid aan de oostkantHet Oostelijk Partnerschap is onderdeel van het Europees Nabuurschapsbeleid."// +**2014 maart** - de Krimcrisis ​en oost Oekraïne; ​in reactie op de machtswisseling in Oekraïne ​scheidt de Krim (een schiereiland dat Russisch georiënteerd is) zich van Oekraïne af via een referendum/​neemt ​Rusland ​de Krim zonder bloedvergieten inDe Krim was in de geschiedenis vaker inzet van conflicten, waarna het tot 1954 bij Rusland hoorde (in 1954 droeg Rusland het over aan Oekraïne). In het oosten van Oekraïne ontstaat een gewapend conflict tussen Oekraïne ​en partijen die zich ook willen afscheiden, dat met het verdrag van Minsk een jaar later tot een soort nageleefde wapenstilstand komt. Juist in die regio waarin wordt gevochten stort een paar maanden later MH17 neer.\\ 
-\\ * bron; wikipedia https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oostelijk_Partnerschap+* bron; [[https://​nl.wikipedia.org/wiki/Krimcrisis|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Krimcrisis]]\\ 
 +* bron; [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Krim|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Krim]]\\ 
 +* bron; [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Minsk_II|https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Minsk_II]]
  
-**2007 tot - november 2013** - //"European Neighbourhood Policy ​ENP is chiefly a bilateral policy between ​the EU and each partner country."// ​(Dit is een policy, geen verdrag. Ik heb geen start- of einddatum gevonden). +**2014 maart/juni** - het Associatieverdrag met de EU wordt alsnog getekend door de eerder genoemde interim regering Jatsenjoek. ​//"The EU-Ukraine Association Agreement (AA) replaced ​the EU-Ukraine Partnership ​and Cooperation Agreement as the legal basis and framework for EU-Ukraine relationsThe AA includes provisions for a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)"// \\ 
-\\ * bron; http://​eeas.europa.eu/​enp/about-us/​index_en.htm +* bron; [[http://www.eeas.europa.eu/​ukraine/​about/​index_en.htm|http://www.eeas.europa.eu/​ukraine/​about/index_en.htm]]
-\\ * bron; raport van de status van het ENP tussen de EU en Oekraine over 2015 http://​eeas.europa.eu/​enp/​pdf/​2015/ukraine-enp-report-2015_en.pdf +
-\\ * bron; http://www.robert-schuman.eu/​en/​european-issues/​0327-the-european-neighbourhood-policy-put-to-the-test-by-the-ukrainian-crisis+
  
-**2005** - //"The European Neighbourhood Action Plan on Ukraine was launched in 2005it is intended to set out political and economic priorities for action by the countryIt provides for a benchmarked roadmap in bringing about needed reforms and fulfillment of these priorities ​is meant to bring Ukraine closer to the European Union"//  +**2014 februari** - de oude grondwet van vóór de revolutie van 2004 wordt weer aangenomen, nadat president Janoekovytsj het land is ontvlucht. ​//"Na rellen en wat lijkt op een staatsgreep werd de macht overgenomen door regering-JatsenjoekHet is een interim-regering die steunt op de zetelverdeling voortgekomen uit de parlementsverkiezingen van 2012Opmerkelijk ​is onder meer dat ze geleid wordt door een niet-verkozen premier, de bankier Arseni Jatsenjoek, en dat prominente ministerposten bezet worden door het neonazistische Svoboda"// ​\\ 
-\\ * bronhttp://fae.pl/biuletynopinieeutowardukraine.pdf+* bron: [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Regering-Jatsenjoek|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Regering-Jatsenjoek]]\\ 
 +* bron: [[http://eeas.europa.eu/enp/​pdf/​2015/​ukraine-enp-report-2015_en.pdf|http://​eeas.europa.eu/​enp/​pdf/​2015/​ukraine-enp-report-2015_en.pdf]]
  
-**2004** - oranje revolutie en een nieuwe grondwet na verkiezingen die door Janoekovitsj werden gewonnen. //"De economische situatie van het land was in de periode vanaf de jaren 90 zwaar verslechterd. De bevolking daalde ​van 52 naar 48 miljoen ​en het BNP van het land was in 1998 gedaald tot 40% van wat het was in 1990""De Oekraïense bevolking gaf massaal gehoor aan de oproep van Joesjtsjenko [verliezend kandidaat] zich niet bij de uitslag neer te leggen. Dit leidde tot een ernstige politieke crisis, ​die steeds meer het karakter kreeg van een volksopstand,​ waarbij ook steeds vaker werd gesproken over de mogelijkheid van een burgeroorlog of ook een splitsing van het land in twee helften, waarbij sommigen zelfs dreigden Oost-Oekraïne bij Rusland te willen voegen. Joesjtsjenko is niet erg geliefd in het oosten van het land, daar hij als een van de belangrijkste personen wordt gezien achter de IMF-hervormingen van 1994waarbij ​de prijzen ​van openbare goederen sterk stegen (elektriciteit met 600%, openbaar vervoer met 900%), de koopkracht daalde met 75%, de import van westerse goederen sterk steeg (waartegen veel nationale particuliere en overheidsbedrijven niet konden produceren en daardoor failliet gingen) en grote delen van de niet rendabele industrie werden geslotenOost-Oekraïne is sterk gericht op de industrie en werd daardoor zwaar getroffen."// +**2013 december** - Staatssecretaris van de Verenigde Staten Victoria Nuland vertelt op een door Chevron gesponsord event dat ze 5 miljard dollar heeft geïnvesteerd in het bewerkstelligen ​van Oekraïne EU lidmaatschap ​en bewerkstelligen ​van regime wijziging ​in OekraïneVictoria Nuland ​die haar 'Fuck the EU' uitspraak ​een tijdje later maakt in gesprek met ambassadeur ​van de Verenigde Statenover de installatie ​van een interim regering.\\ 
-\\ * bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjerevolutie +* bron: [[https://​www.youtube.com/watch?​v=U2fYcHLouXY|https:​//​www.youtube.com/​watch?​v=U2fYcHLouXY]] (7min26)\\ 
-\\ * bron; https://www.imf.org/external/np/sec/pr/1996/pr9624.htm+* bron: [[https://www.youtube.com/watch?​v=KIvRljAaNgg|https:​//​www.youtube.com/​watch?​v=KIvRljAaNgg]] (3min)\\ 
 +* bron (ongeverifieerd)[[http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/03/vs-plaatsen-neo-nazis-op-sleutelposities-regering-oekraine/|http://www.gewoon-nieuws.nl/​2014/​03/​vs-plaatsen-neo-nazis-op-sleutelposities-regering-oekraine/​]]
  
-**1998 maart tot - 2008** "- partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oekraine -  Sinds het einde van de jaren negentig heeft de Europese Unie (EU) tien vergelijkbare partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (PSO / PCA) gesloten met: Rusland ​en de Nieuwe Onafhankelijke Staten van Oost-Europade Zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië:​ ArmeniëAzerbeidzjanGeorgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan en Tadzjikistan." ​ +**2013 November** beëindigde toenmalig president van Oekraïne Janoekovytsj de onderhandelingen die moesten leiden tot het tekenen ​van een associatieverdrag incl. handelsverdrag waaraan sinds 2007 werd onderhandeld ​en dat voortkwam uit de ' European Neighbourhood Policy'​een verdrag dat men voornemens was in Vilnius te sluiten. // "One week before the 3rd Eastern Partnership Summit in Vilnius on 28th and 29th November 2013 Ukraine suspended the preparation of an Association Agreement under negotiation since 2007. The argument put forward was that Ukraine wanted to prepare an "​equal"​ exchange with the Union and "​revive economic negotiations"​ with Russia. In fact Russiawhich had showed its concern about this agreement since the summer of 2013had achieved its aim: of impeding a rapprochement process with the European Union deemed incompatible with Ukraine'​s membership of the Customs Union."// \\ 
-\\ * bron; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?​uri=URISERV%3Ar17002 +* bron; [[http://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0327-the-european-neighbourhood-policy-put-to-the-test-by-the-ukrainian-crisis|http://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0327-the-european-neighbourhood-policy-put-to-the-test-by-the-ukrainian-crisis]]
-\\ * bron; http://www.europa-nu.nl/id/vj45c5qt9gxe/relatie_eu_oekraine#​p4+
  
-**1991** - "EU-Ukraine relations were launched ​in 1991just two weeks after Ukraine gained independence. Due to its contractual form of relations with the EU,Ukraine was defined as a part of the so called “third basket” of the European countries that have relations with the EU. The “third basket” is composed by the countries of the former Soviet Union which only have trade agreementshat the EU has established with all third trade partners without any right tobecome a member of the EU. “First basket” are the countries that have associated membership in the EU and have “European Agreements” with the right to join the EUwhile “second basket” are the countries of “Stabilization and Association Agreement” from western Balkanswhose right to join the EU is also acknowledged." +**2009 juli** - heden nog van kracht? ​het Oostelijk partnerschap - //"is een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie en zes voormalige Sovjetrepublieken ​in Oost-Europa en de Kaukasuste weten ArmeniëAzerbeidzjanGeorgiëMoldavië, Oekraïne en Wit-Rusland. Het Oostelijk Partnerschap werd op 7 mei 2009 te Praag opgericht en doelt voornamelijk op de verbetering van politieke en economische relaties met die landen. Voor Europa zou deze samenwerking ook zorgen voor meer stabiliteit en veiligheid aan de oostkant. Het Oostelijk Partnerschap ​is onderdeel van het Europees Nabuurschapsbeleid."// \\ 
-\\ * bron; http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/26515/ipublicationdocument_singledocument/​e8e212aa-79ee-43ca-87ee-c95f06065cd1/en/PN05.08.pdf+* bron; wikipedia [[https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostelijk_Partnerschap|https:​//nl.wikipedia.org/wiki/Oostelijk_Partnerschap]]
  
-**1991 augustus** - //"​Oekraïne riep op 24 augustus 1991 zijn onafhankelijkheid uit, toen in de Sovjet-Unie een staatsgreep van conservatieve krachten was mislukt. De bevolking sprak zich op 1 december per referendum uit voor onafhankelijkheid. Enkele weken later hield de Sovjet-Unie op te bestaan."//​ +**2007 tot - november 2013** - //"​European Neighbourhood Policy - ENP is chiefly a bilateral policy between the EU and each partner country."//​ (Dit is een policy, geen verdrag. Ik heb geen start- of einddatum gevonden).\\ 
-\\ * bron: https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne+* bron; [[http://​eeas.europa.eu/​enp/​about-us/​index_en.htm|http://​eeas.europa.eu/​enp/​about-us/​index_en.htm]]\\ 
 +* bron; raport van de status van het ENP tussen de EU en Oekraine over 2015 [[http://​eeas.europa.eu/​enp/​pdf/​2015/​ukraine-enp-report-2015_en.pdf|http://​eeas.europa.eu/​enp/​pdf/​2015/​ukraine-enp-report-2015_en.pdf]]\\ 
 +* bron; [[http://​www.robert-schuman.eu/​en/​european-issues/​0327-the-european-neighbourhood-policy-put-to-the-test-by-the-ukrainian-crisis|http://​www.robert-schuman.eu/​en/​european-issues/​0327-the-european-neighbourhood-policy-put-to-the-test-by-the-ukrainian-crisis]] 
 + 
 +**2005** - //"The European Neighbourhood Action Plan on Ukraine was launched in 2005. it is intended to set out political and economic priorities for action by the country. It provides for a benchmarked roadmap in bringing about needed reforms and fulfillment of these priorities is meant to bring Ukraine closer to the European Union"//​ \\ 
 +* bron; [[http://​fae.pl/​biuletynopinieeutowardukraine.pdf|http://​fae.pl/​biuletynopinieeutowardukraine.pdf]] 
 + 
 +**2004** - oranje revolutie en een nieuwe grondwet na verkiezingen die door Janoekovitsj werden gewonnen. //"De economische situatie van het land was in de periode vanaf de jaren 90 zwaar verslechterd. De bevolking daalde van 52 naar 48 miljoen en het BNP van het land was in 1998 gedaald tot 40% van wat het was in 1990". "De Oekraïense bevolking gaf massaal gehoor aan de oproep van Joesjtsjenko [verliezend kandidaat] zich niet bij de uitslag neer te leggen. Dit leidde tot een ernstige politieke crisis, die steeds meer het karakter kreeg van een volksopstand,​ waarbij ook steeds vaker werd gesproken over de mogelijkheid van een burgeroorlog of ook een splitsing van het land in twee helften, waarbij sommigen zelfs dreigden Oost-Oekraïne bij Rusland te willen voegen. Joesjtsjenko is niet erg geliefd in het oosten van het land, daar hij als een van de belangrijkste personen wordt gezien achter de IMF-hervormingen van 1994, waarbij de prijzen van openbare goederen sterk stegen (elektriciteit met 600%, openbaar vervoer met 900%), de koopkracht daalde met 75%, de import van westerse goederen sterk steeg (waartegen veel nationale particuliere en overheidsbedrijven niet konden produceren en daardoor failliet gingen) en grote delen van de niet rendabele industrie werden gesloten. Oost-Oekraïne is sterk gericht op de industrie en werd daardoor zwaar getroffen."//​ \\ 
 +* bron: [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oranjerevolutie|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oranjerevolutie]]\\ 
 +* bron; [[https://​www.imf.org/​external/​np/​sec/​pr/​1996/​pr9624.htm|https://​www.imf.org/​external/​np/​sec/​pr/​1996/​pr9624.htm]] 
 + 
 +**1998 maart tot - 2008** "- partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oekraine - Sinds het einde van de jaren negentig heeft de Europese Unie (EU) tien vergelijkbare partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (PSO / PCA) gesloten met: Rusland en de Nieuwe Onafhankelijke Staten van Oost-Europa,​ de Zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië:​ Armenië, Azerbeidzjan,​ Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan en Tadzjikistan."​\\ 
 +* bron; [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​NL/​TXT/?​uri=URISERV%3Ar17002|http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​NL/​TXT/?​uri=URISERV%3Ar17002]]\\ 
 +* bron; [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vj45c5qt9gxe/​relatie_eu_oekraine#​p4|http://​www.europa-nu.nl/​id/​vj45c5qt9gxe/​relatie_eu_oekraine#​p4]] 
 + 
 +**1991** - "​EU-Ukraine relations were launched in 1991, just two weeks after Ukraine gained independence. Due to its contractual form of relations with the EU,Ukraine was defined as a part of the so called “third basket” of the European countries that have relations with the EU. The “third basket” is composed by the countries of the former Soviet Union which only have trade agreementshat the EU has established with all third trade partners without any right tobecome a member of the EU. “First basket” are the countries that have associated membership in the EU and have “European Agreements” with the right to join the EU, while “second basket” are the countries of “Stabilization and Association Agreement” from western Balkans, whose right to join the EU is also acknowledged."​\\ 
 +* bron; [[http://​mercury.ethz.ch/​serviceengine/​Files/​ISN/​26515/​ipublicationdocument_singledocument/​e8e212aa-79ee-43ca-87ee-c95f06065cd1/​en/​PN05.08.pdf|http://​mercury.ethz.ch/​serviceengine/​Files/​ISN/​26515/​ipublicationdocument_singledocument/​e8e212aa-79ee-43ca-87ee-c95f06065cd1/​en/​PN05.08.pdf]] 
 + 
 +**1991 augustus** - //"​Oekraïne riep op 24 augustus 1991 zijn onafhankelijkheid uit, toen in de Sovjet-Unie een staatsgreep van conservatieve krachten was mislukt. De bevolking sprak zich op 1 december per referendum uit voor onafhankelijkheid. Enkele weken later hield de Sovjet-Unie op te bestaan."//​ \\ 
 +* bron: [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne]] 
 + 
 +**Rond 1990** - met de val van de Berlijnse muur, vielen de '​Oostbloklanden'​ (waaronder ook Oekraïne) uiteen. Tot die tijd en sinds het einde van de tweede wereldoorlog (1940-1945) waren ze onderdeel van het '​Warschaupact'​ waar ook het huidige Rusland deel van uitmaakte. Volgens een onderzoek uit 2013 over het dan nog onverdeelde Oekraïne; '56 procent betreurde de val van Sovjet-Unie en maar 23% vond het een goede zaak'. Wikipedia haalt deze quote uit RT (Russia Today), die weer refereert aan een onderzoek van Gallup (Amerikaans onderzoeksbureau).\\ 
 +* bron; [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Warschaupact|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Warschaupact]]\\ 
 +* bron; [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Val_van_het_communisme|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Val_van_het_communisme]]\\ 
 +* bron; [[http://​www.berlijnsemuur.info/​valvandeberlijnsemuur.htm|http://​www.berlijnsemuur.info/​valvandeberlijnsemuur.htm]]\\ 
 +* bron; [[http://​www.gallup.com/​poll/​166538/​former-soviet-countries-harm-breakup.aspx|http://​www.gallup.com/​poll/​166538/​former-soviet-countries-harm-breakup.aspx]]\\ 
 +* bron: [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Gallup_%28company%29|https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Gallup_%28company%29]] 
 + 
 +**1993** - //"Het Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie. De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was in 2009 met het (in 2007 ondertekende) Verdrag van Lissabon."//​ \\ 
 +**1958** //"​oprichting voorloper van de Europese Unie door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland"//​ \\ 
 +* bron; [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Europese_Unie|https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Europese_Unie]] 
 + 
 +\\
  
-**Rond 1990** - met de val van de Berlijnse muur,  vielen de '​Oostbloklanden'​ (waaronder ook Oekraïne) uiteen. Tot die tijd en sinds het einde van de tweede wereldoorlog (1940-1945) waren ze onderdeel van het '​Warschaupact'​ waar ook het huidige Rusland deel van uitmaakte. ​ 
-Volgens een onderzoek uit 2013 over het dan nog onverdeelde Oekraïne; '56 procent betreurde de val van Sovjet-Unie en maar 23% vond het een goede zaak'. Wikipedia haalt deze quote uit RT (Russia Today), die weer refereert aan een onderzoek van Gallup (Amerikaans onderzoeksbureau). 
-\\ * bron; https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Warschaupact 
-\\ * bron; https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Val_van_het_communisme 
-\\ * bron; http://​www.berlijnsemuur.info/​valvandeberlijnsemuur.htm ​ 
-\\ * bron; http://​www.gallup.com/​poll/​166538/​former-soviet-countries-harm-breakup.aspx ​ 
-\\ * bron: https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Gallup_%28company%29 
  
-**1993** - //"Het Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie. De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was in 2009 met het (in 2007 ondertekende) Verdrag van Lissabon."//​ 
-\\ **1958** //"​oprichting voorloper van de Europese Unie door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland"//​ 
-\\ * bron; https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Europese_Unie 
archief/playground/playground.1454267417.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/01/31 20:10 door Rico