Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:cameratoezicht_gemeentewet

Privacy in de politiek: Cameratoezicht in gemeentewet en wet politieregisters

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) heeft op 17 april 2010 regels voor cameratoezicht in de EU afgekondigd. Wie toch camera's ophangt, moet dit op een manier doen die geen gevolgen heeft voor privacy en andere fundamentele rechten.

Veiligheid of schijnveiligheid

Cameratoezicht is niet meer weg te denken. Het veiligheidsgevoel en de veiligheid zijn op plaatsen met cameratoezicht toegenomen, menen gemeenten en politie. Veel deskundigen, onderzoekers en bloggers zijn er niet zo zeker van. “Het gaat meer om gevoel dan om feiten.” Meer evaluaties vind je hier en hier.

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad kan de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten vaste camera’s voor een bepaalde duur te plaatsen ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats. De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare plaats of plaatsen aan, met inachtneming van de aanwijzingen van de gemeenteraad en in overleg met de Officier van Justitie. De aanwezigheid van camera’s moet op duidelijke wijze kenbaar gemaakt worden voor iedereen die de desbetreffende openbare plaats betreedt.De met de camera’s gemaakte beelden mogen worden vastgelegd en voor maximaal vier weken worden bewaard. (Gegevens van) de vastgelegde beelden kunnen worden verstrekt ten behoeve van de opsporing van een gepleegd strafbaar feit.Groenlinks heeft wel bedenkingen: “Voorzitter. GroenLinks staat terughoudend tegenover cameratoezicht. Zij kan zich echter toch vinden in het wetsvoorstel, omdat het een wettelijke basis vormt voor een bestaande praktijk, waarin de verantwoording aan de gemeente en de rapportage goed werden geregeld. Mijn fractie vindt het bijzonder jammer dat het amendement op stuk nr. 10 is aangenomen, waarin de plicht tot rapportage door de burgemeester aan de gemeenteraad weer uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Wij hebben ons dan ook beraden of het wetsvoorstel dan nog onze steun kan hebben. Wij zullen toch voor het wetsvoorstel stemmen, maar wij betreuren uiteraard de aanneming van dit amendement.

archief/politiek/cameratoezicht_gemeentewet.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:19 door KapiteinG