Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:energiemeters

Privacy in de politiek: Slimme energiemeters

De Tweede Kamer heeft op 9 november 2010 met algemene stemmen het gewijzigde wetsvoorstel voor gebruik van slimme energiemeters aangenomen. De Tweede Kamer had op 3 juli 2008 al voor een wet gestemd die dit regelt, maar omdat de Eerste Kamer niet akkoord ging met het verplicht installeren, kwam de wet weer terug bij de Tweede Kamer. Minister Verhagen heeft de wet nu aangepast en de slimme meter is niet langer verplicht. Samson (PvdA) en Van Veldhoven (D66) zijn hier niet blij mee, want zij stellen energiebesparing boven privacybezwaren. Jansen (SP) 'hoopt' dat de op afstand uitleesbare meters bestand zijn tegen hackers. Bij de stemming in 2008 waren GL, PvdD en de SP nog tegen.

Vrijwillig, zolang 80% hem maar neemt.

Het plaatsen van de meter is nu op vrijwillige basis, maar de overheid streeft ernaar minstens 80% van de huishoudens van deze meters te voorzien. In antwoord op vragen van D66 zegt de minister toe dat bij een minder hoog percentage bekeken zal worden of “aanvullende maatregelen wenselijk en noodzakelijk zijn”. Overigens gaat de nieuwe meter de burger extra geld kosten. In Engeland heeft men uitgerekend dat het 12 jaar duurt voordat het installatiebedrag van de meter is terugverdiend met besparingen van energie. De verwachting in Nederland is dat er 1,3 procent van het energieverbruik in NL bespaard kan worden als iedereen een slimme meter neemt.

De slimme meter verstuurt gegevens naar de energiemaatschappij

Via de slimme meters krijgen de energiemaatschappijen (en indirect ook politie en justitie) zeer gedetailleerde informatie over het energieverbruik van hun klanten. Omdat het energieverbruik elk kwartier wordt bekeken, kan er uit de gegevens worden afgeleid wat iemands leefpatroon is; wanneer iemand (meestal) thuis is; of iemand langdurig weg is, bijvoorbeeld op vakantie; welke elektronische producten zich in huis bevinden; wanneer elektronische producten worden gebruikt. Door deze gegevens weten energieleveranciers precies wat mensen verbruiken en hoeveel dat kost. Dit maakt het mogelijk effectieve besparingsadviezen te geven en diensten af te stemmen op de wensen van klanten. Maar met zoveel gegevens is de kans op misbruik/diefstal zeker aanwezig. Ook kunnen met deze meters het gas en elektriciteit met één druk op de knop vanuit het energiebedrijf per huishouden worden in- of uitgeschakeld. Volgens het nieuwe wetsvoorstel is het wel mogelijk aan de netbeheerder aan te geven wat de frequentie en het detailniveau van het uitlezen van gegevens moet zijn.

In Amerika worden de slimme meters sinds kort gebruikt en zijn de eerste beveiligingslekken al geconstateerd. Kwaadwillenden konden bijvoorbeeld de stroom op afstand uitschakelen.

Eerste kamer stemde tegen eerder wetsvoorstel

De Eerste kamer heeft er voor gezorgd dat de 'slimme energie' meters niet verplicht worden. Eerder stond in het wetsvoorstel een celstraf van maximaal zes maanden en een boete tot 17.000 euro op het weigeren van de slimme meter.

De heer Jansen (SP): “De SP-fractie vindt het onacceptabel als huishoudens nu al verplicht worden om een slimme meter te laten plaatsen. Alleen indien […] vrijwillige plaatsing wordt geregeld […] zullen wij het wetsvoorstel steunen. Anders zullen wij ertegen stemmen.” 'Vrijwillige plaatsing' wordt echter alleen gesteund door SP, GroenLinks, PvdD, VVD, SGP en PVV. CDA, PvdA, CU, D66, ToN zijn voor 'verplichte plaatsing'.

archief/politiek/energiemeters.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:21 door KapiteinG