Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:identificatieplicht

Privacy in de politiek: Identificatieplicht in de politiek

Iedereen vanaf 14 jaar moet vanaf 1 januari 2005 een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een toezichthouder daarom vraagt. Dat is een van de maatregelen die de overheid neemt om de veiligheid te vergroten, de aanpak van criminaliteit te versterken en overlast te verminderen. Omdat met de identificatieplicht eenvoudig kan worden gecontroleerd of de gegevens die iemand opgeeft juist zijn, kan de politie makkelijker en sneller haar werk doen.

U moet uw identiteitsbewijs laten zien als de politie daarom vraagt. Als u geen identiteitsbewijs kunt laten zien, moet u mee naar het politiebureau. Daar wordt dan uw identiteit gecontroleerd. U kunt dan een boete krijgen. Maar zij mogen u alleen naar uw identiteitsbewijs vragen als daar een reden voor is. Iedere toezichthouder moet zich daarnaast bij zijn eigen werkgebied houden.

Uitzondering

Onlangs maakte de politiek een uitzondering op de identificatieplicht voor het stemmen bij verkiezingen. Daar moet u zich wel verplicht legitimeren, maar dat mag ook met een pas die maximaal vijf jaar is verlopen.

Toezichthouder en politie moeten zich ook legitimeren

Vanwege artikel 2 van de Ambtsinstructie is de politieambtenaar zelf ook verplicht zich te legitimeren indien daartoe een verzoek komt. Een politieambtenaar in burgerkleding is zelfs altijd verplicht zich te legitimeren. Een aantal mensen roept daarom op om altijd als er om identificatieplicht wordt gevraagd dit tegelijk ook aan de politieambtenaar te vragen: “gelijk oversteken”.

Stemming

De SP vindt dat niet is vast komen te staan wat de uitbreiding van de identificatieplicht toevoegt aan de al bestaande mogelijkheden, anders dan dat het de taak van de politie vergemakkelijkt. Veiliger wordt het er in ieder geval niet op in onze samenleving. De minister is er ook niet in geslaagd wat de boodzaak hiervan is, gezien het feit dat het indruist tegen artikel 8 (privacy) van Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Rouvoet (CU) vindt het merkwaardig om een strafbaar feit te creëren om het werk van de politie op andere terreinen te vergemakkelijken. Ook CU onderstreept dat de noodzaak voor deze wet niet is vast komen te staan. Op haar eigen website pleit GroenLinks nog steeds tegen de identificatieplicht.

archief/politiek/identificatieplicht.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:22 door KapiteinG