Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:justitie_medische_dossiers

Privacy in de politiek: Inzage politie en justitie in medische dossiers

Staatssecretaris Teeven (VVD) wil politie en justitie toegang geven tot bepaalde medische dossiers. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Teeven wil mensen die niet mee willen werken aan hun eigen veroordeling, zo toch tot TBS kunnen veroordelen. Rechters kunnen dan op basis van het medisch dossier tot een TBS maatregel besluiten. Op dit moment valt het medisch dossier onder het beroepsgeheim van de arts en moeten politie en justitie eerst toestemming vragen voor inzage aan de verdachte.

Ook wil Teeven een 'verdergaande algemene aanwijzingsbevoegdheid' voor de minister in de wet opnemen. Dat betekent dat de minister zich met (de rechtsgang van) individuele zaken kan bemoeien.

Kaderwet

In de brief schrijft Teeven dat hij een en ander wil regelen in een kaderwet. Dat betekent dat het principe in de wet geregeld wordt, maar dat de afbakening waar en hoe het gaat gelden later door de minister zelf ingevuld gaat worden. Hiervoor hoeft de minister dan geen akkoord meer van de Tweede Kamer te vragen. Het gaat dan om bijvoorbeeld in welke gevallen medische dossiers voor opsporingsinstanties toegankelijk worden. Door het in een kaderwet te regelen is de minister heel flexibel om de grenzen aan te passen en bijvoorbeeld ook medische dossiers in de toekomst in minder zware gevallen voor politie en justitie toegangkelijk te maken (‘function creep’).

VVD heeft aangegeven deze maatregel te ondersteunen

archief/politiek/justitie_medische_dossiers.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:23 door KapiteinG