Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


communicatie:piraten_wiel

Het Piratenwiel

Dit is een vertaling van het volgende stukje tekst van Rick Falkvinge.

Dit artikel vat de ideologie van de Piratenpartijen en bewegingen samen. Deze ideologie is nog altijd volop in ontwikkeling, en kan nog altijd aangepast worden! De as van de ideologie is humanisme, maar het is niet 100% humanisme. Het is ook niet liberalisme, socialisme of conservatisme of zoals alle andere voormalige ideologieën. Dit artikel vat ieder deel van de Piratenideologie samen.

Humanisme - de as

Iedereen heeft dezelfde rechten, ongeacht afkomst. Iedereen heeft vrijheid om te geloven waar diegene in wilt geloven, zij het religieus, opvattingen of politiek: Iedereen zal gelijk behandeld worden. Iedereen heeft het recht op toegang, gebruik en verrijking van cultuur en kennis. De samenleving en overheid zal geen vooroordelen over iemand hebben.

Privacy

Het recht van ieder individu om privacy te hebben. Dit recht spreidt zich uit over 6 gebieden: briefgeheim, het recht om niet gevolgd te worden, het recht van privacy op eigen grond, lichaam, identiteit en data. Deze zijn allen onschendbaar, en mogen alleen geschonden worden als het individu wordt verdacht van een misdaad. In dat geval mag het alleen proportioneel geschonden worden.

Transparantie

Ieder individu heeft het recht om te onderzoeken hoe de overheid de macht gebruikt die door het volk is gegeven. De overheid mag niet iets vooraf vragen, zoals identiteit of geld. Iedere burger heeft het recht om volksvertegenwoordigers verantwoordelijk te houden voor hun acties, en de volksvertegenwoordigers mogen dit niet tegen houden.

Cultuur

Iedereen heeft het recht om cultuur te maken en mag daarbij van alle reeds bestaande cultuur gebruiken. Hiervoor is geen toestemming nodig. Iedereen heeft het recht om cultuur te delen, gebruikmakend van alle technologieën. Iedereen heeft altijd het recht om cultuur op te halen, gebruiken, remixen, publiceren, uitvoeren en om er deel aan te nemen.

Kennis

Iedereen heeft het recht om kennis te gebruiken, te hergebruiken en erop voort te bouwen. Niemand heeft het recht te verhinderen dat iemand kennis verwerft. Resultaten van publiekelijk gesubsidieerd onderzoek vallen in het publieke domein. Journalistiek is niet meer een beroep, maar een activiteit: We zijn afhankelijk van mensen die delen wat ze zien.

'Swarm Economy'

Mensen hebben niet meer één baan voor het leven. Ze hebben meestal meerdere banen, waarvan sommige betaald en andere onbetaald. Men wisselt regelmatig van baan. Een probleem is dat vrijwilligerswerk in de huidige economie niet als productie wordt gezien. De samenleving moet op dit gebied aanpassen en ook vrijwilligerswerk als waardevol werk zien.

Diversiteit

Polyculturen zijn in alle delen van de samenleving zeer belangrijk. Ten eerste voorkomt het culturele en ideologische inteelt. Ten tweede voegt het een zeer belangrijke beschermingslaag tegen machtsmisbruik toe. Ten derde is diversiteit niet alleen nodig in de bevolking, maar ook in de technische aspecten van de samenleving (om bijv. monopolistische structuren tegen te gaan).

Kwaliteit van ons werk

We zijn trots op de kwaliteit van ons werk. Iedere wet moet nodig, effectief en proportioneel zijn. Wanneer het hier niet aan voldoet, dient het verwijderd te worden. Wanneer een andere wetgeving onze doelen beter uitvoert, dan zullen we die moeten gebruiken in plaats van de huidige. Politieke prestige is schadelijk. Wetgeving is om te regeren, niet om symbolen mee af te geven. Daarom dus ook geen symboolwetgeving.

Pragmatisme

We zetten hoge doelen, en weten dat we die niet gelijk zullen halen. De weg naar de samenleving volgens onze idealen heeft vele stappen, en we moeten kunnen leven in ieder van die. Als we naar een tussenstap gaan, betekent het dat we niet ons doel opgeven, maar dat we nog steeds richting het doel bewegen.

communicatie/piraten_wiel.txt · Laatst gewijzigd: 2021/10/27 22:01 door waBrandsma