Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:patientrechten

Patiëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking

Minister Schippers (VVD) van Volksgezondheid heeft eind december een wetsvoorstel met toelichting naar de Tweede Kamer gestuurd met eisen waaraan de elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg moet voldoen. Door alle zorgen rond het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD), hebben de Eerste en Tweede Kamer de regering opgeroepen met aanvullende eisen te komen. Dit wetsvoorstel gaat in op deze eisen en geldt niet alleen voor het landelijke systeem, maar voor alle elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, waaronder de huidige regionale patiëntendossiers.

Boetes

Het wetsvoorstel regelt onder andere, dat zorgverzekeraars flinke boetes kunnen krijgen als ze zich “toegang verschaffen tot een elektronisch uitwisselingssysteem”. De maximale boete per overtreding wordt € 500.000 of, als dat hoger is, 10% van de omzet van de verzekeraar. Daders kunnen indiviueel strafrechterlijk vervolgd worden (art 138ab WvS). Verzekerden die daar slachtoffer van zijn, mogen in een dergelijk geval direct de verzekering opzeggen.

Toestemming

Met dit wetsvoorstel zijn zorgverleners verplicht om patiënten toestemming te vragen voordat hun gegevens in een uitwisselingssysteem worden opgenomen. De patiënt krijgt het recht bepaalde (categorieën van) hulpverleners uit te sluiten van inzage in zijn/haar gegevens.

Inzage

De patiënt krijgt het recht op elektronisch inzage of een afschrift van zijn/haar dossier. Dit zal kosteloos zijn en hoeft nadrukkelijk niet via internet plaats te vinden. De beheerders van het systeem moeten op verzoek van de patiënt inzage kunnen geven wie de gegevens voor uitwisseling beschikbaar hebben gemaakt en wie het dossier bekeken hebben.

Toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaan toezicht op de naleving van deze nieuwe regels uitoefenen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is belast met het toezicht op de zorgverzekeraars en zal in voorkomende gevallen de boetes uitdelen. Het wetsvoorstel wordt apart en versneld behandeld in verband met de onrust over het landelijke elektronisch patiëntendossier (LSP). Later zal het onderdeel uitmaken van de Wet cliëntenrecht zorg (Wcz).

Naast dit wetsvoorstel, zal de minister een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vaststellen, waarin eisen worden opgenomen over de beveiliging van de systemen in de zorg. Het gaat dan onder andere over de normen NEN-7510 tot 7513.

archief/politiek/patientrechten.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:23 door KapiteinG