Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:ppnl_privacy2010

Piratenpartij over privacy

Het is duidelijk dat de Piratenpartij nog volop in ontwikkeling is. Het definitieve programma wijkt op punten af van de eerder uitgebrachte standpunten. Gelukkig zijn de aanpassingen ten gunste van de privacy. De Piratenpartij is namelijk veel concreter en kritischer geworden.

De Piratenpartij komt op voor “jouw belangen in de informatiesamenleving die nu door de politiek verwaarloosd worden”. De Piratenpartij is met name een 'twee-issue' partij: ze richten zich op “burgerrechten, privacy in het bijzonder, en de hervorming van het auteursrecht.” In het definitieve programma hebben ze hun principes uitgewerkt naar andere gebieden.

Veiligheid

De Piratenpartij wil “geen vingerafdrukkendatabase of DNA-gegevensopslag van burgers”. Ook vinden ze het “een recht om zonder identificatiebewijs over straat te gaan”. Identificatieplicht is enkel van toepassing bij verdenking van een strafbaar feit én na toetsing van de verdenking door een rechter-commissaris.

De Piratenpartij vindt dat cameratoezicht alleen in risicogebieden is toegestaan.

Internet

De Piratenpartij vindt dat “communicatie via email, chat, etc. onder het briefgeheim behoort”. Ze willen het aftappen van telefoon of internet moeilijker maken door het alleen toe te staan na een rechterlijke uitspraak. Het bewaren van telefoon- en internetverkeer wil de Piratenpartij verbieden.

Opslag van gegevens De Piratenpartij is voor ‘privacy by design’ waarmee bedoeld wordt dat je al in de ontwerpfase van een maatregel rekening houdt met de privacy-eisen. Er moeten ook strengere eisen en beperkingen aan de opslag van gegevens worden gesteld, zoals alleen opslaan voor het gestelde doel en zoveel mogelijk anonimiseren.

De Piratenpartij vindt dat er “een meldingsplicht moet komen voor datalekken”. En bij een datalek dient de database direct afgesloten te worden om schade te voorkomen.

Reizen

De Piratenpartij wil dat anoniem reizen (met de OV-chipkaart) mogelijk blijft en geen extra geld kost. Nu kun je meestal alleen korting krijgen, als je je (reis)gegevens op laat slaan, die de vervoersmaatschappijen vervolgens 7 jaar bewaren. Het kilometerheffingsysteem dat nu wordt voorgesteld komt er niet wegens “schending van de privacy”.

Energiemeters

De Piratenpartij wil dat de slimme energiemeters alleen maandelijks of per kwartaal hun gegevens aan de energiemaatschappijen versturen. Hierdoor kan niet meer in detail uw gedrag in huis gevolgd worden. Ook mogen de energiebedrijven de energiemeters niet meer zelf aansturen. Op afstand met één druk op de knop een consument afschakelen is dan niet meer mogelijk.

Gezondheidszorg

De Piratenpartij is tegen de invoering van het elektronisch patiënten dossier omdat ze constateren dat het zo'n grote aaneenschakeling van systemen is, dat met één lek alle medische gegevens van personen op straat komen te liggen. Ook is een dergelijk systeem volgens de Piratenpartij in strijd met het medisch beroepsgeheim.

Overig

De Piratenpartij vindt dat het mogelijk moet zijn om anoniem te betalen met een pinbetaling. “De verkoper hoeft niet te weten wíe er betaalt, het feit dát er betaald is, is voldoende.“

De Piratenpartij heeft in het compacte programma geen aandacht voor actuele discussies zoals robuuster toezicht op naleving privacyregels, het elektronisch kinddossier, de verwijsindex risiscojongeren, het landelijk informatiesysteem schulden, de bodyscanners op schiphol of het uitwisselen van gegevens van vliegtuigpassagiers. Maar gezien hun uitgangspunten zijn ze waarschijnlijk voor het eerste punt en tegen de overigen.

archief/politiek/ppnl_privacy2010.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 04:38 door 66.249.76.112