Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:vingerafdrukkken_buitenlanders

Privacy in de politiek: Opslag vingerafdrukken buitenlander

Minister Leers (CDA) heeft een wetsvoorstel ingediend om tien vingerafdrukken van buitenlanders op te kunnen slaan. Het gaat om iedereen die een tijdelijke verblijfsvergunning aanvraagt, bijvoorbeeld voor asiel, maar ook voor werk of studie. De minister denkt hiermee fraude te voorkomen.

Ook wil de minister deze gegevens gebruiken bij opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit mag bij Nederlanders volgens de paspoortwet niet, maar bij vreemdelingen straks dus wel. De gegevens mogen ook bij ongelukken en rampen worden gebruikt. Of als de staatsveiligheid of de veiligheid van bevriende mogendheden in het geding is. De gegevens kunnen dus aan derde landen verstrekt worden.

Naast de vingerafdrukken wordt ook een pasfoto en bepaalde gezichtskenmerken digitaal opgeslagen. De gegevens komen in een centrale database te staan en zijn toegankelijk voor verschillende overheidsdiensten, ambassades in het buitenland. De gegevens worden maximaal tien jaar bewaard.

In het wetsvoorstel is tevens geregeld dat als de minister in de toekomst nog andere biometrische kenmerken van mensen op wil slaan, hij dit via een AMvB kan regelen, zonder dat daar de Tweede Kamer of grondwettelijke toets aan te pas komt.

De Raad van State heeft ernstige bedenkingen bij dit wetsvoorstel. Zij vindt dat de effectiviteit niet is aangetoond en dat het middel een te grote schending van de privacy is. Ook wordt niet duidelijk waarom er tien vingerafdrukken worden opgeslagen, terwijl volgens de minister identificatie met twee vingerafdrukken voldoende zou zijn. Een advies van het College Bescherming Persoonsgegevens voor meer waarborgen voor de privacy, legt de minister naast zich neer.

De minister vindt dat er een zorgvuldige privacy-impact-assesment is gemaakt, nu dat na aanname van de motie Franken verplicht is.

Naast alle privacybezwaren, is eerder al vastgesteld dat de technische kwaliteit van vingerafdrukken te wensen over laat. Om die reden wordt ook gestopt met de opslag van vingerafdrukken van alle nederlanders in een (centrale) database.

Er is in de Tweede Kamer nog niet over gesproken. De standpunten van partijen zijn nog onbekend.

archief/politiek/vingerafdrukkken_buitenlanders.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:26 door KapiteinG