Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


afdeling:utrecht

Piratenpartij Utrecht

In augustus 2017 is de lokale afdeling Utrecht van start gegaan. Het doel van de afdeling is als volgt: “Waarlijke volksvertegenwoordiging. De Utrechtse politiek weer in handen van de burger leggen.”

Onze website is online! Bezoek https://utrecht.piratenpartij.nl

Piratenpartij Utrecht is een holarchische organisatie. Dat betekent dat wij niet werken met een grote leider die vanaf zijn troon vertelt wat de partij moet doen. In plaats daarvan vinden wij ons in gemeenschappelijke doelen. Iedereen in Piratenpartij Utrecht neemt verantwoordelijkheden op zich om die doelen te bereiken. Vrijwillig, maar dus niet vrijblijvend. Want wij willen actie!

Piratenpartij Utrecht laat zich niet makkelijk indelen op het links-rechts spectrum. Wanneer je het toch een naam wil geven kan je het beste spreken van een pragmatische, activistische middenpartij.

Beginselen & Partijprogramma PPU

De Piratenpartij Utrecht laat zich niet makkelijk indelen op het ouderwetse politieke links-rechts spectrum. Als wij dan een plek moeten kiezen lijken wij het meeste op een pragmatische, activistische middenpartij. Landelijk hebben we de volgende standpunten. Maar lokaal beleid is iets anders dan landelijk beleid. Wat goed is in Den Haag is niet perse goed in Utrecht. Daarom gaan wij uit van het subsidiariteitsbeginsel: wij kiezen lokaal onze eigen standpunten. Dit baseert zich echter op de basisbeginselen van de PPU.

Wij willen de Utrechtse politiek weer in handen geven van de inwoners, het gaat om jou: Utrecht door Utrechters. We zijn voor meer direct contact tussen de inwoners van Utrecht en de overheid. Inwoners dienen meer kansen en mogelijkheden te hebben om invloed op hun omgeving te krijgen. Raadsleden, college en ambtenaren zitten er voor de inwoners van de stad en om de stem van alle inwoners te horen en met hen in acties om te zetten. De kloof tussen burgers en bestuur kan dicht.

Onze activiteiten beperken zich niet tot de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen. Wij doen mee met de verkiezingen, want een zetel is een beter middel om je stem te laten horen. Maar ook zonder zetels vechten wij voor de rechten van iedereen in Utrecht. Onze piraten en vrijwillige activisten kom je tegen op straat, en wij gebruiken alle mogelijke kanalen om te zorgen dat je met ons kunt communiceren. Wanneer dat kan voeren wij actief actie, ook als het gaat om landelijke zaken die ons als bewoner van Utrecht raken. Denk en praat mee over de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Onze achterban beperkt zich niet tot leden van de Piratenpartij. Want ook zonder lidmaatschap kan je piraat zijn, ongeacht je politieke voorkeur. Een piraat ben je als je knokt voor je familie en vrienden, en voor de mensen om je heen. Wij zorgen voor elkaar. Voor ons betekent samenleving echt samenleving. Als inwoner van je buurt, wijk en de stad. Als je wilt kun je meepraten, bepalen wat er gebeurt, en betrokken zijn.

Wij willen weten wat de politiek doet. Daarom zijn we voor transparantie, voor inspraak en voor saamhorigheid. Utrecht is een mooie stad waar iedere Utrechter trots op kan zijn. En Utrecht is een sociale stad die we met zijn allen kunnen maken: als je mening gehoord wordt doe je mee, leer je elkaar kennen en wordt Utrecht nog mooier

De pijlers van het Piratenwiel zijn voor ons de basis van al onze acties en beleid. Deze pijlers zijn:

  1. Privacy: Het recht voor ieder individu om vrij te leven.
  2. Humanisme: Iedereen heeft gelijke rechten en zal gelijk behandeld worden.
  3. Transparantie: Ieder individu heeft het recht te onderzoeken hoe de autoriteiten de aan hen gegeven macht gebruiken.
  4. Weerbaarheid: Er mogen geen belemmeringen of zwakke schakels zijn die de vrijheden van de samenleving kunnen ontwrichten.
  5. Diversiteit: Multiculturalisme is van groot belang in de totale samenleving. Zowel voor mensen als voor systemen, levend of technologisch.
  6. TICKS: Tools, Ideeën, Cultuur, Kennis en Sentiment: Iedereen heeft het recht TICKS te creëren, bewerken en/of uit te wisselen, zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen. Niemand heeft het recht om anderen hierin te beperken.
  7. Kwaliteit van wetgeving: Wetten moeten noodzakelijk, effectief en proportioneel zijn, gebaseerd op aantoonbaar bewijs.
  8. Zwermeconomie: Inwoners geven de economie vorm. Een baan voor het leven is eerder uitzondering dan regel, en vrijwilligerswerk is van grote waarde voor de economie.

Plan Paars
Verder hebben wij een 10 jaren plan getiteld: Plan Paars
Als volksbeweging gaan de zeilen uit en zullen we de provincie Utrecht paars kleuren. Van de straat, naar de gemeenteraad, naar Provinciale Staten en Waterschap, tot aan de Eerste Kamer. Lees je dit? Dan ben je waarschijnlijk Piraat. Hou dat vast!

Organisatie Piratenpartij Utrecht

Wijkraadvertegenwoordiging

Iedere wijk heeft een wijkraad. Dat is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uit mag brengen aan de gemeente. In de wijkraad zitten mensen uit de wijk zelf. Vanzelfsprekend willen wij op de hoogte blijven van de werkzaamheden en gesprekspunten in de wijkraden, daarom proberen we zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Meer informatie is te vinden op de website.

Wetenschappelijk Bureau

Het Wetenschappelijk Bureau zorgt dat we onze standpunten goed kunnen onderbouwen, dat de reacties vanuit de gemeente vertaald worden naar begrijpelijke bewoordingen, dat we altijd in beeld hebben wat onze mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen en dat we een sterk beleid kunnen voeren voor ons allemaal. Daarmee is het Wetenschappelijk Bureau een onmisbare ondersteunende werkgroep. Het Wetenschappelijk Bureau zorgt ook dat we altijd in kaart houden welke kanalen we kunnen benutten voor onze acties, en publiceert daarnaast beschouwelijke stukken over thema’s waar we ons mee bezig houden. Meer informatie is te vinden op de website

Vrijwilligerscoördinator

Zonder mensen geen actie. Daarom zorgt de vrijwilligerscoördinator dat de juiste mensen op de juiste plek terecht komen. Als er een wijkteam ondersteuning nodig heeft weet de vrijwilligerscoördinator wie er kan helpen. En komen we vrijwilligers tekort dan voeren we actie om die te werven.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de wijkteams, maar ook voor andere zaken. Want om te zorgen dat wij gehoord worden moet er een hoop gebeuren. Daarnaast ondersteunen we waar wij kunnen – dus het is ook mogelijk dat als de gemeente iets niet op wil lossen wij daar zelf ondersteuning voor bieden.

Campagneteam

Bij de afgelopen verkiezingen voor de tweede kamer stemden meer dan 900 mensen in Utrecht voor de Piratenpartij. Dat terwijl er nog niet eens een lokale afdeling van de Piratenpartij in Utrecht was. Nu is de gemeenteraad zeker geen doel, maar wel een middel. Want met een zetel (of meer) in de raad moet de gemeente wel luisteren. Ook zonder winst is deelname waardevol: Het maakt onze impact meetbaar.

Het campagneteam GR2018 gaat actief aan de slag om het aantal piraten in Utrecht te vergroten. Na de verkiezingen zetten we dit team om in een permanent campagneteam, dat samen met de andere werkgroepen blijft zorgen voor een zichtbare Piratenpartij Utrecht.

Bestuur Piratenpartij Utrecht

Het bestuur faciliteert, motiveert en draagt bij. In het bestuur bepalen we de strategie van de partij en zorgen we dat overal voldoende ondersteuning voor is. Het bestuur bestaat tot augustus 2018 uit de groep piraten die PPU neer gaat zetten. In augustus 2018 zullen er verkiezingen worden gehouden.

Bezetting bestuur

NaamFunctieE-mailTelefoon
Dmitri SchramaBestuurslid
Ideoloog
dmitri.schrama@pputrecht.nl
Maarten van der PolVoorzitter bestuur
Lead link PPU
maarten.v.d.pol@pputrecht.nl06-47320520
Jasmijn BoekenBestuurslid
Lead link Wetenschappelijk Bureau
jasmijn.boeken@pputrecht.nl
wb.utrecht@pputrecht.nl
Positie vacantBestuurslid

Doe mee!

Woon jij in Utrecht of omgeving, of heb je een andere band met de stad of provincie? En wil je bijdragen aan een sterke lokale afdeling die niet wars is van een stukje activisme? Iedereen is welkom, dus meld je aan! Mail ons op vrijwilligers@piratenpartij.nl. Kijk ook hier voor informatie en vacatures.

Vergaderingen

We vergaderen fysiek, maar als je niet aanwezig kan zijn mag je altijd meeluisteren en praten via Mumble. Er wordt genotuleerd via https://pad.piratenpartij.nl/p/ppuYYYY-MM-DD. Er zijn (nog) geen vaste vergaderdagen, dus neem contact met ons op als je aanwezig wil zijn bij een vergadering. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Trello voor het inzichtelijk maken van de voortgang, en van Signal voor instant messaging. Concepten en samenwerking in documenten doen we via pads (lees hier meer over het pad-etiquette).

Notulen

A - actie overleg

2020
Januari 2020Februari 2020Maart 2020
06-01-2020Notulen 03-02-2020NotulenA02-03-2020NotulenA
13-01-2020NotulenA10-02-2020Notulen 09-03-2020Notulen
20-01-2020Notulen 17-02-2020Notulen 16-03-2020Notulen
27-01-2020NotulenA24-02-2020Notulen 30-03-2020NotulenA
April 2020Mei 2020Juni 2020
06-04-2020NotulenA04-05-2020 A01-06-2020 A
13-04-2020Notulen 11-05-2020 08-06-2020
20-04-2020 A18-05-2020 A14-06-2020 A
27-04-2020 25-05-2020 22-06-2020
29-06-2020 A
Juli 2020Agustus 2020September 2020
06-07-2020 03-08-2020 A07-09-2020
13-07-2020 A10-08-2020 14-09-2020 A
20-07-2020 17-08-2020 A21-09-2020
27-07-2020 A24-08-2020 28-09-2020 A
31-08-2020 A
Oktober 2020November 2020December 2020
05-10-2020 02-11-2020 07-12-2020 A
12-10-2020 A09-11-2020 A14-12-2020
19-10-2020 16-11-2020 21-12-2020 A
26-10-2020 A23-11-2020 A28-12-2020
30-11-2020
2019
Januari 2019Februari 2019Maart 2019
07-01-2019Notulen 04-02-2019Notulen 04-03-2019Notulen
14-01-2019Notulen 11-02-2019Notulen 11-03-2019Notulen
21-01-2019Notulen 18-02-2019Notulen 18-03-2019Notulen
28-01-2019Afgelast 25-02-2019Notulen 25-03-2019Notulen
April 2019Mei 2019Juni 2019
01-04-2019Notulen 06-05-2019Notulen 03-06-2019NotulenA
08-04-2019Notulen 13-05-2019Notulen 10-06-2019Notulen
15-04-2019Notulen 20-05-2019Notulen 17-06-2019NotulenA
22-04-2019Notulen 27-05-2019Notulen 24-06-2019Notulen
29-04-2019Notulen
Juli 2019Agustus 2019September 2019
01-07-2019Notulen 05-08-2019NotulenA02-09-2019NotulenA
08-07-2019NotulenA12-08-2019Vakantie 09-09-2019Notulen
15-07-2019Notulen 19-08-2019Notulen 16-09-2019NotulenA
22-07-2019NotulenA26-08-2019Notulen 23-09-2019Notulen
29-07-2019Notulen 30-09-2019Notulen
Oktober 2019November 2019December 2019
07-10-2019Notulen 05-11-2019Notulen 03-12-2019Notulen
14-10-2019Notulen 12-11-2019NotulenA10-12-2019NotulenA
21-10-2019Notulen 19-11-2019Notulen 17-12-2019Notulen
28-10-2019NotulenA26-11-2019NotulenA22-12-2019Notulen
30-12-2019Reces
2018
Januari 2018Februari 2018Maart 2018
09-01-2018NotulenAudio05-02-2018NotulenAudio05-03-2018CampagneGR2018
15-01-2018NotulenAudio12-02-2018NotulenAudio12-03-2018CampagneGR2018
22-01-2018NotulenAudio19-02-2018NotulenAudio19-03-2018CampagneGR2018
29-01-2018NotulenAudio26-02-2018NotulenAudio26-03-2018NotulenAudio
April 2018Mei 2018Juni 2018
02-04-2018Notulen 07-05-2018Notulen 04-06-2018Notulen
09-04-2018Notulen 14-05-2018Notulen 11-06-2018Notulen
16-04-2018Notulen 21-05-2018Notulen 18-06-2018Notulen
23-04-2018Notulen 28-05-2018Notulen 25-06-2018Notulen
30-04-2018Notulen
Juli 2018Agustus 2018September 2018
02-07-2018NotulenAudio06-08-2018Notulen 03-09-2018Notulen
09-07-2018Notulen 13-08-2018Notulen 10-09-2018Notulen
16-07-2018Notulen 20-08-2018Notulen 17-09-2018Notulen
23-07-2018Notulen 27-08-2018Notulen 24-09-2018Notulen
30-07-2018Notulen
Oktober 2018November 2018December 2018
01-10-2018Notulen 05-11-2018Notulen 03-12-2018Notulen
08-10-2018Notulen 12-11-2018Notulen 10-12-2018Notulen
15-10-2018Notulen 19-11-2018Notulen 17-12-2018reces
22-10-2018Notulen 26-11-2018Notulen 24-12-2018reces
29-10-2018Notulen 31-12-2018reces
2017
Augustus 2017September 2017
28-08-2017Notulen 04-09-2017Notulen
10-09-2017NotulenAudio
25-09-2017NotulenAudio
Oktober 2017November 2017December 2017
02-10-2017NotulenAudio06-11-2017NotulenAudio04-12-2017NotulenAudio
16-10-2017NotulenAudio13-11-2017NotulenAudio11-12-2017NotulenAudio
23-10-2017NotulenAudio20-11-2017NotulenAudio14-12-2017NotulenAudio
30-10-2017NotulenAudio27-11-2017NotulenAudio28-12-2017NotulenAudio


afdeling/utrecht.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/28 22:49 door MelchiorPHilips