Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:voetbalwet

Privacy in de politiek: Bestrijding ernstige overlast (voetbalwet)

Op 6 juli 2010 is deze wet door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is een aanpassing van de gemeentewet en is bedoeld om (ernstige) overlast en voetbalvandalisme aan te pakken. De wet treedt op 1 september 2010 in werking.

Burgemeester van Rotterdam Aboutaleb (PvdA) heeft aangegeven dat hij de wet niet ver genoeg vindt gaan en zegt “nadrukkelijk” de grenzen van de wet op te zoeken. De VVD in Amsterdam wil de wet ook gaan toepassen op hangjongeren.

De wet geeft de burgemeesters ruimere bevoegdheden om personen een gebiedsverbod, contactverbod of een meldplicht op te leggen. Deze wet regelt dat als een persoon twee keer ergens in Nederland de openbare orde heeft verstoord en er vrees bestaat dat hij het nog eens doet, elke willekeurige burgemeester in Nederland de bevoegdheid heeft om die persoon een gebiedsverbod of contactverbod op te leggen voor maximaal 3 maanden. Daarnaast kan de burgemeester een (onbeperkte) meldplicht opleggen, wat betekent dat die persoon zich op bepaalde momenten op het politiebureau moet melden. Om deze beslissing aan te vechten, moet de persoon tegen elk bevel van elke burgemeester in beroep of naar de rechter.

Kinderen onder de twaalf jaar

Bij de behandeling in de Tweede Kamer is de wet flink uitgebreid door de amendementen die zijn ingediend. De wet gaat daarmee over veel meer dan alleen voetbalvandalisme. De wet regelt ook dat een gebiedsverbod, een meldplicht en zelfs een avondklok kan worden ingesteld voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Wordt dit overtreden, dan worden de ouders vervolgd (boete, gevangenisstraf). De gedachte is dat als ouders zelf hun kinderen niet opvoeden, de overheid hen zal dwingen. De Raad van State denkt dat dit onderdeel van de wet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Voorbereiding is nu ook strafbaar

De raad van state vraagt zich ook af of voorbereidende handelingen strafbaar moeten worden gesteld. Normaal ben je pas strafbaar als je iets gedaan hebt, of als je echt ernstige misdaden voorbereidt. Maar deze wet regelt ook dat als je van plan bent de orde te verstoren je al strafbaar kan zijn met een maximum gevangenisstraf van 3 jaar.

Verstoring openbare orde

Het begrip “openbare orde” is vaag maar is volgens de politie: “De rust en orde binnen het intermenselijk verkeer, zoals dit plaatsvindt in openbare ruimten en gelegenheden.” Er vallen veel delicten onder “verstoring van de openbare orde” en deze zijn vastgelegd in vele wetten en plaatselijke verordeningen. Bij verstoring van de openbare orde zult u meestal een geldboete krijgen. Over het algemeen zijn het lichtere overtredingen. Er valt bijvoorbeeld onder: De hond niet aangelijnd of het 'poepzakje' vergeten. Zonder toestemming flyeren. Klimmen of zich bevinden op daarvoor niet bestemd straatmeubilair. Als straatartiest of tekenaar optreden waar dit niet mag. Op of aan de weg een voertuig, tent of soortgelijks als slaapplaats gebruiken. Zodanig op te houden waardoor voor weggebruikers of omwonenden overlast of hinder wordt veroorzaakt.

archief/politiek/voetbalwet.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:27 door KapiteinG