Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:kandidatenlijst

Kandidatenlijst Piratenpartij 2010

1. Samir Allioui

Samir Allioui (27) - onze lijsttrekker. Inmiddels al zo'n 3,5 jaar bezig met de Piratenpartij in Nederland (voornamelijk als (interim-)voorzitter). Kent de wereldwijde beweging door en door, is ook lange tijd co-president van Pirate Parties International geweest, maar is vanwege zijn lijsttrekkerschap recentelijk teruggetreden. Mede door deze functies is hij een ervaren spreker. Op professioneel vlak heeft hij ervaring in zowel marketing als informatiebeveiliging.

2. Eva Jobse

Eva Jobse (26) is werkzaam als game-designer en heeft daar aan den lijve de gevolgen van de auteurswetgeving ondervonden, en is een gepassioneerd privacyvoorvechter. Ze heeft ook veel ervaring in de online gameswereld en de politiek die daarbij komt kijken. Voor een eerste indruk is hier een (geschreven) interview met haar te vinden.

Persoonlijke links

3. Ruud Poutsma

Ruud Poutsma (27) is software-architect. Hij is een visionair die techniek in wil zetten om de mens te dienen. Hij heeft ervaring in doceren, schrijven, mens-machine-interactie, informatievraagstukken en innovatie. Vanuit deze expertise ziet hij dat creativiteit en technische vernieuwing steeds meer wordt geremd door de huidige wetgeving. Hij gaat zich inzetten om de huidige informatiesamenleving te veranderen naar een vrije informatiesamenleving, waar innovatie en creativiteit zonder belemmering kan plaatsvinden.

Persoonlijke links

4. Dirk Poot

Dirk Poot (42) is medicus en is werkzaam als zelfstandig programmeur en blogger. Hij ziet dat het beschermen van kennis en creativiteit met ons systeem van octrooi- en auteursrechten onaanvaardbare consequenties heeft voor nagenoeg de gehele wereldbevolking. Wanneer de toegang tot levensreddende medicijnen, fundamenteel onderzoek, participatie in de digitale cultuur en de privacy moeten worden opgeofferd om het systeem van octrooi- en auteursrechten overeind te houden, is het gekozen middel vele malen erger dan de kwaal. Het systeem moet radicaal anders. Als lid voor de Piratenpartij wil Dirk bijdragen aan een alternatief dat de vruchten van de individuele intelligentie effectief beschermt, én dat daarnaast het overstijgende belang van de menselijke extelligentie minstens evenveel aandacht en bescherming geeft.

Persoonlijke links

5. Arend Lammertink

Arend Lammertink (40) heeft elektrotechniek gestudeerd aan de Universiteit Twente en heeft daarna enkele jaren software ontwikkeld. Vanuit de stichting Vrijschrift heeft hij actie gevoerd tegen softwarepatenten en zo heeft hij veel kennis op gedaan over het patentsysteem, maar ook over auteursrechten, en weet hij hoe het politieke systeem in zowel Den Haag als Brussel werkt. Hij werkt al bijna 5 jaar als ICT adviseur voor de Rijksoverheid op het gebied van innovatiestimulering, waardoor hij goed op de hoogte is van hoe de overheid werkt, relevante regelgeving kent en weet hoe dit in de praktijk wordt uitgevoerd. Ook heeft hij door zijn werk een goed beeld van wat er in Nederland gebeurt aan innovatie op het gebied van ICT. Als lid voor de Piratenpartij wil Arend zich inzetten voor de hervorming van het octrooisysteem en het auteursrechtsysteem zodat cultuur en kennis niet langer gekaapt worden door grote bedrijven, die met zwaar achterhaalde regelgeving de gewone burger en het MKB het leven zuur maken. De vele rekeningen die het MKB voorgeschoteld krijgt door ondoorzichtige private organisaties zoals Buma/Stemra en de stichting Reprorecht zijn hem dan ook een doorn in het oog.

Persoonlijke links

6. Wesley Schwengle

Wesley Schwengle (30) is geboren in Hilversum en zijn ouders zijn afkomstig uit Aruba. Hij is een groot voorstander van de open-sourcegedachte en is actief binnen de Ubuntu community. Hij leeft bij het motto, “Sharing is caring”. De Dalai Lama is zijn grote voorbeeld, hoewel hij geen Boeddhist is. Als systeembeheerder is hij werkzaam bij een internet service provider en is bekend met de manieren waarop de overheid gebruikers aftapt en de fouten die daarbij gemaakt worden.

Persoonlijke links

7. Bas Koopmans

Bas Koopmans (26) is geboren als Hagenees, maar al snel Rotterdammer geworden. Heeft altijd in de hobby-sfeer met computers gewerkt, en is na de middelbare school ook als werk netwerkbeheer en later programmeren gaan doen. Momenteel werkt hij bij een klein bedrijfje als supportmedewerker en als interne systeembeheerder. Hij is een grote aanhanger van de open-sourcegedachte; het delen en verspreiden van goede software zodat zoveel mogelijk mensen hieraan mee kunnen werken en van de resultaten kunnen genieten.

8. Rodger van Doorn

Rodger van Doorn (27) is opgegroeid aan het Zandvoortse strand en voelt zich daar nog steeds thuis. Vanuit zijn opleiding als facilitair manager nauw betrokken bij onderzoek naar de toepassingen van facilitair management informatie systemen (FMIS) en het scheppen van de meest efficiënte werkbare randvoorwaarden daarvoor. Werkt op dit moment, in nauwe samenwerking met de internationale Piratenbeweging, aan het wereldwijd verspreiden van hun visie op een vrije informatiesamenleving en de praktische toepassing daarvan.

Persoonlijke links

9. Jorrit Tulp

10. Danny Palic

Danny Palic (31) is zelfstandig ondernemer. Hij is veel actief geweest in de post-productie als animator. Verder heeft hij bij verschillende multi-media bedrijven gewerkt en heeft van dichtbij mogen zien hoe de muziekindustrie reageerde op de opkomende digitale markt. Ook in de games industrie heeft hij gezien hoe het wel, en niet kan in het huidige digitale tijdperk. In zijn vrije tijd is hij in de winter op de lange latten te vinden, hij tekent ook graag en is actief aanwezig in verschillende online community's en games.

Persoonlijke links

11. Stefan de Konink

Stefan de Konink (25) is zelfstandig ondernemer en afstuderende student Kunstmatige Intelligentie. Op wereldniveau is Stefan betrokken bij veel open-datainitiatieven en opensourcesoftware. Binnen Nederland het bekendste van de ontwikkelingen van openkvk, OpenStreetMap en qkoortskaart.nl. Efficiëntie is een van zijn levensmotto's en dat zal dus ook binnen de politiek en op bestuursniveau moeten plaatsvinden. Buiten open data speelt Stefan graag onderwaterhockey, piano en is actief aan het imkeren.

Persoonlijke links

12. Arjen Halma

Arjen Halma (31) is zelfstandig ondernemer sinds 1999. Door zijn werk in onder andere de gezondheidszorg, overheid en MKB krijgt hij veel te maken met klanten die te maken hebben met de doelstellingen van de Piratenpartij. Veel punten zijn onduidelijk voor zijn klanten.

Persoonlijke links

13. Bas Grasmayer

Bas Grasmayer (24) is freelance communicatieconsultant en student. Hij sluit zijn studie International Communication Management momenteel af met een scriptie over mogelijke toekomstige business models van de muziekindustrie. Hij ziet hier veel mogelijkheden en is daarom des te feller gekant tegen de voorgestelde maatregelen van de muziekindustrie die burgerrechten in gevaar brengen. Als futurist is hij regelmatig met de toekomst van technologie en onze maatschappij, waardoor hij een uitgebreide toekomstvisie ontwikkeld heeft.

Persoonlijke links

14. Robbie Hontelé

Robbie Hontele (20) is opgeleid tot ICT beheerder en actief als freelancer in de entertainementbranche. Na een stage in Brussel is Robbie bekend geworden met de kennisdriehoek, de problemen die het huidige auteursrecht opwerpt voor die driehoek en de vele oplossingen die de Piratenpartijen hebben voor die driehoek. Robbie voorziet dat het Piratengedachtengoed onmisbaar gaat blijken voor het verdrag van Lissabon.

Persoonlijke links

archief/tk2010/kandidatenlijst.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1