Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:educatie

Onderwijs

Onderwijs is de basis van een informatiesamenleving. Via het onderwijs leren mensen hoe ze met de informatiesamenleving om kunnen gaan en welke waarde informatie heeft. Het onderwijs helpt mensen een denkkader te ontwikkelen waarin nieuwe informatie ingepast kan worden. Zonder onderwijs is informatie waardeloos.

Informatie werd vóór het internettijdperk voornamelijk geordend en gewaardeerd door professionals. Journalisten schreven in kranten en tijdschriften, wetenschappers publiceerden onder elkaar en redacteuren stelden een encyclopedie samen. In de informatiesamenleving moet iedereen informatie kunnen ordenen en waarderen. Iedereen is journalist, wetenschapper en redacteur. Dat vereist een brede algemene kennis die verder gaat dan het nieuws. Nieuws is dat wat afwijkt van het normale. Onderwijs leert ons wat normaal is, zodat we zelf kunnen beslissen of we ons aan willen passen of niet.

  • Onderwijs tot en met het hoogste onderwijsniveau is een burgerrecht.

In de informatiemaatschappij is onderwijs tot en met het hoogste onderwijsniveau een burgerrecht. Zonder onderwijs tot het niveau dat iemand aankan kan een persoon niet optimaal functioneren in een informatiesamenleving. Iedereen die de capaciteiten heeft om het onderwijs te volgen moet van elk onderwijsniveau kunnen doorstromen naar een volgend niveau.

  • Iedere Nederlander moet over vrije toegang tot onderwijs beschikken, die niet gelimiteerd wordt door zijn/haar cultuur of economische achtergrond.

Burgers hebben fundamentele kennis en kunde nodig om in de informatiesamenleving te functioneren. Daarom moet iedere burger toegang krijgen tot onderwijs, om hiermee actief deel te kunnen nemen aan de vrije informatiesamenleving.

  • Onderwijs over omgaan met informatie.

De vrije informatiesamenleving heeft een grote focus op informatie. Daarom moet worden onderwezen wat informatie is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil is tussen “open” en “vertrouwelijke” informatie.

  • Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen.

Het volgen van lessen het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte dingen. Studenten moeten toetsen kunnen maken zonder het standaard onderwijs daarvoor te volgen.

  • Leermaterialen moeten vrij toegankelijk zijn en - wanneer bekostigd door de overheid - onder een open licentie ontwikkeld en aangeboden worden.

Materialen om mee te leren moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden. Leermaterialen die worden bekostigd door de overheid moeten open ontwikkeld worden en vrij toegankelijk zijn. Op deze manier kan iedereen op de wereld ervan profiteren.

  • Colleges moeten online voor iedereen onder een vrije licentie beschikbaar zijn.

Colleges zijn mede met overheidsgeld betaald. Deze kennis moet zoveel mogelijk open en vrij toegankelijk zijn. Het beschikbaar maken van alle colleges biedt studenten flexibiliteit en niet-studenten toegang tot de mede met overheidsgeld betaalde colleges. Colleges online maken het voor studenten mogelijk vooraf de kwaliteit van een collegereeks of docent te bepalen en colleges bij andere instellingen te volgen.

  • Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld.

Software om onderwijs te faciliteren kan worden gedeeld door middel van het ontwikkelen en delen van open source software. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter, stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit. Iedere onderwijsinstelling op de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2010/partijprogramma/educatie.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:14 door Azonata